Socialinės paramos skyrius

Vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa, asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC020

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa, asmenims, grįžusiems iš pataisos įstaigos ar kitos laisvės atėmimo vietos

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmeniui, ne mažiau kaip 3 mėnesius išbuvusiam Lietuvos Respublikos pataisos įstaigoje ar kitos laisvės atėmimo vietoje, kai kreipiamasi per du mėnesius po paleidimo, skiriama vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-422

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą skirti vienkartinę 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpą, grįžus iš pataisos įstaigos ar kitos laisvės atėmimo vietos;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arbą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Savivaldybės;
4. Pažymą (pažymėjimą) apie paleidimą iš pataisos įstaigos ar kitos laisvės atėmimo vietos, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos arba šios pažymos (pažymėjimo) kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka;
5. Besikreipiančiojo asmens banko sąskaitą, kurią pareiškėjas nurodo prašyme.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos  (A. Vivulskio g. 4A,  03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

24 val. nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

1. Prašymą su reikiamais dokumentais pareiškėjas gali pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmime arba Kauno rajono savivaldybės seniūnijoje, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta.
3. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.
4. Socialinė parama asmeniui, grįžusiam iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, skiriama Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu;
5. Paskirta piniginė parama išmokama pareiškėjui pervedant lėšas į jo prašyme nurodytą banko sąskaitą.
6. Vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa, skiriama asmeniui, grįžusiam iš pataisos įstaigos ar kitos laisvės atėmimo vietos, kai dėl vienkartinės pašalpos kreipiamasi per du mėnesius po sugrįžimo.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.