Archyvas

 

2017-06-27
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti, vieno vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav. Kačerginės sen. Kačerginės mstl. Pievų g. 10 naujos statybos, projekto projektiniai pasiūlymai.
1. Adresas: Kauno r. sav. Kačerginės sen. Kačerginės mstl. Pievų g. 10, kadastro Nr. 5230/0002:53.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
3. Projektuotojas: UAB „2mm architektai“, P. V. Mindaugas Puodžiukynas, el. p. mindaugas@2mm.lt, tel. Nr.: +370 670 16231.
4. Statytojas: R. Š. tel.: +370 670 16231.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2017 m. birželio 27 – liepos 11 d. nuo 8:30-17:30 val., Laisvės al. 101 A-301 kab., Kaunas.
6. Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. liepos 12 d. 17:00 valandą Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas (Kauno rajono savivaldybės II aukšto foje).

Nepritarta

2017-05-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti, vieno vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav. Kačerginės sen. Kačerginės mstl. Pievų g. 10 naujos statybos, projekto projektiniai pasiūlymai.
1. Adresas: Kauno r. sav. Kačerginės sen. Kačerginės mstl. Pievų g. 10, kadastro Nr. 5230/0002:53;
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
3. Projektuotojas: UAB „2mm architektai“, P. V. Mindaugas Puodžiukynas, el. p. mindaugas@2mm.lt, tel. Nr.: +370 670 16231;
4. Statytojas: R. Š. tel.: +370 670 16231;
5. Supažinti su projektiniais pasiūlymams galima darbo dienomis 2017 m. gegužės 16 – gegužės 29 d. nuo 8:30-17:30 val., Laisvės al. 101A-301 kab., Kaunas;
6. Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu;
7. Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. gegužės 30 d. 17:00 valandą Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas (Kauno rajono savivaldybės II aukšto foje).
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-12-29
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vieno buto gyvenamojo namo 1A1p (unik. Nr. 5297-5019-4011) Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Sodininkų g. 32, rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.
1. Adresas: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Sodininkų g. 32, kad. Nr. 5227/0002:189.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto) pastatai.
3. Projektuotojas: UAB „Kapsai“, į. k. 304148978, Kauno m. sav., Kauno m., Kapsų g. 77-1. Kontaktinis asmuo: PV Joseb Garanašvili, atestato Nr. A 1024, el. p. info@vilobis.lt, tel.: 869947174.
4. Statytojas: Rasa Keturakienė.
5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. gruodžio 29 d. – 2017 m. sausio 11 d., iki 16 val. UAB „Kapsai“ patalpose, Kapsų g. 77-1, Kaunas. Informacija telefonu: 869947174.
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: info@vilobis.lt , tel.: 869947174 arba raštu projektuotojo nurodytu adresu iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. sausio 12 d. 17.00 val., Kapsų g. 77-1, Kaunas.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-12-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, kitos (sodų) paskirties, sodo namelio 1s1p rekonstravimo į gyvenamą namą projekto, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 219, (un. Nr. 4400-0192-0401), projektiniai pasiūlymai.
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 219, un. Nr. 4400-0192-0401.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
3. Projektuotojas: UAB „Stateco“, projekto vadovas Erikas Klinavičius, J. Savickio g. 4, Vilnius, el. p. projektavimas@stateco.lt, tel.: 867206149.
4. Statytojas: Laima Antanina Bastytė.
5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. gruodžio 16 d. – 2017 m. sausio 2 d., iki 16 val. Kauno rajono savivaldybė, UAB „Stateco“ Raudondvario pl. 164A Kaunas, http://www.krs.lt.
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: projektavimas@stateco.lt arba tel.: 867206149 iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. sausio 3 d. 17.00 val., Savanorių per. 371, Kaunas, (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
Projektinio pasiūlymo nepritarimas

2016-12-13
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, prekybos paskirties pastato (Un. Nr. 5299-9000-6014) degalinės su parduotuve, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., skl. kad. Nr.: 5283/0005:33.
2. Statinio naudojimo paskirtis: Komercinės paskirties objektų teritorijos (operatorinė).
3. Projektuotojas: UAB „Rusnė“, į.k. 132754130 Miško g. 30-78, Kaunas, tel. Nr.: 837 320 365,
el. paštas: rusne@rusne.lt. Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, atestato nr. 1450, tel. Nr. 8 699 34205.
4. Statytojas: UAB „OKSETA“, į.k. 161410513, Biruliškių g. 18A, LT-52174, Kaunas..
5. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti raštu adresu ar el. pašto adresu: UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt iki 2016 gruodžio 28 d.
7. Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 28 d. 17:00 val. UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-12-12
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav., Samylų k., Vaišydavos k., Ąžuolo g. 14 naujos statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Samylų k., Vaišydavos k., Ąžuolo g. 14, kad. Nr. 5273/0018:159.
2. Statinio naudojimo paskirtis: Vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
3. Projektuotojas: Projekto vadovas Rytis Mažuolis A 550, UAB „Eskizo projektai“ el. paštas: eskizoprojektai@gmail.com, tel. 8 698 28845.
4. Statytojas: Evaldas Jakutis, Kauno r. sav., Samylų k. Vaišydavos k. Ąžuolo g. 14,
evalds1@gmail.com, tel. Nr. 860779512.
5. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti nuo 2016 m. gruodžio 12 d. iki 2016 m. gruodžio 23 d. projekto rengėjo patalpose, Savanorių pr. 192 – 7 aukštas, Kaunas.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti raštu adresu ar el. pašto adresu: Savanorių per. 192, Kaunas LT – 44151, eskizoprojektai@gmail.com; iki 2016 gruodžio 23 d.
7. Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 27 d. 17:00 val. UAB ”Eskizo projektai” patalpose Savanorių pr. 192 – 7 aukštas, Kaunas.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-12-12
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, gamybos ir pramonės paskirties pastato (ypatingo statinio) Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Eglių g. 1, kad. Nr. 5260/0010:250 naujos statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Eglių g. 1, kad. Nr. 5260/0010:250.
2. Statinio naudojimo paskirtis: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
3. Projektuotojas: UAB ,,JAS", projekto vadovas V.Juozaitis, el.p.: jas@jas.lt, tel.: 869232273.
4. Statytojas: UAB ,,MAREX Boats" įmonės kodas: 125841097, Eglių g.1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., LT-53288 Kauno r.
5. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti nuo 2016 m. gruodžio 12 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. nuo 10 val. iki 16 val. UAB ,,MAREX Boats" patalpose, adresu Kauno r.sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., Eglių g.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el. paštu jas@jas.lt, mindaugas@jas.lt arba projektuotojo nurodytu adresu iki viešo susirinkimo.
7. Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 27 d. 17 val. UAB ,,MAREX Boats" patalpose, adresu Kauno r.sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., Eglių g.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-12-08
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, administracinio pastato su parduotuve ir gyvenamosiomis (įv. soc grupėms) patalpomis Bažnyčios g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Adresas: Bažnyčios g. 4, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
2. Statinio paskirtis: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
3. Projektuotojas: UAB "Projektuotojai", į. k. 300597915, Baltų pr. 97-37, Kaunas. Kontaktinis asmuo – PV Mantas Mikalauskas, atestato Nr. A1200 (info@projektuotojai.lt, tel.: +37067758888)
4. Statytojas: Giedrius Knizikevičius, tel.: +37067758888.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2016 m. gruodžio 8 iki 2016 m. gruodžio 21 dienos UAB "Projektuotojai“ patalpose, Jonavos g. 260, Kaune, nuo 9 00 val. iki 17 00 val. Informacija telefonu: +37067758888.
6. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki viešo susirinkimo adresu: Baltų pr. 97-37, Kaunas arba elektroniniu paštu info@projektuotojai.lt.
7. Viešas susirinkimas įvyks: 2016 m. gruodžio 22 d. 17.00 val. Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-12-06
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, sandėliavimo paskirties pastato Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų mstl.  naujos statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų mstl., Kauno g. 15B, kad.: 5203/0003:481.
2. Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas, neypatingas statinys.
3. Projektuotojas: UAB „Ugira“, projekto vadovas Laimanas Masilionis, el. p. laimanas@ugira.lt, tel.: 8 686 52808.
4. Statytojas: UAB „Salpronė“, įm. Kodas 160419299, Kauno rajono savivaldybė, Babtai, Kauno g. 15 B, tel.: 8 698 22180, ugne@baltisa.lt.
5. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti nuo 2016 m. gruodžio 6 d. iki 2016 m. gruodžio 19 d. nuo 9 val. iki 16 val. UAB „Salpronė“ Kauno rajono savivaldybė, Babtai, Kauno g. 15B, tel.: 869822180, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10, UAB „Ugira“, tel.: 8 686 52808, internete http://www.krs.lt.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projektuotojo nurodytu adresu iki viešo susirinkimo.
7. Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 20 d. 17 val. Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-11-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 7,47 iki 13,415 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen. krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožas nuo 7,47 iki 13,415 km.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, (susisiekimo komunikacijos).
3. Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas A. Stonius, tel. (8 37) 20 54 30, mob. tel. (8 618) 18844, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: audrius.stonius@kelprojektas.lt, projekto koordinatorius J. Kriščiūnienė, tel. (8 37)  20 54 30, el. p. jurgita.krisciuniene@kelprojektas.lt .
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 28d. – 2016 m. gruodžio 12 d., UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas; Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu: Savanorių pr. 371, LT- 49500; www.krs.lt.
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu - UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val., Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, salė 201.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-11-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta ruožo nuo 2,64 iki 8,567 km rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statybvietės adresas: Kauno r. savivaldybės teritorija, Lapių ir Domeikavos seniūnijos, krašto kelio Nr. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta ruožas nuo 2,64 iki 8,567 km.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, (susisiekimo komunikacijos).
3. Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas A. Stonius, tel. (8 37) 20 54 30, mob. tel. (8 618) 18844, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: audrius.stonius@kelprojektas.lt, projekto koordinatorius J. Kriščiūnienė, tel. (8 37) 20 54 30, el. p. jurgita.krisciuniene@kelprojektas.lt .
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 28d. – 2016 m. gruodžio 12 d., UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas; Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu: Savanorių pr. 371, LT- 49500; www.krs.lt.
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu - UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val., Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, salė 201.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-11-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 8,845 iki12,55 km rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statybvietės adresas: Kauno r. savivaldybės teritorija, Karmėlavos seniūnija, magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožas nuo 8,845 iki 12,55 km.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, (susisiekimo komunikacijos).
3. Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas A. Stonius, tel. (8 37) 20 54 30, mob. tel. (8 618) 18844, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: audrius.stonius@kelprojektas.lt, projekto koordinatorius J. Kriščiūnienė, tel. (8 37) 20 54 30, el. p. jurgita.krisciuniene@kelprojektas.lt .
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 28d. – 2016 m. gruodžio 12 d., UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas; Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu: Savanorių pr. 371, LT- 49500; www.krs.lt.
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu - UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val., Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, salė 201.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-11-28
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, valstybinės reikšmės  krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 8,5 iki 9,32 km rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statybvietės adresas: Kauno r. savivaldybės teritorija, Raudondvario ir Užliedžių seniūnijos, krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožas nuo 8,5 iki 9,32 km.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, (susisiekimo komunikacijos).
3. Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas A. Stonius, tel. (8 37) 20 54 30, mob. tel. (8 618) 18844, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: audrius.stonius@kelprojektas.lt, projekto koordinatorius J. Kriščiūnienė, tel. (8 37) 20 54 30, el. p. jurgita.krisciuniene@kelprojektas.lt .
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 28d. – 2016 m. gruodžio 12 d., UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas; Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu: Savanorių pr. 371, LT- 49500; www.krs.lt.
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu - UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val., Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, salė 201.
Pritarimas projektiniam pasiūlymui

