Urbanistikos skyrius

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB002 1 versija

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu. Pagrindinės žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ų) pakeičiamas Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas, pasirašytas visų žemės sklypo savininkų;
2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
3. Žemės sklypo planas (-ai);
4. Kreditoriaus sutikimą dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas;
5. Nuomininkų sutikimas;
6. Įgaliojimas (jeigu savininką (-us) atstovauja kitas asmuo);
7. Žemės sklypo planą, kur nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis
tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

10 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nemokama

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Prašymas

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas su nurodytais dokumentais gali būti teikiami elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai