Uždaviniai ir funkcijos

 1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės socialinę politiką Kauno rajone;
 2. įgyvendinti Europos Sąjungos socialinės paramos politiką Savivaldybei pavestose srityse;
 3. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais numatytą socialinės paramos teikimą ją turintiems gauti Savivaldybės gyventojams;
 4. dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą;
 5. dalyvauti sudarant sąlygas neįgalių asmenų socialinei integracijai į bendruomenę;
 6. dalyvauti skiriant asmenims, negalintiems savimi pasirūpinti dėl senatvės, ligos ar negalios, rūpintojus ar globėjus;
 7. užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą;
 8. užtikrinti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimą;
 9. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 10. užtikrinti piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, vienkartinių ir periodinių socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą;
 11. planuoti socialines paslaugas, administruoti, organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams. Dalyvauti kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybę;
 12. užtikrinti socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia;
 13. administruoti socialinės paramos mokiniams skyrimą;
 14. sudaryti lėšų poreikio pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms, socialinėms paslaugoms bei kitoms socialinėms reikmėms sąmatas, rengti ir teikti ataskaitas, užtikrinti teisėtą valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimą;
 15. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;
 16. informuoti apie šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemones Savivaldybės teritorijoje.

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vedėjo pavaduotojas
(8 37) 305 567
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė (vienkartinės išmokos, asmeninės pagalbos paslauga, daugiavaikių šeimų rėmimo fondas)
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė (Garliavos m. ir Garliavos apyl. seniūnijų išmokos)
(8 37) 302 746
Pareigybės aprašymas
Asta Škutaitė
Vyr. specialistė (laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymas)
(8 37) 305 563
Pareigybės aprašymas
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė (vyr. buhalterė)
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė (Akademijos, Kačerginės, Karmėlavos, Samylų seniūnijų išmokos)
(8 37) 302 749
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė (neveiksnumo nustatymas, vienkartinė išmoka įsikurti)
(8 646) 11 254
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė (Vilkijos apyl., Alšėnų, Neveronių, Kulautuvos seniūnijų išmokos)
(8 37) 313 907
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė (buhalterė)
(8 37) 305 529
Pareigybės aprašymas
Laura Kuliavičienė
Vyr. specialistė (Vilkijos m., Linksmakalnio, Užliedžių, Ežerėlio seniūnijų išmokos, kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams)
(8 37) 305 568
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė (socialinės paslaugos)
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė (Domeikavos, Lapių, Taurakiemio seniūnijų išmokos)
(8 37) 302 747
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė (laidojimo išmokos)
(8 37) 305 529
Pareigybės aprašymas
Raimonda Gudaitienė
Vyr. specialistė (būsto pritaikymas, socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas)
(8 37) 305 568
Pareigybės aprašymas
Renata Giniuvienė
Vyr. specialistė (renovacijos, pažymos)
(8 37) 305 568
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė (neįgaliųjų reikalų koordinatorė)
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė (globos (rūpybos) išmokos, išmokos vaikui susijusios su užsienio šalimis)
(8 37) 305 519
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė (Batniavos, Čekiškės, Ringaudų, Vandžiogalos seniūnijų išmokos)
(8 37) 302 748
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė (būsto šildymo išlaidų kompensacijos (gamtinės dujos, elektra))
(8 37) 281 842
Pareigybės aprašymas
Simona Vaičė
Vyr. specialistė (Babtų, Raudondvario, Rokų, Zapyškio seniūnijų išmokos)
(8 37) 305 516
Pareigybės aprašymas
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 37) 305 561
Pareigybės aprašymas
Jurgita Šukauskienė
Vyr. specialistė (atvejo vadybininkė)
(8 37) 302 745
Pareigybės aprašymas
Živilė Siaurukienė
Vyr. specialistė
(8 37) 752 809
Pareigybės aprašymas