Švietimo centro

Balandžio mėn.

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8-37) 38 00 65, el. paštas ppt@centras.krs.lt

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) Raudondvario gimnazijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas”.

Lektorės: V. Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Varškevičienė, Ežerėlio ir Zapyškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Iki balandžio 22 d.

Nuotoliniu būdu

D. Klimantavičienė

Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) asmenims, baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą, pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės”. 

Lektorės: Doc. dr. Vitalija Gražienė, Regina Beinorienė.

Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę. Registracija iki balandžio 9 d.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/nFoGkr1yXJCVhVc98

Balandžio 13 d. 9 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai (40 val.) meninio ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą.

Lektorės: D. Žitkevičienė, J. Sidabrienė, V. Kazragytė.

Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę. Registracija iki balandžio 16 d.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/PvoNeepYyyca6y1a7

Nuotoliniu būdu

Data ir laikas derinami

R. Sasnauskienė

Seminaras matematikos mokytojams „Kombinatorika ir tikimybių teorija” pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“

Lektorė - Simona Staskevičiūtė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/92neNzV4yN8hKFNX9

Balandžio 1 d. 15 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Seminaras Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojams ,,STEAM mokymo efektyvinimas ir išmaniųjų programėlių taikymas” I dalis pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Efektyvus, tyrinėmu grįstas STEAM mokymas(is)”.

Lektorė - Julija Baniukevič, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė, edukatorė, tyrėja, Mokslo ryšių biuro Briuselyje mokslo politikos analitikė.

Balandžio 6 d. 9 val.

„Zoom” platforma

 

 

V. Stipinienė

Seminaras Babtų gimnazijos mokytojams „Vertinimo kriterijai pamokoje“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojo iššūkis: kiekvieno vaiko sėkmė pamokoje. Ar tai įmanoma?“ I dalis.

Lektorė - Renata Liagienė.

Balandžio 6 d. 9 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojams „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas: strateginis priėjimas ugdymo įstaigoje” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokinio raidos ypatumai socialiniu-psichologiniu aspektu”.

Lektorius - psichologas Evaldas Karmaza.

Balandžio 6 d. 10 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Kvalifikacijos tobulinimo programa Kauno rajono ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams „Įtraukiojo ugdymo praktikos link” (I modulis).

Lektorė - doc. dr. Lina Miltenienė, VDU.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/jLSggh4KAXD59piX9

Balandžio 6 d. 11 val.

„Zoom” platforma

 

L. Ruzgienė

Seminaras Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokytojams ,,SUP mokinių ugdymas bendrojo ugdymo klasėje. Praktiniai ugdymo turinio pritaikymo metodai” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Įvairių gebėjimų mokinių pažinimas, motyvavimas, paramos ir pagalbos jiems teikimas”.

Lektorė - Lina Narkevičienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė – specialioji pedagogė.

Balandžio 7 d. 8.30 val.

„Zoom” platforma

 

V. Stipinienė

Seminaras Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojams ,,STEAM mokymo efektyvinimas ir išmaniųjų programėlių taikymas” II dalis pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Efektyvus, tyrinėmu grįstas STEAM mokymas(is)”.

Lektorė - Julija Baniukevič, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė, edukatorė, tyrėja,, Mokslo ryšių biuro Briuselyje mokslo politikos analitikė.

Balandžio 7 d. 9 val.

„Zoom” platforma

 

 

V. Stipinienė

Seminaras Babtų gimnazijos mokytojams „Diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas pamokoje“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojo iššūkis: kiekvieno vaiko sėkmė pamokoje. Ar tai įmanoma?“ I dalis.

Lektorė - Renata Liagienė.

Balandžio 7 d. 9 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Kvalifikacijos tobulinimo programa Kauno rajono ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams „Įtraukiojo ugdymo praktikos link” (II modulis).

Lektorė - doc. dr. Lina Miltenienė, VDU.

Balandžio 7 d. 11 val.

„Zoom” platforma

 

L. Ruzgienė

Seminaras Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojams „Mokinių į(si)traukimas į mokymo(si) procesą kaip sąlyga mokymosi pažangai“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?

Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija

Balandžio 7 d. 11 val.

„Zoom” platforma

 

V. Stipinienė

Seminaras Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojams ,,STEAM mokymo efektyvinimas ir išmaniųjų programėlių taikymas” III dalis pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Efektyvus, tyrinėmu grįstas STEAM mokymas(is)”.

Lektorė - Julija Baniukevič, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė, edukatorė, tyrėja, Mokslo ryšių biuro Briuselyje mokslo politikos analitikė.

Balandžio 8 d. 9 val.

„Zoom” platforma

 

 

Seminaras Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojams ,,Pamokos struktūros kokybė“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?

Lektorė - Loreta Šernienė, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos direktorė, mokytoja ekspertė, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė, LL2 konsultantė.

Balandžio 8 d. 10 val.

„Zoom” platforma

 

V. Stipinienė

Kvalifikacijos tobulinimo programa Kauno rajono ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams „Įtraukiojo ugdymo praktikos link” (III modulis).

Lektorė - doc. dr. Lina Miltenienė, VDU.

Balandžio 8 d. 11 val.

„Zoom” platforma

 

L. Ruzgienė

Seminaras matematikos mokytojams „Imtys, duomenų tipai ir kintamųjų skalės” pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“.

Lektorius - prof. Ričardas Krikštolaitis.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/3mpjR5j3ovgwPwvH9

Balandžio 8 d. 15 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Grupinės supervizijos mokymai ,,Bendradarbiavimo kultūra įstaigoje. Veikimas kartu” Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos pedagogams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką”.

Lektorės: Audra Galvanauskienė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktorė, Vilma Vitkauskienė ir Žydrūnė Bastienė Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Balandžio 9 d. 9 val.

,,Microsoft Teams“

platforma

V. Stipinienė

Seminaras Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojams ,,Vertinimas kaip pagalba mokantis“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?

Lektorė - Loreta Šernienė, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos direktorė, mokytoja ekspertė, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė, LL2 konsultantė.

Balandžio 9 d. 10 val.

„Zoom” platforma

 

V. Stipinienė

Seminaras lopšelio darželio „Eglutė” mokytojams „Mokytojo lyderystės stiprinimas” pagal kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojo asmeninės lyderystės aktualizavimas ugdant socialiai atsakingą žmogų”.

Lektorė - Rūta Adamonienė, MRU Viešojo saugumo akademija, Humanitarinių mokslų katedros dėstytoja.

Balandžio 9 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

A. Čibirienė

 

Seminaras Kauno „Saulės” gimnazijos mokytojams „Personalizuotas ugdymas – nauja ar gaivinama seniai pasitvirtinusi idėja“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”.

Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija

Balandžio 13 d. 12 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis” pagal programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą”.

Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/8kkcLHJ1BD19H22r9

Balandžio 13 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Nemokamas tęstinis seminaras Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams (kultūros centrų, bibliotekų, muziejų, bendruomenių centrų ir pan.) darbuotojams „Rinkodara neformaliajame suaugusiųjų švietime” (I dalis).

Lektoriai: dr. Dominyka Venciūtė, dr. Indrė Pikturnienė

Registracija: https://forms.gle/eGvcoQTeWX7zY2PH8

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.

Balandžio 15 d.

9 - 12.30 val.

„Zoom” platforma

 

L. Montrimaitė

Seminaras Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokytojams ,,Šiuolaikiniai mokymąsi skatinantys metodai” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”

Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija

Balandžio 15 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Grupinės supervizijos mokymai ,,Pamokos studija”
(I dalis) Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos pedagogams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką”.

Lektorės: Rita Čėplaitė ir Loreta Mikelionienė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Balandžio 15 d. 15 val.

,,Microsoft Teams“

platforma

V. Stipinienė

Seminaras švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui „Įtraukiojo ugdymo praktikos link” (I dalis).

Jungtinė lektorių grupė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/wHFTGSmHLbLCeFHv8

Balandžio 15 d. 10 - 17 val.

„Zoom” platforma

 

L. Ruzgienė

Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis” mokytojams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo sistema”.

Lektorė - doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU Švietimo akademija.

Balandžio 15 d.

13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Seminaras švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui „Įtraukiojo ugdymo praktikos link“ (II dalis).

Jungtinė lektorių grupė.

Balandžio 16 d.

10 - 17 val.

„Zoom” platforma

L. Ruzgienė

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Formalusis raštingumas: rašybos įgūdžių lavinimas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika” (IV modulis).

Lektorė - VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė Laimutė Bučienė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/dpd6m9yDhgBbrNsp9

Balandžio 19 d. 15 val.

