Urbanistikos skyrius

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB002 1 versija

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu. Pagrindinės žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ų) pakeičiamas Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas (forma pridedama)

2. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

3. Žemės sklypo planas (-ai);

4. Kreditoriaus sutikimą dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas.

5. Bendraturčių sutikimas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės: 
Jurgita Kasputienė,
tel. (8-37) 305 584, el. p. jurgita.kasputiene@krs.lt

Jolanta Visvalda Blaževičienė,

tel. (8-37) 305 583, el. p.  jolanta.blazeviciene@krs.lt

Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė

tel. (8-37) 305 510, el. p.  neringa.blaskeviciene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis
Savanorių pr. 371. 209 kab., 
tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

10 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nemokama

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Prašymas

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas su nurodytais dokumentais gali būti teikiami elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Nėra