Švietimo centro

Vasario mėn.

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt , krscentras.puslapiai.lt. Interneto puslapis www.centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8 37) 380 065, el.paštas ppt@centras.krs.lt

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Būtina išankstinė registracija tel. 332529 arba e. paštas info@centras.krs.lt

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

1.Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą. Lektoriai: doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas, doc. dr. Rita Gruodytė – Račienė, Lietuvos sporto universitetas, doc. dr. Ilona Tilindienė, Lietuvos sporto universitetas, Edita Piekienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo pedagogė.

Registracija: https://forms.gle/c6NDfsZFFHx37uFH6

Vasario 17-18 d.

10 val.

Švietimo centre

Vasario 19-20 d. LSMU gimnazija (Seredžiaus g. 4, Kaunas)

L. Montrimaitė

2.Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos, KTU Vaižganto progimnazijos ir Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams

Lektorės: Jadvyga Raubienė, surdopedagogė ekspertė ir

Vilma Narkevičienė, psichologė.

Vasario 17-21 d.

E. Žaromskienė

3.Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti ( I dalis). Lektorė – Virginija Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos natematikos ir informacinių technologijų.

Vasario 17-20 d.

Vieta derinama

D. Klimantavičienė

4.Kompiuterinio raštingumo kursai Domeikavos gimnazijos mokytojams „Google Apps: darbui, bendradarbiavimui ir komunikacijai” (II dalis). Lektorės: Vida Špokienė, Domeikavos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Laima Bondzinskaitė, Domeikavos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Vasario 17 d.

10 val.

Domeikavos gimnazija

E. Žaromskienė

SEMINARAI

5.Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Emocinio intelekto ugdymas su  Kimochis programa” pagal profesinio tobulinimo programą  „Emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė, ikimokyklinio ugdymo edukologijos magistrė, Vilniaus darželio- mokyklos „Prasminga vaikystė” direktorė.

Vasario 5 d.

12.30 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

6.Seminaras Babtų gimnazijos mokytojams “Emociniai poreikiai komunikacijoje” pagal profesinio tobulinimo programą „Emocinė kultūra švietimo įstaigoje“. Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė, konsultantė.

Vasario 5 d.

Babtų gimnazija

E. Žaromskienė

7.Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, direktorių pavaduotojams ugdymui „Pedagogų ugdymo(si) veiklos stebėsena ir vertinimas“ pagal profesinio tobulinimo programą „Personalo vadyba švietimo įstaigoje“. Lektorius – dr. Sergejus Neifachas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas.

Vasario 7 d.

 12.30 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

8.Kvalifikacijos tobulinimo programa Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui „Individualios vaiko pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas. Grįžtamojo ryšio teikimas mokiniui”. Lektorė – Onutė Gervienė, Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vasario 10 d.

9 val.

Šlienavos pagrindinė mokykla

L. Ruzgienė

9.Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams, ikimokyklinių įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui „Vaikų ugdymas ir švietimas, remiantis kitų kultūrų (žydų) patirtimi” pagal profesinio tobulinimo programą „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas“. Lektorius – Giedrius Drukteinis, žurnalistas, rašytojas, konsultantas, TV laidų vedėjas.

Vasario 12 d.

12.30 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

10.Nemokamas seminaras Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytojams „Psichologiniai ir metodiniai aspektai vaikų muzikiniame ugdyme“

 

Vasario 12d.

10 val.

 Kauno 1-oji muzikos mokykla

E. Žaromskienė

11.Seminaras pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams ,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“

Lektorė - doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas.

Registracija https://forms.gle/WRq1q5624HxPfU5Y7

Vasario 14 d.

13 val.

Vilniaus Balsių gimnazija

(Bubilo g. 8, Vilnius)

L. Montrimaitė

12.Seminaras Kauno lopšelio-darželio ,,Spindulys” mokytojams ,,Stiprus ir savimi pasitikintis mokytojas: kaip auginti motyvaciją ir kitus psichologinius išteklius” pagal profesinio tobulinimo programą „Mokytojo psichologinio atsparumo ugdymas“. Lektorė – Evelina Savickaitė - Kazlauskė, psichologė.

Vasario 19 d.

13 val.

Kauno l/d ,,Spindulys”

(Sukilėlių pr. 71)

R. Sasnauskienė

13.Seminaras Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams “Mokinių savivaldus mokymasis: kaip ugdyti mokėjimą mokytis?“ pagal profesinio mokymo programą „Mokinių bendrųjų kompetencijų tobulinimas šiuolaikinių iššūkių kontekste“. Lektorė – Birutė Klimašauskienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vasario 19 d.

10 val.

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje

E. Žaromskienė

14.Seminaras Kauno Senamiesčio progimnazijos mokytojams “Šiuolaikinės pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis” pagal profesinio mokymo programą Pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“. Lektorius - Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas.

Vasario 19 d.

10 val.