„Zoom” platforma

 

A. Čibirienė

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas” pagal programą „Emociškai saugios ir akademiškai inovatyvios mokymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos kūrimas”.

Lektorė - psichoterapeutė Jolanta Karvelienė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/1biV8yZdhH5t3D8m8 

Balandžio 19 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Seminaras mokyklų bibliotekininkams „Bibliotekininkystės pagrindai”, pagal 40 val.  kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos biblioteka - daugiafunkcė mokymosi erdvė” II dalis.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/VRuhTcUg8GzEDkwL8

Balandžio 20 d. 10 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Kvalifikacijos tobulinimo programa Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo” (II dalis)

Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija.

Balandžio 21 d. 12 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Nemokamas tęstinis seminaras Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams (kultūros centrų, bibliotekų, muziejų, bendruomenių centrų ir pan.) darbuotojams „Rinkodara neformaliajame suaugusiųjų švietime” (II dalis).

Lektoriai: dr. Dominyka Venciūtė, dr. Indrė Pikturnienė

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.

Balandžio 22 d.

9 - 12.30 val.

„Zoom” platforma

 

L. Montrimaitė

Grupinės supervizijos mokymai ,,Pamokos studija” (II dalis) Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos pedagogams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką”.

Lektorės: Vilma Vitkauskienė ir Rita Čėplaitė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Balandžio 22 d. 9 val.

,,Microsoft Teams“

platforma

 

V. Stipinienė

Seminaras matematikos mokytojams „Aprašomoji statistika” pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“.

Lektorius - prof. Ričardas Krikštolaitis.

Balandžio 22 d.

15 - 18 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Seminaras pradinių klasių mokytojams „STEAM ir tyrinėjimu grįstas pradinis ugdymas” (I dalis).

Lektorius - Giedrius Vaidelis.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/ej9w6452LrHBNtuV8

Balandžio 23 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

L. Ruzgienė

Seminaras pradinių klasių mokytojams „STEAM ir tyrinėjimu grįstas pradinis ugdymas” (II dalis).

Lektorius - Giedrius Vaidelis.

Balandžio 26 d. 14 val.

„Zoom” platforma

L. Ruzgienė

Kvalifikacijos tobulinimo programa Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo” (III dalis).

Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija.

Balandžio 27 d. 12 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Seminaras Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokytojams „Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas siekiant mokinių mokymo(si) sėkmės” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”.

Lektorė - Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė.

Balandžio 28 d. 12 val.

„Zoom” platforma

 

E. Žaromskienė

Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojams ,,Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas“.

Lektorė - psichologė Asta Blandė.

Balandžio 28 d 12 val.

„Zoom” platforma

 

V. Stipinienė

Seminaras pradinių klasių mokytojams „Kas keičiasi atnaujinamoje matematikos programoje. Kaip pasirengti pokyčiams?“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą “Matematika pradiniame ugdyme”.

Lektorė - Viktorija Sičiūnienė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/VkR3bbgnq7sGKM6X7 

Balandžio 28 d. 15 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Laiko planavimas: darbo krūvio ir chaoso valdymas pokyčių sąlygomis” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis”.

Lektorė: psichologė Irma Čekauskienė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/b3TiW3T36V2enr1p7

Balandžio 29 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

METODINĖ VEIKLA

Mokyklų, dalyvaujančių projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme” (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3. veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui”, konsultavimas.

Visą mėnesį

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Vilkijos gimnazija Vandžiogalos gimnazija

V. Stipinienė

Atvira technologijų pamoka I g (9) klasėje ,,Meduolinės tešlos gaminimas”.

Pamoką veda Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė A. Vitkauskienė.

Registracija: https://forms.gle/727HMgoU2Ts6HC6R6

Balandžio 2 d. 10.30 val.

„Google Meet“ platforma

V. Stipinienė

Konsultacija Kauno r. chemijos mokytojams dėl chemijos VBE.

Konsultuoja Rita Janavičienė, Kauno Jėzuitų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/Y3BJFwhc7CkNDgv8A

Balandžio 6 d. 10 val.

„Google Meet” platforma

V. Stipinienė

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/Wh7vgNMXbCzuavSE6

Balandžio 7 d. 15 val.

„Zoom” platforma

A. Čibirienė

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologams gerosios patirties sklaidos paskaita - diskusija „Streso, susijusio su egzaminais, mažinimo būdai mokyklos bendruomenėje”.

