Socialinės paramos skyrius

Antrojo laipsnio valstybinė pensija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Antrojo laipsnio valstybinė pensija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nuo 2014m. sausio 1d. įsigaliojo Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymas, pagal kurį teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgijo Lietuvos Respublikos pilietės - motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios) 5 ir daugiau vaikų, išauginusios juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios. Antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama asmenims, jeigu jie yra sukakę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme numatytą senatvės pensijos amžių (toliau - senatvės pensijos amžius) arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005m. liepos 1d. I ar II grupės invalidais). Pensijos dydis 2 valstybinių pensijų bazių dydžiai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 101-2018).

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 225 "Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 33-1198). Papildyta 2012-06-06 nutarimu NR. 640 (Žin., 2012, 65-3282)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Asmens gyvenimo aprašymas.

4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma (invalidumo pažymėjimas, išduotas iki 2005m. liepos 1d.).
5. Visų vaikų charakteristikos, išduotos mokymo įstaigų, darbdavių arba seniūnų.
6. Visų vaikų gimimo liudijimai, asmens dokumentai.
7. Mirusių vaikų mirties liudijimai.
8. Dokumentai įrodantys daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, jeigu pavardė buvo pakeista.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą  (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A,  LT - 03220 Vilnius, el. p. grt@vrm.lt)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė Renata Giniuvienė, tel. (8 37) 30 55 68, kab. 102,  el. p. renata.giniuviene@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vyriausioji specialistė Jadvyga Slivskienė, tel. (8 37) 31 35 82, kab. 107, el. p. slivskiene@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neterminuota

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

1. Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių pildo prašymą ir pateikia reikiamus dokumentus.

2. Savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų skyrimo komisijai, teikia pasiūlymą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo su visais būtinais nurodytai pensijai skirti dokumentais.

3. Komisija priima sprendimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikei motinai.

4. Daugiavaikių motinų pagimdytų (įvaikintų) ir išaugintų vaikų gero išauklėjimo bei pačių motinų elgesio vertinimo kriterijų ir sąlygų teisei į antrojo laipsnio valstybinę pensiją nustatyti aprašą tvirtina Vyriausybė.