Urbanistikos skyrius

Statybą leidžiančių dokumentų (statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus ir perregistruotų statybos leidimų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB007

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statybą leidžiančių dokumentų (statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus išdavimas ir techninių klaidų taisymas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas leidimų statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius ir atnaujinti (modernizuoti) pastatus išdavimo procedūras

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR statybos įstatymas;

2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

4. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

5.STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;

6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

LR statybos įstatymo 27 str. 5, 7, 8, 9 p. ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 12 p. nurodyti dokumentai

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyr. specialistė Jurgita Rimavičienė tel. (8 37) 30 55 10, el. p. jurgita.rimaviciene@krs.lt;

 

Irena Bertašiūtė, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 37) 30 55 83, el. p. irena.bertasiute@krs.lt;

 

Neringa Mackevičiūtė – Blaškevičienė, Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 37) 30 55 10, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt;

 

Gedeminas Barčauskas, Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas, tel. 8682 43929, el.  paštas gedeminas.barčauskas@krs.lt

 

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Irena Bertašiūtė, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 37) 30 55 83,

el. p. irena.bertasiute@krs.lt;

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10, 30 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

1. ypatingo statinio statybos leidimo išdavimą – 165€;

2. statinio (išskyrus ypatingą) statybos leidimo išdavimą – 93€;

3. leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą – 52€;

4. leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį – 52€.
5. Nesudėtingi statiniai – 52€.

Pagrindas: LR Vyriausybės 2000-12-19 nutarimas Nr.1458, 2008-07-16 „Valstybės žinios“ Nr. 733
Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
Sąsk. Nr. LT 247300010112394300
„SWEDBANK“, AB,  kodas 73000, įmokos kodas 53052

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymai (STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 1, 2, 8 priedai)

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymus, techninius projektus ir pridedamuosius privalomuosius dokumentus statybos leidimams gauti galima pateikti ir per informacinę sistemą „Infostatyba“ adresu www.planuojustatyti.lt