Lektorė: Rūta Čižinauskienė, Raudondvario gimnazijos psichologė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/jVTbKKevcEUXFRrK6

Balandžio 7 d. 11 val.

„Zoom” platforma

R. Ramanauskienė

Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas dėl atnaujinto bendrojo ugdymo programų turinio ir kompetencijų diegimo į ugdomąjį procesą. Komunikavimo kompetencija.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/r49Tb1tWc3z3hmyx5

Balandžio 9 d. 10 val.

„Zoom” platforma

 

L. Ruzgienė

V. Stipinienė

Biologijos mokytojų metodinio būrelio bei 12 - tų klasių mokytojų, kurių mokiniai laikys VBE, pasitarimas.

Konsultuoja Ramunė Kijauskienė, Raudondvario gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė.

Balandžio 9 d. 10 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Respublikinis Borutaičių poezijos konkursas „Laisvo vėjo valia gausti”.

Balandžio 12 d.

Nuotoliniu būdu

A. Čibirienė

Kauno rajono gimnazijų matematikos mokytojų pasitarimas dėl pasirengimo valstybiniam matematikos brandos egzaminui. Pasitarime dalyvaus Jonas Petkevičius, Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Moderuoja Sondra Pakalnienė, matematikos dalyką kuruojanti vyriausioji specialistė.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/T5K38XANuf6PijJLA

Balandžio 14 d. 15 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Kauno rajono matematikos mokytojų, dėstančių 10-tose klasėse, pasitarimas: refleksija po bandomojo PUPP egzamino.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/FWw74Qk5u5WNbLU19

Balandžio 15 d. 15 val.

„Zoom” platforma

 

D. Klimantavičienė

Kauno r. 8-9 kl. mokinių chemijos konkursas.

Balandžio 16 d.14 val.

„Zoom” platforma

V. Stipinienė

Respublikinis skaitovų konkursas „Gimtinės spalvos”, skirtas pedagogo ir lituanisto Petro Šakavičiui atminti.

 

Balandžio 16 d. 12 val.

„Zoom” platforma

A. Čibirienė

Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų pasitarimas.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/KXUPCmYHFiZbp3xs7

Balandžio 19 d. 15 val.

„Zoom” platforma

D. Klimantavičienė

Kauno r. SSM ugdytojų pasitarimas dėl 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/wzZpNVcuKC71ot4q6

Balandžio 20 d. 15 val.

„Zoom” platforma

L. Ruzgienė

R. Sasnauskienė

Kauno rajono 8 klasės mokinių anglų kalbos olimpiada.

Balandžio 22 d. 9 val.

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Kauno r. 8-10 kl. mokinių eruditų turnyras.

Balandžio 22 d. 15 val.

„Zoom” platforma

V. Stipinienė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų veiklos grupės pasitarimas - gerosios patirties sklaida: „Ugdomojo proceso dokumentacijos valdymo sistema“.

Nuoroda registracijai:

https://forms.gle/ZjitLZ52GGMsqWNu9

Balandžio 26 d. 13 val.

„Zoom” platforma

 

R. Sasnauskienė

Kauno rajono psichologų pasitarimas dėl pagalbos abiturientams ir jų mokytojams teikimo modelio įgyvendinimo.

Balandžio 27 d. 10 val.

„Zoom” platforma

L. Ruzgienė 

J. Taleikytė

Kauno r. 7-9 klasių mokinių istorijos olimpiada.

Registracija: https://forms.gle/zRfzGWjzgvXBLvo99

Balandžio 27 d. 10 val.

„Zoom” platforma

V. Stipinienė

Fizikos ir astronomijos žinių konkursas.

Balandžio 28 d. 12 val.

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė valanda. Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinių, vadovaujamų anglų kalbos vyr. mokytojos Žydrūnės Puodžiukienės bei lietuvių kalbos mokytojos Kristinos Antanavičienės, išverstos knygos „Linksmoji Žako diena“ pristatymas.

Registracija: https://forms.gle/fBdhbc99nAvPBFM79 

Balandžio 29 d. 14 val.

„Zoom” platforma

E. Šukienė

 

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/JhmaJ1w3SqScbgoCA

Balandžio 29 d. 15 val.

„Zoom” platforma

R. Zabielienė

Atvira integruota tikybos – lietuvių kalbos pamoka „Jautrios sielos skambus akordas. Pagal V. Mačernio kūrybą“. Pamoką veda VDU Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė Renata Markevičienė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Raižienė.

