Bendrojo plano 1-asis pakeitimas

2014-09-03

Informuojame, kad 2014-08-28 Kauno rajono savivalybės taryba patvirtino  TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ Sprendiniai (tekstinė dalis)Pagrindinis brėžinysKiti brėžiniai.

 

2014-03-06

PAKARTOTINAI VIEŠINAMI „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I-OJO PAKEITIMO“ SPRENDINIAI
Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad po viešo susirinkimo, vykusio 2013 m. rugsėjo 3 d., įvertinus gyventojų pasiūlymus ir planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus, buvo pakoreguoti rengiamo bendrojo plano sprendiniai, todėl, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir LRV 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka, kartojama visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese procedūra.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d.  Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782,  el. paštas marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas; patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
Planavimo darbų programa: Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: 2011 m. – 2014 m. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
2013 m. vasario 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-43 patvirtinta bendrojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija, motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą bei kita informacija galima Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje (Savanorių pr. 371, Kaunas), taip pat tinklalapyje www.krs.lt 
Pakartotinai susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus galima nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 25 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau - Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8-37) 313 782,  el. paštas: marius.torrau@krs.lt) ir plano rengėją (projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt). Nuo 2014 m. balandžio 3 d. iki balandžio 25 d. “Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas” bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. balandžio 25 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose (Didžiojoje salėje).
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Viešo susirinkimo metu teikiamus pasiūlymus priima ir registruoja planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo. 

Spendiniai (tekstinė dalis)
Spendiniai (grafinė dalis):
Pagrindinis brėžinys 
Kiti brėžiniai


2013-08-02

Viešinami Kauno rajono saviavldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo:

Aiškinamasis raštas

Spendiniai (grafinė dalis)


2013-07-24

Informuojame, kad parengti „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo“ sprendiniai
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d.  Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782,  el. paštas marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas; patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
Planavimo darbų programa: Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. III ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. 
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 3 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau - Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8-37) 313 782,  el. paštas: marius.torrau@krs.lt) ir plano rengėją (projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt). Nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 3 d. “Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas” bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2013 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose (Didžiojoje salėje).
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-03-07

Informuojame, kad užbaigtos šios BENDROJO PLANO 1-OJO KEITIMO rengimo etapo stadijos:
1. Esamos būklės analizės:

 


2012-01-31

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita rengiant Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koncepciją


2012-09-10

Informuojame, kad parengtas „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. rugpjūčio 26 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-spav) ataskaitos dokumentas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782, 8-686 48208 , el. paštas marius.torrau@krs.lt
Bendrojo plano rengėjas – UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė: dr. Kristina Gaučė. Informaciją teikia: projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. 8 655 45511, el.p. eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas;patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
Planavimo darbų programa: numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Programa taip pat viešinama Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt skiltyje „Teritorijų planavimas“.
Darbų atlikimo terminai (preliminarūs) – Planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. gegužė.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Bendrojo plano pakeitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.
Planavimo stadija: Koncepcijos nustatymas.
Nuo 2012 m. rugsėjo 12 d. visuomenė gali susipažinti su bendrojo plano pakeitimo projektu Kauno rajono savivaldybės administracijoje (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau, aukščiau nurodytais kontaktais), su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita – pas plano rengėją (kreiptis į projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę aukščiau nurodytais kontaktais).
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita ir bendrojo plano projektu, įvyks 2012 m. spalio 11 d. 10 val. Kauno rajono socialinių paslaugų centro didžiojoje salėje, Ežero g. 3, Kaune.
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Teikiamu pasiūlymu raštu (Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-jo pakeitimo) forma
 


2012-01-05

INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI „KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I-ASIS PAKEITIMAS“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d.  Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782,  8-686 48208 , el. paštas marius.torrau@krs.lt
PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė: dr. Kristina Gaučė.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija
PLANAVIMO TIKSLAI: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas;patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: viešinama Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt skiltyje „Teritorijų planavimas“.
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. gegužė.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Bendrojo plano pakeitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Vytautas Marcinkevičius
Vyr. specialistas
(8 671) 90 178
Pareigybės aprašymas
Raminta Rakauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Martynas Karols
Vyr. specialistas
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Ieva Bataitienė
vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83
Pareigybės aprašymas
Aušra Kardzienė
Vyr. specialistė
(8 676) 93 881
Pareigybės aprašymas
Žilvinas Rinkšelis
Darbuotojas
(8 37) 305 536