Bendrasis planas

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

2009 m. sausio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-1 atsisiųsti

Bendrojo plano aiškinamasis raštas atsisiųsti

Brėžiniai
 • „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ atsisiųsti
 • „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ priedas atsisiųsti
 • Inžinerinės infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schema atsisiųsti

 •  „Susisiekimo infrastruktūra“ atsisiųsti

 •  „Turizmas ir rekreacija“ atsisiųsti

 •  „Miškų išdėstymas“ atsisiųsti

 • „Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams“ atsisiųsti
 • „Teritorijos, kurioms reikalingi detalesni erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planai“ atsisiųsti
 • Schema „Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai ir teritorijos, kurioms nuo 2006 m. balandžio mėn. iki 2007 m. gruodžio 21 d. yra: patvirtinti detalieji planai, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais pripažintos svarbiais infrastruktūros objektais, patvirtinti ir pradėti rengti specialieji planai" atsisiųsti
 • Urbanistinių apribojimų gamtinio karkaso teritorijose schema atsisiųsti
 • „Kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ atsisiųsti
 • Patvirtinta Kauno rajono bendrojo plano koncepcija atsisiųsti
 • Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio protokolas 2007-07-16 Nr. TP-6 atsisiųsti
 • Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita atsisiųsti

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita už 2009–2010 metus

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 670) 97 342, (8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Aušra Kardzienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 676) 93 881
Pareigybės aprašymas
Vytautas Marcinkevičius
Vyr. specialistas (statyba)
(8 671) 90 178
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Daiva Tankevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Kliknienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 557
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Ieva Bataitienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 83
Pareigybės aprašymas
Raminta Rakauskienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (GIS)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (teritorijų planavimo dokumentų registras, GIS)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas, GIS)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Martynas Karols
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Žilvinas Rinkšelis
Vyr. specialistas (kultūros paveldas)
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas