Urbanistikos skyrius

Adresų (numerių žemės sklypams, pastatams ir patalpoms) suteikimas, keitimas ir naikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Adresų (numerių žemės sklypams, pastatams ir patalpoms) suteikimas, keitimas ir naikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Suteikiami, keičiami ir naikinami adresai (numeriai žemės sklypams, pastatams ir patalpoms)

 1. Gaunamo dokumento procesas – asmens prašymo priėmimas ir nukreipimas atsakingiems asmenims.
 2. Prašymo esmės nagrinėjimas – išnagrinėjamas asmens pateiktas prašymas.
 3. Administracijos direktoriaus įsakymo projekto rengimas – parengiamas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl adresų suteikimo, keitimo ar naikinimo nekilnojamojo turto objektui.
 4. Įsakymo pasirašymas – Administracijos direktoriaus įsakymo dėl adresų suteikimo, keitimo ar naikinimo užregistravimas ir pasirašymas elektroniniu parašu.
 5. Pasirašyto įsakymo dėl adresų suteikimo, keitimo ar naikinimo nekilnojamojo turto objektui perdavimas             VĮ Registrų centro Adresų registrui – įsakymo ir jo priedų įkėlimas į VĮ Registrų centro Adresų suteikimo taikomosios programos gamybinę aplinką.
 6. Adresų įregistravimas, pakeitimas ar naikinimas VĮ Registrų centro duomenų bazėje – VĮ Registrų centras per 10 d. d. informacinėje sistemoje įregistruoja, pakeičia ar panaikina adresus.
 7. Atsakymo gavimas iš VĮ Registrų centro Adresų registro – VĮ Registrų centro Adresų registras elektroniniu paštu siunčia pranešimą apie adresų įregistravimą, pakeitimą ar panaikinimą.
 8. Informavimas apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus adresus – elektroniniu paštu siunčiamas Administracijos direktoriaus įsakymas seniūnijai, kurios teritorijoje suteikti, pakeisti ar panaikinti adresai.
 9. Atsakymo parengimas – parengiamas atsakymas asmeniui dėl adresų suteikimo, keitimo ar naikinimo.
 10. Siunčiamo dokumento procesas – Administracijos direktoriaus įsakymo asmeniui įteikimas arba siuntimas elektroniniu paštu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290).
 2. Adresų formavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“.
 3. Numerių pastatams, patalpoms butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-178 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas
2. VĮ Registrų centras pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopija.
3. Žemės sklypo ribų plano kopija.
3. Detaliojo plano: sprendinių brėžinys, aiškinamojo rašto, tvirtinimo įsakymo (sprendimo) kopijos, schema su naujai formuojamų sklypų centro koordinatėmis.
4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto: sprendinių brėžinio, aiškinamojo rašto, tvirtinimo įsakymo (sprendimo) kopijos, schema su naujai formuojamų sklypų centro koordinatėmis.
5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto: sprendinių brėžinio, aiškinamojo rašto, tvirtinimo įsakymo (sprendimo) kopijos.
6. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos 1A formos kopija, kai adresas reikalingas pastatui.
7. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos 1D formos kopija, kai adresas reikalingas patalpai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas prašymas.
2. VĮ Registrų centras pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopija.
2. Žemės sklypo ribų plano kopija.
3. Detaliojo plano: sprendinių brėžinio, aiškinamojo rašto, tvirtinimo įsakymo (sprendimo) kopijos, schema su naujai formuojamų sklypų centro koordinatėmis.
4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto: sprendinių brėžinio, aiškinamojo rašto, tvirtinimo įsakymo (sprendimo) kopijos, schema su naujai formuojamų sklypų centro koordinatėmis.
5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto: sprendinių brėžinio, aiškinamojo rašto, tvirtinimo įsakymo (sprendimo) kopijos.
6. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos 1A formos kopija, kai adresas reikalingas pastatui.
7. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos 1D formos kopija, kai adresas reikalingas patalpai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rytė Valentaitė

Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 37) 30 55 40, (8 670) 97 271

El. paštas ryte.valentaite@krs.lt

 

Vadimas Platonovas

Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas

Tel. (8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998

El. paštas vadimas.platonovas@krs.lt

 

Dokumentai priimami

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas, tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.,

antradieniais 8.00 – 19.00 val.,

penktadieniais 8.00 – 15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Užsakoma elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Mindaugas Kruopis

Urbanistikos skyriaus vedėjas

Tel. (8 37) 30 55 14, (8 656) 43 212

El. paštas mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

1. Užpildytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
2. Parašytas įskaitomai.
3. Pasirašytas.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Adresai suteikiami žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams