Mokyklų aptarnavimo teritorijos

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-493 priedas (2022 m. redakcija)

MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ SKIRSTINYS

 

 1. Priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo priedas

   

  MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ SKIRSTINYS

   

  1.1. Neteko galios nuo 2021-12-22

   

  1.2. Raudondvario Augustino ir Anelės Kriauzų pradinės mokyklos – Raudondvario seniūnijos Bernatonių, Biliūnų, Didvyrių, Dūmino, Kačiūniškės, Lomankos, Maksvos, Miškinių, Naujatriobių, Naujųjų Bernatonių, Raudondvario, Senųjų Bernatonių, Šilelio, Upytės kaimai, Netonių kaimo dalis. Užliedžių seniūnijos Romainių, Romainių Kaimelės kaimai.

  1.3. Ringaudų pradinės mokyklos – Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Karkiškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo dalis nuo Ringaudų kaimo ribos iki Juragių gatvės imtinai, Akademijos miestelio dalis, nepriskirta Akademijos mokyklai-darželiui „Gilė“.

  1.4. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ – Akademijos miestelio dalis (Dobiliukų takas, Jaunimo g., Klevų takas, Lelijų takas, Miško g., Mokyklos g., Obelų al., Pamiškės takas, Parko g., Pilėnų g., Rožių takas, Sodų g., Studentų g., Šakių pl., Tako g., Tujų al., Universiteto g., Vėžpievio g., Via Baltikos kelias, Vyšnių takas), Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai.

   

  1.5. Ilgakiemio mokyklos-darželio – Garliavos apylinkių seniūnijos Bagniškės, Garančiškės, Grabavos, Ilgakiemio, Kalinavos, Pajiesio, Rašnavos kaimai, Pagirių kaimo dalis.

  1.6. Linksmakalnio mokyklos-darželio – Linksmakalnio seniūnijos Linksmakalnio kaimas. Garliavos apylinkių seniūnijos Juraitiškės, Sprindiškių kaimai.

  1.7. Rokų mokyklos-darželio – Paraželių, Pamoterio, Raželių, Rokų, Rokelių, Patamulšėlio kaimai. Garliavos apylinkių seniūnijos Karkazų kaimo dalis (Draustinio, Jurginų, Laukų, Rasos, Šaltinio, Vingio, Liepto, Karkazų, Akmens, Aukštupio gatvės), Seniavos kaimo Taurėnų ir Miestelėnų gatvės.

  1. Pagrindinių mokyklų (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies programos):

  2.1.    Ežerėlio pagrindinės mokyklos – Ežerėlio miestas. Zapyškio seniūnijos Durpyno kaimas.

  2.2. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos – Garliavos apylinkių seniūnijos Budrių, Juragių ir Jurginiškių, Rinkūnų, Stanaičių, Tvarkiškių kaimai, Pagirių, Ražiškių kaimų dalys, Garliavos miesto dalis, kurią riboja Stadiono, Lauko, Žaros, Vakarinė, Žemoji, Gedimino ir Tulpių gatvės lyginiai numeriai. Darbininkų gatvė iki 80 ir 85 numerių imtinai, V. Kudirkos gatvė iki 46 ir 47 numerių imtinai. Alšėnų seniūnijos Alšėnų, Bijūnų, Bliovų, Čebeliškės, Dievogalos, Digrių, Girininkų I, Girininkų II, Kampiškių, Kūjagalvių, Macijauskų, Mastaičių, Pabartupio, Padainupio, Pamaišupio, Pažėrų, Poderiškių, Smailių, Šilėnų, Šniūrų, Tumpų kaimai, Armaniškių kaimo dalis (kairėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (J. Lukšos gatvės 60A, 62, 64, 66, 80 numeriai, Rasos, Saulės, Pašvaistės, Vaivorykštės, Rūko, Viaduko, Kamanų, Tribalės, Nendrių, Tvenkinio, Ajerų, Dagilių (iki 16 numerio), Vyčio Kryžiaus (nuo 130 numerio). Ilgakiemio, Linksmakalnio mokyklų-darželių aptarnavimo teritorijos (į pagrindinio ugdymo programos klases).

  2.3. Kulautuvos pagrindinės mokyklos – Kulautuvos miestelis, Raudondvario seniūnijos Kalnyčių, Karnavės, Lukšakaimio kaimai, Netonių kaimo dalis, Batniavos seniūnijos Gineitų, Mozūriškių, Rupunionių, Tirkšlių, Tolivardžių, Virbaliūnų kaimai.

  2.4. Lapių pagrindinės mokyklos – Lapių miestelis, Andriuškonių, Barsūniškių, Didžiųjų Lapių, Drąseikių, Ginėnų, Lepšiškių, Masteikių, Pakalniškių, Rokiškių, Smiltynų II, Stavidvario, Staviškių, Šančių, Šatijų, Tauralaukio kaimai. Domeikavos seniūnijos Smiltynų I kaimas.

