Informacija apie pasiūlymų rinkimą Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrajam planui koreguoti

Vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu   Nr. TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo būtinumo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ĮS-1260 „Dėl pavedimo Urbanistikos skyriui informuoti visuomenę apie galimybė teikti pasiūlymus Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui koreguoti“, kviečiame visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis teikti motyvuotus pasiūlymus  Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui koreguoti.
Pasiūlymų rinkimo tikslas – nustatyti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių korektūros apimtį.
Koreguojant Bendrajį planą nenumatomi esminiai jo sprendinių pakeitimai, tame tarpe ir naujų teritorijų plėtra.
Pasiūlymai raštu teikiami ir registruojami  iki 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaune,  226 kabinete,  pirmadieniais nuo 8–12 val. ir nuo 13¬¬¬–17 val., penktadieniais nuo 8–12 val. ir nuo 13–15 45 val. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Bertašiūtė, tel. (8 37) 30 55 83.
Į pasiūlymus asmeniškai  atsakoma nebus. Įvertinus ir apibendrinus gautus pasiūlymus, bus siūloma Kauno rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl Bendrojo plano koregavimo nustatant konkrečius tikslus ir uždavinius. Apie Bendrojo plano koregavimo pradžią visuomenė bus informuojama Savivaldybės internetinėje svetainėje, nuoroda www.krs.lt, ir dienraštyje „Kauno diena“ Kauno rajono skiltyje.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584 (8 601) 32799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Darbuotoja
(8 37) 30 55 83