Socialinės paramos skyrius

Pažymos išdavimas apie gaunamas išmokas savivaldybėje

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC027

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos išdavimas apie gaunamas išmokas savivaldybėje

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje išduodamos pažymos:

 1. Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
 2. Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 3. Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;
 4. Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
 5. Pažyma apie asmens negautas išmokas.
 6. Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl asmenų, gaunančių socialinę pašalpą, ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma apie gaunamas išmokas išduodama per 5 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.