Socialinės paramos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Informacija

Socialinio skyriaus nuostatai

Peržiūrėti

Socialinių paslaugų planas

Kauno rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas

Kauno rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas

Kauno rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano įvykdymo vertinimas

Informacija apie laisvas vietas Kauno rajono savivaldybės suaugusiųjų socialinės globos ir priežiūros namuose


2021-04-30

Eil.Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 1.

SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai

     

 

          Socialinės globos paslaugos

22

0

1

 

          Socialinės priežiūros paslaugos

8

0

5

Asmenų, laukiančių apgyvendinimo SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų savarankiško gyvenimo skyriuje


SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS KAINOS 2021 M.  KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE SUAUGUSIEMS ASMENIMS

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Socialinės globos kaina, EUR/mėn.

Socialinės priežiūros kaina, EUR/mėn.

asmeniui

be sunkios negalios

asmeniui su sunkia negalia

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo skyriuje

1.

SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai

880,00

960,00

360,00

 

Uždaviniai ir funkcijos
 1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės socialinę politiką Kauno rajone;
 2. įgyvendinti Europos Sąjungos socialinės paramos politiką Savivaldybei pavestose srityse;
 3. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais numatytą socialinės paramos teikimą ją turintiems gauti Savivaldybės gyventojams;
 4. dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą;
 5. dalyvauti sudarant sąlygas neįgalių asmenų socialinei integracijai į bendruomenę;
 6. dalyvauti skiriant asmenims, negalintiems savimi pasirūpinti dėl senatvės, ligos ar negalios, rūpintojus ar globėjus;
 7. užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą;
 8. užtikrinti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimą;
 9. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 10. užtikrinti piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, vienkartinių ir periodinių socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą;
 11. planuoti socialines paslaugas, administruoti, organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams. Dalyvauti kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybę;
 12. užtikrinti socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
 13. administruoti socialinės paramos mokiniams skyrimą;
 14. sudaryti lėšų poreikio pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms, socialinėms paslaugoms bei kitoms socialinėms reikmėms sąmatas, rengti ir teikti ataskaitas, užtikrinti teisėtą valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimą;
 15. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;
 16. informuoti apie šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemones Savivaldybės teritorijoje.

 

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Pareigybės aprašymas
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Pareigybės aprašymas
Asta Škutaitė
Vyr. specialistė
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Pareigybės aprašymas
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Pareigybės aprašymas