  2.5. Šlienavos pagrindinės mokyklos – Samylų seniūnijos Dubravų, Girionių, Laumėnų, Samylų, Šlienavos, Vaišvydavos, Žiegždrių kaimai.

  2.6. Zapyškio pagrindinės mokyklos – Zapyškio miestelis, Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuodiškių, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai. Ringaudų seniūnijos Kuodiškių kaimas, Mitkūnų kaimas (į pagrindinio ugdymo programos klases). Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

   

  1. Garliavos Jonučių progimnazijos (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos) – Alšėnų seniūnijos Armaniškių kaimo dalis (dešinėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (Aviečių, Jonučių, Slėnio, Sodų, Kriaušių, Trešnių, Korių, Medaus, Pievų, Dagilių (17,19, 21, 23), Vilties, Gulbės, Lyros, Atgimimo, P. Gužo, Pinavijų, Vėjo, V. Matulevičiaus, J. Vyšniausko, Aronijų, Šilauogių, Kardelių, Vyčio Kryžiaus (nuo Nr. 60 iki 130), Žemuogių, Šermukšnių, Slyvų, Vyšnių, Gervuogių,
   Šv. Silvijos gatvės), Narsiečių (V. G. Žagunio, Molio, Vyčio Kryžiaus, Sodų, A. Pušetos,
   N. Valterio, K. Šono, M. Kubiliūtės, A. Biruvienės, V. Jurgilo gatvės ir K. Dulksnio gatvės nelyginiai numeriai), Tirkiliškių (V. G. Aušrinės, Sodų, Kalvarijos (nuo131 numerio) gatvės, A. Sakalausko, A. Sereikos, J. Karučio, Slyvų, Vyšnių gatvės, Pabūklų gatvės 11–23 nelyginiai numeriai, 20–28 lyginiai numeriai) kaimai, Garliavos apylinkių seniūnijos Ireniškių, Jonučių II, Naugardiškės, Teleičių kaimai. Likusi nuo Rokų mokyklos-darželio Karkazų ir Seniavos kaimų dalis. Likusi nuo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos aptarnaujamos teritorijos šiaurinė Garliavos miesto dalis (Tulpių gatvės nelyginiai numeriai, Darbininkų gatvės dalis nuo 82 ir 87 numerių ir Kudirkos gatvės dalis nuo 48 ir 49 numerių, Dobilo gatvė ir šalia šios gatvės besiformuojantis gyvenamasis rajonas, Vytauto gatvės dalis nuo 118 (Tulpių gatvės) numerio), Ražiškių kaimo dalis (Karkazų, Lanko, Ražiškių, Rusnės, Saulės al., Vasario 16-osios, Žiedlapių, Žemynos, Rokų plento kairė pusė važiuojant į Rokus).
  2. Gimnazijų (pradinio, pagrindinio pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programos):

  4.1. VDU Ugnės Karvelis gimnazijos – Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Girininkų II, Karkiškių, Kazliškių, Miriniškių, Noreikiškių, Poderiškių, Ringaudų, Sakalų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo Tuopų alėja ir Purienų g. (į pagrindinio ugdymo programos klases). Zapyškio miestelis, Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuodiškių, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai, Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Kuodiškių, Luobinės, Mitkūnų, Pyplių, Virbališkių kaimai (į Ežerėlio skyriaus vidurinio ugdymo programos klases).

   

  4.2. Babtų gimnazijos su Panevėžiuko skyriumi – Babtų miestelis, Antagynės, Antagynėlių, Babtų, Baltriškės, Berlainių, Cinkiškių, Dasiūnų, Eglynų, Gailiušių, Gaižuvėlės, Janušonių, Jugintų, Juodonių, Kačergių, Kaniūkų, Karalgirio, Kikonių, Krivėnų, Lazdynės, Muniškių, Naujasodžių, Pagynės, Pakapių. Panevėžiuko, Pavejuonio, Piepalių, Selveravos, Sitkūnų, Stabaunyčios, Šašių, Urnėžių, Vareikonių, Vikūnų, Vilkėnų, Vosiškių, Zacišiaus, Žemaitkiemio kaimai. Užliedžių seniūnijos Naujųjų Muniškių, Paparčių, Sausinės kaimai. Vandžiogalos seniūnijos Padaugupio kaimas.

   

  4.3. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos – Čekiškės miestelis, Čekiškės seniūnijos Antkalnių, Besmerčių, Dokių, Dokelių, Eikščių, Gaigalų, Gegužėnų, Juškaičių, Kairių, Karalgirio, Kilovos, Lebedžių, Lelerviškių, Liučiūnų, Mikliūnų, Mikniavos, Miškalaukio, Padubysio, Paprienių, Prienų, Purvaičių, Radviliškių, Raudonės, Ramonų, Severinavos, Teklinavos, Uždulinskių kaimai. Vilkijos apylinkių seniūnijos Baravų, Buivydų, Daučionių, Daugėliškių, Gaideliškių, Gailiūnų, Gudravio, Jokavų, Jotautų, Juodžių, Juozapavos, Krūvandų, Lauksvydų, Lazduonių, Liepdvario, Padubysio, Palazduonio, Paprūdžių, Partikų, Šolių kaimai.

  4.4. Domeikavos gimnazijos – Domeikavos seniūnijos Audėjų, Domeikavos, Eigirgalos, Kumpių, Radikių, Ražių, Romaškių, Salių, Šakių, Varluvos, Vytėnų, Voškonių, Žemaitkiemio kaimai.

   

  4.5. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos su Ramučių skyriumi – Karmėlavos miestelis, Karmėlavos seniūnijos Biruliškių, Karmėlavos II, Kaukazo, Margavos, Narėpų, Naujasodžio, Pelenių, Ramučių, Rykštynės, Vaistariškių kaimai, Karmėlavos Girininkija.

  4.6. Neveronių gimnazijos – Neveronių seniūnijos Neveronių, Pabiržio kaimai. Karmėlavos seniūnijos Martinavos, Sergeičikų I ir Sergeičikų II kaimai.

  4.7. Piliuonos gimnazijos – Taurakiemio seniūnijos Arlaviškių, Dobilijos, Guogų, Leonavo, Margininkų, Piliuonos, Sietyno, Taurakiemio, Tursono, Užupių, Vainatrakio, Viršužiglio, Vyčiaus kaimai, Pakuonio kryžkelė. Rokų seniūnijos Dankstytės, Girininkų, Kairiūkščių, Pavytės, Rokų Miško Kelmyno, Vainatrakio, Vaišydavos, Vingytės kaimai. Rokų mokyklos-darželio aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

  4.8. Vandžiogalos gimnazijos – Vandžiogalos miestelis, Vandžiogalos seniūnijos Ąžuolyno, Bitvano, Boniškių Butkūnų, Ibėnų (Didieji ir Mažieji), Galulaukės, Geranonių, Jackiškių, Juozapavos, Karaliūnų, Kazimieravos, Kėkštynės, Mėklos, Padaugupio, Pagirių, Preišiogalos, Pociūnų, Puikonių, Rokiškio, Skrebiniškių, Stankūnų, Užumiškių, Valeravos, Vigių, Vimbarų kaimai.

  4.9. Vilkijos gimnazijos – Vilkijos miestas, Vilkijos apylinkių seniūnijos Adomkiškių, Akuotų, Antalkių, Auštkalnių, Bernoriškių, Daugužių, Gineikių, Godėnų, Jagminiškių, Jaučakių, Lygainių, Pabalių Padauguvos, Padauguvėlės, Pastriūnio, Pašilių, Purviškių, Raubatonių, Ringovės, Ručkonių, Saulėtekių, Skrebenų, Stanislavos, Vaitkūnų Valmantiškių, Vilkijos, Zauniškių, Žėbiškėlių, Žėbiškių kaimai. Čekiškės seniūnijos Lipikiškių, Pagirių kaimai. Raudondvario seniūnijos Godėnų, Naujatriobių kaimai. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

  4.10. Raudondvario gimnazijos – Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos, Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

   

  4.11. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos – aptarnavimo teritorija nepriskiriama.

  1. Mokyklų-daugiafunkcių centrų (į pradinio ugdymo programos klases):

  5.1. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro – Batniavos seniūnijos Batniavos, Beiniūnų, Brūžės, Bubių, Dulkių, Kriemalos, Kvesų, Naujienos, Paštuvos, Ručkūnų, Žėbiškės, Žvirgždės kaimai.

  5.2. Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro – Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Girininkų II, Luobinės, Pyplių, Poderiškių, Virbališkių kaimai. Likusi nuo Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos Mitkūnų kaimo dalis.

   

  5.3. Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro – Užliedžių seniūnijos Bivilių, Giraitės, Kudrėnų, Linkuvos, Paltiškių, Romainių Kaimelės, Užliedžių, Vijūkų, Žemaitkiemio kaimai.

  Pradinių mokyklų ir mokyklų-darželių (pradinio ugdymo programa):

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Lukas Alsys
Vedėjo pavaduotojas (kultūrai)
(8 37) 79 85 60
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Lina Kasputienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 614) 88 275
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
8 (672) 32423
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Pareigybės aprašymas
Asta Lukošaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Pareigybės aprašymas
Milda Rutkauskaitė
Vyr. specialistė
(8 37) 733 373
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytoja
8 646 44 761