Teisės skyrius

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TEIS01

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga teikiamai Lietuvos Respublikos piliečiams, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, taip pat kitiems Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantiems fiziniams asmenims ir kitiems Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodytiems asmenims. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į Kauno rajono savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą (Kauno rajone) arba, kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena (Kauno rajone), vykdomąją instituciją.

Pirminė teisinė pagalba yra:

• teisinė informacija;
• teisinės konsultacijos;
• teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
• patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka;
• veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.
Konsultacijai išankstinė registracija nebūtina.
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: 
1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisinė pagalba;
3. pareiškėjas kreipiasi  ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą iš Gyventojų registro prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius:

1. Teisės skyriaus vedėja Eglė Brinkman, tel.(8 37) 30 55 23, (8 601) 97 804, el. p. egle.brinkman@krs.lt,

2. Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Guogienė, tel. (8 37) 30 55 24, (8 614) 05 196 el. p. virginija.guogiene@krs.lt,

3. Vyriausiasis specialistas Egidijus Grigonis, tel. (8 601) 92 430, el. p. egidijus.grigonis@krs.lt,

4. Vyriausiasis specialistas Justas Sapetka, tel. (8 37) 30 55 24, (8 604) 06 319 , el. p. justas.sapetka@krs.lt,

5. Vyriausiasis specialistas Svajūnas Ramanauskas , tel. (8 37) 30 55 24, (8 674) 58 293 el. p. svajunas.ramanauskas@krs.lt

6. Vyriausioji specialistė Nomeda Pilkienė, tel. (8 37) 30 55 24, el. p. nomeda.pilkiene@krs.lt.

7. Vyriausioji specialistė Aušra Jasiukėnienė, tel. (8 37) 30 55 24, el. p. ausra.jasiukeniene@krs.lt .


Savanorių pr. 371, Kaunas.

darbo laikas: I – IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45

Pirminė teisinė pagalba teikiama  I–II nuo 8.00 iki 17.00 val. pietų pertrauka 12.00 iki 12.45 val.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 30 55 07

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Konsultacijos trukmė 1 valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai atlieka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje numatytą pareigą.

Pirminės teisinės pagalbos teikimas – galutinė paslauga, kai surašomas prašymas antrinei teisinei pagalbai gauti bei tarpinė paslauga, kai teikiama tik konsultacija.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.