Tarpžinybinis archyvas

Pažymos apie darbo stažą ir/ arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo it / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie darbo stažą ir/ arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo it / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybiniame archyve (toliau – Archyvas) saugomi tik Kauno rajono likviduotų kolūkių, tarybinių ir valstybinių ūkių, žemės ūkio ir uždarųjų akcinių bendrovių bei individualių įmonių darbo apskaitos dokumentai. Pagal šiuos dokumentus Archyvas parengia likviduotose įmonėse dirbusiems darbuotojams darbo užmokesčio pažymas (kai skiriama senatvės, invalidumo pensija ir kt.), tikslina darbo stažą, atlieka visas kitas funkcijas, susijusias su šių dokumentų saugojimu.

PASTABA. Ne visos likviduotos institucijos pasirūpino perduoti dokumentus į Archyvą ir apie visas likviduotas institucijas Archyvas duomenų neturi.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR dokumentų ir archyvų įstatymas;

LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklės;

LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas (priedas), kuriame nurodomi vardas, pavardė, tėvo vardas, mergautinė pavardė, jei dirbta tuo laikotarpiu (moterims), gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas. Prašyme nurodoma, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo, darbo pajamų ar kt.). Jeigu yra dingusi darbo knygelė ar socialinio draudimo pažymėjimas, nurodomos apytikslės datos. Moterims reikia nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei jos patenka į tą laikotarpį, už kurį prašoma pažymos.
 2. Darbo knygelė, socialinio draudimo pažymėjimas. Tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4.  Įgaliojimas (kai kreipiasi asmens atstovas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmenys gali pateikti ir kitą papildomą informaciją bei dokumentus, kurie gali būti naudingi ieškant duomenų apie jų darbo pajamas ir/ar stažą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybinis archyvas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybinio archyvo vedėja Melita Trečiokienė,

tel. (8 37)  53 61 16, Pajiesio g. 1, Ilgakiemo k., Garliavos apyl. sen., LT-53288 Kauno r., el. p. archyvas@krs.lt.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymai priimami:

 1. Pateikiant prašymą Tarpžinybiniame archyve pirmadieniais–ketvirtadieniais – 7.30–16.00 val., penktadieniais – 7.30–15.00 val. (II a., Pajiesio g. 1, Ilgakiemio k., Kauno r., tel. (8 37) 53 61 16).
 2. Pateikiant prašymą Kauno rajono savivaldybėje pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val., antradieniais – 8.00–19.00 val., penktadieniais – 8.00–15.45 val. (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 34).
 3. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
 4. Teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.