Tarpžinybinis archyvas

Prašymų apie darbo užmokestį priėmimas, darbo užmokesčio pažymų išdavimas, darbo stažo tikslinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų apie darbo pajamas ir/ar stažą priėmimas, pažymų apie darbo pajamas ir/ar stažą išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybiniame archyve saugomi Kauno rajono likviduotų kolūkių, tarybinių ir valstybinių ūkių, žemės ūkio ir uždarųjų akcinių bendrovių bei individualių įmonių darbo apskaitos dokumentai. Pagal šiuos dokumentus Archyvas parengia likviduotose įmonėse dirbusiems darbuotojams darbo užmokesčio pažymas (kai skiriama senatvės, invalidumo pensija ir kt.), tikslina darbo stažą, atlieka visas kitas funkcijas, susijusias su šių dokumentų saugojimu. Šią paslaugą gyventojai gali gauti Kauno rajono savivaldybės administracijoje priėmimo laiku arba paštu ar el. paštu atsiuntę reikiamus dokumentus. Archyve saugoma tik Kauno rajone veikusių ir tik likviduotų įmonių dokumentai.

Kauno mieste veikusių ir likviduotų įmonių dokumentai saugomi Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento archyve, Laisvės al. 94A, Kaunas, tel. (8 37)  20 72 93.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR dokumentų ir archyvų įstatymas;

LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklės;

LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas (1 priedas);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Darbo knygelė, socialinio draudimo pažymėjimas;

(Jei prašymas siunčiamas paštu ar el. paštu – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, darbo knygelės, socialinio draudimo pažymėjimo kopijos).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmenys gali pateikti ir kitą papildomą informaciją bei dokumentus, kurie gali būti naudingi ieškant duomenų apie jų darbo pajamas ir/ar stažą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybinis archyvas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybinio archyvo vedėja Melita Trečiokienė, tel. (8 37)  53 61 16, mob. tel. 8 687 11 706, Pajiesio g. 1, Ilgakiemo k., Garliavos apyl. sen., LT-53288 Kauno r., el. p. archyvas@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymai priimami:

– pateikiant prašymą Tarpžinybiniame archyve pirmadieniais – ketvirtadieniais – 7.30–16.00 val., penktadieniais – 7.30 – 15.00 val. (II a., Pajiesio g. 1, Ilgakiemio k., Kauno r.);

– pateikiant prašymą paštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybiniam archyvui (Pajiesio g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., 53288 Kauno r.);

–siunčiant prašymą el. paštu archyvas@krs.lt

.