Ugdymo

Balandžio mėn.

ŠVIETIMAS

Veiklos turinys

Data ir vieta

Atsakingas

Nuotolinis pasitarimas mokyklų profesinio orientavimo koordinatoriams.

Balandžio 14 d. 13 val.

Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta el. paštu

R. Valaitytė-Ramuckienė

D. Balčiūnas

Informacijos apie ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį švietimo įstaigose vasaros laikotarpiu tikslinimas.

Iki 15 d.

A. Simanauskienė

Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų pateikimas Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursui.

Pasirašytų ir skenuotų paraiškų pateikimas

El. paštu

svietimas@krs.lt

iki balandžio 16 d. 16 val.

R. Valaitytė-Ramuckienė

Konkursas Kauno r. Babtų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti.

20 d. 10 val.

Microsoft Teams platformoje

J. Jankauskienė

Konkursas Kauno r. Karmėlavos lopšelio-darželi „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.

20 d. 13.30 val.

Microsoft Teams platformoje

J. Jankauskienė

Priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio analizė Kauno rajono seniūnijų švietimo įstaigose.

Iki 23 d.

A. Simanauskienė

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės įsteigtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenų bazės duomenų tikslinimas, testavimas, pasirengimo darbai vaikų priėmimui.

Iki 23 d.

A. Simanauskienė

Kauno rajono mokininių konkurso „Moksleiviai – bendruomenei“ projektų pateikimas (projektus pateikti el paštu jchudinskiene@gmail.com).

Iki 23 d.

J. Chudinskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes turinčių įstaigų direktorių pasitarimas.

Data ir laikas

tikslinama

A. Simanauskienė

Kauno rajono mokininių konkurso „Moksleiviai – bendruomenei“ projektų svarstymas ir finansavimo skyrimas.

28 d. 10 val.

Savanorių pr. 371

J. Chudinskienė

Nuotolinis informacinis renginys savivaldybių UTA komandoms įgyvendinant projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklą „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ (III renginys).

28 d. 15 val.

S. Pakalnienė

 

Kauno rajono 2021 m. vaikų ir jaunimo socializacijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų finansavimo sutarčių pasirašymas.

Balandis

R. Valaitytė-Ramuckienė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir Kauno rajono mokinių tarybos organizuojama moksleivių gerumo akcija „Atverkime širdis“.

Balandis

M. Trainienė

Elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (e-NMPP) 4 ir 8 klasėse organizaciniai pasirengimo darbai mokyklose pagal e-NMPP vykdymo tvarką.

1 – 30 d.

S. Pakalnienė

Mokyklų vadovai

Mokinių priėmimas į mokyklas iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos. Numatomą klasių srautų ir mokinių skaičių srautuose pateikti el. paštu jchudinskiene@gmail.com iki gegužės 4 d.

1 – 30 d.

J. Chudinskienė

Mokyklų vadovai

 

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas
Renaldas Baranauskas
Vyr. specialistas