Bendrasis planas

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

2009 m. sausio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-1 atsisiųsti

Bendrojo plano aiškinamasis raštas atsisiųsti

Brėžiniai
 • „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ atsisiųsti
 • „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ priedas atsisiųsti
 • Inžinerinės infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schema atsisiųsti

 •  „Susisiekimo infrastruktūra“ atsisiųsti

 •  „Turizmas ir rekreacija“ atsisiųsti

 •  „Miškų išdėstymas“ atsisiųsti

 • „Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams“ atsisiųsti
 • „Teritorijos, kurioms reikalingi detalesni erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planai“ atsisiųsti
 • Schema „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai ir teritorijos, kurioms nuo 2006 m. balandžio mėn. iki 2007 m. gruodžio 21 d. yra: patvirtinti detalieji planai, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais pripažintos svarbiais infrastruktūros objektais, patvirtinti ir pradėti rengti specialieji planai" atsisiųsti
 • Urbanistinių apribojimų gamtinio karkaso teritorijose schema atsisiųsti
 • „Kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ atsisiųsti
 • Patvirtinta Kauno rajono bendrojo plano koncepcija atsisiųsti
 • Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio protokolas 2007-07-16 Nr. TP-6 atsisiųsti
 • Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita atsisiųsti

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja, Savivaldybės vyriausioji architektė
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 95 175
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Džuljeta Bartkienė
Vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas)
(8 670) 97 342
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 469
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Gedeminas Barčauskas
Vyr. specialistas (statyba)
(8 682) 43 929
Karolina Ignatčikaitė
Vyr. specialistė (statyba, teritorijų planavimas)
(8 37) 305 511, (8 620) 70 648
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba, žemėtvarka, teritorijų planavimas)
(8 606) 62 541
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 584, (8 614) 05 148
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 492
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 686) 48 208
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 601) 92 734
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 601) 32799
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 645) 74 163