Kauno Senamiesčio progimnazija

E. Žaromskienė

15.Seminaras pagalbos mokiniui specialistams ir pradinių klasių mokytojams „Skaitymo ir rašymo sunkumų įveikos būdai ir metodai” pagal profesinio mokymo programą „Skaitymo ir rašymo strategijų valdymas“. Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro PPT logopedė ekspertė.

Vasario 19 d.

10 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

16.Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojams „Integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM) (angl. CLIL) samprata ir taikymas bendrojo ugdymo mokykloje“ pagal profesinio mokymo programą „Užsienio kalbų didaktika“. Lektorė - dr. Vilma Bijeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų katedros docentė.

Vasario 19 d.

10 val.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

E. Žaromskienė

17.Nemokamas seminaras anglų kalbos mokytojams „Skills for Now and the Future“ pagal profesinio mokymo programą „Užsienio kalbų didaktika“. Lektorius – Rob Dean, anglų kalbos mokytojų rengėjas, švietimo konsultantas (Lenkija).

Vasario 20 d.

10 val.

 Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“

E. Žaromskienė

18.Seminaras visų dalykų mokytojams ,,Stresas: draugas ar priešas? Psichologinio atsparumo įrankiai darbe ir kasdienybėje” pagal profesinio tobulinimo programą „Mokytojo psichologinio atsparumo ugdymas“. Lektorė – Evelina Savickaitė - Kazlauskė, psichologė (Didžioji Britanija).

Vasario 20 d.

10 val.

Švietimo centras

R. Sasnauskienė

19.Seminaras Garliavos meno mokyklos mokytojams „Augimo mąstysena” pagal profesinio mokymo programą „Mokinių bendrųjų kompetencijų tobulinimas šiuolaikinių iššūkių kontekste“. Lektorė – dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė.

Vasario 21 d.

10 val.

Garliavos meno mokykloje

E. Žaromskienė

20.Seminaras visų dalykų mokytojams „Fraktalinio piešimo metodo galimybės: savęs pažinimas ir ugdymas” pagal profesinio tobulinimo programą „Mokytojo psichologinio atsparumo ugdymas“. Lektorė - soc. m. dr. HP prof. Rūta Adamonienė, Mykolo Romerio universitetas.

Vasario 24 d.

13 val.

Švietimo centre

A.Čibirienė

21.Seminaras Kauno Senamiesčio progimnazijos mokytojams „Taisyklės ir ribos besimokantiesiems: nuo nurodymų link susitarimų” pagal profesinio mokymo programą „Saugios mokyklos kūrimas: nuo patyčių link bendruomenės“. Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas.

Vasario 26 d.

14 val.

Kauno Senamiesčio progimnazija

E. Žaromskienė

22.Seminaras visų dalykų mokytojams “Augimo mąstysena” pagal profesinio mokymo programą „Mokinių bendrųjų kompetencijų tobulinimas šiuolaikinių iššūkių kontekste“. Lektorė – dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė.

Vasario 26 d.

12 val.

Švietimo centras

E. Žaromskienė

23.Teorinis praktinis seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojams „Ritmika ir ritminiai žaidimai „Būgnų ratas” pagal profesinio mokymo programą „Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir pedagogo lyderystė“. Lektorė – Daiva Štarevičiūtė, ikimokyklinio meninio ugdymo mokytoja.

Vasario 26 d.

11 val.

Kauno l/d „Daigelis”

R. Sasnauskienė

24.Seminaras Kauno technikos profesinio rengimo centro pedagogams ,,Dabarties įsisąmoninimas ir poezijos terapija”

pagal profesinio tobulinimo programą „Mokytojo psichologinio atsparumo ugdymas“. Lektorė – Branguolė Šimkūnienė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos narė.

Vasario 27 d.

10 val.

Kauno technikos profesinio rengimo centras

V. Stipinienė

25.Nemokamas seminaras Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams, įgyvendinant Erasmus + programos projektą KA101 „STEAM ugdymo plėtra mokykloje - novatoriškas ugdymas(is)“ II dalis. Lektorės - Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojos: O. Gervienė, I. Banevičienė, I. Surgautienė, Ž. Jankunė.

Vasario 27 d.

14 val.

Šlienavos pagrindinė mokykla

E. Žaromskienė

METODINĖ VEIKLA

26.Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Vasario 3 d.

15 val.

Švietimo centras

A. Čibirienė

27.SSM strateginės grupės pasitarimas.

Vasario 4 d.

14 val.

Švietimo centras

L. Ruzgienė

28.31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8–12 kl.) III etapo I dalis.

 

Vasario 4 d.

9 val.

Raudondvario gimnazija

D. Klimantavičienė

29.Metodinė diena muzikos mokytojams. Vyks atviros pamokos: "Vokalinės pratybos ne tik naudingai, bet ir žaismingai" (mokytoja metodininkė  Indra Kubiliūnienė).  "Mergaičių ir berniukų mokymosi ypatumai solfedžio pamokoje" (mokytoja metodininkė Neonila Vrubliauskienė).