2016-11-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Zylių tak. 9 naujos statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Zylių tak. 9, kad. Nr. 5273/0003:24.
 2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
 3. Projektuotojas: UAB „Architektų pastogė“ (įm.k. 300133249) Perkaso takas 3, Kaunas, projekto vadovas Rokas Bizulis, el. paštas bizrok@gmail.com, tel. pasiteirauti +37061105026.
 4. Statytojas: Evaldas Rimas, gyv. Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Miškininkų g. 8-8, el. paštas efkaefkus@yahoo.com, tel. +370 686 18765.
 5. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima susipažinti nuo 2016 m. lapkričio 28 d. iki 2016 m. gruodžio 09 d. nuo 9 val. iki 16 val. UAB „Architektų pastogė“ patalpose Perkaso takas 3, Kaunas.
 6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el. paštu bizrok@gmail.com arba projektuotojo nurodytu adresu iki viešo susirinkimo.
 7. Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 12 d. 13 val. Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-11-23
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Kauno r. sav., Lapių sen., Andruškonių k., statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.
  1.Statinio adresas: Kauno r. sav. Lapių sen., Andruškonių k., kad. Nr. 5240/0007:315.
  Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  3.Projektuotojas – MB“ Archasas“, K. Donelaičio g. 24-4720, Kaunas.
  Projekto vadovas – Giedrė Karenė, mob. tel. +370 600 81416, el. paštas: giedre@archasas.lt.
  4.Statytojas: Marijus Pečkauskas, mob. tel. +37060228408. El. paštas: peckauskasm@gmail.com.
  5.Su projektinių pasiūlymų sprendiniais nuo 2016 m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. gruodžio 6 d. galima susipažinti MB “Archasas“ įmonės patalpose, adresu K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas, nuo 8:00 val. iki 17:00 val.
  6.Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti MB“ Archasas“ projekto vadovei Giedrei Karenei telefonu +370 600 81416, el. paštu: giedre@archasas.lt. iki viešo susirinkimo.
  7.Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 7 d. 17:00 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, II aukšto fojė.
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-11-21
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, kelio Nr. 1936 Margininkai - Piliuona ruožo nuo 3,70 km iki 5,20 km rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.
  1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav. Taurakiemio sen.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, (rajoninis valstybinės reikšmės kelias).
  3. Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas tel.: (8-37) 223186, Faksas: (8-37) 205227, el. paštas: info@kelprojektas.lt, Statinio projekto vadovas, projekto koordinatorius: Dovydas Banys, I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas tel.: 8-68786112, el. paštas: dovydas.banys@kelprojektas.lt .
  4. Statytojas: VĮ „Kauno regiono keliai“ I. Kanto g. 23, LT-44296, Kaunas tel.: (8-37) 202340, Faksas: (8-37) 322469, el. paštas: info@krk.lt .
  5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 21d. – 2016 m. gruodžio 2 d., UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas tel.: (8-37) 223186, Statinio projekto vadovas, projekto koordinatorius: Dovydas Banys, I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas tel.: 8 - 68786112, 417 kabinetas, http://www.krs.lt/.
  6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus paštu - UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296, el. paštu: dovydas.banys@kelprojektas.lt iki viešo susirinkimo.
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. gruodžio 5 d. 17.00 val., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., T. Masiulio g. 6.
  Brėžinys
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-11-18
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav. Ringaudų sen., Ringaudų k., Šakių pl.1 rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Šakių pl.1, kad. Nr. 5250/0005:13.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  3. Projektuotojas - UAB „Projektera“, Žeimių g. 11, Jonava. Projekto vadovas – Aurimas Kriauza (atestato Nr. 30218), mob. tel. +370 65620819, el. paštas: aurimas570@yahoo.com.
  4. Statytojas: Audrius Dužinskis, mob. tel. +37069847220. El. paštas: lina@ekofrisa.lt.
  5. Su projektinių pasiūlymų sprendiniais nuo 2016 m. lapkričio 18 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. galima susipažinti UAB „Projektera“ įmonės patalpose, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 31-47, Kaune, nuo 8:00 val. iki 17:00 val.
  6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti UAB „Projektera“ projekto vadovui Aurimui Kriauzai iki viešo susirinkimo.
  7. Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 2 d. 17:00 val. UAB „Projektera“ įmonės patalpose, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 31-47, Kaune.
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-11-14
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, daugiabučio gyvenamosios paskirties pastato rekonstravimo, Kauno r. sav., Karmėlavos  sen., Karmėlavos II k., Draugystės g. 10, kad. Nr. 5233/0006:247, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k., Draugystės g. 10, kad. Nr. 5233/0006:247.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai).
  3. Projektuotojas: Vinga Juškauskaitė, tel.: +37062144642, v.juskauskaite@gmail.com.
  4. Statytojas: Dainius Kraniauskas.
  5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 14d. – 2016 m. lapkričio 28d. el. paštas: v.juskauskaite@gmail.com, tel.: +37062144642 bei Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
  6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu priimami darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. iki 2016-06-28 d. el. paštas: v.juskauskaite@gmail.com, tel.: +37062144642.
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 28d. 17.30 val. gyvenamo namo patalpose, adresu Draugystės g. 10-1, Karmėlavos II k., Kaunas.
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-11-10
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, pastatų – šiltnamių 18š1m, 19š1m rekonstravimo, pastatų – šiltnamių 22š1m,23š1m,24š1m, 25š1m, 26š1m apjungimo ir rekonstravimo, bei pastatų – šiltnamių 20Š1m,21Š1m, 28Š1m, 29Š1m, 30Š1m, 31Š1m, 32Š1m, 34Š1m, 38Š1m, 39Š1m, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama paskirtis kita (šiltnamių) – būsima paskirtis sandėliavimo.
  3. Projektuotojas: Martina Raubienė individualios veiklos pažymos Nr. 025707. Adresas Skardžio g. 6A, Kaunas; tel. + 370 61881913; el. paštas: raubiene@yahoo.com.
  4. Statytojas: Ramučių žemės ūkio bendrovė įm. kodas 159728117, adresas: Centrinė g. 1,
  Ramučių k. Karmėlavos sen., Kauno r. sav.; tel. +370 680 73590, el. paštas: ramuciuzub@gmail.com.
  5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 10d. – 2016 m. lapkričio 23d., Ramučių žemės ūkio bendrovės patalpose Centrinė g. 1, Ramučių k.,
  Karmėlavos sen., Kauno r. sav.; projekto vadovas Martina Raubienė tel. + 370 618 81913; el. paštas raubiene@yahoo.com bei Kauno raj. savivaldybės interneto svetainėje.
  6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu, adresu Ramučių žemės ūkio bendrovės patalpose Centrinė g. 1, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.; projekto vadovas Martina Raubienė tel. + 370 618 81913; el.paštas raubiene@yahoo.com darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. iki viešo susirinkimo.
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 24d. 17.00 val. Ramučių žemės ūkio bendrovės patalpose Centrinė g. 1., Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

  2016-11-02
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti gyvenamosios paskirties (2 butų) namo, Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Sodų g. 10, kad. Nr. 5237/0006:27, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Sodų g. 10,
  kad. Nr. 5237/0006:27.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (namai).
  3. Projektuotojas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, į. k. 304184198, registras: Juridinių asmenų registras; kontaktinis asmuo – projekto vadovas Nerijus Kelmelis, atest. Nr. A 1410 (nerijus@kelmelis.lt), tel. +370 68964444).
  4. Statytojas: Vlada Minkutė, įgaliotas 2016-04-05, Nr.19KU-1435, Mantas Tamulionis, gyv. Lubinų g. 290B-2, Kaunas, +37068507502.
  5. Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis 2016 m. lapkričio 03d. – 2016 m. lapkričio 16d., 15.00-18.00 valandomis, MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas. Informacija telefonu +370 68964444.
  6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu nerijus@kelmelis.lt iki viešo susirinkimo.
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 17d. 18.00 val. MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
  Aiškinamasis raštas
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-10-31
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti, D2 kategorijos gatvių Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1371; Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1320; Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1311; Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1337; Skroblų g., kad. Nr. 5250/0006:1310; Šermukšnių g., kad. Nr. 5250/0006:1312; Klevų g., kad. Nr. 5250/0006:1357; Lazdynų g., kad. Nr. 5250/0006:1368, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1371; Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1320; Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1311; Kaštonų g., kad. Nr. 5250/0006:1337; Skroblų g., kad. Nr. 5250/0006:1310; Šermukšnių g., kad. Nr. 5250/0006:1312; Klevų g., kad. Nr. 5250/0006:1357; Lazdynų g., kad. Nr. 5250/0006:1368.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Keliai (gatvės) [9.2] D2 kategorijos, nauja statyba.
  3. Projektuotojas: MB „Pramonės inžinerija“, projekto vadovas Mindaugas Girčius, tel.: 8 640 28889, mindaugas@pramonesinzinerija.lt.
  4. Statytojas: Aleksandra Matilda Šležienė, Dvarų g. 27, Kaunas, tel.: 8 698 76393.
  5. Supažindinimas su projektiniais sprendiniais: su projektu susipažinti galima nuo 2016 m. spalio
  31 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d. iki 16 valandos Savanorių pr. 371, Kaunas (Kauno rajono savivaldybės administracijos II aukšto fojė), taip pat http://www.krs.lt.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu: mindaugas@pramonesinzinerija.lt, agne@pramonesinzinerija.lt, K. Petrausko g. 19A , LT-44162 Kaunas.
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. lapkričio 15 d. nuo 17 valandos Savanorių pr. 371, Kaunas, Kauno rajono savivaldybės administracijos II aukšto fojė.
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-10-17
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti gamybos ir pramonės paskirties pastato , Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 11, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Un. Nr. 4400-3171-1703.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 11, kad. Nr. 5233/0009:1017.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (gamybinis pastatas su administracinėmis patalpomis).
  3. Projektuotojas: UAB „AVA STATYBA“; info@avastatyba.lt tel. +370 616 28663.
  4. Statytojas: UAB „RUN ENGINEERING“, Partizanų g. 81D, info@runengineering.com,
  tel. +370 616 28663.
  5. Supažindinimas su projektiniais sprendiniais: su projektu susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 17 d. iki 2016 m. spalio 28 d. iki 16 valandos Savanorių pr. 371 II a., tel.+370 37 305500, www.krs.lt.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu: info@abastatyba.lt 7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. spalio 28 d. nuo 17:00 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-13
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti „Pramonės ir sandėliavimo paskirties su administracinėmis patalpomis pastato  Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g. 5, skl. kad. Nr. 5270/0015:574, unikalus Nr. 5270-0015-0574, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  1. Statinio adresas: Raudondvario sen., Raudondvario k., Pakalnės g. 5, skl. kad. Nr. 5270/0015:574.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: Pramonės ir sandėliavimo paskirties su administracinėmis patalpomis.
  3. Projektuotojas – R. Kiltinavičiaus projektavimo įmonė , projekto vadovas R.Kiltinavičius , pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas Nr.: A 323. Adresas -Kaunas, Radvilėnų pl. 5-31, el. paštas- architektas.raimundas@gmail.com, tel. pasiteiravimui - 868791205.
  4. Statytojas: Remigijus Linkis, adresas – Kaunas, Šiaurės pr. 4-73, kontaktinis tel. Nr.: 861715000 el. paštas – remigijus@kedronamai.lt
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 13 iki spalio 27 d. nuo 9 val. iki 17 val. Radvilėnų pl. 5-31, Kaunas.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo:
  el. paštu architektas.raimundas@gmail.com, arba projektuotojo nurodytu adresu.
  7. Viešas susirinkimas įvyks: 2016 m. spalio 27 d. nuo 17 val. Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-13
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vieno buto  gyvenamojo namo, Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., Atgimimo g. 230A, kad. Nr. 5270/0012:143, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Un. Nr. 5270-0012-0143.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., Atgimimo g. 230A, kad. Nr. 5270/0012:143.
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  3. Projektuotojas: UAB „KUPOLA“, įmonės kodas – 300611165, įmonės registravimo pažymėjimo Nr.: 136941, pr. vadovas - Antanas Jonauskis, pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas nr.: A 1532. Įmonės adresas -Kaunas, Jurbarko g. 2A-103A, el. paštas- antanas@kupola.lt, tel. pasiteiravimui- 868732378.
  4. Statytojas: Eglė Serebrinskienė, adresas- Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k., Atgimimo g. 230A, kontaktinis tel.nr.: 865760400
  5. Supažindinimas su projektiniais sprendiniais: su projektu susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 13 d. iki 2016 m. spalio 26 d. nuo 9 val. iki 16 val. Jurbarko g. 2A-103A, Kaunas, UAB „KUPOLA“
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu:  antanas@kupola.lt arba projektuotojo nurodytu adresu.
  7. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. spalio 26 d. nuo 17:00 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-12
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Pušų g. 11, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 4400-2004-4882.
  1. Statinio adresas: Pušų g. 11, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. Kad. Nr.  5233/0003:516.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Architektūrinis ritmas“ (įm. k. 303064420), Donelaičio g. 33 – 515 kab., Kaunas, tel. 8 655 51477, el. p.: info@archritmas.lt. Projekto vadovas (PV) Laurynas Vizbaras; atestato Nr. 004203
  4. Statytojas: Virgilijus Širvelis, Jungtinė Karalystė. Pagal įgaliojimą Rolandas Miliauskas, Jotvingių g. 5-43, Kaunas, tel.: 869889130.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 26 d.
  6. Pasiūlymus teikti elektroninio pašto adresu info@archritmas.lt arba tel. 8 655 51477  iki 2016 m. spalio 26 d. 15 val.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 26 d. 17 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, II aukšto fojė.
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-12
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Pakalnės G. 4A, Raudondvario k.,
  Raudondvario sen., Kauno r. statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus
  Nr. 4400-0675-1146.
  1. Statinio adresas: Pakalnės G. 4A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r., skl. kad. Nr. 5270/0015:600.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas – E. Balaišienės Projektavimo Firma. Proj. Vad. G. Balaišis,
  tel.: 8687 70271.
  4. Statytojas: Monika Casado, tel.: 8620 17818.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 26 d.
  6. Pasiūlymus teikti iki 2016 m. spalio 26 d. 15 val. tel.: 8687 70271.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 26 d. 17 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, II aukšto fojė.
  Projektinio pasiūlymo brėžinys

  2016-10-12
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti prekybos paskirties pastato rekonstrukcijos projekto, Verslo g. 3, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. projektiniai pasiūlymai.
  1. Rekonstruojamo statinio adresas: Verslo g. 3, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.,
  Kad. Nr. 5217/0014:498. Statinio unikalus Nr. 5217-0014-0498.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: komercinės paskirties objektų teritorijos.
  3. Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė – UAB „2L Architektai“, adresas: Sudų g. 8, Vilnius.
  Projekto vadovas: Julius Lapinskas, el. paštas: julius@2Larchitektai.lt, tel. Nr. +37067093035.
  4. Statytojas: UAB „Celsis“, a. k. 149708810.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 25 d. UAB „2L Architektai“, adresas: Sudų g. 8, Vilnius.
  Projekto vadovas: Julius Lapinskas, el. paštas: julius@2Larchitektai.lt, tel. Nr. +37067093035.
  Darbo valandos: I-V 8:00-17:00.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo UAB „2L Architektai“, adresas: Sudų g. 8, Vilnius. Projekto vadovas: Julius Lapinskas, el. paštas: julius@2Larchitektai.lt, tel. Nr. +37067093035.
  7. Viešas susirinkimas įvyks: 2016 m. spalio 25 d. 17.00 val. Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Verslo g. 3, II aukštas.
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-12
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Slėnio g. 24, statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 4400-1667-0530.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Slėnio g. 24, statinio kad. Nr. 5283/0007:1152.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 834651243, mob. tel. 868758667. vidasstalaucinskas@gmail.com. Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas.
  4. Statytojas: Gediminas Račkauskas, Rita Račkauskienė, Vilniaus g. 10-9, Kaunas,
  tel.: 868717337.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 25 d.
  UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, , Kaišiadorys, tel. 834651243,
  mob. tel.: 868758667 ir www.krs.lt.
  6. Pasiūlymus teikti iki 2016 m. spalio 25 d., tel. 834651243, mob. tel.: 868758667
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 25 d. 17 val. Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Užliedžių seniūnijos patalpose.
  Sklypo sutvarkymo planas
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-12
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Slėnio g. 22, statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 4400-1667-0429.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Slėnio g. 22, statinio kad. Nr. 5283/0007:1151.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 834651243, mob. tel. 868758667. vidasstalaucinskas@gmail.com. Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas.
  4. Statytojas: Gediminas Račkauskas, Rita Račkauskienė, Vilniaus g. 10-9, Kaunas, tel.: 868717337.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 25 d.
  UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, , Kaišiadorys, tel. 834651243,
  mob. tel.: 868758667 ir www.krs.lt.
  6. Pasiūlymus teikti iki 2016 m. spalio 25 d., tel. 834651243, mob. tel. 868758667
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 25 d. 17 val. Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Užliedžių seniūnijos patalpose.
  Sklypo sutvarkymo planas
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-11
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Vytauto g. 43, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 5233-0001-0253.
  1. Statinio adresas: Vytauto g. 43, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno r., skl. kad. Nr. 5233/0001:253.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas – architektas Vytenis Andrėnas, vytatanas@gmail.com,
  +370 686 43904.
  4. Statytojas: Eugenijus Liesis, eugenijus.liesis@gmail.com, +370 693 43904.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 11 d. iki 2016 m. spalio 25 d.
  6. Pasiūlymus teikti elektroninio pašto adresu vytatanas@gmail.com iki 2016 m. spalio 25 d. 15 val.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 25 d. 17 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, II aukšto fojė.

  2016-10-06
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Genio g. 5, Varluvos k., Domeikavos sen.,  Kauno r., sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 4400-0784-6880.
  1. Statinio adresas: Genio g. 5, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., skl. kad. Nr. 5217/0008:222.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas - Stanislovas Kalinka, individualios veiklos pažymos Nr. 023022, Ryšių g. 3-49, Kaunas. PV Stanislovas Kalinka, tel. 8 37 736869, vleonaviciene@yahoo.com
  4. Statytojas: Rolandas Blažys, registracijos adresas: Genio g. 5, Kaunas, tel. +370 609 62431.
  5. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima iš anksto susitarus: PV Stanislovas Kalinka, tel. 8 37 736869, vleonaviciene@yahoo.com
  6. Pasiūlymus teikti ir kreiptis raštu iki 2016 m. spalio 20 d. tel. 8 37 736869, vleonaviciene@yahoo.com
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 20 d. 16 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, II aukšto fojė.
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-10
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti ūkio pastato statybos užbaigimą, keičiant pastato paskirtį į vieno buto gyvenamojo namo projekto Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav. projektiniai pasiūlymai.
  1. Rekonstruojamo statinio adresas: Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav.,
  Kad. Nr. 5280/0012:194. Statinio unikalus Nr. 5297-0037-2014.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  3. Projektuotojo atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Aušra Petrikienė, tel. Nr. 862056259, adresas korespondencijai: Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav. Projektinius pasiūlymus parengė - architektė Solveiga Deimantė Grušauskienė tel. Nr. 868246142, el. p.: solvblock@gmail.com arba solv.grusauskiene@gmail.com
  4. Statytojas: Aušra Petrikienė, tel. Nr. 862056259.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016-10-10 iki 2016-10-21 nuo 17.00 iki 19.00 valandos adresu Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav. Telefonas pasiteiravimui: 862056259.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti projektuotojui iki viešo susirinkimo, t.y. iki
  2016-10-24 telefonu Nr. 868246142 arba elektroniniu paštu: solvblock@gmail.com arba solv.grusauskiene@gmail.com arba rašyti adresu Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav.
  7. Viešas susirinkimas įvyks: 2016-10-24 18.00 val. Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav.
  Duomenys apie statinius
  Numatomo projektuoti statinio pažintiniai duomenys
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-10-06
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Genio g. 5, Varluvos k., Domeikavos sen.,  Kauno r., sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 4400-0784-6880.
  1. Statinio adresas: Genio g. 5, Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., skl. kad. Nr. 5217/0008:222.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatas).
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas - Stanislovas Kalinka, individualios veiklos pažymos Nr. 023022, Ryšių g. 3-49, Kaunas. PV Stanislovas Kalinka, tel. 8 37 736869, vleonaviciene@yahoo.com
  4. Statytojas: Rolandas Blažys, registracijos adresas: Genio g. 5, Kaunas, tel. +370 609 62431.
  5. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima iš anksto susitarus: PV Stanislovas Kalinka, tel. 8 37 736869, vleonaviciene@yahoo.com
  6. Pasiūlymus teikti ir kreiptis raštu iki 2016 m. spalio 20 d. tel. 8 37 736869, vleonaviciene@yahoo.com
  7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 20 d. 16 val. Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, II aukšto fojė.
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-10-05
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo rekonstrukcijos projekto, Ąžuolo g. 16, Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. projektiniai pasiūlymai.
  1. Rekonstruojamo statinio adresas: Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Ąžuolo g. 16. Kadastro Nr. 5273/0018:525. Statinio unikalus Nr. 4400-3152-2882.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  3. Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė - UAB „Miesto planas“,  įm. kodas 300557461, adresas: Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, LT-44307, tel. +370 614 22867, el. paštas: info@miestoplanas.lt.
  Projekto vadovas – Nerijus Stanionis, atestato Nr. A 969, tel.: +370 614 22867 el. paštas: nerijus@miestoplanas.lt.
  4. Statytojas: Justas Volungevičius, Agnė Volungevičienė, Liepų g. 11-23, LT-44287, Kaunas, tel. Nr. +370 670 78287.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 5 d. iki 2016 m. spalio 19 d. adresu Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos el. paštu  info@miestoplanas.lt.  arba projektuotojo adresu  - Spaustuvininkų g. 11-1, LT-44307, Kaunas.
  7. Viešas susirinkimas įvyks: 2016 m. spalio 19 d. 17.00 val. projekto rengėjo UAB „Miesto planas“ patalpose, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas.
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-10-04
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis perengti „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, PAVASARIO G.7, UŽLIEDŽIŲ K., KAUNO RAJ.SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniai pasiūlymai.
  1. Statybvietės adresas: PAVASARIO G.7, UŽLIEDŽIŲ K., KAUNO RAJ.SAV., KADASTRO Nr. 5283/0002:212 Užliedžių k. v.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS
  Statinio kategorija. NEYPATINGAS STATINYS.
  3. Projektuotojo pavadinimas ir adresas: UAB „PK projektavimo biuras“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., tel. Nr. 8-673-12690, el. p.: varenosprojektas@gmail.com. Architektė – Rūta Puskunigytė,  varenosprojektas@gmail.com
  4. Statytojas: Arūnas Medišauskas, Tel. Nr.+37069870552, e-mail.: arūnas@tc-group.lt
  5. Susipažinimas su projektu, pasiūlymų ir pastabų teikimas: Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima kreipiantis raštu UAB “PK projektavimo biuras”, adresu Baltų pr. 36-5, II a., LT-48196. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016.10.14.
  6. Viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2016 m. spalio 18d., 17.00 val.;  Baltų pr. 36-5, II a., LT-48196, Kaunas.
  Pritarimas projaktiniam pasiūlymui

  2016-10-03
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., skl. kad. Nr. 5217/0012:236 naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Statinio unikalus Nr. 4400-2707-6039.
  1. Statinio adresas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k., skl. kad. Nr. 5217/0012:236.
  2. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  3. Projektuotojas - Antanas Jonauskis, individualios veiklos vykdymo pažyma nr. 628850 , pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas nr.: A 1532. Adresas -Kaunas, Jurbarko g. 2A-103A, el. paštas- projektavimostudija@gmail.com, tel. pasiteiravimui- 868732378.
  4. Statytojas: Dainius Guja, adresas – Lauzdonių km., Šešuolių sen. Ukmergės raj., kontaktinis tel. Nr.: 865760400 el. paštas – dainius.guja@novatronas.lt.
  5. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2016 m. spalio 3 iki spalio 17 d. nuo 9 val. iki 17 val. Jurbarko g. 2A-103A, Kaunas.
  6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo:
  el. paštu projektavimostudija@gmail.com, arba projektuotojo nurodytu adresu.
  7. Viešas susirinkimas įvyks: 2016 m. spalio 17 d. nuo 17 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje).
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-09-26
  Projektas: gamybinės laboratorijos pastatų, Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 58, statybos projektas.
  Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 58
  Statinio naudojimo paskirtis: Negyvenamosios paskirties pastata: 8.8. gamybos ir pramonės paskirties pastatai
  Planuojamo statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga:
  Projektavimo laikotarpis: 2016 m. 10 mėn.- 2015 m. 10 mėn.,
  Planuojamas statinio statybos laikotarpis 2016 - 2017 metai.
  Projektuotojas :
  UAB „Architektūriniai statybiniai projektai“, į. k. 300605970, Jonavos g. 62a, Kaunas;
  Projekto vadovas Vytautas Martinonis, atestato Nr.: A965 (galioja nuo 2013 05 15), tel.: 868621372.
  Statytojas:
  UAB "Tavira", 302476727, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 58, 868617190
  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
  Iki viešo susirinkimo pasiūlymus teikti projektuotojui dėl projekto raštu, adresu Jonavos g. 62a, Kaunas arba el.paštu: vytautas@asprojektai.lt
  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
  Viešas susirinkimas vyks 2016-10-07  17.00 val. projektuotojo buveinėje – Jonavos g. 62a, Kaunas

  2016-09-23
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo su garažu, Kauno r. sav., Rokų sen., Kairiūkščių k. 5273/0008:219, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Kauno r. sav., Rokų sen., Kairiūkščių k. 5273/0008:219
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  Projektuotojas: UAB „KUPOLA“, įmonės kodas – 300611165, įmonės registravimo pažymėjimo nr.: 136941, pr. vadovas- Antanas Jonauskis, pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas nr.: A 1532. Įmonės adresas -Kaunas, Jurbarko g. 2A-103A, el. paštas- antanas@kupola.lt, tel. pasiteiravimui- 868732378.
  Statytojas: Rasa Džiaugienė, adresas- Baltaragio g. 8-1, Kaunas, kontaktinis tel.nr.: 865760400
  Supažindinimas su projektiniais sprendiniais:su projektu susipažinti galima nuo 2016 m. rugsėjo 23 iki spalio 07 d. nuo 9 val. iki 17 val. Jurbarko g. 2A-103A, Kaunas, UAB „KUPOLA“
  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu  antanas@kupola.lt arba projektuotojo nurodytu adresu.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. spalio 07 d. nuo 17 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje)


