Urbanistikos skyrius

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB011

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima gatvėvardžių suteikimo procedūras (seniūnijų pateiktų prašymų dėl gatvėvardžių suteikimo analizė, planinės medžiagos ruošimas,  Tarybos sprendimų projektų rengimas, Tarybos  sprendimų ruošimas siuntimui į Adresų registrą).

Gatvėvardis yra sudedamoji adreso dalis.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, 57-2530) (toliau – Įstatymas) 3 str. 3 d. ir 6 str. 3 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas ir nekilnojamajam daiktui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).

Nuo 2011 m. sausio 1 d., vadovaudamasis minėtomis Įstatymo nuostatomis, VĮ Registrų centras atsisako įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ar keisti jų duomenis Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamajam daiktui, kuris yra adreso objektas, nebus suteiktas adresas teisės aktų nustatyta tvarka.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatms, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. rekomendacija Nr. 14(R-2) „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas dėl gatvėvardžio suteikimo, detalaus plano pagrindinio brėžinio kopija arba kito gatvės plano LKS-94 koordinatėse kopija, gatvės situacijos schema gyvenamosios vietovės kontekste. Dokumentai pateikiami seniūnijoms. Seniūnijos, savo ruožtu, teikia artimiausiai seniūnaičių sueigai svarstyti gatvėvardžių suteikimo klausimą. Sueigai pritarus, seniūnas pateikia dokumentus į Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyrių Tarybos sprendimo projekto dėl gatvėvardžių suteikimo rengimui.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Seniūnijos prašymas-rekomendacija dėl getvėvardžių suteikimo, seniūnaičių sueigos protokolo nuorašas, detalaus plano pagrindinio brėžinio kopija arba kito gatvės plano LKS-94 koordinatėse kopija, gatvės situacijos schema gyvenamosios vietovės kontekste.

Jei registruojamas getvėvardis yra asmenvardis, taip pat pateikiama asmenybės biografija ir nuopelnai rajonui ar gyvenamajai vietovei.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas  7 punkte turi būti :
Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rytė Valentaitė.
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, 214 kabinetas, tel. (8 37) 305 540, faks. (8 37) 313 797, el. p. ryte.valentaite@krs.lt.
Darbo laikas: I-IV 8-17 val., V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8 37) 305 514,  el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatms, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 5 punktu, gatvėvardžiai suteikiami ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra tarpinė grandis galutinėi paslaugai suteikti – adreso suteikimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad priimant dokumentus gatvėvardžių suteikimui, pateikiamos koordinuotos schemos ir planai privalo būti LKS-94 koordinačių sistemoje.