Socialinės paramos skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Teikiamos paslaugos

Antrojo laipsnio valstybinė pensija

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas >> schema

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas >> schema

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas >> schema

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas >> schema

Išmokos neįgaliesiems už komunalines paslaugas skyrimas

Kompensacijų skyrimas ir  mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms >> schema

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas >> schema

Paramos mokiniams skyrimas >> schema

Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas >> schema

Specialiųjų automobilių įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas >> schema

Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas

Transporto išlaidų kompensacija

Valstybinė finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką >> schema

Vienkartinė 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpa, asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas >> schema

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas  >> schema

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas >> schema

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas >> schema

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms >> schema

Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas >> schema

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas >> schema

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos

Dienos socialinės globos paslauga

Pagalbos į namus paslauga

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga 

Kontaktai

Margarita Venslovienė
Vedėja
(8 37) 305 518
Rima Jusienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 512
Jadvyga Slivskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Birutė Adomynienė
Vyresn. raštvedė
(8 37) 30 55 07
Laura Kuliavičienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 763
Genė Majauskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 076
Rūta Ribinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Renata Giniuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 75
Kristina Kardelienė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Natalija Juozaitytė
Vyr. specialistė
(8 37) 31 37 66
Loreta Akelaitytė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 862
Daina Butkauskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 871
Ervis Mankevičius
Vyr. specialistas
(8 670) 90 832
Dalia Žilovienė
Vyr. specialistė
(8 670) 90 956
Audronė Drūlytė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 210
Rosita Žemaitienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 215
Asta Šulskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 91 216
Lijana Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 512
Evelina Davainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Raimonda Gudaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 598
Daiva Ruseckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 506
Roma Mikalauskaitė
Darbuotoja
(8 37) 30 55 07