Registracija el. paštu: montrimaite.loreta@gmail.com

Balandžio 30 d. 9.50 val.

Nuotoliniu būdu

L. Montrimaitė

R. Markevičienė

Kauno r. 3-4 klasių mokinių nuotolinis saugaus eismo konkursas „Mes saugūs kelyje“. Dalyviai registruojami iki balandžio 21 d.

Registracija: https://forms.gle/3vk8Wxhi4JroJJXz5

Balandžio 30 d. 12 val.

„Zoom” platforma

 

V. Stipinienė

Kauno rajono 3 klasių mokinių nuotolinis lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo konkursas „Arčiau gamtos su Selemonu Paltanavičiumi"

Registracija vykdoma iki balandžio 20 d. 15 val.

https://forms.gle/6R9LEu6zNFHBR5ZP6

Balandžio 29 d. 13 val.

„Microsoft Teams“ platforma

V. Stipinienė

Kauno rajono pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas ,,Pavasario spalvos“. Darbai siunčiami iki balandžio 18 d. el. p. adresu pavasariospalvos1@gmail.com

Paroda bus eksponuojama virtualioje erdvėje:

https://www.facebook.com/groups/486194472325341/

Nuo balandžio 30 d.

nuotoliniu būdu

V. Stipinienė

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Žaislai iš antrinių žaliavų”.

Balandžio mėn.

R. Sasnauskienė

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinis folkloro festivalis „Paukščiukų veselė“.

Balandžio mėn.

R. Sasnauskienė

Respublikinė kūrybinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų paroda „Žemės meno fantazijos“.

Iki balandžio mėn.10 d.

R. Sasnauskienė

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų(globėjų ir mokytojų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Velykų kiškutis”.

Balandžio mėn.

R. Sasnauskienė

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių erdvinių darbelių fotografijų parodos „Kiaušinėlis pats gražiausias, kiaušinėlis pats margiausias”.

Balandžio mėn.

R. Sasnauskienė

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mandala Mamai“.

Balandžio - gegužės mėn.

R. Sasnauskienė

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų ir piešinių (fotografijų) paroda ,,Velykų simboliai”.

Balandžio mėn.

R. Sasnauskienė

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų kūrybinis projektas „Pragydo medžiai“.

Balandžio mėn.

R. Sasnauskienė

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2020-2021 m. m. etikos ilgalaikis projektas „Gerumui karantino nėra”. Tema: „Gerumu dalinuosi su šeima”, skirta paminėti šeimos dienai”.

Balandžio 1 –

gegužės 25 d.

A. Čibirienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

Video paskaitų  andragogikos temomis kūrimas (I etapas: temų paieška, scenarijų kūrimas).

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai

TAU valdybos pasitarimas.

Balandžio 13 d. 15 val.

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

GGA projekto partnerių susitikimas.

Balandžio 14 d. 11 val.

„Zoom” platforma

E. Žaromskienė

Virtuali ergoterapinių priemonių paroda.

Visą mėnesį

Nuotoliniu būdu

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“ intelektinių projektų produktų rengimas.

 

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

Kauno r. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų sukurtų metodinių priemonių, skirtų girdimajam dėmesiui ir suvokimui lavinti, projektas „Garsų paslaptys”.

Balandžio 1-

gegužės 15 d.

R. Sasnauskienė

KITA VEIKLA

Švietimo centro naujienlaiškio rengimas.

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas, remiantis medicinos dokumentų išrašais.

Visą mėnesį

(Registracija tel. nr.:

8 37 380 065)

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

A. Markauskienė

R. Ramanauskienė

Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas.

Visą mėnesį

E. Šukienė

R. Zabielienė

A. Markauskienė

Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo  pagalbos specialistams, mokiniams teikimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

A. Markauskienė

R. Zabielienė

E. Šukienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

R. Ramanauskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas, remiantis ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pažymomis bei medicinos dokumentų išrašais.

Visą mėnesį

(Registracija tel. nr.:

8 37 380 065)

R. Zabielienė

E. Šukienė

Karantino laikotarpiu Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba atnaujina savo darbą nuotoliniu būdu ir teikia nemokamas anonimines psichologines konsultacijas Kauno rajono gyventojams.

Darbo laikas

9 - 22 val. kasdien.

Tel. Nr: 8 664 28828.

J. Taleikytė

R. Ramanauskienė

R. Stonienė

 


 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas