Informacija apie pasiūlymų rinkimą Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrajam planui koreguoti

Vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu   Nr. TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo būtinumo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ĮS-1260 „Dėl pavedimo Urbanistikos skyriui informuoti visuomenę apie galimybė teikti pasiūlymus Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui koreguoti“, kviečiame visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis teikti motyvuotus pasiūlymus  Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui koreguoti.
Pasiūlymų rinkimo tikslas – nustatyti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių korektūros apimtį.
Koreguojant Bendrajį planą nenumatomi esminiai jo sprendinių pakeitimai, tame tarpe ir naujų teritorijų plėtra.
Pasiūlymai raštu teikiami ir registruojami  iki 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaune,  226 kabinete,  pirmadieniais nuo 8–12 val. ir nuo 13¬¬¬–17 val., penktadieniais nuo 8–12 val. ir nuo 13–15 45 val. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Bertašiūtė, tel. (8 37) 30 55 83.
Į pasiūlymus asmeniškai  atsakoma nebus. Įvertinus ir apibendrinus gautus pasiūlymus, bus siūloma Kauno rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl Bendrojo plano koregavimo nustatant konkrečius tikslus ir uždavinius. Apie Bendrojo plano koregavimo pradžią visuomenė bus informuojama Savivaldybės internetinėje svetainėje, nuoroda www.krs.lt, ir dienraštyje „Kauno diena“ Kauno rajono skiltyje.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 95 175
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Džuljeta Bartkienė
Vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas)
(8 670) 97 342
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 469
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Gedeminas Barčauskas
Vyr. specialistas (statyba)
(8 682) 43 929
Karolina Mankienė
Vyr. specialistė (statyba, teritorijų planavimas)
(8 37) 305 511, (8 620) 70 648
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba, žemėtvarka, teritorijų planavimas)
(8 606) 62 541
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 584, (8 614) 05 148
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 492
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 686) 48 208
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 601) 92 734
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 601) 32799
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 645) 74 163
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė