Ugdymo

Sausio mėn.

ŠVIETIMAS

Veiklos turinys

Data ir vieta

Atsakingas

1.Mokyklų strateginių planų ir 2020 m. veiklos planų derinimas.

Sausis

J. Chudinskienė

Mokyklų kuratoriai

2.Savivaldybės bendrojo mokyklų tinklo  pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano tikslinimas.

Sausis

D. Brazienė

3.Nesimokančių mokinių duomenų bazės tikslinimas.

Sausis

J. Chudinskienė

4.Ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes turinčių švietimo įstaigų direktorių pasitarimas.

Savanorių pr. 192

(laikas ir data tikslinama)

A. Simanauskienė

5.Pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ tvarumo palaikymo grupės konsultacija.

8 d. 14 val.

Savanorių pr. 192

 J. Chudinskienė

6.Kauno rajono  ugdymo įstaigų, paskirtų teikti ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugas namuose arba nuomojamose patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį, vadovų pasitarimas.

9 d. 10 val.

Savanorių pr. 192

A. Simanauskienė

7.Kauno rajono mokyklų mokinių tarybų susitikimas su kelionių organizatoriumi Rimvydu Širvinsku-Makaliumi.

10 d. 13.30 val.

Domeikavos gimnazija

M. Trainienė

 

8.Mokyklų atsiskaitymas už Brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų blankų panaudojimą 2019 m.

Iki 10 d.

J. Jankauskienė

9.Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pasitarimas.

16 d. 10 val.

Savanorių pr. 192

N. Benikienė

10.Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei Kauno rajono mokinių tarybos organizuojama Kauno rajono mokinių gerumo akcija „Atverkime širdis“.

Sausio-gegužės mėn.

vienišų senelių, vaikų globos namų, senelių globos namų ir gyvūnų globos namų  lankymas Kauno rajono seniūnijose 

M. Trainienė

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas