Mokyklų aptarnavimo teritorijos

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-493 priedas (2017 ir 2018 m. redakcijos))

MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ SKIRSTINYS

 1. Pradinių mokyklų ir mokyklų-darželių (pradinio ugdymo programa):
  • Kačerginės pradinės mokyklos – Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Girininkų II, Luobinės, Pyplių, Poderiškių, Virbališkių kaimai. Likusi nuo Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos Mitkūnų kaimo dalis. „Agrochemijos“, „Apynėlio“, „Karklyno“, „Kerupės“, „Nemunėlio“, „Vandenio“, „Gaižėnėlių“ sodų bendrijos.
  • Ringaudų pradinės mokyklos – Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Karkiškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo dalis nuo Ringaudų kaimo ribos iki Juragių gatvės imtinai.
  • Ilgakiemio mokyklos-darželio – Garliavos apylinkių seniūnijos Bagniškės, Garančiškės, Grabavos, Ilgakiemio, Kalinavos, Pajiesio, Rašnavos kaimai, Pagirių kaimo dalis.
  • Linksmakalnio mokyklos-darželio – Linksmakalnio seniūnijos Linksmakalnio kaimas. Garliavos apylinkių seniūnijos Juraitiškės, Sprindiškių kaimai.
  • Raudondvario Augustino ir Anelės Kriauzų pradinės mokyklos – Raudondvario seniūnijos Bernatonių, Biliūnų, Didvyrių, Dūmino, Kačiūniškės, Lomankos, Maksvos, Miškinių, Naujatriobių, Naujųjų Bernatonių, Raudondvario, Senųjų Bernatonių, Šilelio, Upytės kaimai, Netonių kaimo dalis. Užliedžių seniūnijos Romainių, Romainių Kaimelės kaimai, „Girios“, „Šilo“, „Šilelio“, „Traukupio“, „Upytės“, „Vopinės“ sodų bendrijos.
  • Rokų mokyklos-darželio – Paraželių, Pamoterio, Raželių, Rokų, Rokelių, Patamulšėlio kaimai. „Jiesios“ ir „Silvos“ sodų bendrijos. Garliavos apylinkių seniūnijos Karkazų kaimo dalis (Draustinio, Jurginų, Laukų, Rasos, Šaltinio, Vingio, Liepto, Karkazų, Akmens, Aukštupio gatvės), Seniavos kaimo Taurėnų ir Miestelėnų gatvės.
 2. Pagrindinių mokyklų (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies programos):
  • Ežerėlio pagrindinės mokyklos – Ežerėlio miestas, „Pagirio“ ir „Ežerėlio“ sodų bendrijos, Zapyškio seniūnijos Durpyno kaimas.
  • Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos – Garliavos apylinkių seniūnijos Budrių, Juragių ir Jurginiškių, Rinkūnų, Stanaičių, Tvarkiškių kaimai, Pagirių, Ražiškių kaimų dalys, Garliavos miesto dalis, kurią riboja Stadiono, Lauko, Žaros, Vakarinė, Žemoji, Gedimino ir Tulpių gatvės lyginiai numeriai. Darbininkų gatvė iki 80 ir 85 numerių imtinai, V. Kudirkos gatvė iki 46 ir 47 numerių imtinai. Alšėnų seniūnijos Alšėnų, Bijūnų, Bliovų, Čebeliškės, Dievogalos, Digrių, Girininkų I, Girininkų II, Kampiškių, Kūjagalvių, Macijauskų, Mastaičių, Pabartupio, Padainupio, Pamaišupio, Pažėrų, Poderiškių, Smailių, Šilėnų, Šniūrų, Tumpų kaimai, Armaniškių kaimo dalis (kairėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (J. Lukšos gatvės 60A, 62, 64, 66, 80 numeriai, Rasos, Saulės, Pašvaistės, Vaivorykštės, Rūko, Viaduko, Kamanų, Tribalės, Nendrių, Tvenkinio, Ajerų, Dagilių (iki 16 numerio), Vyčio Kryžiaus (nuo 130 numerio). Ilgakiemio, Linksmakalnio mokyklų-darželių aptarnavimo teritorijos (į pagrindinio ugdymo programos klases).
  • Kulautuvos pagrindinės mokyklos – Kulautuvos miestelis, Raudondvario seniūnijos Kalnyčių, Karnavės, Lukšakaimio kaimai, Netonių kaimo dalis, Batniavos seniūnijos Gineitų, Mozūriškių, Rupunionių, Tirkšlių, Tolivardžių, Virbaliūnų kaimai. „Netonių“, „Paštuvos“ sodų bendrijos.
  • Lapių pagrindinės mokyklos – Lapių miestelis, Andriuškonių, Barsūniškių, Didžiųjų Lapių, Drąseikių, Ginėnų, Lepšiškių, Masteikių, Pakalniškių, Rokiškių, Smiltynų II, Stavidvario, Staviškių, Šančių, Šatijų, Tauralaukio kaimai. ,,Aido“, „Alksnynės“, „Atžalyno“, „Atžalos“, „Bičiulio“, „Beržoto“, „Drąseikių“, „Energetiko“, „Kadugio“, „Kalnelių“, „Kaštono“, „Kanklių“, „Kotoniečio“, „Lagūnos“, „Lelijos“, „Lepšiškių“, „Liepaitės“, „Margupio“, „Narupio“, „Nonparėlio“, „Pašvaistės“, „Pempynės“, „Pilėnų“, Restauratoriaus“, „Ryto“, „Smiltelės“, „Stiklo“, „Slėnio“, „Svajonės“, „Šatijų“, „Tauralaukio“, „Tauradubrės“, „Taurupio“, „Versmės“, „Vilijos“, „Vingio“, „Žiburėlio“, „Žiedo“ sodų bendrijos. Domeikavos seniūnijos Smiltynų I kaimo dalis.
  • Šlienavos pagrindinės mokyklos – Samylų seniūnijos Dubravų, Girionių, Laumėnų, Samylų, Šlienavos, Vaišvydavos, Žiegždrių kaimai. „Aguonos“, „Aitvaro“, „Ąžuolo“, ,,Automobilisto“, ,,Aro“, ,,Bangos“, ,,Berželio“, ,,Bituko“, ,,Daubos“, „Diemedžio“, ,,Dobilėlio“, ,,Dubdavos“, ,,Galupio“, ,,Gintaro“, ,,Girionių“, „Gervėnupio“, „Gluosnio“, ,,Gubojos“, „Gužučio“, ,,Kaspino“, ,,Klevo“, ,,Kristalo“, ,,Lakštingalos“, ,,Laumės“, ,,Laumėnų“, ,,Monolito“, „Miško aido“, ,,Neringos“, ,,Pajūrio“, ,,Pamiškės“, ,,Sveikatos“, ,,Sodžiaus“, ,,Šaltinio“, ,,Šaltuko“, ,,Šypsenos“, ,,Šlienavos“, ,,Vasaros“, ,,Vėtrungės“, ,,Žaisos“, ,,Žaimos“ ,,Žilvyčio“, ,,Žuvėdros“ sodų bendrijos.
  • Zapyškio pagrindinės mokyklos – Zapyškio miestelis, Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuodiškių, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai. ,,Agrochemijos“, ,,Apynėlio“, ,,Altoniškių“, ,,Apdailos“, ,,Baldininko“, ,,Jadagonių“, ,,Judrės“, ,,Karklyno“, ,,Kelmerių“, ,,Kerupės“, ,,Nemunėlio“, ,,Ovos“, ,,Vandenio“, ,,Žaros“ sodų bendrijos. Ringaudų seniūnijos Kuodiškių kaimas. Kačerginės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Luobinės, Pyplių, Virbališkių kaimai, „Agrochemijos“, „Apynėlio“, „Karklyno“, „Kerupės“, „Nemunėlio“, „Vandenio“, „Gaižėnėlių“ sodų bendrijos – į pagrindinio ugdymo programos klases).“
 3. Garliavos Jonučių progimnazijos (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos) - Alšėnų seniūnijos Armaniškių kaimo dalis (dešinėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (Aviečių, Jonučių, Slėnio, Sodų, Kriaušių, Trešnių, Korių, Medaus, Pievų, Dagilių (17,19, 21, 23), Vilties, Gulbės, Lyros, Atgimimo, P. Gužo, Pinavijų, Vėjo, V. Matulevičiaus, J. Vyšniausko, Aronijų, Šilauogių, Kardelių, Vyčio Kryžiaus (nuo Nr. 60 iki 130), Žemuogių, Šermukšnių, Slyvų, Vyšnių, Gervuogių, Šv. Silvijos gatvės), Narsiečių (V. G. Žagunio, Molio, Vyčio Kryžiaus, Sodų, A. Pušetos, N. Valterio, K. Šono, M. Kubiliūtės, A. Biruvienės, V. Jurgilo gatvės ir K. Dulksnio gatvės nelyginiai numeriai), Tirkiliškių (V. G. Aušrinės, Sodų, Kalvarijos (nuo131 numerio) gatvės, A. Sakalausko, A. Sereikos, J. Karučio, Slyvų, Vyšnių gatvės, Pabūklų gatvės 11–23 nelyginiai numeriai, 20–28 lyginiai numeriai) kaimai, Garliavos apylinkių