Vasario 4 d.

14-18 val.

Garliavos meno mokykla

E. Žaromskienė

30.Kauno rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada.

Vasario 5 d.

10 val. VDU

Žemės ūkio akademija

D. Klimantavičienė

31.Pasitarimas dėl Kauno rajono mokyklų konferencijos „Tarptautinių ir ES struktūrinių projektų poveikis mokinių pažangai” organizavimo. Dalyvauja iš anksto sudaryta darbo grupė.

Vasario 5 d.

14 val.

Švietimo centras

E. Žaromskienė

32.Socialinių pedagogų  pasitarimas.

Vasario 7 d.

10 val.

Švietimo centras

A. Markauskienė

 

33.Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės pasitarimas (po seminaro-praktikumo) dėl 2020 m. veiklos programos.

Vasario 10 d.

L. Ruzgienė

34.Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Vasario 11 d.

13 val.  KRŠC PPT

(Lietuvių g. 30-1, Kaunas)

R. Zabielienė

E. Šukienė

 

35.Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.

Vasario 11 d.

10 val.

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

V. Stipinienė

36.27-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10–11 kl.).

Vasario 12 d.

VDU

Žemės ūkio akademija

A.Čibirienė

37.Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Vasario  13 d.

14.30 val.

Švietimo centras

D. Klimantavičienė

 

38.Nacionalinio čempionato „Makaronų tiltai 2020” atrankos etapas.

Vasario 14 d.

10 val.

Vandžiogalos gimnazija

E. Žaromskienė

39.Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Vasario 17 d.

13 val.

Švietimo centras

A. Čibirienė

40.Erasmus+programos projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) veiklos grupės pasitarimas, mobiliųjų programėlių testavimas.

Vasario 18 d.

10 val.

Švietimo centras

L. Ruzgienė

41.Meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Vasario 18 d.

13 val.

Švietimo centras

A. Čibirienė

42.Biologijos mokytojų metodinė diena „Gamtos mokslų metodinių priemonių taikymas biologijos pamokose”.

Vasario 19 d.

10 val.

Raudondvario gimnazija

D. Klimantavičienė

43.Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio  pasitarimas.

Vasario 24 d.

14.30 val.

Švietimo centre

A. Čibirienė

44.26-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.).

Vasario 25 d.

10 val.

Babtų gimnazija

V. Stipinienė

45.30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.).

Vasario 26 d.

10 val.

Raudondvario gimnazija

V. Stipinienė

46.Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas. Sudėtingų darbinių ir konsultavimo atvejų aptarimas.

Vasario 26 d.

10.00 val.

Raudondvario

A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla

R. Ramanauskienė

47.Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų ir socialinių pedagogų pasitarimas dėl bendradarbiavimo akcijos „AŠ + TU = MES” skirtos  sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ 2020 m.

Vasario 26 d.

12.30 val.

Raudondvario

A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla

R. Ramanauskienė

A. Markauskienė

 

PARODOS

48.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mūsų senolių namai, namučiai”.

Vasario 11 - 21 d.

Karmėlavos l/d „Žilvitis”

Vasario 24-kovo 6

Karmėlavos seniūnijos biblioteka

R. Sasnauskienė

49.7-12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda ,,2020 Miniatiūra 20x20”.

Vasario 13-28 d.

Švietimo centras

V. Stipinienė

50.Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Žiema”.

Vasario 3 - 29 d. Kauno r. savivaldybės viešoji biblioteka

R. Sasnauskienė

51.8-12 klasių mokinių dailės darbų paroda ,,Lietuvos raudonoji knyga”.

Nuo vasario 28 d.

Švietimo centras

V. Stipinienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

52.Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje stebėsena ir rezultatų analizė.

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

TAU

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm

53.Romansų popietė “Rožę tą…”

Vasario 18 d.

12 val.

Vilkijos gimnazija

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

54.Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) intelektinių produktų IO1,IO2,IO3 ir IO4 tobulinimas ir koregavimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

55.Nacionalinės agentūros patikra dėl SMART projekto įgyvendinimo.

26 d. 9 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

56.II-osios tarpinės ataskaitos Mobility Tool sistemoje rengimas.

iki vasario 28 d.

L. Ruzgienė

57.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“  intelektinių projektų produktų rengimas.

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

58.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-EASY) projekto ataskaitų rengimas.

Iki vasario 20 d.

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

59.Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ parengiamieji darbai.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

60.SSM ir TAU projektų sveikatos stiprinimo ir ugdymo tema rengimas.

Visą mėnesį

R. Sasnauskienė

E. Žaromskienė

KITA VEIKLA

61.Kauno rajono švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas ir duomenų analizė naujų profesinio tobulinimo programų (40 val.) rengimui.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

62.Profesinio tobulinimo programų (40 val.) rengimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas