Teisės skyrius

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Pirminė teisinė pagalba

Kauno rajono savivaldybėje teikiama valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Kauno rajone.

Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. 

Pirminė teisinė pagalba skiriasi nuo Antrinės teisinės pagalbos. Pastaroji – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. 

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno rajone arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno rajone, turi teisę kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administraciją dėl pirminės teisinės pagalbos suteikimo.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 30 55 07

Konsultacijos vyksta adresu Kaunas, Savanorių pr. 371:

  •      I–II nuo 8.00 iki 17.00 val. pietų pertrauka 12.00 iki 12.45 val.

 Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
  2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia.

Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Kauno rajono savivaldybės administraciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. 

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu. 

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. 

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

  1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai. 

Kai pareiškėjas kreipiasi dėl Kauno rajono savivaldybės įstaigos veiksmų ar neveikimo, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo informuoja pareiškėją apie galimą interesų konfliktą. Jeigu pareiškėjas sutinka, pirminė teisinė pagalba teikiama. Jeigu pareiškėjas nesutinka, kad pirminę teisinę pagalbą teiktų Kauno rajono savivaldybės tarnautojas, jam pasiūloma kreiptis į advokatą (advokatų profesinę bendriją) ar į viešąją įstaigą, su kuriais savivaldybė yra sudariusi sutartį, arba į tarnybą. Kai pareiškėjas šiuo atveju kreipiasi į tarnybą, ši organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą sudarydama sutartis su advokatais ar viešosiomis įstaigomis. 


Antrinę teisinę pagalbą gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius (Kęstučio g. 21, 44320 Kaunas. Tel. 8 700 00 177. Faksas 8 700 35 006.
El. p. kaunoskyrius@vgtpt.lt).
Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, nagrinėjanti asmenų prašymus ir priimanti sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. Tarnyba atsakinga už advokatų atranką ir sutarčių su jais sudarymą. Ji koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą, priima asmenų prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir konsultuoja savivaldybių institucijas dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo.


Tarnybos darbo laikas:

Pirmadienis

  8.00–17.00 val.

Antradienis

  8.00–17.00 val.

Trečiadienis

  8.00–19.00 val.

Ketvirtadienis   8.00–17.00 val.


Penktadienis

  8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka   12.00–12.45 val.

 

Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje VGTPT.

KĄ TURI ŽINOTI NUKENTĖJĘS ASMUO?

Kontaktai

Eglė Brinkman
Vedėja
(8 37) 305 523
Pareigybės aprašymas
Virginija Guogienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 37) 305 523
Pareigybės aprašymas
Egidijus Grigonis
Vyr. specialistas
(8 601) 92 430
Pareigybės aprašymas
Justas Sapetka
Vyr. specialistas
(8 37) 305 524
Pareigybės aprašymas
Svajūnas Ramanauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 305 524
Pareigybės aprašymas
Nomeda Pilkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 524
Pareigybės aprašymas
Aušra Jasiukėnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 524
Pareigybės aprašymas