Ugdymo

Rugsėjo mėn.

ŠVIETIMAS

Veiklos turinys

Data ir vieta

Atsakingas

1.     Kauno rajono mokinių tarybos susirinkimas.

12 d. 14 val.

 Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (Savanorių pr. 192, Kaunas)

M. Trainienė

2. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir Kauno rajono mokinių tarybos organizuojamos gerumo akcijos “Atverkime širdis“ veiksmų plano sudarymas, mokyklų registracija

Rugsėjis

M. Trainienė

3. Kauno rajono mokinių fotografijos konkurso „Žymiausi Kauno rajono istorijos ir kultūros paminklai“ parodos atidarymas ir nugalėtojų apdovanojimai.

Data ir laikas tikslinami

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (Savanorių pr. 192, Kaunas)

M. Trainienė

4. LL3 TPG komandos susitikimas.

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla (apie laiką bus pranešta)

J. Chudinskienė

5. MR ir ŠVIS duomenų pildymas.

Rugsėjis

 

J. Chudinskienė

6. Konkursas Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

18 d. 9 val.

Savanorių pr. 192

J. Jankauskienė

7. Konkursas Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.

18 d. 12 val.

Savanorių pr. 192

J. Jankauskienė

8. Specialiųjų  pedagogų  ir logopedų pasitarimas. 

SUP ir švietimo pagalbą gaunančių mokinių sąrašų pateikimas el. paštu renata.ramuckiene@krs.lt

24 d. 13 val.

Savanorių pr. 192

 

R. Valaitytė-Ramuckienė

9. Psichologų ir socialinių pedagogų pasitarimas.

25 d. 13 val.

Savanorių pr. 192

 

R. Valaitytė-Ramuckienė

10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelių tvirtinimas.

Iki 13 d.

A. Simanauskienė

11. Mokyklų ugdymo planų derinimas su mokyklų kuratorėmis.

Rugsėjis

N. Benikienė

Vyr. specialistės

12. Erasmus+ projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ konsorciumo dalyvių pasitarimas. Dalyvauja „ilgųjų“ gimnazijų atrinkti atstovai.

Savanorių pr. 192

(data tikslinama)

 

D. Brazienė Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas