Kauno rajono Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija

Pirmininkė – Rūta Černiauskienė , Administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Sekretorė – Vilma Petrauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyresnioji raštvedė.

Nariai:

Renata Giniuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Guogienė, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Rima Jusienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Kristina Stanislovaitienė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Dovilė Veličkaitė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriaus vedėja socialiniams reikalams;

Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Milda Labašauskaitė, Savivaldybės gydytoja

Įsakymas

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Pareigybės aprašymas
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Agnė Ceinoriūtė
Vyr. specialistė
(8 614) 05 688
Pareigybės aprašymas
Agnė Letajeva
Vyr. specialistė
(8 601) 92 345
Pareigybės aprašymas
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Pareigybės aprašymas
Asta Škutaitė
Vyr. specialistė
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Pareigybės aprašymas
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Pareigybės aprašymas
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Pareigybės aprašymas
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Pareigybės aprašymas
Jurgita Preskienė
Vyr. specialistė
(8 601) 97 765
Pareigybės aprašymas
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Pareigybės aprašymas
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Pareigybės aprašymas
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 29
Pareigybės aprašymas
Renata Lamsargienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Pareigybės aprašymas
Roma Mikalauskaitė
Vyr. specialistė
(8 604) 42 647
Pareigybės aprašymas
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Pareigybės aprašymas
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Pareigybės aprašymas
Vilma Petrauskienė
Vyresn. raštvedė
(8 655) 63 995
Pareigybės aprašymas