Mokyklų aptarnavimo teritorijos

Kauno rajono savivaldybės tarybos
2015-11-26 sprendimo Nr. TS-356 priedas

MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ SKIRSTINYS

  1. Pradinės mokyklos ir mokyklų-darželių:

1.1. Ringaudų pradinės mokyklos – Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Karkiškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo Tuopų al.

1.2. Ilgakiemio mokyklos-darželio – Garliavos apylinkių seniūnijos Bagniškės, Garančiškės, Grabavos, Ilgakiemio, Kalinavos, Pajiesio, Rašnavos kaimai, Pagirių kaimo dalis.

1.3. Linksmakalnio mokyklos-darželio – Linksmakalnio seniūnijos Linksmakalnio kaimas. Garliavos apylinkių seniūnijos Juraitiškės, Sprindiškių kaimai.

1.4. Raudondvario Augustino ir Anelės Kriauzų mokyklos-darželio – Raudondvario seniūnijos Bernatonių, Biliūnų, Didvyrių, Dūmino, Kačiūniškės, Lomankos, Maksvos, Miškinių, Naujųjų Bernatonių, Raudondvario, Senųjų Bernatonių, Šilelio, Upytės kaimai, Netonių  kaimo dalis. Užliedžių seniūnijos Romainių, Romainių Kaimelės kaimai, „Girios“, „Šilo“, „Šilelio“, „Traukupio“, „Upytės“, „Vopinės“ sodų bendrijos.

  1. Pagrindinių mokyklų:

2.1. Batniavos pagrindinės mokyklos – Batniavos seniūnijos Batniavos, Beiniūnų, Brūžės, Bubių, Dulkių, Kriemalos, Kvesų, Naujienos, Paštuvos, Ručkūnų, Tolivardžių, Žėbiškės, Žvirgždės kaimai. „Batniavos“, „Kriemalos“, „Paštuvos“ sodų bendrijos.

2.2. Ežerėlio pagrindinės mokyklos – Ežerėlio miestas, „Pagirio“ ir „Ežerėlio“ sodų bendrijos,  Zapyškio seniūnijos Durpyno kaimas.

2.3. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos – Garliavos apylinkių seniūnijos Budrių, Juragių ir Jurginiškių, Rinkūnų, Stanaičių, Tvarkiškių kaimai, Pagirių, Ražiškių kaimų dalys, Garliavos miesto dalis, kurią riboja Stadiono, Lauko, Žaros, Vakarinė, Žemoji, Gedimino ir Tulpių gatvės lyginiai numeriai. Darbininkų gatvė iki 80 ir 85 numerių imtinai, V. Kudirkos gatvė iki 46 ir 47 numerių imtinai. Alšėnų seniūnijos Alšėnų, Bijūnų, Bliovų, Čebeliškės, Dievogalos, Digrių, Girininkų I, Girininkų II, Kampiškių, Kūjagalvių, Macijauskų,  Mastaičių, Pabartupio, Padainupio, Pamaišupio, Pažėrų, Poderiškių, Smailių, Šilėnų, Šniūrų, Tumpų kaimai, Armaniškių kaimo dalis (kairėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (J. Lukšos gatvės 60A, 62, 64, 66, 80 numeriai, Rasos, Saulės, Pašvaistės, Vaivorykštės, Rūko, Viaduko, Kamanų, Tribalės, Nendrių, Tvenkinio, Ajerų, Dagilių (iki 16 numerio), Vyčio Kryžiaus (nuo 130 numerio). Ilgakiemio, Linksmakalnio mokyklų-darželių aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

2.4. Garliavos Jonučių progimnazijos – Alšėnų seniūnijos Armaniškių kaimo dalis (dešinėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (Aviečių, Jonučių, Slėnio, Sodų, Kriaušių, Trešnių, Korių, Medaus, Pievų, Dagilių (17,19, 21, 23), J. Šimkaus, Gulbės, Lyros, Atgimimo, P. Gužo, Pinavijų, Vėjo, V. Matulevičiaus, J. Vyšniausko, Aronijų, Šilauogių, Kardelių, Vyčio Kryžiaus (nuo Nr. 60 iki 130), Žemuogių, Šermukšnių, Slyvų, Vyšnių, Gervuogių, Šv. Silvijos gatvės), Narsiečių (V. G. Žagunio, Molio, Vyčio Kryžiaus, Sodų, A. Pušetos, N. Valterio, K. Šono, M. Kubiliūtės, A. Biruvienės, V. Jurgilo gatvės ir K. Dulksnio gatvės nelyginiai numeriai), Tirkiliškių (V. G. Aušrinės, Sodų, Kalvarijos (nuo131 numerio) gatvės, A. Sakalausko, A. Sereikos, J. Karučio, Slyvų, Vyšnių gatvės, Pabūklų gatvės 11–23 nelyginiai numeriai, 20–28 lyginiai numeriai) kaimai, Garliavos apylinkių seniūnijos Ireniškių, Jonučių II, Karkazų, Naugardiškės, Seniavos, Teleičių kaimai. Likusi nuo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos aptarnaujamos teritorijos šiaurinė Garliavos miesto dalis (Tulpių gatvės nelyginiai numeriai, Darbininkų gatvės dalis nuo 82 ir 87 numerių  ir Kudirkos gatvės dalis nuo 48 ir 49 numerių, Dobilo gatvė ir šalia šios gatvės besiformuojantis gyvenamasis rajonas, Vytauto gatvės dalis nuo 118 (Tulpių gatvės) numerio), Ražiškių kaimo dalis (Karkazų, Lanko, Ražiškių, Rusnės, Saulės al., Vasario 16-osios, Žiedlapių, Žemynos, Rokų plento kairė pusė važiuojant į Rokus).

2.5. Girininkų pagrindinės mokyklos  Rokų skyriaus – Paraželių, Pamoterio, Raželių, Rokų, Rokelių, Patamulšėlio kaimai. „Jiesios“ ir „Silvos“ sodų bendrijos.

2.6. Kačerginės pagrindinės mokyklos – Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Girininkų II, Luobinės, Mitkūnų, Pyplių, Poderiškių, Virbališkių kaimai. „Agrochemijos“, „Apynėlio“, „Karklyno“, „Kerupės“, „Nemunėlio“, „Vandenio“, „Gaižėnėlių“ sodų bendrijos.

2.7. Kulautuvos pagrindinės mokyklos – Kulautuvos miestelis, Raudondvario seniūnijos Kalnyčių, Karnavės, Lukšakaimio kaimai, Netonių kaimo dalis, Batniavos seniūnijos Gineitų, Mozūriškių, Rupunionių, Tirkšlių, Virbaliūnų kaimai. „Netonių“ sodų bendrija.

2.8. Lapių pagrindinės mokyklos – Lapių miestelis, Andriuškonių, Barsūniškių, Didžiųjų Lapių, Drąseikių, Ginėnų, Lepšiškių, Masteikių, Pakalniškių, Rokiškių, Smiltynų II, Stavidvario, Staviščių,  Šančių, Šatijų, Tauralaukio kaimai. ,,Aido“, „Alksnynės“, „Atžalyno“, „Atžalos“, „Bičiulio“, „Beržoto“, „Drąseikių“, „Energetiko“, „Kadugio“, „Kalnelių“, „Kaštono“, „Kanklių“, „Kotoniečio“, „Lagūnos“, „Lelijos“, „Lepšiškių“, „Liepaitės“, „Margupio“, „Narupio“, „Nonparėlio“, „Pašvaistės“, „Pempynės“, „Pilėnų“, Restauratoriaus“, „Ryto“, „Smiltelės“, „Stiklo“, „Slėnio“, „Svajonės“, „Šatijų“, „Tauralaukio“, „Tauradubrės“, „Taurupio“, „Versmės“, „Vilijos“, „Vingio“, „Žiburėlio“, „Žiedo“ sodų bendrijos. Domeikavos seniūnijos Smiltynų I kaimo dalis.

2.9. Panevėžiuko pagrindinės mokyklos – Babtų seniūnijos Eglynų, Gaižuvėlės, Kaniūkų, Lazdynės, Naujatriobių, Panevėžiuko, Pavejuonio, Piepalių,  Vareikonių, Vikūnų, Vosiškių, Žemaitkiemio kaimai.

2.10. Šlienavos pagrindinės mokyklos – Samylų seniūnijos Dubravų, Girionių, Laumėnų, Samylų, Šlienavos, Vaišvydavos, Žiegždrių kaimai. „Aguonos“, „Aitvaro“, „Ąžuolo“, ,,Automobilisto“, ,,Aro“, ,,Bangos“, ,,Berželio“, ,,Bituko“, ,,Daubos“, „Diemedžio“, ,,Dobilėlio“, ,,Dubdavos“, ,,Galupio“, ,,Gintaro“, ,,Girionių“, „Gervėnupio“, „Gluosnio“, ,,Gubojos“, „Gužučio“, ,,Kaspino“, ,,Klevo“, ,,Kristalo“, ,,Lakštingalos“, ,,Laumės“, ,,Laumėnų“, ,,Monolito“, „Miško aido“, ,,Neringos“, ,,Pajūrio“, ,,Pamiškės“, ,,Sveikatos“, ,,Sodžiaus“, ,,Šaltinio“, ,,Šaltuko“, ,,Šypsenos“, ,,Šlienavos“, ,,Vasaros“, ,,Vėtrungės“, ,,Žaisos“, ,,Žaimos“ ,,Žilvyčio“, ,,Žuvėdros“ sodų bendrijos.