  2016-09-23
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo, Kauno r. sav., Rokų sen., Kairiūkščių k. 5273/0008:198, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Kauno r. sav., Rokų sen., Kairiūkščių k. 5273/0008:198
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  Projektuotojas: UAB „KUPOLA“, įmonės kodas – 300611165, įmonės registravimo pažymėjimo nr.: 136941, pr. vadovas- Antanas Jonauskis, pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas nr.: A 1532. Įmonės adresas -Kaunas, Jurbarko g. 2A-103A, el. paštas- antanas@kupola.lt, tel. pasiteiravimui- 868732378.
  Statytojas: Rasa Džiaugienė, adresas- Baltaragio g. 8-1, Kaunas, kontaktinis tel.nr.: 865760400
  Supažindinimas su projektiniais sprendiniais:su projektu susipažinti galima nuo 2016 m. rugsėjo 23 iki spalio 06 d. nuo 9 val. iki 16 val. Jurbarko g. 2A-103A, Kaunas, UAB „KUPOLA“
  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu  antanas@kupola.lt arba projektuotojo nurodytu adresu.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. spalio 07 d. nuo 17 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje)


  2016-09-15
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Kauno r. sav., Garliavos m., J. Basanavičiaus g. 11A, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Kauno r. sav., Garliavos m., J. Basanavičiaus g. 11A.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  Projektuotojas: Rokas Bizulis, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.681314 „ARM architektai“, Raudondvario pl. 76, Kaunas, projekto vadovas Rokas Bizulis, el. paštas bizrok@gmail.com, tel. pasiteirauti +37061105026.
  Statytojas: Ona Dagilienė, gyv. Kauno r. sav., Garliavos m., J. Basanavičiaus g. 11A, el. paštas  daivadag@gmail.com, tel. +37068629056.
  Supažindinimas su projektiniais sprendiniais:su projektu susipažinti galima nuo 2016 m. rugsėjo 21 iki spalio 04 d. nuo 9 val. iki 16 val. Raudondvario pl. 76, Kaunas, ARM architektai.
  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu bizrok@gmail.com arba projektuotojo nurodytu adresu.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. spalio 05 d. nuo 10 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno rajono savivaldybės II a. foje)
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-09-08
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti sodo namo, ūkinio pastato ir garažo  sujungimo į vieną turtinį vienetą ir rekonstravimas į gyvenamąjį namą Akmenos g. 15, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., projekto projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Kulautuvos mstl., Akmenos g. 15.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
  Projektuotojas: UAB “Aplinka ir ekologija”, Maironio g. 48-5, Kaunas, projekto vadovas Aurelija Grikštaitė, el. paštas aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel. pasiteirauti +37061556244.
  Statytojas: Sigita Vaitekūnienė, gyv. Kulautuvos mstl., Akmenos g. 15, sigita@admen.lt, tel. +37061556244.
  Supažindinimas su projektiniais sprendiniais: 2016 m. rugsėjo 9 – 26 d. nuo 9-16 val. Maironio g. 48-5, Kaunas
  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 27 d. nuo 12 valandos Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno r. savivaldybės II a. fojė)
  Pritarimas projektiniam pasiūlymui

  2016-09-08
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti Gyvenamosios paskirties (8 butų) pastato, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. 86, sklypo kad. Nr. 5283/0005:825, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  Adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. 86, sklypo kad. nr. 5283/0005:825;
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
  Projektuotojas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, į. k. 304184198, registras: Juridinių asmenų registras; kontaktinis asmuo – projekto vadovas Nerijus Kelmelis, atest. Nr. A 1410 (nerijus@kelmelis.lt), tel. +370 68964444);
  Statytojas: UAB „GJRANGA“, 302535727, Sodų g. 9, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 860065723, gjranga@gmail.com.
  Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis š.m. rugsėjo 09d. – rugsėjo 19d., 15.00-18.00 valandomis, MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
  Informacija telefonu +370 68964444.
  Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami čia.
  Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu nerijus@kelmelis.lt iki viešo susirinkimo.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 20d. 18.00 val. MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
  Pritarimas

  2016-09-08
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas,  projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti 4 gyvenamosios paskirties (8 butų) pastatų, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gimtinės g. 13, sklypo kad. Nr. 5283/0005:138, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
  Adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gimtinės g. 13, sklypo kad. Nr. 5283/0005:138;
  Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai).
  Projektuotojas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, į. k. 304184198, registras: Juridinių asmenų registras; kontaktinis asmuo – projekto vadovas Nerijus Kelmelis, atest. Nr. A 1410 (nerijus@kelmelis.lt), tel. +370 68964444);
  Statytojas: UAB „GJRANGA“, 302535727, Sodų g. 9, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 860065723, gjranga@gmail.com.
  Susipažinti su techniniu darbo projektu galima darbo dienomis š.m. rugsėjo 09d. – rugsėjo 19d., 15.00-18.00 valandomis, MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas. 
  Informacija telefonu +370 68964444. Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami čia. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu Jonavos g. 254A, Kaunas arba elektroniniu paštu nerijus@kelmelis.lt iki viešo susirinkimo. Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 20d. 18.00 val. MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose adresu Jonavos g. 254A, Kaunas.
  Pritarimas

  2016-09-07
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią” nuostatomis perengti gyvenamojo namo, Pakalniškių g. 18, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Pakalniškių g. 18, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji
  Projektuotojas: Žilvinas Radvilavičius, el.p.: radvilbiuras@yahoo.com tel.: +370 6878996
  Statytojas: Danguolė Baltrušaitienė, Pakalniškių g. 18a, Šlienavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., tel.:+37068642909, el.p. danguolytes@hotmail.com
  Supažindinimas:  su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima  iki 2016 m. rugsėjo 26d. IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras patalpose, adresu: A.Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas. Darbo dienomis: I-V nuo 8.30 iki 16.30 val.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 26 d. 17. 10 val., Savanorių pr. 371, Kaune
  (Kauno rajono savivaldybė: antro aukšto vestibiulyje).
  Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el.paštu: radvilbiuras@yahoo.com iki viešo susirinkimo.
  Projekto pritarimas

  2016-09-07
  Projekto pavadinimas - „Vėjo, Taurakiemio ir Aido gatvių, vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų Kauno raj. sav. Taurakiemio sen., Piliuonos k. statybos projektas“.
  Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Kauno raj. sav. Taurakiemio sen., Piliuonos k., skl.kad.nr.5267/0010:367, 5267/0010:368, 5267/0010:382, 5267/0010:388, 5267/0010:389.
  Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.
  Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis 2016 m. 09 mėn.- 2016 m. 11 mėn., planuojamas statinio statybos laikotarpis 2016 - 2018 metai.
  Projektuotojas – K.Juška, Kaunas, mob. tel. 8 614 30601 el. paštas: smulkiau@gmail.com.
  Projekto vadovas – K.Juška, Kaunas, mob. tel. 8 614 30601 el. paštas: smulkiau@gmail.com.
  Statytojas - Giedrius Ambrazevičius.
  Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu T.Ivanausko g. 139, Kaunas, arba el.paštu: smulkiau@gmail.com. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 rugsėjo 19 d.
  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2016 m. rugsėjo 19 d. 17.00 val. Kauno rajono savivaldybėje, adresu Savanorių pr. 371, antro aukšto vestibiulyje.

  2016-09-06
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią” nuostatomis perengti administracinės paskirties pastato rekonstravimo į gyvenamosios paskirties pastatą su komercinėmis patalpomis, Nemuno g. 6, Kačerginėje, Kauno r. sav. projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Nemuno g. 6, Kačerginės miestelis, Kauno r. sav.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji su komercinėmis patalpomis
  Projektuotojas: Vyganto Alaunės individuali veikla G 18-1911, buveinės adresas: V.Putvinskio g. 44-1, Kaunas. Kontaktinis asmuo – Vygantas Alaunė, tel. Nr. +370 61067422, el.p.: vygantas.alaune@gmail.com
  Statytojas: Romualdas Greičius   
  Supažindinimas:  su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima  2016 m. rugsėjo 7-21d. V.Putvinskio g. 44-1, Kaunas. Prieš tai susitarus dėl vizito tel.Nr. +370 61067422, el.p.: vygantas.alaune@gmail.com
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 22d. 17. 00 val., Savanorių pr. 371, Kaune
  (Kauno rajono savivaldybė: antro aukšto vestibiulyje).
  Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el.paštu: vygantas.alaune@gmail.com iki viešo susirinkimo.
  Pritarimas

  2016-09-06
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią” nuostatomis perengti SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, ŠILTNAMIŲ G.64, NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO RAJ., STATYBOS PROJEKTAS projektiniai pasiūlymai
  Statybvietės adresas: ŠILTNAMIŲ G.64, NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO RAJ.; KADASTRO Nr. 5250/0008:103 Noreikiškių k.v.
  Statinio naudojimo paskirtis: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES
  Projektuotojo pavadinimas ir adresas: UAB „PK projektavimo biuras“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., tel.nr. 8-673-12690, el.p.: varenosprojektas@gmail.com. Architektė – Audinga Unikaitė,  varenosprojektas@gmail.com
  Statytojas: UAB “RV inžinerija” įm. k. 302330494, Vandžiogalos g.90, Kaunas
  Susipažinimas su projektu, pasiūlymų ir pastabų teikimas: Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima kreipiantis raštu UAB “PK projektavimo biuras”, adresu Baltų pr. 36-5, II a., LT-48196. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016.09.19.
  Viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugsėjo 20d., 17.00 val.;  Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, Kaunas (Kauno rajono savivaldybės patalpose: antro aukšto vestibiulyje)
  Sprendinio pritarimas

  2016-09-06
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią” nuostatomis perengti gyvenamojo vienbučio namo, sublokuoto su prekybos paskirties pastatu Mokslo g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.projektiniai pasiūlymai.
  Statinio adresas: Mokslo g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji, prekybos
  Projektuotojas: UAB „Architectus verus“, Žemalės g. 27-3, projekto vadovas Česlovas Šarakauskas, el. p. ceslovas@architectus.lt.    Tel.  pasiteirauti 8 686 11821.
  Statytojas: Jūratė Gadliauskienė, gyv. Ežero g. 10-4, Šakių k., Kauno r. sav., tel.nr.  8 618 81849   
  Supažindinimas:  su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima  2016 m. rugsėjo 7-21d. Nuo 10 iki 12val. Kęstučio g. 16A-17, Kaunas.
  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
  Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 21d. 13. 00 val., Savanorių pr. 371, Kaune (Kauno r. savivaldybės II a. foje)
  Pritarimas projektiniams pasiūlymams

  2016-09-05
  Projekto pavadinimas - „Nesudėtingo II grupės inžinerinio statinio- gatvės (D2 kategorija) ir vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų sklype (kadastro nr.5283/0006:238) Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav., statybos projektas“
  Projektuojamo statinio  adresas – sklyp.kad.nr.5283/0006:238, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r.sav.
  Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.
  Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis 2016m. 10 mėn -11 mėn., planuojamas statinio statybos laikotarpis 2016 m.-2017 m.
  Projektuotojas - UAB „Rusnė“, Miško g. 30-78, Kaunas.
  Projekto vadovas – Algimantas Mačionis atestato Nr.1450, el. paštas: rusne@rusne.lt, tel.:8 699 34205.
  Statytojas – Rasa Rimkuvienė.
  Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB Rusnė, Miško g. 30-78 Kaunas, LT-44313, arba el.paštu: erika.z@rusne.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. rugsėjo 19 d.
  Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2016 m. rugsėjo 19 d. 17.00 val. Kauno rajono savivaldybėje, adresu Savanorių pr.371, antro aukšto vestibiulyje.
  Sprendinių pritarimas

  2016-08-26
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis parengti GYVENAMO NAMO REKONSTRAVIMO, NAUJO VIENBUČIO GYVENAMO NAMO KAUNO RAJ. SAV.  BABTŲ MSTL. PRIEPLAUKOS G.3 STATYBOS PROJEKTAS projektiniai pasiūlymai.
  Projektuojamo pastato adresas:  Kauno r. sav. Lapių k. Barsūniškio g.21
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  Gyvenamosios  paskirties pastatas 
  Projektuotojas: MB "M13 projektai" į.k. 302952464, buveinės adresas: K. Donelaičio 24-420, Kauno m., sav., duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas: V.Kudirkos g. 18, Vilnius), kontaktinis asmuo – įmonės direktorius Mindaugas Makštutis, tel., Nr. +370 67361151, el., paštas:  m13projektai@gmail.com
  Statytojas:  Nelela Krasnickienė , a.k. 44805310510
  Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: su techniniu projektu susipažinti galima 2016.08.29– 2016.09.12, K. Donelaičio 24-420, Kaune. Prieš tai susitarus dėl vizito Tel., Nr. +370 67361151, el., paštas: m13projektai@gmail.com
  Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugsėjo 13 d., 17.00 val Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, Kaunas (Kauno rajono savivaldybe: antro aukšto vestibiulyje).
  Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: m13projektai@gmail.com iki viešo susirinkimo.
  Sprendinio pritarimas

  2016-08-26
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis parengti GYVENAMO NAMO REKONSTRAVIMO, NAUJO VIENBUČIO GYVENAMO NAMO KAUNO RAJ. SAV.  BABTŲ MSTL. PRIEPLAUKOS G.3 STATYBOS PROJEKTAS  projektiniai pasiūlymai.
  Projektuojamo pastato adresas:  Kauno raj. Sav.  Babtų mstl. Prieplaukos g.3, skl. kad. Nr. 5203/0003:259 Babtų k.v.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  Gyvenamosios  paskirties pastatas 
  Projektuotojas: MB "M13 projektai" į.k. 302952464, buveinės adresas: K. Donelaičio 24-420, Kauno m., sav., duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas: V.Kudirkos g. 18, Vilnius), kontaktinis asmuo – įmonės direktorius Mindaugas Makštutis, tel., Nr. +370 67361151, el., paštas:  m13projektai@gmail.com
  Statytojas:  Dovilė Šarauskė , a.k. 48211280068
  Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: su techniniu projektu susipažinti galima 2016.08.29– 2016.09.12, K. Donelaičio 24-420, Kaune. Prieš tai susitarus dėl vizito Tel., Nr. +370 67361151, el., paštas: m13projektai@gmail.com
  Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugsėjo 13 d., 17.00 val. Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, Kaunas (Kauno rajono savivaldybės patalpose: antro aukšto vestibiulyje). 
  Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: m13projektai@gmail.com iki viešo susirinkimo.
  Sprendinio pritarimas

  2016-08-26
  Informuojame, kad vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą (kai teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas) ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti “Sandėliavimo paskirties pastato Kokybės g.8., Biruliškių km., Karmėlavos sen.,  Kauno raj.,“ projektiniai pasiūlymai.
  Adresas: Kokybės g.8., Biruliškių km., Karmėlavos sen., Kauno raj. sav.
  Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas; Projektuotojas: UAB „Mitnija“, Palemono g. 3 Kaunas. tel.: nr. 8 61648223,
  Projekto vadovas: Mindaugas Kaminskas el. paštas – m.kaminskas@mitnija.lt tel.: nr. 8 616 48223;
  Statytojas: UAB “Aibės didmena”
  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, Kaunas (antro aukšto vestibiulyje), darbo dienomis 8.00-17.00val iki 2016-09-08d;
  Viešas susirinkimas įvyks 2016-09-09d. 16:00val. : Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, Kaunas (antro aukšto vestibiulyje).
  Sprendinio pritarimas

  2016-08-04
  Informuojame, kad vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą (kai teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas) ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti “Komercinės paskirties (parduotuvės) pastato Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 54 rekonstravimo“ projektiniai pasiūlymai.
  Rekonstruojamo statinio (unikalus Nr.5295-9014-1016) adresas - Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl., Vilniaus g. 54 (žemės kadastrinis Nr.5233/0011:248);
  Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis - komercinė (parduotuvė);
  Projektuotojas - architektas Vygintas Merkevičius, tel. 8 699 89509, el. paštas – vygintas.merkys@gmail.com;
  Statytojas – UAB “Aramiso skrynia” Vilniaus g. 22, Kaunas, tel. 8 685 36317, el. paštas – jackpubkaunas@gmail.com;
  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Kauno r. sav., Karmėlava, Vilniaus g. 54, (pastato II aukšte), LT-54459, tel. 8 685 36317.
  Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: darbo dienomis nuo 2016-08-04d. iki 2016-08-18d.;
  Pasiūlymus ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui galima teikti iki susirinkimo pabaigos.
  Susirinkimas įvyks 2016-08-18d. 17val. Karmėlavoje, Vilniaus g. 54 (pastato II aukšte).
  Projektinių sprendinių tvirtinimas

  2016-08-03
  Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, teikiame informaciją apie parengtus susisiekimo komunikacijos Janonio g. dallies, esančios privačiame žemės sklype Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno r., unikalus Nr.  4400-2094-3555, projektinius pasiūlymus.
  Duomenys apie projektuojamą susisiekimo komunikaciją-gatvę yra šie:
  Statinio adresas: Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl., J. Janonio g.
  Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacija/gatvė.
  Projektuotojas: Kristupas Juška, Maironio g. 48-5, Kaunas, mob. tel. 861430601 el. paštas: smulkiau@gmail.com
  Statytojas: Saulius Urbelis, Raimundas Aukštakalnis, Karolis Zasas, Ledos g. 48, Užliedžių k., Kauno r., tel. 861556244
  Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima 2015 m. rugpjūčio 4-11 d. 8 00 - 11 00 val. Maironio g. 48-5, Kaunas, mob. tel. 861430601. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
  Viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugpjūčio 11 d. 13.00 val., Savanorių pr. 371, Kaunas
  Projektinių sprendinių tvirtinimas

2016-07-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyriaus  “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti  gamybos ir pramonės paskirties pastato (1P1g) įrengiant katilinę, Kokybės g. 5, Biruliškių k., Kauno r., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.
Adresas:  Kokybės g. 5, Biruliškių k., Kauno r.
Statinio paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatai
Projektuotojas: UAB „Enerstenos projektavimas“, Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas, Tel.: (8-37) 35 19 94                   
Projekto  vadovas: Vaiva Paulauskienė, el. paštas: vaiva.paulauskiene@enerstena.lt, Tel.: 8-611-52164
Statytojas: UAB „Finnfoam“, Kokybės g. 5, Biruliškių k., Kauno r. : Užsakovo atstovas Egidijus Sutkus, Tel.: 8-650-61293
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: UAB „Enerstenos projektavimas“ patalpose; Ateities pl. 30A, Kaune, darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.00 val. iki 2016-08-01.
Viešas susirinkimas vyks: 2016 m. rugpjūčio 1 d. 17:00 val., adresu: Kauno m. sav., Savanorių pr. 371, Kaunas (antro aukšto vestibiulyje)
Projektinių sprendinių derinimas

2016-07-12
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyriaus  “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti  šaudyklų komplekso  Pavytės k., Rokų sen., Kauno r. sav.  statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Adresas:  Pavytės k., Rokų sen., Kauno r. sav.
Statinio paskirtis: Specialioji
Projektuotojas: UAB „Šiltas namas“  Dariaus ir Girėno g. 42A-509 Vilnius, tel. nr.(8-5) 2696910  
Projekto  vadovas: Kęstutis Bakanauskas, el.p.  kb@siltasnamas.eu ; tel. nr.: +37068930995
Statytojas: Lietuvos kariuomenė
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Kauno r. sav. Rokų sen., Rokai, Nemuno g.14  iki 2016-07-18 16:30 val.
Viešas susirinkimas vyks: 2016 m. liepos 18 d. 16:30 val. Rokų seniūnijos patalpose
Sprendinių nederinimo sprendimas
Sprendinių derinimo sprendimas

2016-07-12
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyriaus  “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti  gamybos ir pramonės paskirties  pastato Industrijos g.5B, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.  statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Adresas:  Industrijos g.5B, Biruliškės, Karmėlavos sen.,  Kauno r. sav.
Statinio paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai
Projektuotojas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 280 Kaunas, tel. nr.(8-37) 712433                   
Projekto  vadovas: Ernesta Railė,  el.p. eraile@bsprojektai.lt, tel.nr. +37068792894
Statytojas: UAB „Ryterna entry“
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Kauno m. sav. Savanorių pr. 187 8.00-17.00 val. iki 2016-07-20.
Viešas susirinkimas vyks: 2016 m. liepos 21 d. 17:30 val. Kauno m. sav., Savanorių pr.187

2016-06-15
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis, teikiame informaciją
“Trijų gamybinės paskirties pastatų”  Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlis, Sėmenos g. 52A, unik.Nr. 4400-4078-6483,  projektinius pasiūlymus.
Duomenys apie projektuojamą statinį yra šie:
Statinio adresas: Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlis, Sėmenos g. 52A
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos paskirties.
Projektuotojas: Vidmantas Buzas, Kaunas, mob. tel. 868770446, el. paštas: a.modulis@gmail.com
Statytojas: UAB "Technogaja"
Supažindinimas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2016 m. birželio 22 d. Sėmenos g. 52A, LT-46164, Patamulšėlio k.,Rokų sen., Kauno r. sav. UAB "Technogaja". Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. paštu arba rengėjo nurodytu adresu.
Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. birželio 22 d. 17.00 val., Sėmenos g. 52A, LT-46164, Patamulšėlio k.,Rokų sen., Kauno r. sav.

2016-05-20
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis,  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1901 VAišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai Kauno  r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos/Girionių k.,  rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.
1.Statinio  adresas: Kauno r. sav., Samylų sen.,Vaišvydavos/Girionių k.
2.Numatoma statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos/rajoniniai keliai.
3.Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė  - UAB ‚“URBAN LINE“, PV Barbora Kundelytė,  el.p. barbora.kundelyte@urbanline.lt,  tel. 8 624 69375
4.Statytojas  VĮ „Kauno regiono keliai“, Kauno m. sav., Kaunas, I.Kanto g. 23
5.Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienava, J. Biliūno g. 20 (seniūnijoje) , informacija teikiama darbo dienomis nuo 9-17 val. nuo 2016-05-23 iki 2016-05-30.
6.Informaciją  dėl projektinių pasiūlymų  projektuotojui galima teikti iki 2016-05-30. UAB ‚“URBAN LINE“, PV Barbora Kundelytė,  el.p. barbora.kundelyte@urbanline.lt,  tel. 8 624 69375
7.Susirinkimas vyks : Kauno r. sav., Samylų sen., Šlienava, J. Biliūno g. 20 (seniūnijoje), 17 00 val.

2016-05-03
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti kitos (fermų) paskirties pastato Kauno r. Sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g.3,  rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos (fermų) į administracinę paskirtį  projekto projektiniai pasiūlymai.
1.Statinio  adresas: Kauno r. Sav., Domeikavos sen., Šakių k., Įgulos g.3, žemės sklypo  kadastrinis Nr. 5217/0014:920. Statinio unikalus Nr. 5291-9001-0152, Nr. 5291-9001-0141.
2.Numatoma statinio paskirtis - administracinė.
3.Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė  - UAB S. Juškos architektūros studija, architektas  Stasys Juška el.p. stasysj1@gmail.com tel. 8 687 95505.
4.Statytojas UAB „ADOTAS“, direktorius Andrius Dotas, adotasuab@gmail.com,  tel.8 699 97853.
5.Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: M.Valančiaus g. 21, LT-44275,  Kauno m., tel. 8 687 95505, informacija teikiama darbo dienomis nuo 9-18 val. nuo 2016-05-04 iki 2016-05-11.
6.Informaciją  dėl projektinių pasiūlymų  projektuotojui galima teikti iki 2016-05-11.
7.Susirinkimas vyks : M.Valančiaus g. 21,  Kauno m.  2016-05-12 d. 17:00 val.

2016-04-26
Informuojame , kad  viešo susirinkimoas J. Biliūno aikštės sutvarkymo projektiniams pasiūlymams įvyks š.m. gegužės 31 d. 17 val. 30 min. Kačerginės daugiafunkcinio centro salėje, J.Janonio g. 31.
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti J.Biliūno aikštės sutvarkymo Kauno r. sav. Kačerginės sen. Kačerginės mstl. J.Biliūno g. 14B projektiniai pasiūlymai.
Projektuotojas: UAB „UAB „Giedraitis & architektai”;
įmonės kodas 300522624; reg. adresas Draugystės g. 15 b, Kaunas
Projekto vadovas (PV): architektas Rimantas Giedraitis; atestato nr. A1235
Statytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas: 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas. 
Pavadinimas - J.Biliūno aikštės sutvarkymo projektas
Adresas – Kauno r. sav. Kačerginės sen. Kačerginės mstl. J.Biliūno g. 14B
Statybos rūšis - Naujo statinio statyba ir statinio rekonstravimas  (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys “ 8p. ir 9p.)
Statinio kategorija - I ir II grupės nesudėtingi statiniai (STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 1 ir 2 priedo lentelės)
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - Sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį “; 6.1.2. negyvenamieji pastatai 8.22.p. „Kitos paskirties pastatai„;
6.2.4. p. „Kiti inžineriniai statiniai„ 12.;13.p.)
Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Giedraitis & architektai“ Palangos g. 9-2, Kaunas, arba el. paštu ruta@g-architektai.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. gegužės 6 d.
Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2016 m. gegužės 5 d. (2016 05 05) ketvirtadienį, 18:00 val. Adresu J. Janonio g. 31 (mokyklos antro aukšto salėje.), Kačerginės mstl.,Kačerginės sen., Kauno r. sav., LT-53451.

2016-04-11
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti sandėliavimo  paskirties pastato Krušinskų   k., Zapyškio sen., Kauno r. statybos projekto projektiniai pasiūlymai
1.Statinių statybvietės adresas:  žemės sklypo unikalus numeris: Nr. 4400-0171-7944, kadastrinis Nr. 5293/0014:39, adresas Krušinskų k., Zapyškio sen., Kauno r.
2.Statinių numatoma paskirtis sandėliavimo.
3.Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė UAB „ Polistatyba“ Irena Garmuvienė el.p. polistatyba@yahoo.com tel. 860007219.
4.Statytojas UAB „Klasmann-Deilmann Ežerėlis“ Giedrius Kavaliauskas, giedrius.kavaliauskas@klasmann-deilmann.com tel. 865091112.
5.Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Kauno g. 17, Ežerėlis, LT-53387, Kauno raj., tel. 865091112, informacija teikiama darbo dienomis nuo 10-12 val. nuo 2016-04-04 iki 2016-04-11.  III pastato aukšte.
6.Informacija teikti dėl projektinių pasiūlymų  projektuotojui galima teikti iki 2016-04-11.
7.Susirinkimas vyks : Kauno g. 17, Ežerėlis, LT-53387, Kauno raj., tel. 865091112 III pastato aukšte 2016-04-15 d. nuo 11:00 iki 12:00.

2016-04-06
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti mokslo paskirties pastato Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g. 4 statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Bažnyčios g. 4. Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:254.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatai.
3. Projektuotojas: UAB "Krašto projektai ir partneriai“. Jurgis Kildišius, el. p. info@kpp.lt,
tel.8 – 698 89352.
4. Statytojas: Zapyškio pagrindinė mokykla, R.Bartkus, tel. +37037542249, el. p. rastine@zapyskiomokykla.lt.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2016 m. balandžio 6 d. – 2016 m. balandžio 20 d. adresu: Bažnyčios g.4, Kluoniškių k., Zapyškio sen. (Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose), darbo dienomis nuo 9:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo statytojui ir / ar projektuotojui aukščiau nurodytais adresais iki 2016 m. balandžio 20d.
7. Viešasis susirinkimas vyks 2016 m. balandžio 21 d. 15.00 val., adresu: Bažnyčios g.4, Kluoniškių k., Zapyškio sen. (Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose).

2016-04-06
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti gamybos ir pramonės paskirties pastato Industrijos g. 12, Biruliškių  k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos projekto projektiniai pasiūlymai
1.Adresas: Industrijos g. 12, Biruliškių  k., Karmėlavos sen., Kauno r.
2. Statinio paskirtis: Gamybos ir pramonės  paskirties pastatas.
4. Projekto vadovas: Rūta Dambrauskaitė , email.: rutosprojektai@gmail.com,  tel.: +37061127211
5. Statytojas: Uždaroji dizaino ir leidybos AB „KOPA“, Kampo g. 7, Kaunas, tel. +37061127211
6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Nuo 2016-04-06 iki 2016-04-18 (9:00-18:00 val.) Lydos g. 4, Kaunas, tel. +37061127211
7.Pasiūlymai, dėl projektinių pasiūlymų gali būti teikiami el. paštu rutosprojektai@gmail.com,   iki 2016-04-18.
8.Viešas susirinkimas vyks: 2016 Balandžio 20 d. 18:00val., adresu: Lydos g. 4, Kaunas

2016-04-04
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” VIII skyrius. “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Universalaus daugiafunkcinio mokslo ir kultūros paskirties pastato Alytaus g. 44, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj. statybos projekto projektiniai pasiūlymai
Adresas: Alytaus g. 44, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno raj.
Statinio paskirtis: Mokslo ir kultūros paskirties pastatas.
Projektuotojas: UAB „Studija Archispektras“ Puodžių g. 12-1, Kaunas, info@archipektras.lt
Projekto vadovas: Vaidas Tamošiūnas, email.: vaidas@archispektras.lt,  tel.: +37065773311
Statytojas: Kauno rajono savivaldybė,
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Nuo 2016-04-04 iki 2016-04-08 (13:00-15:00 val.) Puodžių g. 12-1, Kaunas (būtina susitarti iš anksto).
Pasiūlymai, dėl projektinių pasiūlymų gali būti teikiami el. paštu vaidas@archispektras.lt iki 2016-04-07.
Viešas susirinkimas vyks: 2016 Balandžio 8 d. 12:00val., adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas

2016-04-01
Informuojame, remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus (Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus) reikalavimais teikiame jums informaciją apie parengtus projektinius pasiūlymus ir prašome jūsų interneto puslapyje paskelbti šią informaciją:
UAB „Kelprojektas“ informuoja apie parengtus „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai – Martinava ruožo nuo 0,00 iki 1,412 km rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus.
Statinio statybvietės adresas – Ramučiai, Karmėlavos sen., Kauno r. sav. rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai – Martinava ruožas nuo 0,00 iki 1,412 km.
Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
Projekto rengėjas – UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas J. Kriščiūnienė, tel. (8 37)  20 54 30, mob. (8 615) 82022, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: jurgita.krisciuniene@kelprojektas.lt).
Statytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Su projektiniais sprendiniais nuo 2016 m. kovo 31 d.  iki balandžio mėn. 12 d. galima susipažinti UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas; Kauno rajono savivaldybės administracijoje adresu Savanorių pr. 371, LT- 49500, Kaunas bei Karmėlavos seniūnijoje, adresu  Vilniaus g. 65A, Karmėlavos miestelis, Kauno rajono savivaldybė.
Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Parengti projekto sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. balandžio  12 d. 1600 val. Ramučių kultūros centre, adresu Centrinė g. 26A, Ramučių k., Kauno rajonas.

2016-04-01
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti Sandėliavimo paskirties pastato Vytauto g. 2B, Garliavos m., Garliavos sen.,  Kauno r., sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
1.Adresas: Vytauto g. 2B, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav.
2.Pastato paskirtis: Sandėliavimo
3.Projektuotojas: Stanislovas Kalinka,  el.p.: kalinka@gmail.com, tel.: 8 37 736869
4.Statytojas: Jonas Kugis, el.: p.: jonaskugis@hotmail.com, tel.: .: 8 699 74878
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: nuo 2016-04-04 iki 2016-04-08  13:00 – 16:00 val. Savanorių pr. 371 (būtina susitarti iš anksto).
6. Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų gali būti teikiami el. paštu kalinka@gmail.com iki 2016-04-08.
7. Viešas susirinkimas vyks: 2016-04-11, 16.00 val., adresu Savanorių pr. 371, antro aukšto vestibiulyje

2016-03-22
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti Paslaugų paskirties pastato Stumbro g.1, Šakių  k., Domeikavos sen.,  Kauno r., sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai
1.Adresas: Stumbro g. 1, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
2.Pastato paskirtis: Paslaugų
3.Projektuotojas: MB “Projektų asorti”, el.p.: manoprojektas@gmail.com, tel.: 861388755
4.Statytojas: Romanas Juozas Balaišis, Virginija Balaišienė, el.p.: manoprojektas@gmail.com, tel.: 861388755
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Nuo 2016-03-21 iki 2016-03-25  13:00 – 16:00 val. Savanorių pr. 371 (būtina susitarti iš anksto).
6. Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų gali būti teikiami el. paštu manoprojektas@gmail.com iki 2016-03-25.
7. Viešas susirinkimas vyks: 2016-03-30, 16.00 val., adresu Savanorių pr. 371, antro aukšto vestibiulyje.

2016-03-16
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ nuostatomis parengti Paslaugų paskirties pastato Vandžiogalos pl. 87, Domeikavos k., Domeikavos sen.,  k., Kauno r., sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai
1.  Adresas: Vandžiogalos pl. 87,  Domeikava, Kauno raj. sav.  Kad. Nr. 5217/0010:898
2. Projektuojamo pastato paskirtis -  Paslaugų paskirtis.
3. Įgaliotas atstovas Kęstutis Šerpenskas tel. 8 698 80068 el. paštas kesaudrius@takas.lt
4. Statytojas UAB WINART, Įmonės kodas 302611744. Vadovas Tamara Podbareckienė, direkto-rė. Adresas Pakalnės g. 5A, Domeikava, LT-54354 Kauno r. Telefonas  , Faksas  , mob. tel. +370 655 60645                                                                                         5. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais  galimas:  Savanorių pr. 222-1 , Kaunas   2016. 03. 15 – 2016.03.22   9-18 val. Tel. 8 698 80068.
6. Informacija galima teikti  Tel. 8 698 80068, el. paštas kesaudrius@takas.lt, 2016. 03. 15 – 2016.03.22   9-18 val.
7. Viešas susirinkimas vyks  2016.03.22  18 val. Savanorių pr. 222-1 , Kaunas

2016-02-03
Informuojame apie statinio projektavimą
Viešinami numatomo projektuoti katilinės pastato (sklypo unikalus Nr.4400-3164-1208, kad. Nr. 5247/0012:833) adresu Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g.2. Projektinius pasiūlymus (toliau PP). Šie PP skirti informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, numatomą projektavimą. 
1. Statybvietės adresas: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g.2 (sklypo unikalus Nr.4400-3164-1208, kad. Nr. 5247/0012:833)  ;
2. Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (katilinė);
3. Projektuotojo įgaliotas atstovas Projekto Vadovas Arūnas Grigaitis,  mob.: 8685 45993, el.p.: santakosstudija@gmail.com;
4. Statytojas: Lietuvos policijos mokykla, buveinė Mokslo g. 2, Mastaičių k., 53313, Kauno r. sav., tel. (8 5) 2198075, el.p.: mokykla@policija.lt ;
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., Konferencijų salėje 2016m. vasario mėn. 8-12 dienomis ; pasiteiravimui skambinti Edgarui Gražuliui tel.Nr. 8614 43964 darbo dienomis 9-17 val.
6. Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Projekto vadovui A.Grigaičiui  telefonu 8685 45993, el.p.: santakosstudija@gmail.com;
7. Viešas susirinkimas vyks 2016m. vasario mėn. 15d. 17.30val. Konferencijų salėje Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

2016 01-26
Informuojame apie statinio projektavimą
1. Projekto pavadinimas – „Prekybos paskirties pastato, sandėliavimo paskirties pastato, pagalbinio ūkio paskirties statinio – stoginės Kauno r. sav., Zapyškio sen., Zapyškio mstl., Vytauto g. 20A, skl. unikalus nr. 5293-0006-0168 (kad. Nr. 5293/0006:168 Zapyškio k. v.) rekonstravimo projekto“
2. Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Vytauto g. 20A, Zapyškio mstl. (sklypo kad. Nr.: 5293/0006:168 Zapyškio m. k. v.)
3.  Statinio paskirtis –  negyvenamieji pastatai, prekybos paskirties pastatas (parduotuvė, unikalus Nr. 5299-6003-4028); kitos paskirties pastatas (stoginė, unikalus Nr.: 5299-6003-4039)
4. Projektuotojas – UAB „Rusnė“, į.k. 132754130 Miško g. 30-78, Kaunas,  tel. Nr.: +370 37 320 365, el. paštas: rusne@rusne.lt.
5. Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, atestato nr. 1450, el. paštas rusne@rusne.lt,  tel. Nr. +370 699 34205.
6. Statytojas – UAB „Okseta“ įmonės kodas 161410513, buveinės adresas Žibuoklių g. 22, 57128, Kėdainiai, adresas korespondencijai Biruliškių g. 18A, 52174, Kaunas, tel. Nr. +370 37 400210, el. paštas: srtūras.macaitis@okseta.lt
7. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2016 m. vasario 3 d.
8. Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2016 m. vasario 4 d. 17.20 val. Projektavimo įmonėje UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, Kauno m., LT-44313

2016-01-13
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią“ nuostatomis parengti PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., RAMUČIŲ K., KAUNO G. 20, PROJEKTAS  projektiniai pasiūlymai.
Projektuojamo pastato adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. Kauno g. 20 sklp. kad., Nr. 5233/0009:552 Karmėlavos k.v.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas
Projektuotojas: MB "M13 projektai" į.k. 302952464, buveinės adresas: Mickevičiaus g. 29-3, Kauno m., sav., duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, adresas: V.Kudirkos g. 18, Vilnius), kontaktinis asmuo – įmonės direktorius Mindaugas Makštutis, tel., Nr. +370 67361151, el., paštas:  m13projektai@gmail.com
Statytojas:  Angelė Babinskienė gim. 1948 11 01
Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: su techniniu projektu susipažinti galima 2016.01.13 – 2016.01.24, Mickevičiaus g. 29-3, Kaune. Prieš tai susitarus dėl vizito Tel., Nr. +370 67361151, el., paštas: m13projektai@gmail.com
Viešas susirinkimas vyks 2016 m. sausio 24 d., 17.00 val. Mickevičiaus g. 29-3, Kaune
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: m13projektai@gmail.com iki viešo susirinkimo.
Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584 (8 601) 32799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Darbuotoja
(8 37) 30 55 83