Atmintinė norintiems rengti detalųjį planą

Norintiems rengti detalųjį planą, reikia gauti sąlygas.

Reikia:

1. užpildyti prašymą (1 priedas) perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį detaliąjam planui rengti bei prašymą sąlygoms išduoti (2 priedas doc).

Su prašymu  pateikti šių dokumentų kopijas:

  1. žemės sklypo ribų planą - 10 kopijų;
  2. žemės sklypo registracijos pažymėjimą - 10 kopijų (ne senesnę nei 1 metų);
  3. žemės sklype esančio nekilnojamojo turto naudojimo arba valdymo teisę įrodančius dokumentus - 10 kopijų;
  4. žemės sklypo toponuotrauką - 10 kopijų (ne senesnę nei 3 metų);
  5. kitų sklype esančių bendrasavininkių sutikimus (planuojant sklypą sodininkų bendrijoje, būtinas jos sutikimas) - 2 kopijų;
  6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos Kauno rajono skyriaus sutikimą (jei keičiama nuomojamo iš valstybės žemės sklypo paskirtis arba formuojamas sklypas valstybinėje žemėje, tikslinamas jos naudojimo būdas ir pobūdis, sklypas dalijamas).

Rengti detaliuosius planus turi teisę specialistai, nustatyta tvarka gavę detaliojo teritorijų planavimo atestatą.

Detaliųjų ir specialiųjų planų derinimas.
Savivaldybės derinimo procedūrą atlieka nuolatinė teritorijų planavimo derinimo komisija (3 priede)
Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, 1995-12-12 Nr.1-1120

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja, Savivaldybės vyriausioji architektė
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 95 175
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Džuljeta Bartkienė
Vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas)
(8 670) 97 342
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 469
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Gedeminas Barčauskas
Vyr. specialistas (statyba)
(8 682) 43 929
Karolina Mankienė
Vyr. specialistė (statyba, teritorijų planavimas)
(8 37) 305 511, (8 620) 70 648
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba, žemėtvarka, teritorijų planavimas)
(8 606) 62 541
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 584, (8 614) 05 148
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 492
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 686) 48 208
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 601) 92 734
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 601) 32799
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 645) 74 163