2.11. Zapyškio pagrindinės mokyklos su Altoniškių skyriumi – Zapyškio miestelis, Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuodiškių, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai. ,,Agrochemijos“, ,,Apynėlio“, ,,Altoniškių“, ,,Apdailos“, ,,Baldininko“, ,,Jadagonių“, ,,Judrės“ ,,Karklyno“ ,,Kelmerių“, ,,Kerupės“, ,,Nemunėlio“, ,,Ovos“, ,,Vandenio“, ,,Žaros“ sodų bendrijos. Ringaudų seniūnijos Kuodiškių kaimas.

  1. Gimnazijų:

3.1. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos – Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai. ,,Nemuno“, „Rasos“ ir ,,Užuovėjos“ sodų bendrijos. Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

3.2. Babtų gimnazijos – Babtų miestelis, Antagynės, Antagynėlių, Babtų, Baltriškės, Berlainių, Cinkiškių, Dasiūnų, Gailiušių, Janušonių, Jugintų, Juodonių, Kačergių, Karalgirio, Kikonių, Krivėnų, Muniškių, Naujasodžių, Pagynės, Pakapių, Selveravos, Sitkūnų, Stabaunyčios, Šašių, Urniežių, Vilkėnų, Zacišiaus kaimai. Užliedžių seniūnijos Naujųjų Muniškių, Paparčių, Sausinės kaimai. ,,Paparčių“ sodų bendrija. Vandžiogalos seniūnijos Padaugupio kaimas. Užliedžių seniūnijos Naujųjų Muniškių, Paparčių, Sausinės kaimai. „Granito“, ,,Lokomatyvo“, ,,Muniškių“, „Vanagynės“ sodų bendrijos.

3.3. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos su Liučiūnų skyriumi – Čekiškės miestelis, Čekiškės seniūnijos Antkalnių, Besmerčių, Dokių, Dokelių, Eikščių, Gaigalų, Gegužėnų, Juškaičių, Kairių, Karalgirio, Kilovos, Lebedžių, Lelerviškių, Liučiūnų, Mikliūnų, Mikniavos, Miškalaukio, Padubysio, Paprienių, Prienų, Purvaičių, Radviliškių, Raudonės, Ramonų, Severinavos, Teklinavos, Uždulinskių kaimai. Vilkijos apylinkių seniūnijos  Baravų, Buivydų, Daučionių, Daugėliškių, Gaideliškių, Gailiūnų, Gudravio, Jokavų,  Jotautų, Juodžių, Juozapavos, Krūvandų, Lauksvydų, Lazduonių, Liepdvario, Padubysio, Palazduonio, Paprūdžių,  Partikų, Šolių kaimai.

3.4. Domeikavos gimnazijos su Užliedžių skyriumi – Domeikavos seniūnijos Audėjų, Domeikavos, Eigirgalos, Kumpių, Radikių, Ražių, Romaškių, Salių, Šakių, Varluvos, Vytėnų, Voškonių, Žemaitkiemio kaimai, Smiltynų I kaimo dalis. Piliakalnio“, ,,Pušyno“, ,,Lapienės“, ,,Smiltynės“, ,,Agnapolio“, ,,Ginėnų“, ,,Keramiko-2“, ,,Keramiko“, ,,Kranto“, ,,Lantainių“, ,,Lietuvos MIS“, ,,Neries“, ,,Radikių“, ,,Žemėtvarkininko“ sodų bendrijos. Užliedžių seniūnijos  Bivilių, Giraitės, Kudrėnų, Linkuvos, Paltiškių, Užliedžių, Vijūkų, Žemaitkiemio kaimai. „Volungės“ sodų bendrija.

3.5. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos – aptarnavimo teritorija nepriskiriama. Formuojant I gimnazijos klases prioritetai teikiami mokiniams iš Garliavos Jonučių progimnazijos ir  Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos.

3.6. Garliavos Jonučių gimnazijos – aptarnavimo teritorija nepriskiriama. Formuojant I gimnazijos klases prioritetai teikiami mokiniams iš Garliavos Jonučių progimnazijos.

3.7. Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos su Ramučių skyriumi –Karmėlavos miestelis, Karmėlavos seniūnijos Biruliškių, Karmėlavos II, Kaukazo, Margavos, Narėpų, Naujasodžio, Pelenių, Ramučių, Rykštynės, Vaistariškių kaimai, Karmėlavos Girininkija, „Biruliškių“, „Naujasodžio“, „Pelainių“, „Politechnikos“, „Rykštynės“, „Tiekėjo“ sodų bendrijos.

3.8. Neveronių gimnazijos – Neveronių seniūnijos Neveronių, Pabiržio kaimai. Karmėlavos seniūnijos Martinavos, Sergeičikų I ir Sergeičikų II kaimai. „Harmonijos“ ir „Pabiržės“ sodų bendrijos.

3.9. Piliuonos gimnazijos – Taurakiemio seniūnijos Arlaviškių, Dobilijos, Guogų, Leonavo, Margininkų, Piliuonos, Sietyno, Taurakiemio, Tursono, Užupių, Vainatrakio, Viršužiglio, Vyčiaus kaimai, ,,Atleto“, ,,Užupių“ sodų bendrijos, Pakuonio kryžkelė. ,,Piliuonos I“, ,,Piliuonos II“, ,,Strėvos“, ,,Skardžio“ sodų bendrijos. Samylų seniūnijos Gervėnupio kaimas, ,,Aleksoto“, ,,Centrolito“, ,,Drobės“,  ,,Eglės“, ,,Gervėnos“, ,,Genio“, ,,Klevelio“, ,,Liepos“, ,,Naglio“, ,,Putino“, ,,Pamario“, ,,Paparčio“, ,,Pavasario“, ,,Saulutės“, ,,Saulėtekio“, ,,Simfonijos“, ,,Šilumos“, ,,Tulpės“, ,,Vieversėlio“ sodų bendrijos. Rokų seniūnijos Dankstytės, Girininkų, Kairiūkščių, Pavytės, Rokų Miško Kelmyno, Vainatrakio, Vaišydavos, Vingytės  kaimai. Girininkų pagrindinės mokyklos Rokų skyriaus  aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

3.10. Raudondvario gimnazijos – Raudondvario mokyklos-darželio aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

3.11. Vandžiogalos gimnazijos – Vandžiogalos miestelis, Vandžiogalos seniūnijos Ąžuolyno, Bitvano, Boniškių Butkūnų, Ibėnų (Didieji ir Mažieji), Galulaukės, Geranonių, Jackiškių, Juozapavos, Karaliūnų, Kazimieravos, Kėkštynės, Mėklos, Padaugupio,  Pagirių, Preišiogalos, Pociūnų, Puikonių, Rokiškio, Skrebiniškių, Stankūnų, Užumiškių, Valeravos, Vigių, Vimbarų kaimai.

3.12. Vilkijos gimnazijos – Vilkijos miestas, Vilkijos apylinkių seniūnijos Adomkiškių, Akuotų, Antalkių, Auštkalnių, Bernoriškių, Daugužių, Gineikių, Godėnų, Jagminiškių, Jaučakių, Lygainių, Pabalių Padauguvos, Padauguvėlės, Pastriūnio, Pašilių, Purviškių, Raubatonių, Ringovės, Ručkonių, Saulėtekių, Skrebenų, Stanislavos, Vaitkūnų Valmantiškių, Vilkijos, Zauniškių, Žėbiškėlių, Žėbiškių kaimai. Čekiškės seniūnijos Lipikiškių, Pagirių kaimai. Raudondvario seniūnijos Godėnų, Naujatriobių kaimai.

Kontaktai

Nijolė Benikienė
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui, vykdanti Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo funkcijas
(8 37) 79 95 55
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 79 85 60; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 33 29 42
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 79 57 30
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 09 31
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 09 31
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 79
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 79
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 62
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 62
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 79 95 66
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 33 27 14
Nijolė Mikelkevičiūtė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 33 73
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 14
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 06
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 82
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 06
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 25 17
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 25 17
Nijolė Nesteckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Ieva Nefienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 29 23
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 28 14
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 39 72 96
Rasa Martinavičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 55 18 74
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 28 14
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 79 57 30
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 73 16 80
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Mindaugas Marcinkevičius
Vairuotojas
(8 687) 92 414