seniūnijos Ireniškių, Jonučių II, Naugardiškės,  Teleičių kaimai. Likusi nuo Rokų mokyklos-darželio Karkazų ir Seniavos kaimų dalis. Likusi nuo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos aptarnaujamos teritorijos šiaurinė Garliavos miesto dalis (Tulpių gatvės nelyginiai numeriai, Darbininkų gatvės dalis nuo 82 ir 87 numerių  ir Kudirkos gatvės dalis nuo 48 ir 49 numerių, Dobilo gatvė ir šalia šios gatvės besiformuojantis gyvenamasis rajonas, Vytauto gatvės dalis nuo 118 (Tulpių gatvės) numerio), Ražiškių kaimo dalis (Karkazų, Lanko, Ražiškių, Rusnės, Saulės al., Vasario 16-osios, Žiedlapių, Žemynos, Rokų plento kairė pusė važiuojant į Rokus).
 4. Gimnazijų (pradinio, pagrindinio pirmosios ir antrosios  dalies, vidurinio ugdymo programos):
  • Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos – Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai. ,,Nemuno“, „Rasos“ ir ,,Užuovėjos“ sodų bendrijos. Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases). Kačerginės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (Girininkų II, Poderiškių kaimai, likusi nuo Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos Mitkūnų kaimo dalis – į pagrindinio ugdymo programos klases).“
  • Babtų gimnazijos – Babtų miestelis, Antagynės, Antagynėlių, Babtų, Baltriškės, Berlainių, Cinkiškių, Dasiūnų, Gailiušių, Janušonių, Jugintų, Juodonių, Kačergių, Karalgirio, Kikonių, Krivėnų, Muniškių, Naujasodžių, Pagynės, Pakapių, Selveravos, Sitkūnų, Stabaunyčios, Šašių, Urnėžių, Vilkėnų, Zacišiaus kaimai. Užliedžių seniūnijos Naujųjų Muniškių, Paparčių, Sausinės kaimai. ,,Paparčių“ sodų bendrija. Vandžiogalos seniūnijos Padaugupio kaimas. „Granito“, ,,Lokomatyvo“, ,,Muniškių“, „Vanagynės“ sodų bendrijos. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).
  • Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos – Čekiškės miestelis, Čekiškės seniūnijos Antkalnių, Besmerčių, Dokių, Dokelių, Eikščių, Gaigalų, Gegužėnų, Juškaičių, Kairių, Karalgirio, Kilovos, Lebedžių, Lelerviškių, Liučiūnų, Mikliūnų, Mikniavos, Miškalaukio, Padubysio, Paprienių, Prienų, Purvaičių, Radviliškių, Raudonės, Ramonų, Severinavos, Teklinavos, Uždulinskių kaimai. Vilkijos apylinkių seniūnijos Baravų, Buivydų, Daučionių, Daugėliškių, Gaideliškių, Gailiūnų, Gudravio, Jokavų, Jotautų, Juodžių, Juozapavos, Krūvandų, Lauksvydų, Lazduonių, Liepdvario, Padubysio, Palazduonio, Paprūdžių,  Partikų, Šolių kaimai.
  • Domeikavos gimnazijos su Užliedžių skyriumi – Domeikavos seniūnijos Audėjų, Domeikavos, Eigirgalos, Kumpių, Radikių, Ražių, Romaškių, Salių, Šakių, Varluvos, Vytėnų, Voškonių, Žemaitkiemio kaimai, Smiltynų I kaimo dalis. Piliakalnio“, ,,Pušyno“, ,,Lapienės“, ,,Smiltynės“, ,,Agnapolio“, ,,Ginėnų“, ,,Keramiko-2“, ,,Keramiko“, ,,Kranto“, ,,Lantainių“, ,,Lietuvos MIS“, ,,Neries“, ,,Radikių“, ,,Žemėtvarkininko“ sodų bendrijos. Užliedžių seniūnijos Bivilių, Giraitės, Kudrėnų, Linkuvos, Paltiškių, Romainių Kaimelės, Užliedžių, Vijūkų, Žemaitkiemio kaimai. „Volungės“ sodų bendrija.
  • Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos su Ramučių skyriumi – Karmėlavos miestelis, Karmėlavos seniūnijos Biruliškių, Karmėlavos II, Kaukazo, Margavos, Narėpų, Naujasodžio, Pelenių, Ramučių, Rykštynės, Vaistariškių kaimai, Karmėlavos Girininkija, „Biruliškių“, „Naujasodžio“, „Pelainių“, „Politechnikos“, „Rykštynės“, „Tiekėjo“ sodų bendrijos.
  • Neveronių gimnazijos – Neveronių seniūnijos Neveronių, Pabiržio kaimai. Karmėlavos seniūnijos Martinavos, Sergeičikų I ir Sergeičikų II kaimai. „Harmonijos“ ir „Pabiržės“ sodų bendrijos.
  • Piliuonos gimnazijos – Taurakiemio seniūnijos Arlaviškių, Dobilijos, Guogų, Leonavo, Margininkų, Piliuonos, Sietyno, Taurakiemio, Tursono, Užupių, Vainatrakio, Viršužiglio, Vyčiaus kaimai, ,,Atleto“, ,,Užupių“ sodų bendrijos, Pakuonio kryžkelė. ,,Piliuonos I“, ,,Piliuonos II“, ,,Strėvos“, ,,Skardžio“ sodų bendrijos. Samylų seniūnijos Gervėnupio kaimas, ,,Aleksoto“, ,,Centrolito“, ,,Drobės“, ,,Eglės“, ,,Gervėnos“, ,,Genio“, ,,Klevelio“, ,,Liepos“, ,,Naglio“, ,,Putino“, ,,Pamario“, ,,Paparčio“, ,,Pavasario“, ,,Saulutės“, ,,Saulėtekio“, ,,Simfonijos“, ,,Šilumos“, ,,Tulpės“, ,,Vieversėlio“ sodų bendrijos. Rokų seniūnijos Dankstytės, Girininkų, Kairiūkščių, Pavytės, Rokų Miško Kelmyno, Vainatrakio, Vaišydavos, Vingytės Rokų mokyklos-darželio   aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).
  • Vandžiogalos gimnazijos – Vandžiogalos miestelis, Vandžiogalos seniūnijos Ąžuolyno, Bitvano, Boniškių Butkūnų, Ibėnų (Didieji ir Mažieji), Galulaukės, Geranonių, Jackiškių, Juozapavos, Karaliūnų, Kazimieravos, Kėkštynės, Mėklos, Padaugupio, Pagirių, Preišiogalos, Pociūnų, Puikonių, Rokiškio, Skrebiniškių, Stankūnų, Užumiškių, Valeravos, Vigių, Vimbarų kaimai.
  • Vilkijos gimnazijos – Vilkijos miestas, Vilkijos apylinkių seniūnijos Adomkiškių, Akuotų, Antalkių, Auštkalnių, Bernoriškių, Daugužių, Gineikių, Godėnų, Jagminiškių, Jaučakių, Lygainių, Pabalių Padauguvos, Padauguvėlės, Pastriūnio, Pašilių, Purviškių, Raubatonių, Ringovės, Ručkonių, Saulėtekių, Skrebenų, Stanislavos, Vaitkūnų Valmantiškių, Vilkijos, Zauniškių, Žėbiškėlių, Žėbiškių kaimai. Čekiškės seniūnijos Lipikiškių, Pagirių kaimai. Raudondvario seniūnijos Godėnų, Naujatriobių kaimai. „Kriemalos“ sodų bendrija.
  • Raudondvario gimnazijos – Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).“
  • Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos – aptarnavimo teritorija nepriskiriama.
  • Garliavos Jonučių gimnazijos – aptarnavimo teritorija nepriskiriama.
 5. Mokyklų-daugiafunkcių centrų (į pradinio ugdymo programos klases):
  • Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro – Batniavos seniūnijos Batniavos, Beiniūnų, Brūžės, Bubių, Dulkių, Kriemalos, Kvesų, Naujienos, Paštuvos, Ručkūnų, Žėbiškės, Žvirgždės kaimai. „Batniavos“ sodų bendrija.
  • Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro – Babtų seniūnijos Eglynų, Gaižuvėlės, Kaniūkų, Lazdynės, Panevėžiuko, Pavejuonio, Piepalių, Vareikonių, Vikūnų, Vosiškių, Žemaitkiemio kaimai.

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas