Urbanistikos skyrius
Konsultacijos teikiamos telefonu +370 670 97 342

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai

 ARCHYVAS

Skelbimus prašome siųsti adresu it@krs.lt

2022-09-30

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-339 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., kadastro Nr. 5250/0006:523, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Rytmečio g. 1, kadastro Nr. 5250/0006:1057 (plotas – 0,1850 ha).
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-09-30 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-22 įsakymas Nr. ĮS-3378 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2022-09-30

Informuojame apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-30, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.: Šalpusnių g. 1, kadastro Nr.  5250/0010:1356 ir Šalpusnių g. 2, kadastro Nr. 5250/0010:1375.
Detalioj plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-29 įsakymu Nr. ĮS-3472 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2013-06-27 sprendimu Nr. TS-302 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:414, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.: Šalpusnių g. 1, kadastro Nr. 5250/0010:1356 ir Šalpusnių g. 2, kadastro Nr. 5250/0010:1375, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-314.

Įsakymas

2022-09-28

VADOVAUJANTIS LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STR. 3 P. (PAGAL PRIIMTUS VISUOMENĖS PASIŪLYMUS PAKEITUS SPRENDINIUS) INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMU NR. TS-323 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G. 111, ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5223/0010:7 IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMU NR. TS- 275 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5223/0010:5, DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PAKEISTAIS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1403 „Dėl teritorijų  planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-13 įsakymas Nr. ĮS-1725 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2022-05-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-589.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 8 37 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – S.Videikos įmonė „Santera“, Raudondvario pl. 96, Kaunas, tel. Nr. 8 659 60 437.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypų, esančių Kauno r. sav. Garliavos sen., Garliavos m.: Vytauto g., kadastro Nr. 5223/0010:13 ir Gedimino g. 36, kadastro Nr. 5223/0010:37, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdus; 2. Prie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS- 275 patvirtintu detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 109, kadastro Nr. 5223/0010:5, kurio plotas 0,0920 ha, prijungti žemės sklypus, esančius Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: Vytauto g., kadastro Nr. 5223/0010:13, kurio plotas 0,2098 ha, Vytauto g. 111B, kadastro Nr. 5223/0010:36, kurio plotas 0,4003 ha, Vytauto g. 111C, kadastro Nr. 5223/0010:9, kurio plotas 0,7152 ha, Atgimimo g. 2A, kadastro Nr. 5223/0010:10, kurio plotas 0,1774 ha ir Gedimino g. 36, kadastro Nr. 5223/0010:37, kurio plotas 0,4620 ha; 3. Nustatyti visos planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-10-06 iki 2022-10-19  (imtinai) galima LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-21-427) ir Kauno r. sav. svetainėje www.krs.lt
Pasiūlymus dėl sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui  raštu bei sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Schema
Organizavimo schema

2022-09-28

JUNGTIES TARP KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA PETRAŠIŪNŲ SANKRYŽOS IR KELIO A6 KAUNAS–ZARASAI–DAUGPILIS SPECIALIOJO PLANO PROJEKTĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, el. p. administracija@krs.lt, interneto svetainė www.krs.lt), kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Mackevičiūtė–Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt), kontaktinis asmuo – teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus (tel. 8 640 25664, el. p. remigijus.simkus@kelprojektas.lt).

Susipažinti su Specialiojo plano projektu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos interneto svetainėje https://www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-VT-52-19-394.

Vieša Specialiojo plano projekto ekspozicija nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 m. spalio 26 d. imtinai vyks:

 • Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (I aukštas, Savanorių pr. 371, Kaunas);
 • Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno rajono savivaldybė).

Specialiojo plano projekto viešas svarstymas įvyks 2022 m. spalio 26 d. 16:00 val. Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos buveinėje (Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno rajono savivaldybė).

Pasiūlymai dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2022-09-27

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav.tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu  TS-418 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo patikslinimui sklype Nr.3 – šiuo metu adresas, Skroblų g. 10, Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj.sav., kad.Nr.5247/0010:500) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,   tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Skroblų g. 10, Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj.sav.,
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas, žemės sklype Skroblų g. 10, Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno raj.sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-10-03 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Alšėnų seniūnijos adresu Žiedo g. 2, Mastaičiai,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. spalio 14 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-27

Informuojame apie parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. ĮS-974 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kadastro Nr. 5283/0006:247, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr.5283/0006:293 (plotas – 2,4940 ha) “.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus darbuotoja Gintarė Jankauskaitė el.p.gintare.jankauskaite@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.
Planavimo iniciatorius: UAB „GT projektai“, į. k. 305478384 (atstovaujami PV Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1081 (2022-03-28), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-479 (2022-04-21).
Planavimo tikslas: 1. padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5283/0006:293 į du ar daugiau žemės sklypų; 2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka, sprendinių vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus,  Užliedžių seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-350).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-10-05 iki 2022-10-18 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-350), Kauno r. Užliedžių seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-350), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p.   gintare.jankauskaite @krs.lt) detaliojo plano rengėjui N.Kelmeliui (el. p. nerijus@kelmelis.lt),  iki 2022 m. spalio 18 d. (imtinai).
Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu teams platformoje. Susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 19 d. 12:00 val. adresu:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a71882a7b70134a5f85b86108da0e291a%40thread.tacv2/1664203290622?context=%7b%22Tid%22%3a%22966a871d-b9d4-4b29-b586-2d6c025397dc%22%2c%22Oid%22%3a%229a6ca285-645b-4c2d-879e-71836b748d02%22%7d  
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-29

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KAUNO GELEŽINKELIŲ MAZGE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJAI IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1397 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 684) 18027, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt, vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 660) 31979, el. p. darius.sriubas@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas: AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt). Atsakingas asmuo: „Rail Baltica“ valdymas Teritorijų planavimo projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas: Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, LT-03107 Vilnius, tel. (8 5) 264 4200, faks. (8 5) 264 4201, el. p. vilnius@ardanuy.com, www.ardanuy.com. Projekto koordinatorius: Jevgenijus Pičuginas, tel. (8 5) 264 4200, el. p. vilnius@ardanuy.com. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Kauno apskrities teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

 • parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-9:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2020 m. I ketv. – 2022 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija 2022 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2-3471 pritarė Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras 2022 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3-394 pritarė Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai.

Susipažinti su patvirtinta Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (www.sumin.lrv.lt) ir buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus, aukščiau nurodytais kontaktais) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-9.

Norint susipažinti su sprendimų priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lrv.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais pabaigos (baigiamojo susirinkimo). Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais (baigiamojo susirinkimo) metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2022-09-26

Parengtas ESO elektros tinklų teritorijų ir ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planai
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu Energetikos ministerijai yra pateiktas elektros tinklų teritorijų planas, Susisiekimo ministerijai – ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas.  Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

2022-09-26

Informuojame, apie pradedamą rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 5240/0009:247, kadastro Nr. 5240/0009:61, kadastro Nr. 5240/0009:231, esančių Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną. Sujungus atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo, dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.
Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje Jūs turite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, teikti pasiūlymus. Prašymo paslaugos Nr. ZSFP-109079.

2022-09-22

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19, sprendimo Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0010:155 detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-09-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 605 47323).
Pridedama:
Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr. ĮS-3336 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Darbų programa.

2022-09-22

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. TS- 44 „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Virbališkių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0011:763, detaliojo plano patvirtinimo“  detaliojo plano koregavimas, žemės sklype, Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Kranto g. 2, kadastro Nr. 5250/0011:163.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-09-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 605 47323).
Pridedama:
Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-22 įsakymas Nr. ĮS-3383 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Darbų programa.

2022-09-20

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Kauno, Vandžiogalos ir Zapyškio-Batniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimas
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Kauno, Vandžiogalos ir Zapyškio-Batniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimas. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

2022-09-21

INFORMUOJAME  JUS  APIE  BENDRĄJA  TVARKA  PRADEDAMĄ  RENGTI KAUNO  RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS  2006-06-29  SPRENDIMU  NR.  TS-141  PATVIRTINTO  DETALIOJO PLANO  KEITIMO  ŽEMĖS  SKLYPUOSE  KAUNO  R.  SAV.,  RINGAUDŲ  SEN.,  RINGAUDŲ  K., ĄŽUOLYNO G. 4, KADASTRO NR. 5250/0010:936, ĄŽUOLYNO G. 2,  KADASTRO NR. 5250/0010:937, ŽALGIRIO G. 9C, KADASTRO NR. 5250/0010:935 PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PRADEDAMO RENGTI PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-18  įsakymas  Nr.  ĮS-168  „Dėl  teritorijų    planavimo  proceso  inicijavimo“,  Kauno  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-10 įsakymas Nr. ĮS-461 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2022-02-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-198. Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 8 37 30 55 03. Detaliojo plano iniciatoriai – MB „Ringaudų projektai“, Žalgirio g. 4E, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., tel. Nr. 8 650 57 373. Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.comDetaliojo plano rengimo tikslas – sujungti žemės sklypus  Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ąžuolyno g. 4, kadastro Nr. 5250/0010:936, Ąžuolyno g. 2,  kadastro Nr. 5250/0010:937, Žalgirio g. 9C, kadastro  Nr.  5250/0010:935;  juos  padalinti;  nustatyti  teritorijos  naudojimo  reglamentą  (-us)  –  teritorijos naudojimo tipą ir kita.  Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama. Susipažinti su pradedamo rengti detaliųjų planų keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-22-129) . Apie  galimybę  susipažinti  su  parengto  detaliojo  plano  koregavimo  projekto  sprendiniais,  viešos ekspozicijos  bei  svarstymo  su  visuomene  susirinkimo  laiką  ir  vietą  bei  galimybes  reikšti  pasiūlymus  dėl projekto sprendinių informuosime atskiru pranešimu.

2022-09-19

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2017-11-27 įsakymu Nr. ĮS-2358 patvirtinto detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribos koregavimą žemės sklype, esančiame Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Pušyno g. 5 (kad.Nr. 5250/0009:926).
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Pušyno g. 5 (kad.Nr. 5250/0009:926).
Projekto rengimo tikslai: statinių statybos zonos ir ribos koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Miriniškių k., Pušyno g. 5 (kad.Nr. 5250/0009:926), nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reglamentų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8-37) 30 55 03, el.p.: info@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo N.S.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 11 d. imtinai LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje (Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r.sav.) bei adresu Jonavos g. 30, Kaune (iš anksto susitarus tel.: 8 685 28361).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-15

Informuojame Parengtas suprojektuoto žemės sklypo adresu Žemynos g. 37, Ražiškių km., Garliavos apylinkėje, Kauno raj., kad. Nr. 5260/0005:306, detaliojo plano koregavimas techninio projekto metu. Statybos zonos tikslinimas
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų tikslinimas (tikslinama statybinė zona).
Planavimo iniciatorius ir organizatorius:
Kauno raj savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas
Detaliojo plano rengėjas:
R. Bielskio įmonė “Namų darbai” tel. +37061889159 , projekto vadovas Raimondas Bielskis; atestato Nr.A1005, tel. +37061889159, ei. paštas: raimondasbielskis@yahoo.com
Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) nuo 2022-09-26 iki 2022-10-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, interneto svetainėje www.KRS.lt. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija nuo 2022-10- 03 iki 2022-08-17 (ne mažiau kaip 5 darbo dienos) vyks Garliavos apylinkių šen. Vytauto g. 62, Garliava, LT-53259 Kauno r.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, ir pasiūlymo teikimo datą.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-14

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYLINKIŲ SEN., RAŽIŠKIŲ K., ŽEMYNOS G. 35 DETALAUS PLANO KOREGAVIMA SUPAPRASTINTA TVARKA. Detalusis planas patvirtintas Kauno r. sav., administracijos direktoriaus 2014 balandžio 2d. sprendimu ĮS-514  . Koreguojama detaliuoju planu inžineriniai tinklai, bei statybos riba.  Numatomas Individualus valymo įrenginys sklype Žemynos g. 35.  Prisijungiama prie gretimame sklype Žemynos g. 37 projektuojamo gėlo vandens gręžinio.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: M.D., R.D.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas, tel.: 8 682 75 787, el.p. mindaugas.tipinisprojektas@gmail.com. P.V. Nerijus Kelmelis A 1410
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ražiškių k., Žemynos g. 35
Planavimo tikslas: Koreguoti  valymo įrenginio vieta numatyta detaliajame plane. Numatomas individualus valymo įrenginius sklype Žemynos g. 35. Prisijungiam prie gretimame Žemynos g. 37 sklype esančio vandens gręžinio.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-09-19 iki 2022-09-30 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8 682 75 787).Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022-09- 30 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-13

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮS-821 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, parengta Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno r. sav. tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395 žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimo teritorijoje, apimančioje apie 70 ha kvartalą, (tame kvartale) ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia–Mauručiai, žemės sklypų kadastro Nr. 5227/0003:71 ir Žemdirbių g. (toliau – Detaliųjų planų keitimo), koncepcija.  
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, el. p. direktorius@krs.lt, interneto svetainė https://www.krs.lt.
Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT–44192 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt., teritorijų planavimo vadovė – Kristina Paužienė, tel. +370 682 41505, el. p. kristina.pauziene@kelprojektas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Teritorijoje, apimančioje kvartalą, ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia–Mauručiai, žemės sklypų kadastro Nr. 5227/0003:5, Nr. 5227/0003:71 ir Žemdirbių g.:
1.suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie nurodytoje teritorijoje esančių žemės sklypų;
2.sujungti nurodytoje teritorijoje esančius žemės sklypus ir juos padalinti;
3.nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Detaliųjų planų keitimo koncepcijai 2022 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. USD-204 pritarė Kauno rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. ĮS-3208 – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (planavimo organizatorius).
Susipažinti su Detaliųjų planų keitimo koncepcija ir kitais teritorijų planavimo dokumento rengimo proceso dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-210.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo.

2022-09-13

Informuojame, kad parengti Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano koregavimo sprendiniai ir nuo š. m. rugsėjo 12 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra.
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. ĮS-497 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimo“.
Specialiojo plano organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, el. p. info@krs.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.
Planavimo tikslas: patikslinti Raudondvario, Karmėlavos ir Kauno miesto aglomeracijas Kauno rajone.
Planavimo uždaviniai: patikslinti aglomeracijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais; patikslinti aglomeracijų teritorijose viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Koncepcija nerengiama.
VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA
Informaciją apie parengtus Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo sprendinius teikia specialiojo plano organizatorius arba rengėjas.
Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-52-22-222.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. rugsėjo 19 d. iki 2022 m. rugsėjo 23 d., adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas – priimamajame. Atsakingas asmuo: Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, el. p. egidijus.katilius@krs.lt, tel. (8 37) 305 564.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo pabaigos.

2022-09-08

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų (kad.Nr. 5283/0005:209, 5283/0005:210) Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. detaliojo plano koregavimą žemės sklype kad.Nr.5283/0005:731, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gervių g.1.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R.R. (privatus asmuo).  
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Mtarch“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. 8-609-77450, el. p.
eleonoraplepyte@gmail.com, projekto vadovas M. Torrau.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gervių g.1.
Planavimo tikslas:
1.Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribos bei planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Gervių g. 1, kadastrinis Nr. 5283/0005:731, nekeičiant teritorijos ir naudojimo režimo reglamentų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-09-14 iki 2022-09-27 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo UAB „Mtarch“ adresu V. Putvinskio 17-4, Kaune (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-609-77450), ir Užliedžių seniūnijos patalpose adresu Ledos g. 2, Užliedžiai, LT-54303 Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-07

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-04-27 SPRENDIMU NR. TS-82 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., RAUDONDVARIO SEN., DIDVYRIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5270/0008:153, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., RAUDONDVARIO SEN., DIDVYRIŲ K., SMILGŲ G. 11,
KADASTRO NR. 5270/0008:755, SMILGŲ G. 13, KADASTRO NR. 5270/0008:752, SMILGŲ G. 15, KADASTRO NR. 5270/0008:757, SMILGŲ G. 17, KADASTRO NR. 5270/0008:750
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – D. S., V. S., U. V., R. V., R. J., A. J., M. D., D. D., V. L., R.K.  L.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Jurbarko g. 2A, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128; Architektė Indrė Satkutė, tel. 8-686-66176, el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Viktoro Beržinsko g. 8a, kad. Nr. 5270/0008:847, Smilgų g. 11, kad. Nr. 5270/0008:755, Smilgų g. 13, kad. Nr. 5270/0008:752, Smilgų g. 15, kad. Nr. 5270/0008:757, Smilgų g. 17, kad. Nr. 5270/0008:750.
Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto  detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Smilgų g. 11, kad. Nr. 5270/0008:755, Smilgų g. 13, kad. Nr. 5270/0008:752, Smilgų g. 15, kad. Nr. 5270/0008:757, Smilgų g. 17, kad. Nr. 5270/0008:750.
Detaliojo planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – Žemės sklypą Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Viktoro Beržinsko g. 8A, kadastro Nr. 5270/0008:847, padalyti į 2 ar daugiau sklypų, dalį atidalytų sklypų prijungti prie žemės sklypų, kadastro Nr. 5270/0008:750, Nr. 5270/0008:752, Nr. 5270/0008:755 ir Nr. 5270/0008:757, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – supaprastinta.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
TPD pagrindas:
•Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. ĮS-2050, dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
•Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. Įsakymu Nr. ĮS-2335, dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
•2020 m. birželio 5 d.  Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartimi Nr. S-604
•2021 m. liepos 14 d. Susitarimas dėl 2020 m. birželio 5 d. sutarties Nr. S-604 pakeitimo
•Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-294
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-09-15 iki 2022-09-28 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-52-20-294; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Raudondvario seniūnijos patalpose, Instituto g. 1A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Jurbarko g. 2A, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys
Inžinerinės infrastruktūros brėžinys
Susisiekimo brėžinys
Aiškinamasis raštas

2022-09-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0003:0112
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Preišiogalos k.
Žemės sklypo plotas, 1,9320 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-09-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0438
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Karnavės k.
Žemės sklypo plotas, 1,1834 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai):  parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.                   
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-09-05

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-418 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Armaniškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0008:413, Nr. 5247/0008:415, Nr. 5247/0008:439, Nr. 5247/0008:441, detaliojo plano koregavimas, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Armaniškių k., kadastro Nr. 5247/0008:797.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-09-05 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 605 47323).
Pridedama:
Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-30 įsakymas Nr. ĮS-1933 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
Darbų programa.

2022-09-05

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (LRV 2022-03-09 nutarimo Nr. 214 redakcija),
informuojame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą (toliau – TPD):
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-24 įsakymu Nr. ĮS-3612 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Karkazų k., Draustinio g. 11, kadastro Nr. 5260/0003:402, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Karkazų k., Draustinio g. 3, kadastro Nr. 5260/0003:405.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22-121.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Karkazų k., Draustinio g. 3, kadastro Nr. 5260/0003:405, plotas 1.59 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-10 įsakymas Nr. ĮS-51 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”.
Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą Kauno r. sav., Karkazų k., Draustinio g. 3, kadastro Nr. 5260/0003:405 ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos); koreguoti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Pagal planavimo darbų programą (patv. KRS AD 2022-02-01 įsak. Nr. ĮS-339) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir koncepcija nerengiami.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius: G. S., pagal 2022-02-11 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-191 (TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovė Nijolė Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-09-16 iki 2022-09-30 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo nuo 2022-09-16 iki 2022-09-30 (10 darbo dienų): Garliavos apyl. seniūnijoje, Vytauto g. 62, Kauno r.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune;
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-09-30, 12.00 val., rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2022-09-16 iki 2022-09-30, nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei nijole@planuotojai.lt ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu. Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Inž. komunikacijų schema

2022-09-05

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. TS-277 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0013:89, detaliojo plano koregavimas kitos paskirties žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.: Dambavos g. 2, kadastro Nr. 5250/0013:630, Dambavos g. 4, kadastro Nr. 5250/0013:633, Dambavos g. 6, kadastro Nr. 5250/0013:632 ir Gelžkeliuko g. 51, kadastro Nr. 5250/0013:629.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-09-16 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr. ĮS-3111 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-27 įsakymas Nr. ĮS-3419 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ su darbų programa;
2022-09-27 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-1222.

2022-09-05

Informuojameapie parengtą,koreguojama projektą (koncepcinę zonos schemą) (toliau – Projektas)  Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. Projekto rengimo tikslas -  numatyta iš esamos teritorijos ~ 63 ha  Kauno r. sav., Užliedžių sen. Užliedžių k., pakoreguoti funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus plotą apie ~ 20 ha  teritorijos suformuojant mišria teritorijos plėtra,  užstatymo zona: inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų, komercine, daugiabučiai, vienbučiai-dvibučiai.   Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtrą, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai.Projekto rengimo pagrindai -     Planavimo projektas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k. parengtas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos    2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“ ir 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimoprojektų rengimo reikalavimų patvirtinimo” ir 2016-03-24 sprendimu Nr. TS-127 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdamas į UAB „ Litasta“ a.k. 302584101 (iniciatorius) 2022-06-01 prašymą, registruotą 2022-06-03 Nr. UG-680.       Projekto organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.   Projekto iniciatorius - UAB „ Litasta“ a.k. 302584101Projekto rengėjas – UAB „Kupola“ a. k. 300611165  Kaunas Jurbarko g. 2A-319A,      prj. vad.  Sonata Liutkevičienė    tel. 868732378 el. paštas:  antanas@kupola.ltSusipažinti  su  parengtu projektų galimanuo 2022-08-12     iki 2022-09-09   (20 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas projekto rengėją, Jurbarko g. 2A-319A, Kaune, rajono savivaldybėje ir Užliedžių seniūnijoje.Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus  ar pastabas dėl projekto galima teikti raštu Kauno rajono savivaldybei bei projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-02

Informacija apie parengtą ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5250/0011:349, 5250/0011:355, 5250/0011:357 5250/0011:358) KAUNO R. SAV., RIMGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PADALIJIMO TERITORIJOS TVARKYMO RĖŽIMO IR STATYBOS REGLAMENTO NUSTATYTO  DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS SKLYPE AITVARO G. 15, VIRBALIŠKIŲ K., RIMGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV., SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR.9D.
Projekto pavadinimas: Žemės sklypų (kad. Nr. 5250/0011:349, 5250/0011:355, 5250/0011:357 5250/0011:358) Rauno r. sav., Rimgaudų sen., Virbališkių k., padalijimo teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatyto  detaliojo plano koregavimas
Detaliojo plano koregavimo rengėjas:  „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda, el. p. paslaugos.autocad@gmail.com, tel. Nr. +37063151735.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principą.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2022-09-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2022-09-01 iki 2022-09-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-09-01

Informuojame apie patvirtintą, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022-09-01 įsakymu Nr. ĮS-3106 „Dėl Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl. dalies teritorijos, apimančios apie 6,3620 ha ploto kvartalą (tame kvartale), ribojamą J. Janonio gatvės, žemės sklypo, kadastro Nr. 5230/0012:12 ir Dubravos eksperimentinės – mokomosios urėdijos miško, detalųjį planą.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-426.
Įsakymas

2022-08-31

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2013-05-30 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-239 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO NEESMINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., KUMPIŲ K., VERSLO G. 17, KAD. NR. 5217/0010:1102, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ, IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė "JUTA NT"
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Jurbarko g. 2A, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Verslo g. 17, kad. Nr. 5217/0010:1102
Detaliojo plano koregavimo tikslas – koreguoti kenkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą, automobilių stovėjimo  vietų išdėstymą, apželdinamos teritorijos dalis ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Verslo g. 17, kad. Nr. 5217/0010:1102, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorij ų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-09-07 iki 2022-09-20 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Domeikavos seniūnijos patalpose, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Jurbarko g. 2A, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas
Informacinis pranešimas

2022-08-31

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KONCEPCIJĄ IR PRIIMTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS SPRENDIMĄ
Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮS-821 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“, parengta Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno r. sav. tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395 žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimo teritorijoje, apimančioje apie 70 ha kvartalą, (tame kvartale) ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia–Mauručiai, žemės sklypų kadastro Nr.5227/0003:71 ir Žemdirbių g. (toliau – Detaliųjų planų keitimo), koncepcija ir priimtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos sprendimas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, el. p. direktorius@krs.lt, interneto svetainė: https://www.krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Teritorijų planavimo vadovė – Kristina Paužienė, tel.: +370 682 41505, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt., SPAV atrankos dokumento rengėjas – Valdas Uscila, el. p. valdas.uscila@kelprojektas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Teritorijoje, apimančioje kvartalą, ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas– Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia–Mauručiai, žemės sklypų kadastro Nr. 5227/0003:5, Nr. 5227/0003:71 ir Žemdirbių g.:
1. suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie nurodytoje teritorijoje esančių žemės sklypų;
2. sujungti nurodytoje teritorijoje esančius žemės sklypus ir juos padalinti;
3. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Susipažinti su Detaliųjų planų keitimo koncepcija galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-210.
SPAV atrankos sprendimas: išnagrinėjęs vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento,
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius – 2022 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-3976 priėmė sprendimą neatlikti Detaliųjų planų keitimo SPAV. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-210.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

2022-08-31

Informuojame apie patvirtintą 2014-09-22 įsakymu Nr. ĮS-1912 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Liepų g. 1, žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0010:145, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Vėjų g. 2, kadastro Nr. 5280/0010:326.
Detalioj plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymu Nr. ĮS-3073 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014-09-22 įsakymu Nr. ĮS-1912 patvirtinto Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Liepų g. 1, žemės sklypo, kadastro Nr. 5280/0010:145, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Samylų sen., Vaišvydavos k., Vėjų g. 2, kadastro Nr. 5280/0010:326, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-260.

Įsakymas

2022-08-30

Informuojame, apie patvirtintą Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., dalies teritorijos, apimančios apie 0,8983 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės reljefo – šlaito, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:281, Stirnų gatvės ir šiaurinėje dalyje esančio kelio, detalųjį planą.
Detalusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-16 įsakymu Nr. ĮS-2920 „Dėl Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., dalies teritorijos, apimančios apie 0,8983 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės reljefo – šlaito, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:281, Stirnų gatvės ir šiaurinėje dalyje esančio kelio, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-22-209.

Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje (www.tpdr.lt) TPD registracijos Nr. T00088018
Pridedama. Tvirtinimo įsakymas

2022-08-29

Informacija apie parengtą ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5250/0011:349, 5250/0011:355, 5250/0011:357 5250/0011:358) KAUNO R. SAV., RIMGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PADALIJIMO TERITORIJOS TVARKYMO RĖŽIMO IR STATYBOS REGLAMENTO NUSTATYTO  DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS SKLYPE AITVARO G. 15, VIRBALIŠKIŲ K., RIMGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV., SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR.9D.
Projekto pavadinimas: Žemės sklypų (kad. Nr. 5250/0011:349, 5250/0011:355, 5250/0011:357 5250/0011:358) Rauno r. sav., Rimgaudų sen., Virbališkių k., padalijimo teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatyto  detaliojo plano koregavimas
Detaliojo plano koregavimo rengėjas:  „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda, el. p. paslaugos.autocad@gmail.com, tel. Nr. +37063151735.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principą.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2022-09-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2022-09-01 iki 2022-09-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-08-23

DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO SPRENDIMO PRIĖMIMO IR SUBJEKTŲ INFORMAVIMO
Kauno rajono savivaldybės administracija – planavimo organizatorė, vadovaudamasi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 6.5 ir 7.1 papunkčiais, bei 15 punktu, atsižvelgdama į Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų, numatytų šių taisyklių 7.2.2 papunktyje, išvadas, nusprendžia Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. TS-38 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:172, detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikti ir teikia strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento įvertinimo pažymą.
Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
PRIDEDAMA. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma – 1 lapas.

2022-08-22

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-26 įsakymu Nr. 188 patvirtintų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., sklypo Nr. 616 (kadastro Nr. 5217/0014:616) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-09-17 įsakymu Nr. 831 patvirtintų Kauno r. sav., Domeikavos sen.,  Kumpių k., sklypo Nr. 355 (kadastro Nr. 5217/0014:315), detaliųjų planų keitimas.
Planavimo iniciatorius – UAB „SSPC – Valda“, atstovaujamos UAB „MTARCH“ l. e. p. direktoriaus Marius Torrau.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-08-23 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas Nr. ĮS-2944 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2022-08-18

Informuojame apie parengtą  „Žemės sklypų, esančių Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorija) detalusis planas“ detaliojo plano žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 4, patvirtinto Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-238 (2008-07-24) (TPDR registro numeris T00025145) koregavimą supaprastinta tvarka, kurio tikslai (vadovaujantis „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p.318.3. nuostatomis yra koreguoti:
-  statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją;
-  inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas;
- konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto;
- automobilių stovėjimo vietų išdėstymą;
- apželdinamą teritorijos dalį;
- planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:919, kurio plotas 12,4543 ha.
TPD rengimo pagrindas:  LR Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 str. 9 d.; „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p. 318.3.
SPAV planavimo procese neatliekamas, kadangi planavimo tikslai nesusiję su „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (LRV nutarimas Nr. 967, 2004-08-18) p. 7 išvardintų atvejų sąrašą.
Koncepcija planavimo procese  nerengiama, teritorijos urbanistinė idėja parengta konkurso būdu (https://citify.eu/en/urban-hub/).
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija ir urbanistinė idėja konkurso būdu parengta (https://citify.eu/en/urban-hub/).
Planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracijos direktorius , el.p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius  UAB  ,,UH1‘‘ (įm. k. 305579771),  įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima, UAB MTARCH patalpose (V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas), Kauno r. savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, Teritorijų planavimo IS TPDRIS ir Karmėlavos seniūnijoje  10 darbo dienų, iki 2022 m. rugsėjo 5 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB MTARCH, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2022 m. rugsėjo 5 d. imtinai.
Užbaigus visuomenės supažindinimo procedūrą, pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo sprendinių nepriimami.

Dokumenyai brėžinys

2022-08-16

DĖL RENGIAMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-05-03 SPRENDIMU NR. TS-38 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., ŽEMAITKIEMIO K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5217/0010:172, DETALIOJO PLANO KEITIMO
Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-03 sprendimu Nr. TS-38 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:172, detaliojo plano keitimą.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., Stasio Krasausko g. 2, 4, 6, kadastro Nr. 5217/0010:799, 5217/0010:800, 5217/0010:801, 5217/0010:802.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-28 įsakymas Nr. ĮS-294 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5217/0010:799, kadastro Nr. 5217/0010:800, kadastro Nr. 5217/0010:801 ir kadastro Nr. 5217/0010:802;
Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita;
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, į.k. 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas
Planavimo iniciatorius: UAB „Hegelmann transporte", į.k. 300022163, Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, Kauno r. sav..
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Projektų rengimo biuras“, Kareivių g. 19-181, Vilnius, tel. Nr. +370 624 48567 ir MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius.
Projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių viešinimas atliekamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2022-08-24 iki 2022-09-06 imtinai:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-253;
MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588;
Domeikavos seniūnijoje skelbimų lentoje, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj. (su pagrindiniu brėžiniu);
Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-08-30 iki 2022-09-06 imtinai MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt bei Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj. (su pagrindiniu brėžiniu).
Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-09-06, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos:
„Google Meet“ vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/zxc-ywfd-djo Arba surinkite numerį: (LT) +370 5 204 6600 PIN kodas: 932 312 906#
Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-22-253, iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-08-09

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą (toliau - TPD): Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr.TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k. žemės sklypo, kadastro Nr.5250/0010:27, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., Senolių g.8, kad. Nr. 5250/0010:924, kurio plotas 0,1618 ha ir Senolių g.10, kad.Nr.5250/0010:896, kurio plotas 0,1276 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) - TVD Nr. K-VT-52-21-747.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., Senolių g.8, kad. Nr.5250/0010:924, kurio plotas 0,1618 ha ir Senolių g.10, kad. Nr.5250/0010:896, kurio plotas 0,1276 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr.ĮS-3347 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo tikslas:
1) Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr.5250/0010:896 ir kadastro Nr.5250/0010:924.
2) Koreguoti ir nustatatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą, būdą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: A. J. ir R. J., atstovaujami PV Laimutės Pėželienės.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) -nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 d. nutarimu Nr.967 “Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).
Koncepcija nerengiama.
Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, bus galima nuo 2022-08-18 iki 2022-08-31 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybės, Ringaudų seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2022-08-31, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Schema

2022-08-09

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMU NR. TS-323 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G. 111, ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5223/0010:7 IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMU NR. TS- 275 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5223/0010:5, DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1403 „Dėl teritorijų  planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-13 įsakymas Nr. ĮS-1725 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2022-05-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-589.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 8 37 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – S.Videikos įmonė „Santera“, Raudondvario pl. 96, Kaunas, tel. Nr. 8 659 60 437.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypų, esančių Kauno r. sav. Garliavos sen., Garliavos m.: Vytauto g., kadastro Nr. 5223/0010:13 ir Gedimino g. 36, kadastro Nr. 5223/0010:37, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdus; 2. Prie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS- 275 patvirtintu detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 109, kadastro Nr. 5223/0010:5, kurio plotas 0,0920 ha, prijungti žemės sklypus, esančius Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: Vytauto g., kadastro Nr. 5223/0010:13, kurio plotas 0,2098 ha, Vytauto g. 111B, kadastro Nr. 5223/0010:36, kurio plotas 0,4003 ha, Vytauto g. 111C, kadastro Nr. 5223/0010:9, kurio plotas 0,7152 ha, Atgimimo g. 2A, kadastro Nr. 5223/0010:10, kurio plotas 0,1774 ha ir Gedimino g. 36, kadastro Nr. 5223/0010:37, kurio plotas 0,4620 ha; 3. Nustatyti visos planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-08-23 iki 2022-09-05  (imtinai) galima LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-52-21-427) ir Kauno r. sav. svetainėje www.krs.lt Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2022-08-30 iki 2022-09-05 (5 darbo dienas) vyks Garliavos seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliavoje. Detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2022-09-06, 10.00 val., Kauno r. sav. Viešosios bibliotekos patalpose, Vytauto g. 21, Garliavoje.
Pasiūlymus dėl sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui  raštu bei sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Tinklu schema
Organizavimo schema

2022-08-07

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD) viešinamas bendrąja tvarka.
TPD dokumento pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-335 patvirtinto Kauno r. sav.,Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1 žemės sklypo, kadastro 5217/0014:29 ir Pušynėlio g. 3 žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:38, detaliojo plano koregavimas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1, žemės sklype, kadastro Nr. 5217/0014:1074.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22-357.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Kodas 188756386, el.p. info@krs.lt.
TPD  Planavimo iniciatorius – privatus asmuo(ys).
TPD  rengėjas – BĮ UAB „BAUPROJEKT“, į.k. 210548050, Laimės g. 52, Kaunas. Projekto vadovė: Danguolė  Akuockienė, Atest. Nr. A1049, tel.8616 19434, el.p. danguole.akuockiene@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo”, 2022 m. vasario 3 d. Nr. ĮS-384; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2022 m. vasario 10 d. Nr. S-190; Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno raj. Sav. administracijos direktoriaus 2022m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ĮS-384.
Planavimo tikslai:
1_Suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, kuris bus prijungtas prie Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1 žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:1074;
2_Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
SPAV neatliekamas, planavimo tikslai, vadovaujantis „Dėl planų ir programų starteginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR Vyriausybės 2014-12-23 d. nutarimu Nr.1467, nėra SPAV vertinimo objektas.    
Planavimo procese koncepcija - nerengiama.
Susipažinti su parengtu TPD galima nuo 2022-08-24d. iki 2022-09-07d.(10d.d) TPDRIS svetainėje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt bei Kauno r. savivaldybėje Savanorių per. 371, LT-49500 Kaunas;  Domeikavos seniūnijos skelbimų lentoje Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.,. Bažnyčios g. 2; kreipiantis į TPD rengėją nurodytais kontaktais.
Motyvuotus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo pabaigos ir susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2022-09-08d. 16val. Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k.,. Bažnyčios g. 2.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-08-05

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8610 40652, el. p.: egidijus.jonuska@telia.lt  

2022-08-04

Informuojame apie ŽEMĖS SKLYPO VIRBALIŠKKŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV., KAD .  SKLYPŲ, NR. 5250/0016:125, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR.3, KOREGAVIMAS TECHNINIO PROJEKTO METU
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų tikslinimas (tikslinami inžineriniai tinklai, statybos zona ir riba ) rengiant statinio techninį projektą.
Koreguojamas detalusis planas:
ŽEMĖS SKLYPO VIRBALIŠKKŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV., KAD. SKLYPŲ, NR. 5250/0016:125Detaliojo plano organizatorius:
Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr.+370 37  305503, el.p.: info@krs.lt
Detaliojo plano iniciatorius:
AK DK
Detaliojo plano rengėjas:
MB “Archasas”, į.k.  304398191;
Projekto vadovė Giedre Karenė; atestato Nr. TPV0023,
el. p.: giedre.karene@gmail.com
Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis:
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 8D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 318.3, 318.3.1 papunkčiu, Teritorijų planavimo įstatymo aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 28 straipsnio 9, 12 punktais ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)-8 skyrius. Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-08-08 iki 2022-08-23 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Ringaudų   seniūnijoje, Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2022 m. rugpjūčio  mėn. 1  d. imtinai:
•planavimo organizatoriui – Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktoriui,
•rengėjui – MB “Archasas”,  PV G. Karenei, tel. +370 600 81416, el. paštas: giedre.karene@gmail.com
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-08-03

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2004 m. sausio 19 d. sprendimu  Nr. 25 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (užstatymo zonos ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo patikslinimui sklype Nr.14 – šiuo metu adresas Ainių g. 28, Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, Laisvės al.86, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,   tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Ainių g. 28, Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno raj.sav. kad.Nr.5283/0004:290.   
Detaliojo plano tikslas – užstatymo zonos ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo patikslinimas, žemės sklype Ainių g. 28, Romainių Kaimelės k., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-08-08 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al.86, Kaune, ir Užliedžių seniūnijos adresu Topolių g. 5, Giraitės k.,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-08-01

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-425 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., žemės sklypų, Žagrenių g. 6, kadastro Nr. 5260/0011:86, Technikos g. 3, kadastro Nr. 5260/001:239, kadastro Nr. 5260/0011:405, kadastro Nr. 5260/0011:469, kadastro Nr. 5260/0011:470 ir kadastro  Nr. 5260/0011:486, detaliojo plano koregavimas, žemės sklypuose, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Ilgakiemio k., Jiesios g. 2, kadastro Nr. 5260/0011:169,  Technikos g. 1, kadastro Nr. 5260/0011:516 ir Technikos g. 1A, kadastro Nr. 5260/0011:518
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-08-02 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 605 47323).
Pridedama:
1.Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-07-11 įsakymas Nr. ĮS-2464 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
2.Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
3.Darbų programa.

2022-08-01

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą (toliau - TPD): Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-01-31 sprendimu Nr.TS-17 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k. žemės sklypo, kadastro Nr.5250/0010:27, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., Senolių g.8, kad.Nr.5250/0010:924, kurio plotas 0,1618 ha ir Senolių g.10, kad.Nr.5250/0010:896, kurio
plotas 0,1276 ha.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TVD Nr. K - VT - 52- 21- 747.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k., Senolių g.8, kadastro Nr.5250/0010:924, kurio plotas 0,1618 ha ir Senolių g.10, kadastro Nr.5250/0010:896, kurio plotas 0,1276 ha.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr.ĮS-3347 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo tikslas:
1) Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr.5250/0010:896 ir kadastro Nr.5250/0010:924.
2) Koreguoti ir nustatatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą, būdą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: A. J. ir R. J., atstovaujami PV Laimutės Pėželienės.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250
Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) -nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 d. nutarimu Nr.967 “Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”). Koncepcija nerengiama.
Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas.
Apie parengto Detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

2022-08-01

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto žemės sklypų Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.: Šiltnamių g. 5C, kadastro
Nr. 5250/0006:315, Šiltnamių g. 5D, kadastro Nr. 5250/0006:316, Šiltnamių g. 5E, kadastro
Nr. 5250/0006:357, Šiltnamių g. 5G, kadastro Nr. 5250/0006:312 ir Šiltnamių g. 5K, kadastro
Nr. 5250/0006:356, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k.: Maumedžių g. 17, kadastro Nr. 5250/0006:1627 (plotas – 0,0934), Maumedžių g. 19, kadastro Nr. 5250/0006:1626 (plotas – 0,0766), Maumedžių g. 21, kadastro Nr. 5250/0006:1625 (plotas – 0,0766 ha), Maumedžių g. 23, kadastro Nr. 5250/0006:1624 (plotas – 0,0766 ha), Kadagių g. 23, kadastro Nr. 5250/0006:1621 (plotas – 0,0457 ha), Kadagių g. 25, kadastro Nr. 5250/0006:1623 (plotas 0,0456 ha), Kadagių g. 27, kadastro Nr. 5250/0006:1622 (plotas – 0,0455 ha), Kadagių g. 29, kadastro Nr. 5250/0006:1619 (plotas – 0,0455 ha), Kadagių g. 31, kadastro Nr. 5250/0006:1618 (plotas – 0,0454 ha), Kadagių g. 33, kadastro Nr. 5250/0006:1620 (plotas – 0,0454 ha), Kadagių g. 35, kadastro Nr. 5250/0006:1616 (plotas – 0,0453 ha), Kadagių g. 37, kadastro Nr. 5250/0006:1617 (plotas – 0,0684 ha).
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-08-01 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-12 įsakymas Nr. ĮS-2487 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Organizavimo ir programos isakymas - Noreikiskiu k, Siltnamiu g koregavimas
5. Darbu programa Noreikiskiu k, Siltnamiu g - koreg
6. Siltnamiu g. inicijavimo sutartis koreg_PATAISYTA

2022-08-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0010:0489
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Drąseikių k.
Žemės sklypo plotas, 1,7200 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5257/0001:0283
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Jugintų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5600 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:0260
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.
Žemės sklypo plotas, 3,5149 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:0626
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5260/0011:0588
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k.
Žemės sklypo plotas, 2,4757 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:0739
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Arlaviškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,7530 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:0140
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 1,6322 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0012:0013
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Gaižėnų k., XXX g. XX
Žemės sklypo plotas, 0,5727 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-29

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0012:0626
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-07-27

Informuojame apie parengtą „Žemės sklypų, esančių Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorija) detalusis planas“ detaliojo plano žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 4, patvirtinto Kauno r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-238 (2008-07-24) (TPDR registro numeris T00025145) koregavimą supaprastinta tvarka, kurio tikslai (vadovaujantis „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p.318.3. nuostatomis yra koreguoti:
- statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją;
- inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas;
- konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto;
- automobilių stovėjimo vietų išdėstymą;
- apželdinamą teritorijos dalį;
- planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 4, kadastro Nr. 5233/0009:919, kurio plotas 12,4543 ha.
TPD rengimo pagrindas: LR Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 str. 9 d.; „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ p. 318.3.
SPAV planavimo procese neatliekamas, kadangi planavimo tikslai nesusiję su „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (LRV nutarimas Nr. 967, 2004-08-18) p. 7 išvardintų atvejų sąrašą.
Koncepcija planavimo procese nerengiama, teritorijos urbanistinė idėja parengta konkurso būdu (https://citify.eu/en/urban-hub/).
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija ir urbanistinė idėja konkurso būdu parengta (https://citify.eu/en/urban-hub/).
Planavimo organizatorius Kauno r. savivaldybės administracijos direktorius , el.p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius UAB ,,UH1‘‘ (įm. k. 305579771), įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima, UAB MTARCH patalpose (V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas), Kauno r. savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, Teritorijų planavimo IS TPDRIS ir Karmėlavos seniūnijoje iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB MTARCH, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2022 m. rugpjūčio 18 d.
Užbaigus visuomenės supažindinimo procedūrą, pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo sprendinių nepriimami.
Dokumentų rinkinys

 

2022-07-25

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-423 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0013:220, kadastro Nr. 5233/0013:221 ir kadastro Nr. 5233/0013:222, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: kadastro Nr. 5233/0013:459, Rato g. 1, kadastro Nr. 5233/0013:467, Rato g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:468, Rato g. 3, kadastro Nr. 5233/0013:469, Rato g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:470, Rato g. 5, kadastro Nr. 5233/0013:466, Rato g. 6, kadastro Nr. 5233/0013:471 ir Rato g. 7, kadastro Nr. 5233/0013:463.
Detalioj plano koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-22 įsakymu Nr. ĮS-2653 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-423 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0013:220, kadastro Nr. 5233/0013:221 ir kadastro Nr. 5233/0013:222, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: kadastro 5233/0013:459, Rato g. 1, kadastro Nr. 5233/0013:467, Rato g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:468, Rato g. 3, kadastro Nr. 5233/0013:469, Rato g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:470, Rato g. 5, kadastro Nr. 5233/0013:466, Rato g. 6, kadastro Nr. 5233/0013:471 ir Rato g. 7, kadastro Nr. 5233/0013:463, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-640.

2022-07-22

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-26 įsakymu Nr. ĮS-1199 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Dvaro g. 4, žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:54, detaliojo plano keitimą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-21 įsakymu Nr. ĮS-2632 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014-06-26 įsakymu Nr. ĮS-1199 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Dvaro g. 4, žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:54, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-578.

2022-07-19 

AB ,,Amber Grid“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir būdamas planavimo iniciatorius ir asmuo, suinteresuotas ūkinės veiklos vykdymu, informuoja žemiau išvardintų žemės sklypų savininkus/patikėtinius/naudotojus apie SŽNS įstatyme nurodytas teritorijas (ar vieną iš jų), nustatytas tenkinant viešąjį interesą, jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos sumokėjimo:

Eil. Nr.

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo adresas

Teritorija, nustatyta tenkinant viešąjį interesą:

1.

523300160238

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.

• Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus penktasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 27 ir 28 straipsnyje;


• Elektros tinklų apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus ketvirtasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 24 ir 25 straipsnyje.

2.

440002923120

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

3.

440002923086

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

4.

521700120023

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k.

5.

523300160477

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.

6.

440020748872

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Gluosnių g. 20

7.

523300160242

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.

8.

523300070019

Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.

9.

523300130039

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k.

10.

440006476239

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ryto g. 1

11.

523300100031

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

12.

521700120579

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.

13.

440045205934

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.

14.

440009484268

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k.

15.

521700080028

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k.

Teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas 2022 m. birželio 30 d. Kauno rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-265 „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano patvirtinimo“. Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-21-415.
Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planavimo iniciatoriui pateikiant LR Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339 Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją kartu su pridedamais dokumentais (toliau – Prašymas).
Vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11. Kompensacija už žemės sklypuose (laisvoje žemėje) nustatytas teritorijas, kuriose bus taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bus mokama tik už tą teritorijos dalį, kuri nepersidengia su anksčiau žemės sklype nustatyta teritorija, t. y. už planuojamo magistralinio dujotiekio apsaugos zonos plotą, nepersidengiantį (papildomą) su esamu magistralinio dujotiekio apsaugos zonos plotu.
Metodikos nustatyta tvarka užpildytas Prašymas (Metodikos 1 priedas) gali būti teikiamas Planavimo iniciatoriui (AB ,,Amber Grid“) tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
Planavimo iniciatoriaus duomenys – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt.
Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus įregistruotos naujos (papildomos) teritorijos Nekilnojamojo turto registre, t. y. kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.
Mokėtinos kompensacijos dydis apskaičiuojamas Metodikoje nustatyta tvarka.

2022-07-19 

Dėl techninės klaidos nurodant projekto numerį LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS), papildomai informuojame apie galimybę susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu (toliau - TPD): Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl. dalies teritorijos, apimančios apie 6.3620 ha ploto kvartalą (tame kvartale), ribojamą J. Janonio gatvės, žemės sklypo, kadastro Nr. 5230/0012:12 ir Dubravos eksperimentinės – mokomosios urėdijos miško, detalusis planas.
TPDRIS projekto Nr. K-VT-52-21-426.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Kauno r. sav., Kačerginės mstl., J. Janonio g. 57, kadastro Nr. 5230/0012:42 (6.3620 ha).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki 2022-08-03 TPDRIS ir raštu TPD organizatoriui Kauno r. savivaldybės administracijai, Savanorių pr. 371, Kaunas, info@krs.lt, ar TPD iniciatorių atstovaujančiai TPD rengėjai UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (8 37) 209260, info@planuotojai.lt

2022-07-19

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-15 įsakymu Nr. 1271 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:349, detaliojo plano keitimą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-19 įsakymu Nr. ĮS-2596 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos 2003-12-15 įsakymu Nr. ĮS-1271 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:349, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-791.

2022-07-12 

Informuojame apie parengtą Apie 73 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Garliavos sen., Garliavos m., planavimo projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslai – numatyti apie 73 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Garliavos sen., Garliavos m., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
Projekto uždaviniai – detalizuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k. ir Garliavos sen., Garliavos m., teritorijoje.
Projekto rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. ĮS-2766 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo”.
Projekto organizatorius: B.K. (toliau – privatus asmuo).
Plano rengėjas: pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 690291 PV Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.
Susipažinti su parengtais Projekto sprendiniais galima nuo 2022-07-18 iki 2022-08-12 (ne mažiau kaip 20 darbo dienų laikotarpis) Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, el. paštas: info@krs.lt), Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijos patalpose (Žiedo g. 2, Mastaičiai, Alšėnų sen., Kauno r. sav.) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos seniūnijos patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.).
Motyvuoti pasiūlymai dėl Projekto sprendinių teikiami raštu Kauno rajono savivaldybės administracijai bei Projekto rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais, per susipažinti su rengiamu Projektu skirtą laiką.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-07-11 

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:1132, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-22-385.
TPD rengimo pagrindas: Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo (2022 m. balandžio 7 d. Nr. ĮS-1233); Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo (2022 m. gegužės 3 d. Nr. ĮS-1585); Planavimo darbų programa.
TPD rengimo tikslas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:1132 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647, t.y. suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamento (-ų) – teritorijos naudojimo tipo koregavimas, aprūpinimas inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, el .p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius STRAITA, UAB (įm. k. 141841196), įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-5222-385), UAB „MTARCH“ patalpose (V. Putvinskio 17-4, Kaunas), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt ir Ringaudų seniūnijoje iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K-VT-52-22-243), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB MTARCH, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2022 m. rugpjūčio 2 d. nuo 16:00 val. Ringaudų seniūnijos patalpose, Studentų g. 3, Akademijos mstl., Kauno r. sav.
Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-07-08 

Informuojame, apie patvirtintą Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį planą.
Specialusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-06-30 sprendimu Nr. TS-265 „Dėl Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas) teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje: S-VT-52-21-415.
Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje (www.tpdr.lt) TPD registracijos Nr. T00087928.

2022-07-08 

Informuojame apie parengtą projekto „RAIL BALTICA“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių Siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) programą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė (tel. (8 5) 239 3835, el. p. jurgita.barysiene@sumin.lt). AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 269 3353, El. p. info@ltginfra.lt, interneto svetainė www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys: „Rail Baltica“ koordinavimas Projektų parengimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel.: +370 682 60331, el. p. : ieva.matulionyte@ltginfra.lt).
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt (kontaktinis asmuo V. Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).
PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.
PŪV teritorija: Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių sen.), Prienų r. sav. (Veiverių sen.), Kazlų Rūdos sav. (Kazlų Rūdos sen.; Plutiškių sen.), Marijampolės sav. (Marijampolės sen.; Liudvinavo sen.; Sasnavos sen.; Narto sen.), Kalvarijos sav. (Kalvarijos sen.; Sangrūdos sen.), Lazdijų r. sav. (Būdviečio sen.; Šeštokų sen.) teritorijos.
PAV subjektai: Kauno r. sav. administracija, Kazlų Rūdos sav. administracija, Prienų r. sav. administracija, Marijampolės sav. administracija, Lazdijų r. sav. administracija, Kalvarijos sav. administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.
Pasiūlymus PAV programai galima teikti per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.
Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informuojame-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ir-jos-aptarnavimo-infrastrukturos-statybos-ir-veiklo

2022-07-08 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-17 įsakymu Nr. ĮS-724 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:582 detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-07-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2021-12-22 įsakymas Nr. ĮS-4006 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

 

2022-07-08

Informuojame apie parengtą projekto „RAIL BALTICA“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/ ). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt). AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 269 3353, El. p. info@ltginfra.lt, projekto tinklalapis www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys: „Rail Baltica“ koordinavimo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel.: +370 616 38252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt (kontaktinis asmuo V. Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).
PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.
PŪV teritorija: Elektrėnų sav. (Vievio sen., Gilučių sen., Elektrėnų sen.), Jonavos r. sav. (Užusalių sen.), Kaišiadorių r. sav. (Žaslių sen., Kaišiadorių apylinkių sen., Kaišiadorių m. sen., Palomenės sen., Pravieniškių sen., Žiežmarių apylinkės sen., Paparčių sen.), Kauno r. sav. (Neveronių sen., Karmėlavos sen.), Trakų r. sav. (Lentvario sen.), Vilniaus m. sav. (Naujamiesčio sen., Naujininkų sen., Panerių
sen., Vilkpėdės sen.), Vilniaus r. sav. (Pagirių sen., Juodšilių sen.) teritorijos.
PAV subjektai: Elektrėnų sav. administracija, Jonavos r. sav. administracija, Kaišiadorių r. sav. administracija, Kauno r. sav. administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Trakų r. sav. administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus m. sav. administracija, Vilniaus r. sav. administracija.
Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.
Pasiūlymus PAV programai galima teikti per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.
Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informuojame-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-ir-jos-aptarnavimo-infrastrukturos-statybos-ir-veiklos-poveikio-aplinkai-vertinimo-toliau-pav-p/; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas.
Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: atlikus PŪV PAV, AAA priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma

 

2022-07-08

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. TS - 269 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:640, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., Žaros g. 12, kadastro Nr. 5217/0014:518.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-07-21 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-07-01 įsakymas Nr. ĮS-2382 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“,
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

2022-07-05

Informuojame apie parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-20 įsakymu Nr. ĮS-1257 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., kadastro Nr. 5250/0005:190 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Saulės tak. 12, kadastro Nr. 5250/0005:630, kurio plotas 0,2108 ha, Saulės tak. 10, kadastro Nr. 5250/0005:633, kurio plotas 0,2132 ha, Saulės tak. 8, kadastro Nr. 5250/0005:634, kurio plotas 0,1938 ha“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus darbuotoja Justina Pliskauskienė el.p.:justina.pliskauskiene@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys (atstovaujami PV Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1951 (2020-09-09), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1085 (2020-10-09).
Planavimo tikslas: Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us)– teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka, sprendinių vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, Ringaudų seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-20-509).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-07-13 iki 2022-07-26 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-20-509), Kauno r. Ringaudų seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-509), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p. justina.pliskauskiene@krs.lt) detaliojo plano rengėjui N.Kelmeliui (el. p. nerijus@kelmelis.lt), iki 2022 m. liepos 26 d. (imtinai).
Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu teams platformoje. Susirinkimas įvyks 2022 m. liepos 27 d. 13:00 val. adresu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a71882a7b70134a5f85b86108da0e291a%40thread.tacv2/1656676902422?context=%7b%22Tid%22%3a%22966a871d-b9d4-4b29-b586-2d6c025397dc%22%2c%22Oid%22%3a%229a6ca285-645b-4c2d-879e-71836b748d02%22%7d
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-07-05

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. ĮS-2247 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą sklype Nr.3 – šiuo metu adresas Akmenuotoji g. 6, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno raj.sav.) kad.Nr.5293/0006:953 ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com, tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Akmenuotoji g. 6, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno raj.sav. kad.Nr.5293/0006:953.
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas, žemės sklype Akmenuotoji g. 6, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno raj.sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-07-11 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Zapyškio seniūnijos adresu Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. liepos 22 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-07-05

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. ĮS-2247 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą sklype Nr.2 – šiuo metu adresas Akmenuotoji g. 4, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno raj.sav.) kad.Nr.5293/0006:952 ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com, tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Akmenuotoji g. 4, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno raj.sav. kad.Nr.5293/0006:952.
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas, žemės sklype Akmenuotoji g. 4, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno raj.sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-07-11 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Zapyškio seniūnijos adresu Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. liepos 22 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-29

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos 2016-02-25 įsakymu Nr. ĮS-346 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0006:669 detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-07-15 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-28 įsakymas Nr. ĮS-2323 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

2022-06-29

INFORMUOJAME APIE KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., VILKIJOS APYLINKIŲ SEN., DAUGELIŠKIŲ K., V. JAKELIO G. 14, STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS IR VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE
1.Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:
Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, sklypo kadastrinis Nr. 5213/0003:236 Okainių k.v.
2.Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18.).
3.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
4.Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB "Sava ranga". el. p. info@savaranga.lt , tel. +370 611 38411.
5.Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“. Įmonės kodas 159723337., tel. nr.: +37037539216.
6.Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
UAB „Sava ranga“, adresu Kaunas, Savanorių pr. 192-601, darbo dienomis 8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00, nuo 2022-06-28 iki 2022-07-19 d., tel. +370 61138411; (iš anksto susitarus) ir Interneto svetainėje www.krs.lt.
7.Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti projektuotojui aukščiau nurodytu adresu iki 2022 m. liepos 19 d.
8.Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas Statytojo pageidavimu vyks nuotoliniu būdu 2022-07-19 15.00 val. Tiesioginė transliacija bus vykdoma internetu: https://zoom.us/j/99310497528?pwd=VGxDcnJIS2lRNEJlOFErTU1DOWRYZz09
Prisijungimo slaptažodis: mu1vgZ

2022-06-27

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28, sprendimu Nr. TS-282 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-12 įsakymu Nr. ĮS-158 patvirtinto, žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:410, detaliųjų planų keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-07-13 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-20 įsakymas Nr. ĮS-2234 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.
Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

2022-06-27

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą (toliau - TPD): Detaliojo plano žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kad. Nr.5283/0007:652, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2005 m. sausio 27 d. Nr.24, koregavimą, koreguojant detaliojo plano sprendinius žemės sklype Eglynėlio g. 2, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS)
TVD Nr. K-VT-52-22–433.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Eglynėlio g. 2, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. ĮS – 1752 “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos atvirtinimo”.
Planavimo tikslas - Žemės sklypo Eglynėlio g. 2, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. padalinimas į du žemės sklypus, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatorius: B. Ž., A.Ž., R. L., A. L. (privatūs asmenys), kuriuos atstovauja PV L.Pėželienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Planavimo procese koncepcija nerengiama, SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

2022-06-27

Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą pavadinimu „Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:1354, Kauno r. sav., Domeikavos k., Pienių g., detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos bei susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas.“
Koreguojamas dokumentas: detalusis planas Kauno r. sav., Domeikavos k., Pienių g., sklypo kadastrinis Nr. 5217/0012:1354 .
Planuojamos teritorijos vieta ir plotas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Vyturio g. 1 (kadastro Nr. 5217/0012:1354); plotas - 0.9463 ha.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas. Tel. 8 37 305 503.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjai: UAB “INace”, į.k. 300935637, Saulėtekio al. 15, Vilnius ir MB „Archus“, į.k. 304080819, Laisvės pr. 60-11077, Vilnius. Projekto vadovas Andrius Bakanovas, tel. 8 Vilnius 615 28588, el. paštas: andrius@archus.lt .
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius, pakeičiant žemės sklypo Vyturio g. 1 (kadastro Nr. 5217/0012:1354), statybos zoną, statybos ribą bei susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-07-04 iki 2022-07-18 imtinai (10 darbo dienų) galima Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krs.lt (https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/); Domeikavos seniūnijoje skelbimų lentoje, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); taip pat MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. 8 615 28588. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. 8 615 28588, el. paštas: andrius@archus.lt .
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui iki detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-27

Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą pavadinimu „DETALIOJO PLANO (SKLYPAMS, KURIŲ UNIKALUS NR. 4400–1680–3537 (KAUNO RAJ., KARMĖLAVOS MSTL., ORO UOSTO G. 4) BEI NR. 4400–1810–4822 (JONAVOS RAJ., UŽUSALIŲ SEN., DAUKLIŪNŲ KM.)) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMAS“
Koreguojamas dokumentas: Detalusis planas (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400-1680-3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g.4) bei Nr. 4400-1810-4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.)) patvirtintas 2013 m. spalio 24d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-437.
Detaliojo plano darbų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius: UAB „FRC LT“. Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, tel. Nr. 2680180.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“, Lukiškių g. 3-311, LT-01108 Vilnius, tel. Nr. 2614469.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti Detaliojo plano (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400-1680-3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g.4) bei Nr. 4400-1810-4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.)) statinių statybos zoną ir statinių statybos ribą.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-07-04 iki 2022-07-18 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/ ir Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A-2, Karmėlava, LT-54449 Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribų koregavimas

2022-06-23

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0018:0468
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6644 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-07-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-06-23

Informacinis pranešimas apie Kauno rajono Zapyškio smėlio ir žvyro telkinio telkinio III sklypo naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Tenesitas“, Elektrėnų g. 1S, Kaunas, LT-51001, įmonės kodas 134575667. tel./faks. 8 (37) 201023, mob. tel. 8 698 25704, el. p. info@tenesitas.lt, int. svetainė www.tenesitas.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178, faks. +370 (5) 2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavybos išplėtimas PAV organizatoriaus naudojamame Zapyškio smėlio ir žvyro telkinio III sklype į naujus šio telkinio detaliai išžvalgytus plotus, esančius Kauno r., Zapyškio sen., Vilemų k.
4. PAV ataskaitą nagrinės: Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno skyrius, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prie VRM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas, Kauno rajono savivaldybės administracija, Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Susipažinti su PAV ataskaita galima internetinėje svetainėje: https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-header/pav-viesinimas nuo 2022-06-28 d.
6. PAV ataskaita bus eksponuojama nuo 2022-06-29 d. Zapyškio seniūnijoje, Šviesos g. 18, Kluoniškių k. Zapyškio sen., Kauno r. LT-53416, tel./faks. +370 (37) 542217, el. p. seniunija@zapyskis.krs.lt ir UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178 (08:00 – 17:00 val., d.d., iki 2022-07-29 d.).
7. Pasiūlymus teikti PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo pradžios 2022-07-29 d. PAV dokumentų rengėjui UAB „GJ Magma“. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai viso PAV proceso metu.
8. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2022-07-29 d., 18 val. Zapyškio seniūnijoje, Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r., LT – 53416, tel./faks. +370 (37) 542217.

2022-06-23

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5250/0011:46) KAUNO R. SAV. RINGAUDŲ SEN., MITKŪNŲ K. DETALAUS PLANO KOREGAVIMAS SUPAPRASTINTA TVARKA. Detalusis planas patvirtintas Kauno r. sav., tarybos posėdyje 2013 sausio 17d. sprendimu Nr. TS-24. Koreguojama detaliuoju planu numatyta valymo įrenginio vieta. Numatomas Individualus valymo įrenginys sklype Jovarų g. 5. Prisujungiama prie gretimame sklype esančio gėlo vandens gręžinio.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: A.A..
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas, tel.: 8 682 75 787, el.p. mindaugas.tipinisprojektas@gmail.com. P.V. Nerijus Kelmelis A 1410
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Jovarų g. 5
Planavimo tikslas: Koreguoti valymo įrenginio vieta numatyta detaliajame plane. Numatomas individualus valymo įrenginus sklype Jovarų g. 5. Prisujungiam prie gretimame sklype esančio vandems gręžinio.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-06-29 iki 2022-07-14 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8 682 75 787).Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-23

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis bendrąja tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: Naujakurių g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:569 ir Naujakurių g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:568. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-580.
Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: Naujakurių g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:569, kurio plotas 0,0937 ha. ir Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: Naujakurių g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:568, kurio plotas 0,0775 ha.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano iniciatorius – G. L.- A. ir M. A. (nuasmeninta) pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengėjas: Sonatos Liutkevičienės Ind. Veikla pagal pažymą Nr. 645334. PV Sonata Liutkevičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0039), tel.: +370 605 45942, el. paštas: sliutkeviciene@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-02 įsakymas Nr. ĮS-2650" dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-24 įsakymas Nr. ĮS-2894 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai: Žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0013:569, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Naujakurių g. 2 ir kadastro Nr. 5233/0013:568, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Naujakurių g. 4 apjungimas į vieną sklypą, privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų keitimas (užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, užstatymo tipas) pagal Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir kitus teisės aktus.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Baigiamasis etapas: teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: Sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2021 m. III ketvirtis – 2022 m. III ketvirtis.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-07-04 iki 2022-07-19 (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Vieša ekspozicija nuo 2022-07-04 d. iki 2022-07-19 d. (daugiau kaip 5 darbo dienos) Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,), Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo patalpose (Raudondvario pl. 78, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 605 45942).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-07-19 d., 13.00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Raudondvario pl. 78, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui, iniciatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2022-07-04 d. iki 2022-07-19 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el. p. sliutkeviciene@gmail.com. ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-22

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr.TS-231 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k., kad.Nr.5273/0013:222 detaliojo plano koregavimą, tikslinant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno raj. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g.42.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: O.S., V. S.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno raj. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g.42.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno raj. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g.42.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-07-04 iki 2022-07-18 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybėje - Savanorių pr. 371, Rokų seniūnijos patalpose - Nemuno g. 17, Rokų sen.,
Kauno raj.sav.; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas patalpose (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno raj. savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022-07-18 (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-21

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25, įsakymu Nr. TS-345 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0006:670 detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-07-11 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas Nr. ĮS-1987 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

2022-06-20

Informuojame apie parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) pakartotines viešinimo procedūras:
TPD pavadinimas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-22 įsakymu Nr. ĮS-384 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:0025, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Takiosios Neries g. 20, kadastro Nr. 5217/0013:0025.
Projekto numeris LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-433.
Planuojama teritorija – žemės sklypas Kauno r.sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Takiosios Neries g. 20, kad. Nr. . 5217/0013:0025
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-21 d. įsakymasNr. ĮS-1725 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”.
TPD lygmuo, rūšis - vietovės, kompleksinis (detalusis planas).
TPD tikslas ir uždaviniai - žemės sklypą padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (–us), teritorijos naudojimo tipą ir kt.
TPD organizatorius - Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius - UAB „Ebenus”, įm. kodas 305319396, adresas Takiosios Neries g. 20, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., įgaliotas asmuo E.M., tel. + 370 616 47255, el.p. e.miliauskas@gmail.com.
TPD projekto rengėjas - Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas Kęstučio g.87-9, Kaunas; projekto vadovas. Jurgis Zagorskas; tel. +370 687 32455, el.p. v.zagorskiene @gmail.com.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-07-04 d. iki 2022-07-19 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Vieša ekspozicija nuo 2022-07-04 d. iki 2022-07-19 d. (daugiau kaip 5 darbo dienos) Domei-kavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k.), Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo patalpose (Kęstučio g. 87-9, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 687 32455).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-07-19 d., 16:00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Takiosios Neries g. 20.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui, iniciatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2022-07-04 d. iki 2022-07-19 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el.p. v.zagorskiene@gmail.com. ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Inžinerinė infrastruktūra

2022-06-20

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų LRV 1996 -09-18 d. nutarimu Nr.1079, 20.1 ir 20.2 papunkčiais, informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr.TS-286 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo kadastro Nr.5283/0004:16, detaliojo plano koregavimą kitos paskirties žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Bočių g.5, kadastro Nr. 5283/0004:1146, kurio plotas 0,2177 ha ir Zylių g.8, kadastro Nr. 5283/0004:1143, kurio plotas 0,2917 ha.
Planavimo pagrindas pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. ĮS–1820 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. ĮS–2221
“Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
TPD tikslas: sujungti koreguojamus kitos paskirties žemės sklypus Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., Bočių g.5, kadastro Nr. 5283/0004:1146 ir Zylių g.8, kadastro Nr. 5283/0004:1143 ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų. Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžinerinias tinklais ir kita.
TPD organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, tel.: 837305503, info@krs.lt.
TPD iniciatorius: I. J., D.J.; I. L, G.L. (atstovauja PV L.Pėželienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel.(837)209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, tel. 861130557, el.p.:laima@planuotojai.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) -nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 d. nutarimu Nr.967 “Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”). Koncepcija nerengiama. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas.
Susipažinti su rengiamo teritorijų planavimo dokumentais, galima TPDRIS interneto svetainėje www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-52-22-566.
Apie parengto Detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

2022-06-20

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0008:490 ir kadastro Nr. 5247/0008:491, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Jono Karučio g. 21, kadastro Nr. 5247/0008:619.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-17 įsakymu Nr. ĮS-2219 „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k. žemės sklypų, kadastro Nr. 5247/0008:490 ir kadastro Nr. 5247/0008:491, detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Jono Karučio g. 21, kadastro Nr. 5247/0008:619, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamento nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-21-762

2022-06-20

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
TPD pavadinimas –“ Žemės sklypo Gėlių g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., detaliojo plano koregavimas”.
Koreguojamas patvirtintas detalusis planas. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 „Dėl sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, sujungimo ir padalijimo detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. +370 37 305500.
Planavimo iniciatorius – MB "Royal estate", a.k. 305634470. Vilniaus g. 8-46, Karmėlava II, LT-54456 Kauno r.. Tel. Nr. +37065777770.
TPD rengėjas – UAB „Archas“. Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. info@archas.lt. Tel. Nr. +37069604861. TPV Virgilijus Naujokaitis, tel. Nr. +37068717426, el. paštas virgilijus.naujokaitis@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: Žemės sklypo Gėlių g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., statinių statybos zonos koregavimas, Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais. Koreguojama statybos zona, statybos riba, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2022-06-29 iki 2022-07-14 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, internetiniame tinklalapyje www.krs.lt; Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav., Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas. Projekto rengėjo patalpose UAB „Archas“. Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. info@archas.lt. Tel. Nr. +37068717426, +37065501890. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2022-06-29 ir baigiasi 2022-07-14.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki TPD viešinimo procedūros pabaigos:
- planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
- informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
- rengėjui – UAB „Archas“. Virgilijui Naujokaičiui. (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu +37068717426).
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-03-15)). Pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui, detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2022-06-15

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 9 d. Nr. ĮS -1360 patvirtinto detaliojo plano koregavimą  (planuojamos teritorijos užstatymo zonos patikslinimui sklype Nr.7 – šiuo metu adresas, Jazminų g. 7, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.
(kad. Nr. 5283/0005:834)  ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,  tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Jazminų g. 7, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos užstatymo zonos patikslinimas, žemės sklype , Jazminų g. 7, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-06-20 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Užliedžių seniūnijos adresu Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. liepos 4 d. (imtinai).

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2022-06-15

Informuojame apie bendrąją tvarka pakartotinai rengiamas žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. (kadastro Nr. 5283/0007:652) detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. 24, koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Girelės g. 4 ir Aluonos g. 2, viešinimo procedūras.
Vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-52-21-758. Planavimo pagrindas: Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG202230; 2021-11-15). Planavimo tikslai: 1. Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5283/0007:779 ir kadastro Nr. 5283/0007:780; 2. Koreguoti ir nustatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, būdą ir kita. Po detaliojo plano koregavimo sklype numatoma statyti administracinės paskirties pastatą.
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas, nes planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 620) 13 051, el.p.: www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Vorkas“, į. k. 300567719.
Planavimo rengėja: MB „Normos“, PV Rima Malienė (atestato Nr. ATP 2012), mob. tel. 865571174, el.paštas: mbnormos@gmail.com.
Su planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2022-06-29 iki 2022-07-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-21-758), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/) bei nuo 2022-07-07 iki 2022-07-13 (5 darbo dienas) skelbiama vieša ekspozicija Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, taip pat Užliedžių seniūnijos patalpose, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2 ir rengėjo patalpose, adresu I. Kanto g. 25-307 (iš anksto susitarus mob. tel. 865571174).
Viešas svarstymas numatomas 2022-07-14 d., 12 val., rengėjo patalpose, adresu I. Kanto g. 25-307, Kaune.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 4 dalies punktu, pasiūlymai dėl pakeistų teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikiami planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Atsakymas į gautus pasiūlymus gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-15

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-302 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:414, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.: Šalpusnių g. 1, kadastro Nr.  5250/0010:1356 ir Šalpusnių g. 2, kadastro Nr. 5250/0010:1375.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Eko kotedžai“; tel.Nr. 8 640 52507; Šalpusnių g. 1D-3, Tabariškiai, LT-53330 Kauno r..
Detaliojo plano rengėjas: Aurelija Povilaitienė, tel. Nr. 8 609 77450, adresas: Raudondvario pl. 164, Kaunas; el. p. eleonoraplepyte@gmail.com, projekto vadovė - Aurelija Povilaitienė.  
Planavimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ĮS-1013 (2022-03-22) ir  Nr.ĮS-1262 (2022-04-11), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.S-425 (2022-04-12), planavimo darbų programa, išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis..
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.Padalinti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės
sklypus, kadastro Nr. 5250/0010:1356 ir kadastro Nr. 5250/0010:1375, į du ar daugiau žemės sklypų;
2.Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos
naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos
Nr. K-VT-52-22-314), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Ringaudų seniūnijos patalpose iki 2022 m. liepos 4 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos
Nr. K-VT-52-22-314), arba detaliojo plano rengėjai Aurelijai Povilaitienei, el.p. eleonoraplepyte@gmail.com, tel.Nr. 8 609 77450, iki 2022 m. liepos 5 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas numatomas 2022-07-05d. 12 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresas Raudondvario pl. 164,  LT-47173 Kaunas, prieš atvykstant skambinti tel. Nr. 8 609 77450.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-06-14

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KELIO JUNGTIES TARP KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA PETRAŠIŪNŲ SANKRYŽOS IR KELIO A6 KAUNAS–ZARASAI–DAUGPILIS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮS-2074 „Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano koncepcijai –
I-ąjai alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo nuspręsta, kad Kauno rajono savivaldybės teritorijos  kelio  jungties  tarp  kelio  A1  Vilnius-Kaunas-Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis specialiojo plano sprendinių vertinti neprivaloma.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą ir SPAV nerengimo priežastis, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas,   TPD numeris S-VT-52-19-394, taip pat galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. TS-393 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo patvirtinimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. ĮS-1367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano planavimo tikslas – optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą iš ir į Kauno LEZ teritoriją, pagrįstai numatant teritorijas, kurioms būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, faks. (8 37)  31 37 97, el. p. administracija@krs.lt), kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis (tel. (8 37) 305 514, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt) ir Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).

Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengėjas: UAB „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainės adresas: www.kelprojektas.lt, Projekto vadovas Remigijus Šimkus, tel. 8 640 25664, el. p. remigijus.simkus@kelprojektas.lt

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

2022-06-13

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentą (toliau - TPD): Detaliojo plano žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., kad. Nr.5283/0007:652, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2005 m. sausio 27 d. Nr.24, koregavimą, koreguojant detaliojo plano sprendinius žemės sklype Eglynėlio g. 2, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22–433.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Eglynėlio g. 2, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. ĮS–1752 “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų
programos atvirtinimo”.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo Eglynėlio g. 2, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. padalinimas į du žemės sklypus, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos naudojimo tipą ir kita.
TPD organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr.371, Kaunas, į. k.188756386.
TPD iniciatoriai: B. Ž., A.Ž., R. L., A. L. (privatūs asmenys), kuriuos atstovauja PV L.Pėželienė.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Planavimo procese koncepcija nerengiama, SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, bus galima nuo 2022-06-20 iki 2022-07-04 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt , Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos, TPD rengėjo patalpose.
Numatomas TDP viešo svarstymo susirinkimas: 2022-07-04, 14.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas

2022-06-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2004-07-30 įsakymu Nr. ĮS-949 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:153, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k, Lašo g. 29, kadastro Nr. 5260/0008:550 ir Lašo g. 31, kadastro Nr. 5260/0008:549.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-06-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas Nr. ĮS-1987 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.
Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

2022-06-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-01-31 įsakymu Nr. ĮS-116 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:512, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Seniavos k., Miestelėnų g. 2, kadastro Nr. 5260/0001:822.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-06-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas Nr. ĮS-1987 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

 

2022-06-09

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono administracijos direktoriaus 2004-07-30 įsakymu Nr. ĮS-949 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0008:153, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Alšėnų sen., Armaniškių k., Lašo g. 29, kadastro Nr. 5260/0008:550 ir Lašo g. 31, kadastro Nr. 5260/0008:549.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-06-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-02 įsakymas Nr. ĮS-1987 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

2022-06-09

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. TS-199 patvirtinto,  Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0001:1133, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ireniškių k, Paparčių g. 22, kadastro Nr. 5260/0001:1435. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-21-714.
TPD rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ (2021 m. lapkričio 15 d. Nr. ĮS-3499).
TPD rengimo tikslas – Pakeisti koreguojamo žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;  Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, el .p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: ŽR
Planavimo rengėjas:  MB “Archasas”, Spaustuvininkų g. 11,  giedre@archasas.lt, tel. 8 600 81416.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-21-714 ), MB Archasas  patalpose (Spaustuvininkų g. 11,   Kaunas), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt ir Garliavos apyl. seniūnijoje iki 2022 m. birželio 27 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K-VT-52-22-243), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui, MB Archasas, Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, iki 2022 m. liepos  5  d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2022 m. liepos 5 d. nuo 16:00 val. Garliavos apyl. seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. sav.
Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

2022-06-09

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KAUNO GELEŽINKELIŲ MAZGE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU – IIVP) KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU – SPAV) ATASKAITĄ

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1397 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt, vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas: AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt). Atsakingas asmuo: „Rail Baltica“ koordinavimas projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas: Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, LT-03107 Vilnius, tel. (8 5) 264 4200, faks. (8 5) 264 4201, el. p. vilnius@ardanuy.com, www.ardanuy.com. Projekto koordinatorius: Jevgenijus Pičuginas, tel. (8 5) 264 4200, el. p. vilnius@ardanuy.com. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Kauno apskrities teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

 • parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-9:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2020 m. I ketv. – 2022 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas.

Susipažinti su parengtu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijos dokumentu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima nuo 2022 m. birželio 20 d. iki 2022 m. liepos 20 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-9), Planavimo organizatoriaus buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus, aukščiau nurodytais kontaktais), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (www.sumin.lrv.lt).

Papildomai su koncepciniais sprendiniais galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje: http://inx.lv/HgHK.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. liepos 21 d. 17 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas). Taip pat viešas susirinkimas bus transliuojamas nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3xeA6hD

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, baigiamojo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nebepriimami.

2022-06-09

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Versmės g. 11, kadastro Nr. 5260/0008:744, Versmės g. 9, 5260/0008:745.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-07 įsakymu Nr. ĮS-2050 „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento (toliau – teritorijų planavimo dokumento) koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Versmės g. 11, kadastro Nr. 5260/0008:744, Versmės g. 9, 5260/0008:745, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamento nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-21-159
Įsakymas

2022-06-08

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-505 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., PYPLIŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 5250/0016:612, DETALIOJO PLANO NEESMINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE, ADRESU KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., PYPLIŲ K., LAZDYNŲ G. 16 (KAD. NR. 5250/0016:943) IR LAZDYNŲ G. 18 (KAD. NR. 5250/0016:944), NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REGLAMENTŲ
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – R. J., M. D., V. M., T. L.
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Jurbarko g. 2A, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., Lazdynų g. 16, Kad. Nr. 5250/0016:943 ir Lazdynų g. 18, Kad. Nr. 5250/0016:944
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribos, buitinių nuotekų valymo įrenginių vietų koregavimas ir įvažų vietų tikslinimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Pyplių k., Lazdynų g. 16, Kad. Nr. 5250/0016:943 ir Lazdynų g. 18, Kad. Nr. 5250/0016:944, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-06-16 iki 2022-06-30 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Ringaudų seniūnijos patalpose, Studentų g.3, Akademijos mstl., Kauno r. sav.  ir rengėjos – UAB “Polilinija“patalpose, Jurbarko g. 2A, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

2022-06-08

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMU NR. TS-323 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G. 111, ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5223/0010:7 IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMU NR. TS- 275 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., VYTAUTO G., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5223/0010:5, DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PRADEDAMO RENGTI PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1403 „Dėl teritorijų  planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-13 įsakymas Nr. ĮS-1725 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2022-05-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-589.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 8 37 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – S.Videikos įmonė „Santera“, Raudondvario pl. 96, Kaunas, tel. Nr. 8 659 60 437.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypų, esančių Kauno r. sav. Garliavos sen., Garliavos m.: Vytauto g., kadastro Nr. 5223/0010:13 ir Gedimino g. 36, kadastro Nr. 5223/0010:37, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės naudojimo būdus; 2. Prie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS- 275 patvirtintu detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 109, kadastro Nr. 5223/0010:5, kurio plotas 0,0920 ha, prijungti žemės sklypus, esančius Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.: Vytauto g., kadastro Nr. 5223/0010:13, kurio plotas 0,2098 ha, Vytauto g. 111B, kadastro Nr. 5223/0010:36, kurio plotas 0,4003 ha, Vytauto g. 111C, kadastro Nr. 5223/0010:9, kurio plotas 0,7152 ha, Atgimimo g. 2A, kadastro Nr. 5223/0010:10, kurio plotas 0,1774 ha ir Gedimino g. 36, kadastro Nr. 5223/0010:37, kurio plotas 0,4620 ha; 3. Nustatyti visos planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliųjų planų keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-22-427) .
Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano projekto sprendiniais, viešos ekspozicijos bei svarstymo su visuomene susirinkimo laiką ir vietą bei galimybes reikšti pasiūlymus dėl projekto sprendinių informuosime atskiru pranešimu.

2022-06-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5287/0001:0286
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Pociūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,9867 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-06-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0013:0096
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k.
Žemės sklypo plotas, 2,3472 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-06-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5201/0012:0093
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kuro k.
Žemės sklypo plotas, 2,0025 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai):  parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą;
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-06-04

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:1027
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Šilelio k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-06-02

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. TS-456 patvirtinto detaliojo plano keitimą sklype Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Keramikų g. 30, kad. Nr. 5233/0016:1536. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-22-243.
TPD rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ (2022 m. kovo 18 Nr. ĮS-979).
TPD rengimo tikslas – Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Keramikų g. 30 kad.Nr. 5233/0016:1536 ir Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Keramikų g. 34 kad. Nr. 5233/0016:1540 sujungimas; žemės sklypo adresu Keramikų g. 34 naudojimo būdo keitimas į „komercinės paskirties objektų statybos
teritorijas“; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo, statybos reglamentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų koregavimas.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, el .p. direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius UAB „Baltisches Haus“ (įm. k. 111543781), MB „Agresyvus kapitalas“ (įm.k. 305436830), įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52- 22-243), UAB MTARCH patalpose (V. Putvinskio 17-4, Kaunas), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt ir Neveronių seniūnijoje iki 2022 m. birželio 27 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K-VT-52-22-243), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB MTARCH, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2022 m. birželio 28 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2022 m. birželio 28 d. nuo 16:00 val. Neveronių seniūnijos patalpose, Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav.
Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2022-06-02

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 20.1 ir 20.2 papunkčiais, informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos  2013-01-17 sprendimu Nr. TS-21 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:359, detaliojo plano koregavimą žemės sklype kadastro Nr. 5233/0003:149, plotas – 1,8052 ha (toliau – Detalusis planas).
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1396 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymas Nr. ĮS-1955 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5233/0003:149 į du ar daugiau žemės sklypų; pakeisti dviejų iš gautų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-06-16 sprendimu Nr. TS-233 sprendiniams.
Planavimo organizatorius – Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305503, info@krs.lt.
Planavimo iniciatorius – V. L., pagal 2022-06-01 d.  teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-668 (TPDRIS iniciatorių atstovauja UAB „Topoprojektas“).
Planavimo rengėjas – UAB „Topoprojektas“, įm. k. 304145373, Savanorių pr. 192-912, LT-44151 Kaunas, tel. 8 662 40124, el. p.: topoprojektas@gmail.com, TPV Edita Kudzmanienė, tel. 8-687-75306, el. p.: editakdzm@gmail.com.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Koncepcija nerengiama. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizuojamas.
Susipažinti su rengiamo Detaliojo plano proceso dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-22-494.
Apie parengto Detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Pasiūlymai dėl Detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

2022-05-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., Varnėnų g. 2 (kad. nr. 5260/0003:456), detaliojo plano (įvažiavimo, statybos zonos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) nepagrindinių sprendinių koregavimas, techninio projekto rengimo metu, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Projekto pavadinimas: ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYLINKIŲ SEN., KARKAZŲ K., VARNĖNŲ G. 2 (kad. nr. 5260/0003:456), DETALIOJO PLANO (ĮVAŽIAVIMO, STATYBOS ZONOS, VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) NEPAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS
Planavimo tikslai ir uždaviniai: įvažiavimas – išvažiavimas į sklypą, statybos zonos, formuojamos gręžinio ir buitinių nuotekų valymo įrenginių vietos koregavimas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Objekto adresas: Kauno  r. sav., Garliavos apylinkių sen., Karkazų k., Varnėnų g. 2 (kadastro Nr.: 5260/0003:456  Pajiesio k. v.).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas). Tel. (8 37) 305 503, el. paštas: info@krs.lt, interneto svetainė.: www.krs.lt
Projekto užsakovas: fiziniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB “Architektų gildija”, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius. archgildija@gmail.com, +370 684 30306;
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-30 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt), skiltyje Teritorijų planavimo dokumentų skelbimai; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose - Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen. ; projekto rengėjo patalpose adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, archgildija@gmail.com, +370 684 30306 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-24

PRANEŠIMAS APIE Kauno rajono Zapyškių smėlio ir žvyro telkinio III sklypo naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Tenesitas“, Elektrėnų g. 1S, Kaunas, LT-51001. Įmonės kodas – 134575667. Tel./faks. 8 37 201023, mob. tel. 8 698 25704, el. pašto adresas: info@tenesitas.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, el. paštas gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Išteklių gavybos išplėtimas PAV organizatoriaus naudojamame Zapyškio smėlio ir žvyro telkinio III sklype į naujus šio telkinio detaliai išžvalgytus plotus.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių veikla priskiriama smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimui (kodas B - 08.12). PŪV teritorija bendrai apima apie 22,4 ha plotą, susidedantį iš 3 atskirų masyvų (A – 2,1, B – 16,0, C – 6,0 ha), prisišliejusių prie PŪV organizatoriui suteikto kasybos sklypo kontūro arba esančio netoli jo. Planuojama, kad vidutinės metinės gavybos apimtys karjere ir toliau sudarys apie 100 tūkst. m3. Smėlis ir žvyras toliau bus kasamas ta pačia kasybos technika, ir pasvėrus transportą išvežamas vartotojams. PŪV teritorijoje dirbs tik mobilūs taršos šaltiniai.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: PŪV atitinka LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo, 2.4 punktą, kadangi planuojamas kasybos sklypas bus mažesnis nei 25 ha. Tačiau atsakingai institucijai Aplinkos apsaugos agentūrai 2022-04-08 d. priėmus atrankos išvadą Nr. (30.2)-A4E-4159, kad PAV yra privalomas, bus rengiama PAV ataskaita.   
6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: Vietos alternatyvos nebus nagrinėjamos, kadangi veiklą numatoma plėsti tame pačiame telkinyje, esančiame Kauno r., Zapyškio sen., Vilemų k. nuo veikiančio karjero šlaitų, siekiant apjungti įmonei suteiktą kasybos sklypą ir racionaliai išeksploatuoti naudinguosius išteklius. Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai. Esant poreikiui bus nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.
7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Šiuo metu veikiančiame karjere yra sukurta smėlio ir žvyro gavybos infrastruktūra, nutiesti žaliavos išvežimo keliai. Tęsiant gavybą bus pilnai išeksploatuoti vertingi žemės gelmių ištekliai. PŪV telkinio teritorijoje atitinka rajono bendrojo plano sprendinius. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia saugoma Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų, arčiausiai esančios už 2,3 km į šiaurę. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Zapyškio senųjų kapinių koplyčia (kodas 1378), nutolusi 2,1 km į šiaurę. Artimiausia užsienio valstybė yra Rusija, nutolusi už 51 km į vakarus.
8. PAV subjektai teiksiantys išvadas: Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno skyrius, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prie VRM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas, Kauno rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: Priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV teritorijoje esančių išteklių naudojimo, bus rengiamas telkinio naujų plotų žemės gelmių išteklių naudojimo planas, kuriame bus numatyti žemės sklypų pavertimo kitomis sprendiniai, suprojektuota išteklių kasyba, karjero rekultivavimas ir išeksploatuotų plotų žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš kitos į žemės ūkio arba vandens ūkio paskirtį. Patvirtinus naudojimo planą bus išduotas leidimas išteklių naudojimui. Priėmus neigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje nebus vykdoma.
10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pasiūlymus dėl PŪV galima teikti PŪV organizatoriui, PAV dokumentų rengėjui ir atsakingai institucijai. Pasiūlymus galima teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymų teikimo terminas 10 d.d. nuo atsakingos institucijos pranešimo paskelbimo.

2022-05-24

Parengti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai
Parengti Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimo sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžinys) skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-RJ-52-21-106).
Specialiojo plano rengimo pagrindas: 2020 m. spalio 22 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-383 „Dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, LT- 49500, tel.: (8 37) 30 55 02, el. p: administratorius@krs.lt. Informaciją teikia: Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, tel.: (8 686) 52 536, el. p: egidijus.katilius@krs.lt.
Plano rengėjas:  Nomine Consult, UAB, įmonės kodas 304493084, adresas: J. Tumo - Vaižganto 8 – 1, LT-01108 Vilnius, tel. +370 (5) 210 7210, kontaktinis asmuo: Eglė Biekšienė, el. pašto adresas: egle.bieksiene@nomineconsult.com
Plano sprendiniai susipažinimui:
•Sprendinių aiškinamasis raštas
•Pagrindinis brėžinys
Nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. susipažinti su parengtais Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimo sprendiniais taip pat galima:
•Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. S-RJ-52-21-106);
•Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriuje (Savanorių pr. 371, Kaunas).
Nuo 2022 m. birželio 8 d. iki 2022 m. birželio 30 d. organizuojama Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimo sprendinių vieša ekspozicija. Vieša ekspozicija vyks Kauno rajono savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentoje (Savanorių pr. 371, Kaunas).
Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimo sprendinių viešas svarstymas vyks 2022 m. birželio 30 d. 16:00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarybos salėje (I aukštas, Savanorių pr. 371, Kaunas).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimo sprendinių teikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. S-RJ-52-21-106) arba raštu Kauno rajono savivaldybės administracijai, el. paštu egidijus.katilius@krs.lt, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos, 2022 m. birželio 30 d. arba žodžiu viešo svarstymo metu. Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
Sprendiniai
Brėžinys

2022-05-23

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr. TS-286 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:16, detaliojo plano koregavimas kitos paskirties žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių Kaimelės k.: Bočių g. 5, kadastro Nr. 5283/0004:1146 ir Zylių g. 8, kadastro Nr. 5283/0004:1143.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-06-08 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-20 įsakymas Nr. ĮS-1820 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-06-17 įsakymas Nr. ĮS-2221 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ su darbų programa;
2022-06-17 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-728.

2022-05-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0008:0085
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6781 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-05-18

Informuojame apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą pavadinimu „DETALIOJO PLANO (SKLYPAMS, KURIŲ UNIKALUS NR. 4400–1680–3537 (KAUNO RAJ., KARMĖLAVOS MSTL., ORO UOSTO G. 4) BEI NR. 4400–1810–4822 (JONAVOS RAJ., UŽUSALIŲ SEN., DAUKLIŪNŲ KM.)) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMAS“
Koreguojamas dokumentas: Detalusis planas  (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400-1680-3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g.4) bei Nr. 4400-1810-4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.)) patvirtintas 2013 m. spalio 24d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-437.
Detaliojo plano darbų organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius: UAB „FRC LT“. Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, tel. Nr. 2680180.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“, Lukiškių g. 3-311, LT-01108 Vilnius, tel. Nr. 2614469.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti Detaliojo plano  (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400-1680-3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g.4) bei Nr. 4400-1810-4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.)) statinių statybos zoną ir statinių statybos ribą.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-30 iki 2022-06-10 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A-2, Karmėlava, LT-54449 Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
KUN dsp statybos zonos koregavimas

2022-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Nr. I-1120)  37 straipsnio 3 dalimi, teikiame susipažinimui iš dalies pakeistus Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) sprendinius. Dalis Specialiojo plano sprendinių patikslinti atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos – AB „Lietuvos geležinkeliai“ pastabą, pasikeitus AB „LTG Infra“ ir RB Rail AS inicijuoto projekto Nr. RBDTDLTDS1DPS „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas DN700, kertančio „Rail Baltica“ liniją Kaunas-Ramygala geležinkelio ruože Kaunas (Palemonas) – Šveicarija, Pabiržio k. Neveronių sen., Kauno r. sav., rekonstravimas“ (toliau – Rail Baltica Projektas) įgyvendinimo terminams, Specialiojo plano sprendiniuose (Priedas Nr. 2 Sprendinių konkretizavimas M1:2000, 5 lapas) numatyti planuojamų rekonstruoti magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atkarpų A ir B pajungimą į esamą MD vamzdyną laikotarpiui iki Rail Baltica Projekto įgyvendinimo.
Pakeistus Specialiojo plano sprendinius galima peržiūrėti:
•Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.S-VT-52-21-415);
•Planavimo iniciatoriaus - AB „Amber Grid“ tinklalapyje: https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
Pridedama:  Specialiojo plano Priedas Nr.2 Sprendinių konkretizavimas M1:2000, 5 lapas.

2022-05-17

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:354, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 27, kadastro Nr. 5270/0010:490.
Detalusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022-05-17 įsakymu Nr. ĮS-1781 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:354, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 27, kadastro Nr. 5270/0010:490, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-259.
Įsakymas

2022-05-17

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Pirklių g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:874, Pirklių g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:873, Pirklių g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:872, Pirklių g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:875 ir Pirklių g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:876.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-13 įsakymu Nr. ĮS-1728 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Pirklių g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:874, Pirklių g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:873, Pirklių g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:872, Pirklių g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:875 ir Pirklių g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:876, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-770.
Įsakymas

2022-05-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-23 įsakymu Nr. ĮS-1310 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Joninių g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:55, detaliojo plano koregavimą žemės sklype kadastro Nr. 5217/0010:401 (plotas – 0,1264 ha).
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-05-18 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 607 33279).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-25 įsakymas Nr. ĮS-1454 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.       
3. Darbų programa

2022-05-17

Informuojama apie “2015 m Rugpjūčio 3d. Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nr. ĮS-1385 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Tvarkiškių k., Vyšnių g.32; kad. nr. 5227/0001:612“.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr.+370 37  305503, el.p.: info@krs.lt
Detaliojo plano iniciatorius – M.F. (fizinis asmuo; nuasmeninta)
Detaliojo plano rengėjas - architektė D. Bužinskaitė (individualios veiklos nr. 848459); M. Riomerio 33-67, Kaunas; el.p.: deimaarch@gmail.com ;  Tel. +3706 8143877. Projekto vadovė Dalė Vileitienė (atestato nr. ATP 1185).
Planuojamos teritorijos adresas – Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k., Vyšnių g. 32, Kad. Nr. 5227/0001:612
Detaliojo plano koregavimas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo koregavimas, statybos zonos ir statybos ribos koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Tvarkiškių k., Vyšnių g. 32, Kad. Nr. 5227/0001:612.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo  2022-05-27 iki 2021-06-09 (ne mažiau 10 darbo dienų; imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje - www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose - Savanorių pr. 371, Kaunas; Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose -Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2022 m. birželio mėn. 09 d. imtinai: planavimo organizatoriui – Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktoriui; rengėjui – architektė D. Bužinskaitė (individualios veiklos nr. 848459); M. Riomerio 33-67, Kaunas; el.p.: deimaarch@gmail.com; Tel. +3706 8143877.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, pagrindžiančius pasiūlymus, pasiūlymo teikimo datą. Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-13

Informacija apie parengtą ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5250/0011:349, 5250/0011:355, 5250/0011:357 5250/0011:358) KAUNO R. SAV., RIMGAUDŲ SEN., VIRBALIŠKIŲ K., PADALIJIMO TERITORIJOS TVARKYMO RĖŽIMO IR STATYBOS REGLAMENTO NUSTATYTO  DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS SKLYPE AITVARO G. 15, VIRBALIŠKIŲ K., RIMGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV., SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR.9D.
Projekto pavadinimas: Žemės sklypų (kad. Nr. 5250/0011:349, 5250/0011:355, 5250/0011:357 5250/0011:358) Rauno r. sav., Rimgaudų sen., Virbališkių k., padalijimo teritorijos tvarkymo rėžimo ir statybos reglamento nustatyto  detaliojo plano koregavimas
Detaliojo plano koregavimo rengėjas:  „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda, el. p. paslaugos.autocad@gmail.com, tel. Nr. +37063151735.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principą.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2022-05-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213, LT-92285 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2022-05-16 iki 2022-05-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-13

Informacija apie susitikimą Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijoje
Informuojame, kad š. m. gegužės 18 d. Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijoje vyks grupės Lietuvos Respublikos Seimo narių inicijuotas susitikimas su Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių, kurių teritorijose pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,6 iki 31,1 km rekonstruoti) procedūros, vicemerais, šias procedūras organizuojančių Susisiekimo ministerijos ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovais.
Renginyje dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo nariai Andrius Kupčinskas, Justinas Urbanavičius, Andrius Palionis, Vytautas Bakas, Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių vicemerai, Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Saulius Mockevičius arba jo atstovas, UAB „Kelprojektas“ atstovai.
Renginio dalyvių dėmesiui
Vieta: Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijos patalpos, esančios Vytauto Gurevičiaus g. 1, Išlauže.
Data: 2022 m. gegužės 18 d., 17.30–19.00 val.
Darbotvarkė preliminari ir bus patikslinta renginio dieną
17:30-17:35 val. Lietuvos Respublikos Seimo narių įvadinis pasisakymas dėl jų inicijuoto susitikimo tikslų.
17:35-17:45 val. Susisiekimo ministerijos kanclerio pasisakymas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros svarbos viso projekto įgyvendinimui.
Ramūnas Dilba, ministerijos kancleris
17:45-18:00 val. Pranešimas „Projekto nauda“.
Remigijus Lipkevičius, LAKD direktorius
18:00-18:20 val. Pranešimas „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eiga“.
UAB „Kelprojektas“ atstovai
18:20-19:00 val. Klausimai ir atsakymai
Susisiekimo ministerijos atstovai:  NŽT atstovai, LAKD atstovai, UAB „Kelprojektas“ atstovai

2022-05-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5253/0009:0457
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Antalkių k.
Žemės sklypo plotas, 2,4330 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-05-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0013:0007
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k.
Žemės sklypo plotas, 1,0774 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-05-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0010:0125
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.
Žemės sklypo plotas, 5,1278 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai):  parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.                   
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-05-11

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0010:0506
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.
Žemės sklypo plotas, 1,0452 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai):  parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti kelių išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.                   
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-05-10

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-05 įsakymu Nr. ĮS-1252 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:641, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., Neries g. 23, kadastro Nr. 5217/0013:728.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-05-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-09 įsakymas Nr. ĮS-1663 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-30 įsakymas Nr. ĮS-1917 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ su darbų programa;
2022-05-30 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-640.

2022-05-10

Informuojame apie bendraja tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD):
Kauno r. sav., Kačerginės sen., Kačerginės mstl. dalies teritorijos, apimančios apie 6.3620 ha ploto kvartalą (tame kvartale), ribojamą J. Janonio gatvės, žemės sklypo, kadastro Nr. 5230/0012:12 ir Dubravos eksperimentinės – mokomosios urėdijos miško, detalusis planas. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-462.
Planuojama teritorija: žemės sklypas, esantis Kauno r. sav., Kačerginės mstl, J. Janonio g. 57, kadastro Nr. 5230/0012:42 (6.3620 ha).
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-28 įsakymas Nr. ĮS-1404 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
TPD lygmuo: Vietovės. TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: Detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir/ar nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus: Teritorijos naudojimo tipą; Galimus žemės sklypų naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Užstatymo procentus ir aukštingumą; Statinių statybos zonas; Planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų dalijimo principus, galimus plotų diapazonus; Kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus privalomuosius reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijose.
Planavimo procese koncepcija ir SPAV nerengiami.
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305503, info@krs.lt.
TPD iniciatorius: UAB „Raitvilas“, įm. k. 15129843, pagal 2021-07-15 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-752 (TPDRIS iniciatorių atstovauja N. Tuleikienė).
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, info@planuotojai.lt
TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, nijole@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-05-18 iki 2022-06-01 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Vieša ekspozicija nuo 2022-05-18 iki 2022-06-01 (>5 darbo dienos): Kačerginės seniūnijoje, J. Janonio g. 86, Kačerginėje; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16- osios g. 8-6, Kaune;
TPD viešo svarstymo susirinkimas – 2022-06-01, 18.00 val., Kačerginės seniūnijos patalpose J. Janonio g. 86, Kačerginėje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2022-05-18 iki 2022-06-01, nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-10

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2009 M. BALANDŽIO 2 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-149 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K., SKL. NR. 2, DETALIOJO PLANO NEESMINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K., ŠLAITO G. 10, KADASTRINIS NR. 5233/0003:533, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REGLAMENTŲ
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius –  M. J.
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Jurbarko g. 2A, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Šlaito g. 10, kadastrinis Nr. 5233/0003:533
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribos, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų (artezinio vandens gręžinio vietos) ir servituto S3 ribų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Šlaito g. 10, kadastrinis Nr. 5233/0003:533, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo  režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-05-16 iki 2022-05-27 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Kauno r. sav.  ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Jurbarko g. 2A, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-09

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 321 punktu, 323.2 ir 318.1.1 papunkčiais, informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-04-20 įsakymu Nr. ĮS-1405 “ Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 „Dėl sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir padalijimo detaliųjų planų“ patvirtinto 32631 kv. m. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k, kadastrinis Nr. 5250/0010:510, detaliojo plano koregavimo ištaisant technines klaidas“ pakoregavo ir ištaisė Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 „Dėl sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir padalijimo detaliųjų planų“ patvirtinto 32631 kv. m. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k, kadastrinis Nr. 5250/0010:510, detaliojo plano technines klaidas.
Su pakoreguoto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas (208 kab., tel. 8 607 33279), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt, Nr. T00028721).
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1405 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-278 „Dėl sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir padalijimo detaliųjų planų“ patvirtinto 32631 kv. m. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k, kadastrinis Nr. 5250/0010:510, detaliojo plano koregavimo ištaisant technines klaidas“.
Įsakymas

2022-05-09

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą sklype Nr.1 – šiuo metu adresas, Gimtinės g. 8, Netonių k., Raudondvario sen.,  Kauno raj.sav.) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,   tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Gimtinės g. 8, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno raj.sav.
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas, žemės sklype Gimtinės g. 8, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno raj. sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-11 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Raudondvario seniūnijos adresu Instituto g. 1A, Raudondvaris,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-09

Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., dalies teritorijos, apimančios apie 0,8983 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės reljefo – šlaito, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:281, Stirnų gatvės ir šiaurinėje dalyje esančio kelio, detalusis planas.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-22-209.
Planuojama teritorija: sklypai Stirnų g. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ir kadastro Nr. 5250/0006:614, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. ĮS-825.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas; www.krs.lt .
Detaliojo plano iniciatorius – G. Š.  Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių atstovauja architektas Jonas Šarakauskas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: Jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano rengėjas – Architektas Jonas Šarakauskas, V. Putvinskio g. 47-4, Kaunas; tel.: (8 684) 84894, el. p.: Jonas.sarakauskas@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo planavimo uždaviniai: Detalizuoti savivaldybės bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir/ar nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus:
1.1. teritorijos naudojimo tipą;
1.2. galimus žemės sklypų naudojimo būdus;
1.3. planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų pertvarkymo principus, galimus plotų diapazonus;
1.4. užstatymo procentą ir aukštingumą;
1.5. statinių statybos zoną;
1.6. suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą; 1.7. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
1.8. kitus teritorijų planavimo teisės aktais numatytus privalomus reglamentus, sąlygas, apribojimus.
Papildoma informacija: Detalusis planas rengiamas vykdant 2014-01-09 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo Nutartį Nr. A602-923/2013.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Detaliojo plano rengimo etapo metu atliktas Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Gauta išvada - Detaliojo plano įgyvendinimas negali sukelti reikšmingų neigiamų pasekmių „Natura 2000“ teritorijoje saugomoms EB svarbos vertybėms ir šiuo atžvilgiu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-05-20 iki 2022-06-03 TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K-VT-52-22-209), Kauno r. sav. administracijos Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje, Studentų g. 3, Akademijoje, Kauno r. sav., Kauno r. sav. skelbimų lentoje ir interneto svetainėje www.krs.lt bei projekto rengėjo patalpose V. Putvinskio g. 47-4, Kaune. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022-05-27 iki 2022-06-03 Ringaudų seniūnijoje, Studentų g. 3, Akademijoje, Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaune; TPD rengėjo patalpose, V. Putvinskio g. 47-4, Kaune (tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką).
Numatomas TPD viešo svarstymo susirinkimas – 2022-06-03, 13:00 val. Ringaudų seniūnijos patalpose, Studentų g. 3, Akademijoje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo  Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvegta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-06

INFORMUOJAME JUS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO ERDVĖS G. 78, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos 2021-03-17 direktoriaus įsakymas  Nr. ĮS-576 ir 2021-04-16 direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-857, 2021-05-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-441.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – UAB „Stateta valda“, UAB „Hes-pro Vilnius“ ir fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslas – koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-419 patvirtintą Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. žemės sklypo, kad. Nr. 5233/0010:205 detalųjį planą siekiant žemės sklypą kadastro Nr. 5233/0010:205, Erdvės g. 78, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; keisti ir nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-16 iki 2022-05-27 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (proceso numeris sistemoje K-VT-52-21-263) ir Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt  Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2022-05-23 iki 2022-05-27 imtinai (5 darbo dienas) vyks Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune ir Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje, Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Infrastruktūros brėžinys
Sprendinių brėžinys

2022-05-06

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą sklype Nr.1 – šiuo metu adresas, Gimtinės g. 8, Netonių k., Raudondvario sen.,  Kauno raj.sav.) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,   tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Gimtinės g. 8, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno raj.sav.
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas, žemės sklype Gimtinės g. 8, Netonių k., Raudondvario sen., Kauno raj. sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-11 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Raudondvario seniūnijos adresu Instituto g. 1A, Raudondvaris,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt)
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2022-05-05

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0010:0030
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Karnavės k.
Žemės sklypo plotas, 0,6846 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-05-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-01-17 sprendimu Nr. TS-21 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Narėpų k., kadastro Nr. 5233/0003:359, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr. 5233/0003:149 (plotas – 1,8052 ha).
Planavimo iniciatorius –  privatus asmuo.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-05-04 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1396 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Įsakymas
5. Darbų programa
6. Sutartis

2022-05-03

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-04-05 įsakymu Nr. ĮS-370 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 4, kadastro Nr. 5270/0008:621 (toliau – Detalusis planas).
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. ĮS-2728 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 įsakymas Nr. ĮS-2989 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano rengėjas: Sonatos Liutkevičienės Individuali veikla  pagal pažymą Nr. 645334. PV Sonata Liutkevičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0039), tel.: +370 605 45942, el. paštas: sliutkeviciene@gmail.com.
Detaliojo planavimo tikslai: Suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie žemės sklypo Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 4, kadastro Nr. 5270/0008:621, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.  
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-21-591)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-21-591) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Apie Detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo susirinkimo vietą, datą ir laiką bus informuojama papildomai.

2022-05-03

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo ŽEMĖS SKLYPO NR. 656 KAUNO R. SAV., ALŠĖNŲ SEN., KAMPIŠKIŠ K., detaliojo plano koregavimą. Detalusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos Nr. TS-231, 2006m., spalio 26d. Koreguojama detaliuoju planu numatyta valymo įrenginio vieta.  Numatomas Individualus valymo įrenginys sklype Lazdynų g.4
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: T. G. S. G.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas, tel.: 8 682 75 787, el.p. mindaugas.tipinisprojektas@gmail.com. P.V. Nerijus Kelmelis A 1410
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškiš k. Lazdynų g. 4
Planavimo tikslas:
Koreguoti  valymo įrenginio vieta numatyta detaliajame plane. Numatomas individualus valymo įrenginus sklype Lazdynų g.4
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-06 iki 2022-05-19 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybėje adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8 682 75 787).Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-05-02

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo  2022-05-02 pradedamas Ledos kapinių plėtros darbų 1 etapas, kurio metu bus vykdomi esamų kapinių sausinimo darbai. Darbų pabaiga 2022-10-03. Darbus atliks UAB ,,Sumeda“.

2022-05-02

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad gautas 2022-04-28 prašymas, registruotas 2022-04-29 Nr. PK-1-145 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo“, pakeisti Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:161, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2022-05-13 (10 darbo dienų) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. paštu urbanistika@krs.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Pridedama. 2022-04-29 Nr. PK-1-145 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo“.
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimu Nr.TS-77 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:304 detaliojo plano koregavimą, koreguojant statybos zoną, statybos ribą, įvažos vietą, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Lanksvų g. 4.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: S.O.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Lanksvų g.4.
Planavimo tikslas:
Koreguojama statybos zona, statybos riba, įvažos vieta, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas, žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., Lanksvų g. 4.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-09 iki 2022-05-20 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune; Ringaudų seniūnijos patalpose adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav., plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5203/0006:0435
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Babtų sen., Sitkūnų k.
Žemės sklypo plotas, 0,8276 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turismo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-05 įsakymu Nr. ĮS-457 pakeisto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-09-29 sprendimu Nr. TS-209 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0002:311 detaliojo plano keitimas žemės sklypuose kadastro Nr. 5227/0002:692, Nr. 5227/0002:171, Nr. 5227/0002:391.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-04-28 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 607 33279).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-25 įsakymas Nr. ĮS-1455 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.       
3. Darbų programa

4. Inicijavimo isakymo pakeitimas - Stanaiciu k - el. nuorasas

5. Organizavimo ir programos isakymas - Stanaiciu k. el. dok. nuorašas

6. Stanaiciu k. programa

7. Inicijavimo sutartis - Stanaiciu k_keitimas

2022-04-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:0330
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5196 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-27

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-21 įsakymu Nr. ĮS-513 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:206, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4, kadastro Nr. 5233/0011:1070.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-26 įsakymu Nr. ĮS-1493 „Dėl Kauno rajono savivaldybės Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-21 įsakymu Nr. ĮS-513 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ąžuolų g. 4 žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:206, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-20-393.
Įsakymas

2022-04-27

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (koreguojant statybos zoną, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą sklypuose Nr.1 ir Nr. 2 – šiuo metu adresas, Slėnio g. 16 ir Slėnio g. 18, Garliava, Kauno raj.sav.) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,   tel. 8-654-64286.
Planuojamos teritorijos adresas: Slėnio g. 16 ir Slėnio g. 18, Garliava, Kauno raj.sav.
Detaliojo plano tikslas – statybos zonos, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas, žemės sklypuose Slėnio g. 16 ir Slėnio g. 18, Garliava, Kauno raj. sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-04-29 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Garliavos seniūnijos adresu Vytauto g. 62, Garliava,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. gegužės 13 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-26

Aplinkos apsaugos agentūra prašo dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ paskelbti šį skelbimą:

,,Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) informuoja, kad gauta paraiška UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, Jėgainės g. 6 Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo pakeitimo ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai - Agentūra.

Su pateikta paraiška galima susipažinti Agentūroje (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008; +370 687 55365, el. p. aaa@gamta.lt) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iš anksto susitarus su atsakingais darbuotojais paskelbtais telefonais ar el. p. arba Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje Veiklos sritys > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02) (http://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586).

Pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo galima teikti Agentūrai 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.

Informuojame, kad už skelbimo paskelbimą apmokėsime pagal pateiktą sąskaitą. Kartu su sąskaita prašytume atsiųsti vieną laikraščio, kuriame išspausdintas minėtas skelbimas, egzempliorių.

2022-04-26

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-23 įsakymu Nr. ĮS-1268 patvirtinto Kauno r. sav., Alšėnų sen., Šniūrų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5247/0012:737, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2021-09-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, mob. tel. 8 620 83492.
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1399 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa

4. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-16 įsakymas Nr. ĮS-1753 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ su darbų programa;
5. 2022-05-16 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-596.

2022-04-25

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 111, žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0010:7 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. TS- 275 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g., žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0010:5, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-05-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymas Nr. ĮS-1403 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
3. Darbų programa.

4. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-13 įsakymas Nr. ĮS-1725 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ su darbų programa;

5. 2022-05-13 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-589.

2022-04-25

INFORMUOJAME JUS APIE PARENGTĄ KAUNO R. SAV., ZAPYŠKIO SEN., DIEVOGALOS K., ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5293/0006:264) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2013 M. RUGPJŪČIO 9 D. KAUNO R. SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. ĮS-1413 KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS, STATYBOS RIBOS IR APRŪPINIMO INŽINERINIAIS TINKLAIS BŪDO KEITIMO SKLYPE NR. "1", DABARTINIS ADRESAS - VARYKLOS G. 2, DIEVOGALOS K., ZAPYŠKIO SEN., KAUNO R. SAV.) PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS:
Koreguojamas dokumentas – Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5293/0006:264) detalusis planas, patvirtintas 2013 m. rugpjūčio 9 d. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1413.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo.  
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5293/0006:264) detaliojo plano, patvirtinto 2013 m. rugpjūčio 9 d. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1413, nustatytus: statinių statybos zoną, statybos ribą ir aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą sklype Nr. "1", dabartinis adresas - Varyklos g. 2, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-05-03 iki 2022-05-16 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir Zapyškio seniūnijoje, Šviesos g. 18, Kluoniškių k. Zapyškio sen., Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-25

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 20.1 ir 20.2 papunkčiais, informuojame, jog pradedamas rengti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. ĮS-974 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kadastro Nr. 5283/0006:247, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr. 5283/0006:293 (plotas – 2,4940 ha) (toliau – Detalusis planas).
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-28 įsakymas Nr. ĮS-1081 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-15 įsakymas Nr. ĮS-1354 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, buveinės adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, el. paštas: info@krs.lt, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „GT projektai“, į. k. 305478384.
Planavimo rengėjas: architektas Nerijus Kelmelis, atestato Nr. 1410, tel. 8 689 64444, el. p. nerijus@kelmelis.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5283/0006:293 į du ar daugiau žemės sklypų;
2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Koncepcija nerengiama.
Susipažinti su rengiamo Detaliojo plano proceso dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-22-350.
Apie parengto Detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Pasiūlymai dėl Detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-15 įsakymas Nr. ĮS-1354 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

2022-04-21

Informuojame apie ŽEMĖS SKLYPO ROMAINIŲ KAIMELĖS K. UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV., SKLYPŲ NR. 314,156, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR.14A, KOREGAVIMAS TECHNINIO PROJEKTO METU
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų tikslinimas (tikslinama statybinė zona) rengiant statinio techninį projektą.
Koreguojamas detalusis planas:
ŽEMĖS SKLYPO ROMAINIŲ KAIMELĖS K. UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV., SKLYPŲ NR. 314,156, DETALUSIS PLANAS, PATVIRTINTAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2006 LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMU NR. TS-269 „DĖL SKLYPŲ PAGRINDINĖS MAUDOJIMO [PASKIRTIES KEITIMO, SUJUNGIMO IR PADALIJIMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO IR KAUNO RAJONO SAVIVAKDYBĖS TARYBOS 2006-06-29 SPRENDIMO NR.  TS-141 PUNKTO DALINIO PEKITIMO “.
Detaliojo plano organizatorius:
Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. Nr.+370 37  305503, el.p.: info@krs.lt
Detaliojo plano iniciatorius:
LR TR.
Detaliojo plano rengėjas:
MB “Archasas”, į.k.  304398191;
Projekto vadovė Giedre Karenė; atestato Nr. TPV0023, el. p.: giedre.karene@gmail.com
Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis:
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 8D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 318.3, 318.3.1 papunkčiu, Teritorijų planavimo įstatymo aktualia redakcija (nuo 2021-07-01) 28 straipsnio 9, 12 punktais ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)-8 skyrius. Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-30 iki 2022-05-14 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) internetiniame tinklalapyje www.krs.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Užliedžių  seniūnijoje, Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2022 m. gegužės mėn. 14 d. imtinai:
•planavimo organizatoriui – Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktoriui,
•rengėjui – MB “Archasas”,  PV G. Karenei, tel. +370 600 81416, el. paštas: giedre.karene@gmail.com
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys (1), (2)

2022-04-20

Kauno rajono savivaldybėje Vandžiogalos seniūnijoje planuojamas įgyvendinti  Užtvankų, perduotų patikėjimo teise valdyti Kauno rajono savivaldybei, hidrotechnikos statinių rekonstravimo techninis darbo projektas“.

Statytojas: Kauno rajono savivaldybė,

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.; tel. (8 37) 305 503; el. p.  info@krs.lt.

Projekto rengėjas: MB „Melioracijos servisas“,

Maironio g. 31-3, Maironių k., LT-86203 Kelmės raj.  tel. 8 621 31548 el. p. melservisas@gmail.com.

Projekto vadovė Gintarė Skrockienė, tel. 8 682 68180, el. p. gintare.skrockiene@gmail.com.

Pastabos ir pasiūlymai dėl numatomų rekonstravimo darbų iš naudotojų priimami 20 dienų po informacijos paskelbimo.

2022-04-19

Informuojame visuomenę apie parengtą 2001-10-05 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1252 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0013:641) esančio Kauno r., Ginėnų k., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5217/0013:679) Neries g. 10, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. koreguojamame detaliajame plane suplanuoto projektiniu Nr. 20, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kadastrinis numeris 5217/0013:679, esantis Neries g. 10, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r., plotas 0.1071 ha.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 503, el. p.: info@krs.lt, internetinė svetainė www.krs.lt.
Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  mbtaurena@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0013:641), esančio Kauno r., Ginėnų k., detaliojo plano, patvirtinto 2001-10-05 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1252, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5217/0013:679) Neries g. 10, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. koreguojamame detaliajame plane suplanuoto projektiniu Nr. 20, koreguojant staybos ribą ir statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-02 iki 2022-05-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krc.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-05-09 – 2022-05-13 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696) ir Kauno rajono savivaldybės patalpose adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-13 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-14

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 p. (pagal institucijų pastabas pakeitus sprendinius), INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO R. SAV. TARYBOS 2013-10-24 SPRENDIMU NR. TS-423 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., SERGEIČIKŲ II K., ŽEMĖS SKLYPŲ, KAD. NR. 5233/0013:220, KAD. NR. 5233/0013:221 IR KAD. NR. 5233/0013:222, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., SERGEIČIKŲ II K.: KAD. NR. 5233/0013:459, RATO G. 1, RATO G. 2, RATO G. 3, RATO G. 4, RATO G. 5, RATO G. 6 IR RATO G. 7 PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 09-24 įsakymas Nr. ĮS-2893 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-14 įsakymas Nr. ĮS-3105 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2021-10-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo
sutartis Nr. S-1258.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslas – sujungti žemės sklypus Rato g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir kad. Nr. 5233/0013:459 į vieną sklypą ir padalinti į 5 dalis, vienam iš atidalintų sklypų nustatyti naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; koreguoti nustatytus bei nustatyti naujus teritorijos
naudojimo reglamentus.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-04-25 iki 2022-05-06 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-21-640)
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar rengėjui inga@nebrau.com bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto
sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0001:0127
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Šiulių k.
Žemės sklypo plotas, 1,5957 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0010:1644
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Poderiškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5273/0013:0116
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k.
Žemės sklypo plotas, 7,2715 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0012:0376
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k.
Žemės sklypo plotas, 0,94 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0008:0045
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.
Žemės sklypo plotas, 5,8954 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5270/0016:0535
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Raudondvario sen., Senųjų Bernatonių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5065 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-14

INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-05-19 ĮSAKYMU NR. ĮS-949 PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMĄ, ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., MITKŪNŲ K., JURAGIŲ G. 30 (KADASTRO NR. 5250/0010:1376), KURIO PLOTAS 0,1448 HA, JURAGIŲ G. 32 (KADASTRO NR. 5250/0010:1377), KURIO PLOTAS 0,1456 HA, JURAGIŲ G. 34, (KADASTRO NR. 5250/0010:1378), KURIO PLOTAS 0,2178 HA:
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-11-30 įsakymu Nr. ĮS-3687 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“ ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2022 m. sausio 31 d. Nr. S-94.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. (8 37) 305 503
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)
Adresas korespondencijai – A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251,
el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com, tel. 8676 48778
Detaliojo plano rengėjas – architektė J.Mačiukėnaitė, A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas 45251, tel. 8676 48778, el.p.: justina.maciukenaite@gmail.com
Detaliojo plano tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kuris bus prijungtas prie žemės sklypų Kauno r. sav., Ringaudų sen.,Mitkūnų k., kadastro Nr. 5250/0010:1092, kadastro Nr. 5250/0010:997 ir Juragių g. 30, kadastro Nr. 5250/0010:1376, Juragių g. 32,  kadastro Nr. 5250/0010:1377, Juragių g. 34, kadastro Nr. 5250/0010:1378. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-04-25 iki 2022-05-06 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje  TPD Nr. K-VT-52-22-96) bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaune, ir  Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl. patalpose.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2022-05-02 iki 2022-05-06 imtinai (5 darbo dienas) Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, ir Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl. patalpose.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2022-05-09, 12.00 val., Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl. patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinio brėžinio kopija
Inžinerinės infrastrukt ūros ir transporto organizavimo brėžinio kopija

2022-04-14

Informuojame: supaprastinta tvarka rengiamas detaliojo plano Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimu Nr.TS-286 patvirtinto žemės sklypo kadastrinis Nr. 5283/0004:16 Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių kaimelės k., detaliojo plano koregavimas, koreguojant statybos ribą, statybos zoną, žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių kaimelės k., Zylių g.2, Zylių g.6 .
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys - D. J., I. J., G.Š., R. P.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių kaimelės k., Zylių g. 2. Sklypo plotas 0,1395 ha.
Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių kaimelės k., Zylių g. 6. Sklypo plotas 0,1363 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos statybos zoną, statybos ribą, žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Romainių kaimelės k., Zylių g. 2, Zylių g.6.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-04-22 iki 2022-05-05 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt;
Kauno rajono savivaldybės adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas; Užliedžių seniūnijos patalpose adresu: Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno raj. sav.;
plano rengėjo UAB “Planuotojai” patalpose adresu: Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kaunorajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. gegužės 05 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-13

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų LRV 1996 -09-18 d. nutarimu Nr.1079, 20.1 ir 20.2 papunkčiais, informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-302 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:414, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.: Šalpusnių g. 1, kadastro Nr. 5250/0010:1356 ir Šalpusnių g. 2, kadastro Nr. 5250/0010:1375.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. ĮS–1013 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ĮS–1262 “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
TPD tikslai ir uždaviniai:
1. Padalinti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės
sklypus, kadastro Nr. 5250/0010:1356 ir kadastro Nr. 5250/0010:1375, į du ar daugiau žemės sklypų;
2.Nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos
naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Eko kotedžai“; tel.Nr. 8 640 52507; Šalpusnių g. 1D-3, Tabariškiai, LT-53330 Kauno r.
Detaliojo plano rengėjas: Aurelija Povilaitienė, tel. Nr. 8 609 77450, adresas: Raudondvario pl. 164, Kaunas; el. p. eleonoraplepyte@gmail.com, projekto vadovė - Aurelija Povilaitienė.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija - nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) -nerengiamas (pagal Planų ir programų strateginio pasekių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 d. nutarimu Nr.967 “Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”). Koncepcija nerengiama. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti - neorganizauojamas.
Susipažinti su rengiamo teritorijų planavimo dokumentais, galima TPDRIS interneto svetainėje www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-52-22-314, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt bei skelbimų lentoje adresu: Savanorių pr. 371, Kaunas; Ringaudų seniūnijos skelbimų lentoje adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl., Ringaudų sen., Kauno r. LT – 53358, detaliojo plano rengėjo patalpose Raudondvario pl. 164, Kaunas (mob.tel 8 609 77450).
Apie parengto Detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

2022-04-13

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:1132, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. 2J, kadastro Nr. 5250/0010:1647.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-04-28 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-04-07 įsakymas Nr. ĮS-1233 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ ir darbų programa.

Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-03 įsakymas Nr. ĮS-1585 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
2022-05-03 įsakymu Nr. ĮS-1585 patvirtinta darbų programa;
2022-05-04 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-526.

2022-04-13

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748, detaliųjų planų koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k.: Gėlių g. 2B, kadastro Nr. 5250/0010:995 ir Gėlių g. 2K, kadastro Nr. 5250/0010:373.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-13 įsakymu Nr. ĮS-1306 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. ĮS-748 patvirtintų detaliųjų planų koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k.: Gėlių g. 2B, kadastro Nr. 5250/0010:995 ir Gėlių g. 2K, kadastro Nr. 5250/0010:373, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-21-401 ir TPD Nr. K-VT-52-21-402.

Įsakymas

2022-04-12

Informuojame apie parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-30 įsakymu Nr. ĮS-1496 patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Kulautuva, Akacijų al. 34B, kadastro Nr.5237/0001:52, Akacijų al. 34C, kadastro Nr. 5237/0001:38,  Liudo Giros g. 8, kadastro Nr.5237/0001:23“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Budrevičienė, el.p.: Jurgita.budreviciene@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys, adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-3619 (2021-11-24), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-3843 (2021-12-13), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-77 (2022-01-26).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti, koreguoti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka, sprendinių vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, Kulautuvos seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-80).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-04-21 iki 2022-05-04 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-22-80), Kauno r. Kulautuvos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-22-80), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p.  Jurgita.budreviciene @krs.lt) detaliojo plano rengėjui N.Kelmeliui (el. p. nerijus@kelmelis.lt),  iki 2022 m. gegužės 4 d. (imtinai).
Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu teams platformoje. Susirinkimas įvyks 2022 m. gegužės 5 d. 12:00 val. adresu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a71882a7b70134a5f85b86108da0e291a%40thread.tacv2/1649752801298?context=%7b%22Tid%22%3a%22966a871d-b9d4-4b29-b586-2d6c025397dc%22%2c%22Oid%22%3a%229a6ca285-645b-4c2d-879e-71836b748d02%22%7d

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2022-04-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. 24 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0007:652, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Eglynėlio g. 2, kadastro Nr. 5283/0007:874, kurio plotas 0,1225 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-04-12 iki 2022-04-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-15 įsakymas Nr. ĮS-922 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.       
3. Darbų programa

4. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-05-16 įsakymas Nr. ĮS-1752 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
5. 2022-05-16 įsakymu Nr. ĮS-1752 patvirtinta darbų programa;
6. 2022-05-18 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-604.

2022-04-08

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMĄ TERITORIJOJE, APIMANČIOJE APIE 70 HA KVARTALĄ JURAGIŲ KAIME, GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOJE, KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Pradedamas rengti Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno r. sav. tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno r. sav. tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395 žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimas teritorijoje, apimančioje apie 70 ha kvartalą, (tame kvartale) ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia–Mauručiai žemės sklypų kadastro Nr. 5227/0003:71 ir Žemdirbių g. (toliau – Detalusis planas).
Planavimo pagrindas:
-Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. ĮS-576 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
-Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. ĮS-821 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, buveinės adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305503, el. paštas: info@krs.lt, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Persialita“, buveinės adresas Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, tel. +370 (658) 55555, el. paštas: mindaugas@pjeproject.lt
Planavimo rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90 (D korpusas), LT-09303 Vilnius, el. p.: info@kelprojektas.lt. Kontaktiniai asmenys: teritorijų planavimo vadovė Kristina Paužienė, tel.: +370 (682) 41505, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt., projekto dalies vadovas – Remigijus Šimkus, tel.: +370 (640) 25664, el. paštas.: remigijus.simkus@kelprojektas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
-teritorijoje, apimančioje kvartalą, ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia–Mauručiai, žemės sklypų kadastro Nr. 5227/0003:5, Nr. 5227/0003:71 ir Žemdirbių g.:
-suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie nurodytoje teritorijoje esančių žemės sklypų;
-sujungti nurodytoje teritorijoje esančius žemės sklypus ir juos padalinti;
-nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, žemės naudojimo būdus, pertvarkymo principus ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – detalusis planas.
Apie parengto Detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Susipažinti su rengiamo Detaliojo plano proceso dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-52-22-210.
Pasiūlymai dėl Detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

2022-04-06

Informuojame: supaprastinta tvarka rengiamas detaliojo plano "Dėl Kauno r.sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., žemės sklypo kadastrinis Nr.5283/0007:584, detaliojo plano”, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr.TS-81 koregavimas, koreguojant statybos ribą, statybos zoną, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Šilagirio g.46.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: privatūs asmenys - I. B., M.B.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Šilagirio g.46. Sklypo plotas 0,0800 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos statybos zoną, statybos ribą, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Šilagirio g.46.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-04-15 iki 2022-04-29 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Užliedžių seniūnijos patalpose adresu: Topolių g. 5, LT- 54310 Giraitės k., Kauno raj. sav.; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. balandžio 29 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-04-06

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0007:0111
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k.
Žemės sklypo plotas, 0,5000 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-04-05

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-573 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:220, detaliojo plano koregavimą sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.: kadastro Nr. 5283/0004:347, kadastro Nr. 5283/0004:348, Pienių g. 28, kadastro Nr. 5283/0004:352, Pienių g. 28A, kadastro Nr. 5283/0004:353, Pienių g. 32, kadastro Nr. 5283/0004:359, Pienių g. 32A, kadastro Nr. 5283/0004:360, Pienių g. 30A, kadastro Nr. 5283/0004:358 ir Pienių g. 30, kadastro Nr. 5283/0004:361.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-05 įsakymu Nr. ĮS-1198 „Dėl Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. ĮS-573 patvirtinto Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5283/0004:220, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k.: kadastro Nr. 5283/0004:347, kadastro Nr. 5283/0004:348, Pienių g. 28, kadastro Nr. 5283/0004:352, Pienių g. 28A, kadastro Nr. 5283/0004:353, Pienių g. 32, kadastro Nr. 5283/0004:359, Pienių g. 32A, kadastro Nr. 5283/0004:360, Pienių g. 30A, kadastro Nr. 5283/0004:358 ir Pienių g. 30, kadastro Nr. 5283/0004:361, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-456.
Įsakymas

2022-04-04

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-08 sprendimu Nr. TS-261 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5293/0006:421, detaliojo plano keitimą.
Keitimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-04 įsakymu Nr. ĮS-1180 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-08 sprendimu Nr. TS-261 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5293/0006:421, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-21-697.

2022-04-01

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad Kauno rajone pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt), atsakingi asmenys – Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt, jo nesant
šios grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. paštas vytautas.palevicius@sumin.lt.

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija – J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, atsakingas asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto vadovės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

Projekto rengėja – Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas),
LT-44192 Kaunas, el. paštas info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt,
atsakingas asmuo – projekto vadovė Zita Bagdonienė, tel. +370 620 58769, el. p. zita.bagdoniene@kelprojektas.lt).

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1P-121-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyrelyje „Teisinė informacija“).

Projekto teritorija: Kauno rajono Garliavos apylinkių seniūnijos Pagirių, Ilgakiemio, Pajiesio, Rašnavos, Juraitiškės kaimuose (Pajiesio kadastro vietovėje) esanti apie 264 ha dydžio teritorija pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1P-121-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios“. 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kauna–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano  patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos Nr. T00082190) patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZPVP-104641.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.

2022-03-31

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius – planavimo organizatorius, parengus Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimo atrankos vertinimui atlikti dokumentą, atsižvelgdamas į vertinimo subjektų išvadas, 2022-03-24 raštu Nr. SD-1302 nusprendė, kad rengiant Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-43, atnaujinimą, nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, 49500, tel.: (8 37) 30 55 02, el. p: administratorius@krs.lt
Rengimo pagrindas: 2020-10-22 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-383 „Dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija: Akademijos mstl., Noreikiškių k., Babtų mstl., Domeikavos k., Ežerėlio m., Garliavos m., Mastaičių k. (jo dalis), Teleičių k., Jonučių k., Narsiečių k. (jo dalis), Naugardiškės k., Girionių k., Karmėlavos mstl., Karmėlavos II k., Biruliškių k., Neveronių k., Raudondvario k., Vandžiogalos mstl., Čekiškės k., Kulautuvos mstl., Viršužiglio k., Sitkūnų k. ir Vilkijos m.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Plano rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo-Vaižganto 8–1, 01108 Vilnius, Tel. +370 (5) 210 7210 | Faks. +370 (5) 210 7211. El. paštas: info.lt@nomineconsult.com, www.nomineconsult.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;
2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.
Susipažinti su priimtu sprendimu dėl SPAV, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir SPAV atrankos dokumentu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainė: www.tpdris.lt/, teritorijų planavimo dokumento Nr. RJ-52-21-106, Kauno rajono savivaldybės administracijoje, Aplinkos skyriuje, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Kauno savivaldybės  interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose.
Sprendimas dėl SPAV
Pažyma

2022-03-30


Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004-05-17 sprendimu Nr. TS-94 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., kadastro Nr. 5227/0003:18 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Pievų g. 5, kadastro Nr. 5227/0003:18.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-128.
Planuojama teritorija: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Pievų g. 5, kadastro Nr. 5227/0003:18 (1.8845 ha).
TPD pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. ĮS-173 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”.
TPD lygmuo: Vietovės.
TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).
TPD uždaviniai: Žemės sklypui koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Detaliojo plano rengimas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.
TPD organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatoriai: privatūs asmenys A. A. ir E. A. - pagal 2021-03-03 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S-210 (TPDRIS iniciatorius atstovauja projekto vadovė Jovita Pauplienė).
TPD rengėjas: J. Pauplienė; IVVP Nr. 458028, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, tel. 8 699 19914, jovita.paupliene@gmail.com
TPD projekto vadovas: Jovita Pauplienė, tel. 8 699 19914, jovita.paupliene@gmail.com
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas, nes planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Parengto žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., Pievų g. 5, detaliojo plano koregavimo sprendinių viešinimas numatomas (10 darbo dienų) nuo 2022m. balandžio 04 d. iki 2022m. balandžio mėn. 15 d.:
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-21-128);
- Kauno rajono savivaldybės interneto puslapyje https://www.krs.lt;
- Kauno r. Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r.
- Kauno r. savivaldybės administracijos patalpose Savanorių pr. 371, Kaunas;
- rengėjo patalpose, Jurbarko g. 2-301, Kaunas (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 699 19914).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti:
- raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022 m. balandžio mėn. 15 d. imtinai;
- A. A. ir E. A.  įgaliotam asmeniui Jovitai Pauplienei, +370 699 19914, jovita.paupliene@gmail.com;
-  Rengėjui Jovitai Pauplienei, +370 699 19914, jovita.paupliene@gmail.com
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2022-04-04 iki 2022-04-15, nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-30

Informacinis pranešimas apie parengtą projekto „Rail Baltica“ Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo poveikio aplinkai vertinimo
PROGRAMĄ
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 23 63, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 38 72, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 39 65, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 698) 88 312, Kontaktinis asmuo Aušra Švarplienė.
PŪV pavadinimas ir vieta – Projekto „Rail Baltica“ Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depas savo veiklą vykdys Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos ir Neveronių seniūnijose ir Jonavos rajono savivaldybės Užusalių seniūnijoje.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-706) 62 008.
Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.
Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-projekto-rail-baltica-kauno-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depo-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa/; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkeliu-infrastrukturos-prieziuros-depu-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas).
Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Aplinkos apsaugos agentūra priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma.

2022-03-29

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. ĮS-974 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., kadastro Nr. 5283/0006:247, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kadastro Nr. 5283/0006:293 (plotas – 2,4940 ha).
Planavimo iniciatorius –  „GT projektai“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-03-29 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-28 įsakymas Nr. ĮS-1081 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2022-03-29

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2007 M. GEGUŽĖS 3 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-38 galiojančio detaliojo plano (Sklypų kad.nr. 5260/0003:105 ir 5260/0003:108,Karkazų k. Garliavos apyl, sen., Kauno rajone, detalusis planas) korekciją pakeičiant aprūpinimo inžineriniais tinklais (buitinių nuotekų tinklais) principą.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Kapsai", Kapsų g.77- Šakių g.1., Kaunas. PV Joseb Garanašvili, Architektas Ainis Balsys, Tel. + 370 699 47174, el.p.: info@kapsunamai.lt
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Draustinio g. 33, 31, 29.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – nekeičiant kitų detaliojo plano sprendinių, numatyti vietinius nuotekų valymo įrenginius sklypams nr. 8, 9, 10, Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Draustinio g. 33, 31, 29.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-04-01 iki 2022-04-15 LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
UAB "Kapsai" patalpose, Kapsų g.77- Šakių g.1., Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu + 370 699 47174)
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-24

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-302 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:414, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k.: Šalpusnių g. 1, kadastro Nr. 5250/0010:1356 ir Šalpusnių g. 2, kadastro Nr. 5250/0010:1375.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-04-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama: Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-03-22 įsakymas Nr. ĮS-1013 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
Darbų programa

Administracijos direktoriaus 2022-04-11 įsakymas Nr. ĮS-1262 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;

Teritorijų planavimo dokumento inicijavimo sutartis 2022-04-12 Nr. S-425

 

2022-03-21

Vadovaujantis 2018m. rugpjūčio 29d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130    Kaunas–Prienai–Alytus  iki  Kauno  rajono  savivaldybės  teritorijos  ribos  susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“,parengtas  magistralinio kelio  A5  Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau –specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) projektas.Planavimo  organizatorius–Lietuvos  Respublikos  susisiekimo  ministerija  (Gedimino  pr.  17, 01505  Vilnius,  tel.  (8  5)  261  2363,  el.  p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius  (tel.  (8  5)  239  3965,  el.  p. vytautas.palevicius@sumin.lt)  ir  Plėtros  ir  tarptautinio bendradarbiavimo  grupės  vyriausiasis  specialistas  Darius  Sriubas  (tel.  (8  5)  239  3981,  el.  p. darius.sriubas@sumin.lt).Plano  rengėjas–UAB„Kelprojektas“(Žalgirio  g.  90,  09303  Vilnius,  el.  p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt/). Kontaktinis asmuo: teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus, tel. 8 640 25664, el. p. remigijus.simkus@kelprojektas.lt.Susipažinti su specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. imtinai galima:1)Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/;2)Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  dokumentų  rengimo  ir  teritorijų  planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau –TPDRIS) interneto svetainėje https://www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-NC-52-18-459.Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto ekspozicija nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. imtinai vyks:1)Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos buveinėje adresu Gedimino pr. 17, Vilniuje (tel.  (8  5)  239  3965,  (8  5)  239  3981). Dėl su Covid-19 pandemijos valdymu susijusių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių, į viešą ekspoziciją bus įleidžiami tik iš anksto nurodytais kontaktiniais telefonais užsiregistravę asmenys;2)Kauno rajono savivaldybės administracijosGarliavos apylinkių seniūnijos buveinėje adresu: Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas.Specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto viešas svarstymas įvyks 2022 m. gegužės 30 d. 17:00 val. Juragių bendruomenės centro patalpose adresu: Girininkų g. 6, Juragių kaimas, Kauno rajonas.Viešas svarstymas papildomai bus transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą, asmenys, pageidaujantys viešame svarstyme dalyvauti nuotoliniu būdu, apie tai turi informuoti viešo svarstymo organizatorius elektroninio pašto adresu remigijus.simkus@kelprojektas.lt.  Asmenims,
informavusiems apie savo pageidavimą viešame svarstyme dalyvauti nuotoliniu būdu, bus atsiųsta internetinė prisijungimo nuoroda.    Pasiūlymai dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais  kontaktais  teikiami  raštu  arba  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir  jo  metu.Pasibaigus viešam svarstymui pasiūlymai nebebus priimami.

2022-03-18

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis bendrąja tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-592.
 Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, kurio plotas 0,0831 ha; Žemės sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907, kurio plotas 0,0700 ha.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano iniciatorius – S. J., J. J., E. K., D. K. (nuasmeninta) pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengėjas: Sonatos Liutkevičienės Ind. Veikla  pagal pažymą Nr. 645334. PV Sonata Liutkevičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0039), tel.: +370 605 45942, el. paštas: sliutkeviciene@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-09 įsakymas Nr. ĮS-2732" dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 Nr. įsakymas Nr. ĮS-2984 "Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai: Suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie žemės sklypų Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Baigiamasis etapas: teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: Sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2021 m. III-IV ketvirtis – 2022 m. I ketvirtis.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-03-28 d. iki 2022-04-12 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt,  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Vieša ekspozicija nuo 2022-03-28 d. iki 2022-04-12  d. (daugiau kaip 5 darbo dienos)  Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo  patalpose (Raudondvario pl. 78, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 605 45942).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-04-12 d., 13.00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Raudondvario pl. 78, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui,  iniciatoriui  ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  nuo 2022-03-28 d. iki 2022-04-12 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el. p. sliutkeviciene@gmail.com. ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0541
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 2,6717 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai):  parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.                   suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0008:0059
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.
Žemės sklypo plotas, 2,1300 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0007:0890
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k.
Žemės sklypo plotas, 4,6028 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5233/0013:0525
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.
Žemės sklypo plotas, 0,7880 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-16

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5280/0012:0741
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Samylų sen., Dubravų k.
Žemės sklypo plotas, 0,5005 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-16

Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 18 punktu informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-02-11 įsakymu Nr. ĮS-497 nusprendė organizuoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimą.
Nustatytas planavimo tikslas – patikslinti Raudondvario, Karmėlavos ir Kauno miesto aglomeracijas Kauno rajone.
Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas; tel. (8 37) 30 55 02, el. p: www.administartorius@krs.lt.
Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – savivaldybės.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka ir vertinimas neatliekamas.
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimo planavimo darbų programa patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymu Nr. ĮS-798 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Susipažinti su pradedamu rengti specialiojo planavimo dokumentu ir sekti eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas , teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje S-RJ-52-22-222.
2022-02-11 įsakymas Nr. ĮS-497
2022-03-04 įsakymas Nr. ĮS-798
Planavimo darbų programa

2022-03-15

Informuojame apie parengtą „Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-15 įsakymu Nr. 1271 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Kumpių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:349, detaliojo plano keitimas“.

Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Blaževičienė, el.p.: Jolanta.blazeviciene@krs.lt, tel. (8 37) 305 583.

Planavimo iniciatorius: UAB "Raben Real Estate Lithuania" 305750731 (atstovaujama pagal įgaliojimą Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;

Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.

Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-3581 (2021-11-22), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1458 (2021-12-14).

Planavimo tikslas: Keisti visos planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimąinžineriniais tinklais ir kita.

Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka, sprendinių vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, Domeikavos seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-21-791).

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-03-23 iki 2022-04-05 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-21-791), Kauno r. Domeikavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.

Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-21-791), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p.  Jolanta.blazeviciene @krs.lt) detaliojo plano rengėjui N.Kelmeliui (el. p. nerijus@kelmelis.lt),  iki 2022 m. balandžio 5 d. (imtinai).
Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu teams platformoje. Susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 6 d. 12:00 val. adresu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDExY2MwMDYtZTI5MC00MGM1LWJlYjQtNTAyNmFmODQwYzc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22966a871d-b9d4-4b29-b586-2d6c025397dc%22%2c%22Oid%22%3a%229a6ca285-645b-4c2d-879e-71836b748d02%22%7d

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2022-03-15

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. birželio 19 d. Nr. TS-231 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas sklype Nr.30 – šiuo metu adresas Motiejaus Gustaičio g. 46, Rokų k., Rokų sen., Kauno raj.(kad. Nr. 5273/0013:475) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 8 604 06271
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Adresas korespondencijai - M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.:  archidiza.darbas@gmail.com tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.:  archidiza.darbas@gmail.com tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano tikslas –planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo keitimas , žemės sklype Motiejaus Gustaičio g. 46, Rokų k., Rokų sen., Kauno raj.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-03-16 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Rokų seniūnijos adresu Nemuno g. 14, Rokai,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2022-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0007:0173
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k.
Žemės sklypo plotas, 4,6918 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-10

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0001:0199
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Mikliūnų k., Pakalnės g. XXX
Žemės sklypo plotas, 1,1275 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-09

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 8 d. Nr. ĮS-1750 patvirtinto detaliojo plano koregavimą (planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais keitimas sklype Nr.17 – šiuo metu adresas Lauko g.17, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno raj. sav., kad.Nr.5250/0016:1155) ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Adresas korespondencijai - M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.:  archidiza.darbas@gmail.com,  tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: archidiza.darbas@gmail.com,   tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano tikslas – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais keitimas, žemės sklype Lauko g. 17, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno raj. sav.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra SPAV vertinimo objektas.
Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-03-14 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30, Kaune, ir Ringaudų seniūnijos adresu Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen.,  Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-08

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PARENGTĄ KAUNO R. SAV. TARYBOS 2013-10-24 SPRENDIMU NR. TS-423 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., SERGEIČIKŲ II K., ŽEMĖS SKLYPŲ, KAD. NR. 5233/0013:220, KAD. NR. 5233/0013:221 IR KAD. NR. 5233/0013:222, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., SERGEIČIKŲ II K.: KAD. NR. 5233/0013:459, RATO G. 1, RATO G. 2, RATO G. 3, RATO G. 4, RATO G. 5, RATO G. 6 IR RATO G. 7 PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-24 įsakymas Nr. ĮS-2893 „Dėl teritorijų  planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-14 įsakymas Nr. ĮS-3105 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2021-10-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1258.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslas – sujungti žemės sklypus Rato g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir kad. Nr. 5233/0013:459 į vieną sklypą ir padalinti į 5 dalis, vienam iš atidalintų sklypų nustatyti naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; koreguoti nustatytus bei nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-03-17 iki 2022-03-30 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-21-640) bei rengėjo patalpose, Raguvos g. 4, Kaunas (biuras dalį laiko dirba nuotoliu, todėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 698 11 891). Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2022-03-24 iki 2022-03-30 imtinai (5 darbo dienas) vyks Kauno rajono savivaldybėje Savanorių pr. 371, Kaune ir Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65A, Karmėlavoje. Viešo detaliojo plano svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2022-03-31, 10.00 val., detaliojo plano rengėjo patalpose, Raguvos g. 4, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar rengėjui  inga@nebrau.com  bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.    
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-04

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2014 M SPALIO 30 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRENDIMU NR. TS-449 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., VILKIJOS SEN., VILKIJOS M., ČEKIŠKĖS G. 75, KAD. NR. 5290/0001:428, DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KEITIMAS, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REGLAMENTŲ
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – IĮ “Sanrita” (įm.k. 300136195).
Detaliojo plano rengėjas – Agnės Pūkienės individuali veikla Nr. 955044, Parko g. 10, Lapės, Kauno raj., PV Aurelija Povilaitienė, Architektė Agnė Pūkienė, Tel. 8-650-62197, el.p.: agne.pukiene@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Čekiškės g. 75, kadastrinis Nr. 5290/0001:428.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribos koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos k., Čekiškės g. 75, kadastrinis Nr. 5290/0001:428, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-03-14 iki 2022-03-25 imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Vilkijos miesto seniūnijos patalpose, Kauno g. 37, Vilkija.  ir iš rengėjos (Tel. 8-650-62197, el.p.: agne.pukiene@gmail.com).
Planavimo pasiūlymus dėl parento projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. TS-456 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Keramikų g. 30, kadastro Nr. 5233/0016:1536.
Planavimo iniciatorius –  UAB „Baltisches haus“ , MB „Agresyvus kapitalas“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki                 2022-03-18 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-03 įsakymas Nr. ĮS-762 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
5. Inicijavimo sutartis

2022-03-04

INFORMAVIMAS APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ TECHNINIO PROJEKTO METU
Dokumento pavadinimas: „Sklypų sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamentų nustatymo Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. detaliojo plano koregavimas žemės sklype Povų g. 31 Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r.“ (TECHNINIO PROJEKTO METU).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Darbymetis“.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus projektai“ (įm.kodas 300068506) – PV Gintautas Putrius (atestato Nr. A1493), Tel. nr.: 8 612 10160, el. p.: gintautas@vilniausprojektai.lt.
Planuojamos teritorijos adresas: Povų g. 31, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r..
Planavimo tikslas:
1.Koreguoti prisijungimo prie buitinių nuotekų tinklų sprendinius nekeičiant kitų teritorijos ir naudojimo režimo reglamentų. Numatytas prisijungimas prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų keičiamas į prijungimą prie laikinų vietinių buitinių nuotekų tinklų (vietinės nuotekų valyklos).
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-03-08 iki 2022-03-23 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Šeimyniškių g. 14, Vilniuje (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-612-10160), ir Alšėnų seniūnijos patalpose adresu Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. kovo 23 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-04

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRĄ
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 01 d. įsakymas Nr. V-145 „Dėl Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo ".
Planavimo uždaviniai:
1.išnagrinėti galimybes sudaryti prielaidas valstybės nuosavybėje esančios prieplaukos (T. Masiulio g. 21 B, Kaunas) statuso keitimui į uostą – pagal poreikį išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zoną bei pateikti pasiūlymus dėl uostui priskirtinos akvatorijos;
2.numatyti galimybę valstybinėje žemėje įrengti stovyklavietes ir poilsiavietes bei kitą reikalingą rekreacinę infrastruktūrą;
3.įvertinus gamtos vertybių išsidėstymą bei teritorijos naudojimo perspektyvas, pakoreguoti Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Jakštonių k. esančią intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, atsižvelgiant į nustatytą žemės sklypui (unik. Nr. 4950-0007-0112) pagrindinę naudojimo paskirtį, pagal poreikį išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zoną.
4.pakoreguoti Ribų ir Tvarkymo planų sprendinius, prieštaraujančius patvirtinto žemės sklypų Marių g. 83, 83A, 83B, 83C, 83D, 83E Kaune, detaliojo plano sprendiniams.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas www.vstt.lrv.lt
Planavimo iniciatorius – Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl. 113, LT-47186 Kaunas, tel. +370 645 50897, el. paštas dainius.balevicius@vvkd.lt.
Planų rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13, Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.
Su planų korektūros tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. kovo 4 d. iki kovo 18 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Galiojančių Kauno marių regioninio parko ribų ir tvarkymo planų sprendinių ir siūlomų sprendinių planuojamose teritorijose palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje, pateikiamu nuorodoje https://storymaps.arcgis.com/stories/0b9fab1bb6444222b24286e22c83d5a8
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (2022 m. kovo 18 d.). Pasiūlymai bus išnagrinėti ir raštu atsakyti per 5 darbo dienas nuo viešinimo pabaigos. Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2022-03-03

Informuojame, kad rengiamas DETALIOJO PLANO PLANO TIKSLINIMAS INICIATORIŲ.
Vadovaujantis TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR. 9 D. IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO, PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO, NUOSTATAIS ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)
VIII. SKYRIUS. SUPAPRASTINTA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA,
INFORMUOJAME APIE ŽEMĖS SKLYPUOSE GUOBŲ G. 23-25, PAGIRIŲ K., GARLIAVOS APYL. SEN., KAUNO R. SAV. DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. 1079 2003-11-07, KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE GUOBŲ G. 23-25,  PAGIRIŲ K., GARLIAVOS APYL. SEN., KAUNO R. SAV, RENGIANT STATINIO TECHNINĮ PROJEKTĄ.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) ŠEŠTOJO SKIRSNIO ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 316. Sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų priima planavimo organizatorius. Fiziniai, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę siūlyti planavimo organizatoriui koreguoti detalųjį planą, teikti pasiūlymus dėl jo finansavimo Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. Šios nuostatos netaikomos taisant detaliojo plano technines klaidas ir (ar) koreguojant detalųjį planą Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje ir Taisyklių 318.3 papunktyje nustatytu atveju.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: žemės sklypuose  Guobų g. 23-25, Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., koreguojamas aprūpinimas vandens tiekimu, numatomas įrengti laikinas artezinis gręžinys.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr.371, Kaunas www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – T. V., N. V., G.J.
Detaliojo plano rengėjas – MB “Statybos projektų rengimo centras”, Serbentyno g. 1, Kaišiadorys, tel. 8 615 86546; el. paštas: rinkisnama@gmail.com.
Su parengto žemės sklypo Guobų g. 23-25, Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. savivaldybėje detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės interneto puslapyje https://www.krs.lt. nuo 2022m. Kovo 07 d. iki 2022m. kovo mėn. 18 d. bei rengėjo – MB “Statybos projektų rengimo centras” – patalpose, Serbentyno g. 1, Kaišiadoryse (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 61586546).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022 m. kovo mėn. 18 d. imtinai.
T. V., N. V., G.J.įgaliotam asmeniui Povilui Malijauskui, +370 615 86546, rinkisnama@gmail.com, Rengėjui – MB “Statybos projektų rengimo centras”, tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-03-03

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0014:0021
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Krušinskų k.
Žemės sklypo plotas, 3,2430 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-03-02

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU-IIVP) KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU-SPAV) ATASKAITĄ

Rengimo pagrindas - LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1396 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius - LR susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė (tel. (8 5) 239 3835, el. p. jurgita.barysiene@sumin.lt).

Paslaugų pirkėjas - AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt). Atsakingas asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel. +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovė – Marija Burinskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 0090), atsakingas asmuo – UAB „Sweco Lietuva“ Projektavimo padalinio projektų vadovas Arūnas Vilkenis tel. (8 5) 262 2621, el. p. arunas.vilkenis@sweco.lt. Dėl SPAV – UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt).

Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

 1. Nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo trasą.
 2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau- TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-8:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2020 m. III ketv., pabaiga – 2023 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

SPAV: atliekamas.

Susipažinti su parengtu IIVP koncepcijos dokumentu ir SPAV ataskaita galima nuo 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 m. balandžio 11 d. Nurodytu laikotarpiu su minėtais dokumentais galima susipažinti TPDRIS (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-8), Planavimo organizatoriaus buveinėje, LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas) bei SPAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje (https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informuojame-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-v/).

Papildomai su koncepciniais sprendiniais galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje (https://arcg.is/1OevCL).

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 11 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3K5hwgN

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki viešo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys - vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys - teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nebepriimami.

2022-03-02

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano koregavimą
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – V. N.
Detaliojo plano rengėjas - MB „KA sprendimai“, Raudondvario pl. 231, Kaunas. PV Nerijus Radišauskas, Tel. 8-63187615,  el.p.: kaofisas@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Taurakiemio g. 4, Taurakiemio sen., Piliuonos k., Kauno r. sav.. sav.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribų bei aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Piliuonos k., Taurakiemio g. 4, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo  ir naudojimo režimo reglamento.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Taurakiemio seniūnijos patalpose, T. Masiulio g. 6,  LT- 53185, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. ir rengėjos – MB “KA sprendimai“ patalpose, Raudondvario pl. 231, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-63187615).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

2022-03-02

INFORMUOJAME JUS APIE PARENGTĄ KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KAD. NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KAD. NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KAD. NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KAD. NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KAD. NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS RIBOS IR STATYBOS ZONOS KEITIMO SKLYPE LAZDYNŲ G. 21 , NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV.) PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS:

Koreguojamas dokumentas – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad. Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad. Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad. Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad. Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių g. 5K (kad. Nr. 5250/0006:356) detalusis planas, patvirtintas 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47, koreguotas 2019 m. birželio 28 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos įsakymu Nr. ĮS-1212.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.

Detaliojo plano iniciatoriai – fizinis asmuo.  

Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com

Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad. Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad. Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad. Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad. Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių g. 5K (kad. Nr. 5250/0006:356) detaliojo plano, patvirtinto 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47, nustatytus statinių statybos ribą  ir statinių statybos zoną sklype Nr. 73, dabartinis adresas Lazdynų g. 21, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-03-10 iki 2022-03-24 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir Ringaudų seniūnijoje, Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2022-03-02

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. TS-323 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vytauto g. 111, žemės sklypo, kadastro Nr. 5223/0010:7, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-03-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-02-22 įsakymas Nr. ĮS-617 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-21 įsakymas Nr. ĮS-997 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
5. 2022-03-21 įsakymu Nr. ĮS-997  patvirtinta darbų programa;
6. 2022-03-24 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-354

2022-03-01

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5210/0002:0153
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Čekiškės sen., Besmerčių k.
Žemės sklypo plotas, 4,3206 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-02-28

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano koregavimą
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Statybos rangos sprendimai“, I.K. ir A.K.
Detaliojo plano rengėjas - MB „KA sprendimai“, Raudondvario pl. 231, Kaunas. PV Nerijus Radišauskas, Tel. 8-683 36551,  el.p.: kaofisas@gmail.com
Planuojama teritorija – Kauno r. sav., Alšėnų sen., Giraitės k., Obelų g. 7, 9, 11, 13
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Alšėnų sen., Giraitės k., Obelų g. 7, 9, 11, 13, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo  ir naudojimo režimo reglamento.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Alšėnų seniūnijos patalpose, Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r. ir rengėjos – MB “KA sprendimai“ patalpose, Raudondvario pl. 231, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-683 36551).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-25

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0412
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 0,9700 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-02-23

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. TS-442 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Stanaičių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0002:264 ir kadastro Nr. 5227/0002:320, detaliojo plano keitimą.
Patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-23 įsakymu Nr. ĮS-638 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. TS-442 patvirtinto
Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Stanaičių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0002:264 ir kadastro Nr. 5227/0002:320, detaliojo plano keitimo patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo”.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-20-524.
Įsakymas

2022-02-23

INFORMUOJAME JUS APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI KAUNO R. SAV. TARYBOS 2013-10-24 SPRENDIMU NR. TS-423 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., SERGEIČIKŲ II K., ŽEMĖS SKLYPŲ, KAD. NR. 5233/0013:220, KAD. NR. 5233/0013:221 IR KAD. NR. 5233/0013:222, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., SERGEIČIKŲ II K.: KAD. NR. 5233/0013:459, RATO G. 1, RATO G. 2, RATO G. 3, RATO G. 4, RATO G. 5, RATO G. 6 IR RATO G. 7 PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PRADEDAMO RENGTI PROJEKTO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAIS:
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-24 įsakymas Nr. ĮS-2893 „Dėl teritorijų  planavimo proceso inicijavimo“, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-14 įsakymas Nr. ĮS-3105 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ bei 2021-10-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-1258.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatoriai – fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com
Detaliojo plano rengimo tikslas – sujungti žemės sklypus Rato g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir kad. Nr. 5233/0013:459 į vieną sklypą ir padalinti į 5 dalis, vienam iš atidalintų sklypų nustatyti naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, likusiems sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; koreguoti nustatytus bei nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliųjų planų keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje K-VT-52-21-640) .
Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo projekto sprendiniais, viešos ekspozicijos bei svarstymo su visuomene susirinkimo laiką ir vietą bei galimybes reikšti pasiūlymus dėl projekto sprendinių informuosime atskiru pranešimu.

2022-02-23

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k. (kadastro Nr. 5283/0007:652) detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. 24, koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Girelės g. 4 ir Aluonos g. 2.
Vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-52-21-758. Planavimo pagrindas: Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG202230; 2021-11-15). Planavimo tikslai: 1. Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5283/0007:779 ir kadastro Nr. 5283/0007:780; 2. Koreguoti ir nustatyti papildomus, suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, būdą ir kita. Po detaliojo plano koregavimo  sklype numatoma statyti administracinės paskirties pastatą.
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas, nes planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 620) 13 051, el.p.: www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Vorkas“, į. k. 300567719.
Planavimo rengėja: MB „Normos“, PV Rima Malienė (atestato Nr.  ATP 2012), mob. tel. 865571174, el.paštas: mbnormos@gmail.com.
Su planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2022-03-08 iki 2022-03-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-21-758), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/) bei nuo 2022-03-16 iki 2022-03-22 (5 darbo dienas) skelbiama vieša ekspozicija Kauno rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, taip pat Užliedžių seniūnijos patalpose, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2 ir rengėjo patalpose, adresu I. Kanto g. 25-307 (iš anksto susitarus mob. tel. 865571174).
Viešas svarstymas numatomas 2022-03-23 d., 10 val., rengėjo patalpose, adresu I. Kanto g. 25-307, Kaune.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Atsakymas į gautus pasiūlymus gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-23

PRANEŠIMAS APIE KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO – DETALIOJO PLANO, KOREGAVIMĄ
Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-82 patvirtinto Kauno r.sav., Alšėnų sen., Tirkiliškių k., žemės sklypų kadastro Nr. 5247/0008:490 ir kadastro Nr. 5247/0008:491, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., Alšėnų sen., Narsiečių k., Jono Karučio g. 21, kadastro Nr. 5247/0008:619. Detaliojo plano koregavimas rengiamas remiantis Kauno r.sav. administracijos direktoriaus 2021-10-13 įsakymu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. ĮS-3101, 2021-11-18 įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo Nr. ĮS-3560, 2021-12-06 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1429 bei detaliojo plano koregavimo darbų programa.
Projekto rengimo tikslai: žemės sklypą kadastro Nr. 5247/0008:619 padalyti į du ar daugiau žemės sklypų; koreguoti ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos dalyje, teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo sprendiniams.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 620) 83 496, el.p.: neringa.blaskeviciene@krs.lt.
Projekto rengimo iniciatorius: fizinis asmuo K. J.
Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.
Detaliojo plano koregavimo viešas svarstymas įvyks kovo 17 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda prisijungimui:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2537745979?pwd=cEhnVnJ3SzV0M2Q1bjdCY3Z6SDZUdz09
Meeting ID: 253 774 5979
Passcode: w2cTUT
Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. kovo 2 d. iki kovo 17 d. Kauno rajono savivaldybėje (internetiniame tinklalapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/ arba adresu Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 620) 83 496); Alšėnų seniūnijoje (Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.sav., tel.: (8-37) 561 292); t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-52-21-762) bei adresu Jonavos g. 30, Kaune (iš anksto susitarus tel.: 8 685 28361).
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba raštu projekto organizatoriui ar rengėjui iki susipažinimo su detaliojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-18

INFORMAVIMAS APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ TECHNINIO PROJEKTO METU
Dokumento pavadinimas    2006 m. birželio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., Kad. Nr. 5217/0010:26, detaliojo plano koregavimas techninio projekto rengimo metu žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., Šiaulių g. 4, kad. Nr. 5217/0010:599
Planavimo rūšis    Kompleksinis, Detalusis planas
Etapas    Baigiamasis etapas
Lygmuo    Vietovės
Organizatorius    R. K.
Rengėjas Paulius Majauskas, ind. v. paž. Nr. 879855, PV at. nr. A 2190
Plotas, ha 0,1
Susipažinimas su detaliojo plano koregavimu    per 10 darbo dienų nuo paviešinimo pradžios (2022.02.21-2022.03.04) galima gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija dėl rengiamo projekto Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS, adresu https://www.tpdris.lt/ .
Detaliojo plano korekcija

2022-02-18

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:60, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:3, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-06-19 sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:10, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-162 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:489 ir Nr. 5227/0003:490 (pakeistas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. ĮS-2395, žemės sklypo kadastro Nr. 5227/0003:84), detaliųjų planų keitimas teritorijoje, apimančioje apie 70 ha kvartalą, (tame kvartale) ribojamą Marijampolės g. (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), Geležinkelio g., geležinkelio linijos Jiesia-Mauručiai, žemės sklypų kadastro Nr. 5227/0003:5, Nr. 5227/0003:71 ir Žemdirbių g.
Planavimo iniciatorius –  UAB „Persialita“.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti iki 2022-03-04 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-18 įsakymas Nr. ĮS-576 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

2022-02-17

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS–KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės Neveronių, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų teritorijos.

Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, internetinės svetainės adresas www.krs.lt.

Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, internetinės svetainės adresas www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. p.  v.ladygiene@ambergrid.lt;

Plano rengėjas – UAB „Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, internetinės svetainės adresas www.ardynas.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, tel. +370 611 228898,  el. p. o.vaiciene@ardynas.lt.

Planavimo pagrindas:

 • Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. TS-193 „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
 • Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 5 d. įsakymu ĮS-1958 patvirtinta „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano planavimo darbų programa“.

Specialiojo planavimo tikslai:

 • Parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;
 • Nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
 • Numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kauno rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-02-28 iki 2022-03-14 (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų):

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu: tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-52-21-415);
 • Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, nuorodoje: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/;
 • Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, nuorodoje: https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.

Specialiojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-03-07 iki 2022-03-14 Kauno r. savivaldybėje (savivaldybės skelbimų lentoje Ia.), savivaldybės darbo laiku, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas.

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas bus vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos naudojimosi instrukcija pateikta Plano rengėjo internetinėje svetainėje, adresu: https://ardynas.lt/viesa_informacija/16km-kaunas/

Plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2022 m. kovo 15 d.  16 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda tiesioginiam prisijungimui prie viešo svarstymo https://tinyurl.com/ymxfz7jv

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB ,,Amber Grid“ raštu, elektroniniu paštu adresu info@ambergrid.lt arba TPDRIS, adresu www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-52-21-415) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

Aiškinamasis raštas

Priedas Nr.1 Sprendinių konkretizavimas. Pagrindinis brėžinys

Priedas Nr.2 Sprendinių konkretizavimas M1_2000

2022-02-17

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., dalies teritorijos, apimančios apie 0,8983 ha ploto kvartalą, ribojamą (tame kvartale) žemės reljefo – šlaito, žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0006:281, Stirnų gatvės ir šiaurinėje dalyje esančio kelio, detalusis planas.
Planavimo iniciatorius –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti iki 2022-03-03 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-17 įsakymas Nr. ĮS-537 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-07 įsakymas Nr. ĮS-825 „Dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;
5. 2022-03-07 įsakymu Nr. ĮS-825 patvirtinta darbų programa;
6. 2022-03-10 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr.S-295

2022-02-15

Informuojame, apie parengtą 42475 m2 žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k., kadastrinis Nr. 5273/0013:222, detaliojo plano, patvirtinto 2008-06-19 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-231, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Motiejaus Gustaičio g. 38, Rokų sen., Rokų k., Kauno r. sav., planuojamas plotas – 0,0996 ha.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Kęstutis Dekeris, , tel.: 8 682 17983, el. p. kdekeris@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama statybos zona, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas ir įvažiavimo - išvažiavimo vieta.
Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2022-02-18 iki 2022-03-04 d. (imtinai) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir plano rengėjo patalpose Auklės g. 3, Kaunas, informacija tel. 868217983, el. p. kdekeris@gmail.com.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-03-04), planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-11

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią“ nuostatomis pradedamas rengti parengto Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-10-03 įsakymu Nr. 02-05-11058 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g. 38 (kad. nr. 5273/0013:480) detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo plano, detaliojo plano koregavimas.
Duomenys apie detaliojo plano koregavimą:
1. Adresas: Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k., Motiejaus Gustaičio g. 38.
2. Sklypo kadastrinis numeris: 5273/0013:480
3. Sklypo plotas: 0.0966 ha
4. Statusas: Suformuotas padalijus daiktą Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2008-10-03 įsakymu Nr. 02-05-11058 patvirtintu dėl žemės sklypų kadastro
duomenų nustatymo ir paskirties keitimo.
5. Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita,
6. Esamas naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
7. Projekto vadovas: Tomas Žibas, at. Nr. A1933
8. Projektuotojas: Architektas Kęstutis Dekeris
9. Savininkas: R. M.
10. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima (iki viešo susirinkimo) telefonu: 8 682 17983.
11. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui
teikti raštu iki viešo susirinkimo elektroniniu paštu: kdekeris@gmail.com
12. Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas įvyks: 2022 m. kovo 1 dieną 15.00 val.
nuotolinių būdų.
Adresas prisijungimui: https://meet187.webex.com/meet187/j.php?MTID=m7742f51d15bea5dc9ea61bcbd8625455

Detalus planas

2022-02-11

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2011 M. RUGPJŪČIO 5 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. ĮS-1186 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., VARLUVOS K., KADASTRINIS NR. 5217/0008:180, DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR RIBŲ, APRŪPINIMO INŽINERINIAIS TINKLAIS BŪDŲ KEITIMĄ ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU KAUNO R. SAV., DOMEIKAVOS SEN., VARLUVOS K., KRIVIŲ G. 14, KADASTRINIS NR. 5217/0008:662, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ,
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – A. K. ir K. K.
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., Krivių g. 14, kadastrinis Nr. 5217/0008:662.
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribos bei aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Varluvos k., Krivių g. 14, kadastrinis Nr. 5217/0008:662, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo  režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-02-21 iki 2022-03-04 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Domeikavos seniūnijos patalpose, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.  ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas (dėl Covid-19 ribojimų, norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-10

Informuojame apie pakartotinas teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu  Nr. TS-282 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-12 įsakymu Nr. ĮS-158 patvirtinto Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 5240/0011:410, detaliųjų planų koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Lapių mstl., Dvaro g. 10, kadastro Nr. 5240/0011:524 ir Dvaro g. 12, kadastro Nr. 5240/0011:410. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-20-584 ir Nr. K-VT-52-20-585.
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Lapės, Dvaro g. 10, kadastro Nr. 5240/0011:524; Kauno r. sav., Lapės, Dvaro g. 12, kadastro Nr. 5240/0011:410. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,5084 ha.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. ĮS-2302 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo", Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ĮS-2471 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius: UAB "Tomdela", pagal įgaliojimą D.D.  
Plano rengėjas: UAB "Archigroup Lt" Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 676 47606, el. paštas: diana.dimaviciene@archigroup.lt.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguojamus žemės sklypus sujungti ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; Teritorijos naudojimo reglamento (-us) - teritorijos naudojimo tipo ir kita nustatytmas.
Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo koregavimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 "Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo", sprendiniams.
Nustatomas teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2020 m. IV ketvirtis – 2021 m. II-III ketvirtis.
Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis.
Koncepcijos nustatymo stadija: Koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2022-02-21 ir baigiasi 2022-03-04 (imtinai). Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (TPD Nr. K-VT-52-20-584 ir Nr. K-VT-52-20-585), Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Lapių seniūnijos patalpose (A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS, plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-10

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą „Sklypų sujungimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), padalijimo, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamentų nustatymo Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r. detaliojo plano koregavimas žemės sklype Povų g. 12, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r.“ (TECHNINIO PROJEKTO METU).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „AVA projects“.  
Detaliojo plano rengėjas: Aurelija Povilaitienė (atestato Nr. A1949), Tel. nr.: 8 609 77450, el. p.: eleonoraplapyte@gmail.com.
Planuojamos teritorijos adresas: Povų g. 12, Digrių k., Alšėnų sen., Kauno r..
Planavimo tikslas:
1.Koreguoti prisijungimo prie buitinių nuotekų tinklų sprendinius nekeičiant kitų teritorijos ir naudojimo režimo reglamentų. Numatytas prisijungimas prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų keičiamas į prijungimą prie laikinų vietinių buitinių nuotekų tinklų (vietinės nuotekų valyklos).
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-02-18 iki 2022-03-03 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Raudondvario pl. 164, Kaune (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-609-77450), ir Alšėnų seniūnijos patalpose adresu Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2021 m. rugsėjo 17 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-09

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Pirklių g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:874, Pirklių g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:873, Pirklių g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:872, Pirklių g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:875 ir Pirklių g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:876. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-21-770.
TPD rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. ĮS-3785 „DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, FINANSAVIMO, PLANAVIMO TIKSLŲ IR DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“.
TPD rengimo tikslas – koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtintą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detalųjį planą, sujungti koreguojamus kitos paskirties žemės sklypus; nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Teritorijoje numatoma suplanuoti žemės sklypą sandėliaivmo paskirties pastato statybai, susisiekimo, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų koridoriui.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, urbanistinė idėja nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, el.paštas direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius Credit Index Lietuva, UAB, įmonės kodas 303188208, įgalioto atstovo kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau. TPD rengėjas UAB „MTARCH“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-21-770), UAB „MTARCH“ patalpose (V. Putvinskio 17-4), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje (https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/) ir Kauno r. savivaldybės Domeikavos seniūnijoje iki 2022 m. vasario 24 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K-VT-52-21-770), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB „MTARCH“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2022 m. vasario 25 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2022 m. vasario 25 d. nuo 16:00 val. UAB „MTARCH“ patalpose , V. Putvinskio 17-4, Kaunas. Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-09

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010m kovo 25d. sprendimu Nr. TS-113 patvirtintas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k. žemės sklyp, unik. nr.5270-0008-0179 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav. Raudondvario. sen., Raudondvario k.
Debesų g. 1 (kadastro nr. 5270/0008:1296), Debesų g. 3 (kadastro nr. 5270/0008:1297), Debesų g. 4 (kadastro nr. 5270/0008:1293), Debesų g. 5 (kadastro nr. 5270/0008:1298).
Planavimo iniciatorius: MB “Vanitus“
Detaliojo plano rengėjas: MB „Plotas“ Gedimino g. 47-401, Kaunas, tel. +37065406119, el. Paštas: info@plot.lt
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2022-02-21 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-08

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-130 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., kadastro Nr. 5217/0012:633, kurio plotas 0,1810 ha.
Planavimo iniciatorius –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki                 2022-02-22 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-01 įsakymas Nr. ĮS-330 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4.Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
5.Inicijavimo sutartis

2022-02-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0009:0550
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Vilemų k.
Žemės sklypo plotas, 1,7659 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-02-07

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento.
Plano rengimo organizatorius - Fizinis asmuo J.J.
Plano rengėjas - UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85- 2318178, faks.85-2784455, el.p. gjmagma@gmail.com, adresas internete: http://www.gimagma.lt/ Plano pavadinimas - Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių naudojimo planas.
Plano tikslai - suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai - gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, atsižvelgiant į tai, kad pastabų ir pasiūlymų pateiktam dokumentui nebuvo gauta, remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais ir aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, planavimo organizatorius fizinis asmuo J.J. priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka - susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gimagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas.Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/ arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Zapyškio seniūnijos skelbimų lentoje.

2022-02-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono tarybos 2007-05-03 sprendimu Nr. TS-38 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:172, detaliojo plano keitimas.
Su detaliojo plano keitimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-02-07 iki 2022-02-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-28 įsakymas Nr. ĮS-294 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-01 įsakymas Nr. ĮS-731 „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo"; 5. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022 m. kovo 7 d. Nr. S-313.

2022-02-04

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-26 įsakymu Nr. ĮS-1196 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Tabariškių k., kadastro Nr. 5250/0013:820, Raganių g. 2,  kadastro Nr. 5250/0013:812, Raganių g. 4, kadastro Nr. 5250/0013:813, Raganių g. 6, kadastro Nr. 5250/0013:814, Raganių g. 8, kadastro Nr. 5250/0013:815, Raganių g. 10, kadastro Nr. 5250/0013:816, Raganių g. 12, kadastro Nr. 5250/0013:817, Raganių g. 14, kadastro Nr. 5250/0013:818, Raganių g. 16, kadastro Nr. 5250/0013:819.
Planavimo iniciatorius –  privatūs asmenys
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki                 2022-02-18 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-27 įsakymas Nr. ĮS-273 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
5. Inicijavimo sutartis

2022-02-03

Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0019:63) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Ateities g. 41, Alšėnų sen., Poderiškių k. Kauno raj. supaprastinta tvarka, projektuojant žemės sklype požeminį gėlo vandens gręžinį ir buitinių nuotekų valymo įrenginį
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 8 604 06271
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)
Detaliojo plano rengėjas: „HAUSON“ MB, adresas: Baltupėnų g. 1C-9, Šiauliai,  tel. 866233033, el. paštas: info@hauson.lt
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-02-07 iki 2022-02-18 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, Alšėnų seniūnijoje adresu Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-02

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis bendrąja tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. TS-211 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-592.
 Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, kurio plotas 0,0831 ha; Žemės sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907, kurio plotas 0,0700 ha.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano iniciatorius – S. J., J. J., E. K., D. K. (nuasmeninta) pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengėjas: Sonatos Liutkevičienės Ind. Veikla  pagal pažymą Nr. 645334. PV Sonata Liutkevičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0039), tel.: +370 605 45942, el. paštas: sliutkeviciene@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-09 įsakymas Nr. ĮS-2732" dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 Nr. įsakymas Nr. ĮS-2984 "Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai: Suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurie bus prijungti prie žemės sklypų Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Kanapyno g. 2, kadastro Nr. 5270/0008:906, Dobilų g. 27, kadastro Nr. 5270/0008:907; Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Baigiamasis etapas: teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: Sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2021 m. III-IV ketvirtis – 2022 m. I ketvirtis.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-02-07 d. iki 2022-02-23 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt,  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Vieša ekspozicija nuo 2022-02-07 d. iki 2022-02-23 d. (daugiau kaip 5 darbo dienos)  Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo  patalpose (Raudondvario pl. 78, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 605 45942).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-02-23 d., 13.00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Raudondvario pl. 78, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui,  iniciatoriui  ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  nuo 2022-02-07 d. iki 2022-02-23 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el. p. sliutkeviciene@gmail.com. ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-02-02

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k.: Pirklių g. 8, kadastro Nr. 5217/0010:874, Pirklių g. 10, kadastro Nr. 5217/0010:873, Pirklių g. 12, kadastro Nr. 5217/0010:872, Pirklių g. 14, kadastro Nr. 5217/0010:875 ir Pirklių g. 16, kadastro Nr. 5217/0010:876. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-52-21-770.
TPD rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. ĮS-3785 „DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO, FINANSAVIMO, PLANAVIMO TIKSLŲ IR DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“.
TPD rengimo tikslas – koreguoti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimu Nr. TS-109 patvirtintą Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0010:164, detalųjį planą, sujungti koreguojamus kitos paskirties žemės sklypus; nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Teritorijoje numatoma suplanuoti žemės sklypą sandėliaivmo paskirties pastato statybai, susisiekimo, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų koridoriui.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, urbanistinė idėja nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, el.paštas direktorius@krs.lt, tel. (8 37) 305 502, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Planavimo iniciatorius Credit Index Lietuva, UAB, įmonės kodas 303188208, įgalioto atstovo kontaktai V.Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
TPD rengėjas UAB „MTARCH“, V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. marius@studiotorrau.lt, projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-21-770), UAB „MTARCH“ patalpose (V. Putvinskio 17-4), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje (https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij %C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/) ir Kauno r. savivaldybės Domeikavos seniūnijoje iki 2022 m. vasario 24 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K-VT-52-21-770), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB „MTARCH“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2022 m. vasario 25 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2022 m. vasario 25 d. nuo 16:00 val. UAB „MTARCH“ patalpose , V. Putvinskio 17-4, Kaunas. Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-31

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO RAJONO SAV.,  ALŠĖNŲ SEN. , MASTAIČIŲ K.,  GARLIAVOS G.39C DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS
Detaliojo plano koregavimo tikslas:
2011m lapkričio 14d. Kauno rajono  savivaldybės  Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS- 1818 patvirtinto  Kauno r. sav., Alšėnų sen.,  Mastaičių k. žemės sklypo ( kadastro Nr. 5247/0012:297) detaliojo plano koregavimas žemės sklype  Garliavos g.39C,  kadastrinis Nr. 5247/0012:950, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas).
Detaliojo plano iniciatorius – Fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: vprojektai23@gmail.com.
Planuojamos teritorijos vieta – Kauno r. sav., Alšėnų sen.,  Mastaičių k., žemės sklypas Garliavos g.39C, Kadastrinis Nr.5247/0012:950
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-02-08  iki 2022-02-23 (10 darbo dienų) :
* LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
* Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių   pr. 371, Kaunas);
* Alšėnų  seniūnijos patalpose, Žiedo g. 2, Mastaičiai, Alšėnų sen., Kauno r. sav., (8 37) 561 292
seniunija@alsenai.krs.lt
*TPD rengėjo  patalpose Miško g.23-4 , Kaunas, vprojektai23@gmail.com. Dėl Covid-19 ribojimų, norint susipažinti su sprendiniais,  iš anksto tartis telefonu. +370 68730279.
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-31

Informuojame, apie patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:1102 ir Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1101.
Koregavimas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-28 įsakymu Nr. ĮS-305 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-23 įsakymu Nr. ĮS-920 patvirtinto Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., žemės sklypo Nr. 347, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Medelyno g. 18, kadastro Nr. 5293/0006:1102 ir Medelyno g. 20, kadastro Nr. 5293/0006:1101, detaliojo plano patvirtinimo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymo“.
Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-52-21-325.

2022-01-31

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Nr. 44 detaliojo plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės valdybos 2002 m balandžio 16 d. sprendimu Nr.81 koregavimą, koreguojant statybos zoną, statybos ribą, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Lygumos g.26.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m.sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS“, 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo - M.Ž.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Planuotojai”, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas.
PV Laimutė Pėželienė, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 776.el. paštas: laima@planuotojai.lt, tel. 861130557
Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Lygumos g.26. Plotas 0,1158 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti planuojamos teritorijos statybos zoną, statybos ribą, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Lygumos g.26.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-02-08 iki 2022-02-22 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno raj. savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Domeikavos seniūnijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj. sav.; plano rengėjo UAB “Planuotojai”, Vasario 16-osios g.8-6, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 861130557).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) bei Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt iki 2022 m. vasario 22 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-31

2021-2027 M. INTERREG VI-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ NEATLIKTI STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)
Programos organizatoriaus pavadinimas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva, www.vrm.lt. Kontaktinis asmuo: Deimantė Jankūnaitė, ES investicijų ir tarptautinių programų departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja tel.: +370 5 271 8966, el. paštas: deimante.jankunaite@vrm.lt
Programos pavadinimas ir tikslas: 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau Programa). Pagrindiniai programos prioritetai ir tikslia: 1) Aplinkos gerovės skatinimas. Tikslas: 1.1. Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinti visų rūšių taršą; 2) Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas. Tikslas: 2.1. Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos; 2.2. Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse; 3) Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas. Tikslas: 3.1. tarpusavio pasitikėjimo, visų pirma skatinant žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstus veiksmus, stiprinimas; 3.2. Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas.
Informacija apie atliekamą/ neatliekamą SPAV: Organizatoriaus priimtas sprendimas neatlikti Programos SPAV. Pagrindiniai motyvai: Programa neapima didelės apimties infrastruktūros ar kitų projektų, kurie gali daryti poveikį aplinkai, Programos tikslai tiesiogiai skirti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugai, vandens taršos mažinimui, gamtos ir kultūros darniam turizmo skatinimui, sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai, regionų ir skirtingų socialinių grupių bendradarbiavimui ir turės reikšmingas teigiamas pasekmes aplinkai.
Su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma Programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.lietuva-polska.eu

2022-01-28

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0040:0585
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Bijūnų k.
Žemės sklypo plotas, 4,1057 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-26

Informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos sen., Jonučių II k., kadastro Nr. 5260/0008:452 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., Versmės g. 11, kadastro Nr. 5260/0008:744, kurio plotas 1,7023 ha, Versmės g. 9, 5260/0008:745, kurio plotas 1,7009 ha“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kasputienė, tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt    
Planavimo iniciatorius: O.L., adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pr. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pr. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-405 (2021-02-25), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-548 (2021-03-15), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-291 (2021-03-22 ).
Planavimo tikslas: Sujungti ir padalinti žemės sklypus, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.
K-VT-52-21-159).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-02-03 iki 2022-02-17 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-52-21-159), Kauno r. Garliavos apyl. seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2022-01-26

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis bendrąja tvarka rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0013:342, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: Naujakurių g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:569 ir Naujakurių g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:568. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-580.
 Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: Naujakurių g. 2, kadastro Nr. 5233/0013:569, kurio plotas 0,0937 ha. ir  Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k.: Naujakurių g. 4, kadastro Nr. 5233/0013:568, kurio plotas 0,0775 ha.
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Detaliojo plano iniciatorius – G. L.- A. ir M. A. (nuasmeninta) pagal įgaliojimą Sonata Liutkevičienė.
Detaliojo plano rengėjas: Sonatos Liutkevičienės Ind. Veikla  pagal pažymą Nr. 645334. PV Sonata Liutkevičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0039), tel.: +370 605 45942, el. paštas: sliutkeviciene@gmail.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-02 įsakymas Nr. ĮS-2650" dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-24 įsakymas Nr. ĮS-2894 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo".
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.
Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai: Žemės sklypų kadastro Nr. 5233/0013:569, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Naujakurių g. 2 ir kadastro Nr. 5233/0013:568, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Naujakurių g. 4 apjungimas į vieną sklypą, privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų keitimas (užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, užstatymo tipas) pagal Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir kitus teisės aktus.
Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Baigiamasis etapas: teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: Sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno miesto savivaldybėje.
Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2021 m. III ketvirtis – 2022 m. III ketvirtis.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-01-31 d. iki 2022-02-17 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt,  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Vieša ekspozicija nuo 2022-01-31 d. iki 2022-02-17 d. (daugiau kaip 5 darbo dienos)  Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,), Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo  patalpose (Raudondvario pl. 78, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 605 45942).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-02-17 d., 13.00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Raudondvario pl. 78, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui,  iniciatoriui  ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  nuo 2022-01-31 d. iki 2022-02-17 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el. p. sliutkeviciene@gmail.com. ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-26

Informuojame, apie parengtą 42475 m2 žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k., kadastrinis Nr. 5273/0013:222, detaliojo plano, patvirtinto 2008-06-19 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-231, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Motiejaus Gustaičio g. 44, Rokų k., Kauno r. sav., planuojamas plotas – 0,119 ha.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, TPV Vaidas Martinkus, Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, tel.: 8 615 21741, el. p. planvesta@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama statybos zona, statybos riba, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas.
Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2022-02-01 iki 2022-02-14 d. (imtinai) Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 861521741, el. p. planvesta@gmail.com.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-02-14), planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-24

Programos organizatoriaus pavadinimas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva, www.vrm.lt. Kontaktinis asmuo: Deimantė Jankūnaitė, ES investicijų ir tarptautinių programų departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja tel.: +370 5 271 8966, el. paštas: deimante.jankunaite@vrm.lt
Programos pavadinimas ir tikslas: 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau Programa). Pagrindiniai programos prioritetai ir tikslia: 1) Aplinkos gerovės skatinimas. Tikslas: 1.1. Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinti visų rūšių taršą; 2) Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas. Tikslas: 2.1. Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos; 2.2. Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse; 3) Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas. Tikslas: 3.1. tarpusavio pasitikėjimo, visų pirma skatinant žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstus veiksmus, stiprinimas; 3.2. Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas.
Informacija apie atliekamą/ neatliekamą SPAV: Organizatoriaus priimtas sprendimas neatlikti Programos SPAV. Pagrindiniai motyvai: Programa neapima didelės apimties infrastruktūros ar kitų projektų, kurie gali daryti poveikį aplinkai, Programos tikslai tiesiogiai skirti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugai, vandens taršos mažinimui, gamtos ir kultūros darniam turizmo skatinimui, sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai, regionų ir skirtingų socialinių grupių bendradarbiavimui ir turės reikšmingas teigiamas pasekmes aplinkai.
Su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma Programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.lietuva-polska.eu

2022-01-24

Informuojame apie parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) viešinimo procedūras:
TPD pavadinimas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-27  sprendimu Nr. TS-298 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl.sen., Karkazų k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0003:115, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl.sen.,., Karkazų k., Gluosnių g. 8, kadastro Nr. 5260/0003:455.
Projekto numeris LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. T00067400
Planuojama teritorija – žemės sklypas   Kauno r. sav., Garliavos apyl.sen.,., Karkazų k., Gluosnių g. 8, kad. Nr. 5260/0003:455
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-21 d.  įsakymasNr. ĮS-1725  „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”.
TPD lygmuo, rūšis - vietovės, kompleksinis (detalusis planas).
TPD tikslas ir uždaviniai – suprojektuoti laikins vandentiekio tinklus bei  vietinio valymo įrenginius
TPD organizatorius -  UAB Geometra
TPD iniciatorius – M.S.  el.p. martynaskns@gmail.com.
TPD projekto rengėjas - L.Putnienė dirbanti pagal ind.veikl.paž.Nr. 866126. el.paštas info@jpiarchitektai.lt. tel. 8-610-69939, Ąžuolyno g. 6, Kaunas
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.  Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-01-24 d. iki 2022-02-07 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt,  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo  patalpose (Ąžuolyno g.6, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 61069939).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-02-07 d., 15.00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Ąžuolyno g.6, Kaunas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui,  iniciatoriui  ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  nuo 2022-01-24 d. iki 2022-02-07 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el.p. info@jpiarchitektai.lt  ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

2022-01-24

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. TS-141 patvirtinto detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ąžuolyno g. 4, kadastro Nr. 5250/0010:936, Ąžuolyno g. 2,  kadastro Nr. 5250/0010:937, Žalgirio g. 9C, kadastro Nr. 5250/0010:935.
Planavimo iniciatorius –  MB „Ringaudų projektai“
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki                 2022-02-07 (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymas Nr. ĮS-168 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
5. Inicijavimo sutartis

2022-01-24

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2013-06-27 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-298 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., KARKAZŲ K.,  KAD. NR. 5260/0003:115 DETALIOJO PLANO NEESMINIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE VARNĖNŲ G. 10 (KAD. NR. 5260/0003:423), VARNĖNŲ G. 12 (KAD. NR. 5260/0003:424), VARNĖNŲ G. 14 (KAD. NR. 5260/0003:425) IR VARNĖNŲ G. 16 (KAD. NR. 5260/0003:426), NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ,
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – A. Č. ir J. Č., L. M. ir V. M., K. Č ir E. Č., D. D. ir R. D.
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Varnėnų g. 10 (Kad. Nr. 5260/0003:423), Varnėnų g. 12 (Kad. Nr. 5260/0003:424), Varnėnų g. 14 (Kad. Nr. 5260/0003:425) IR Varnėnų g. 16 (Kad. Nr. 5260/0003:426).
Detaliojo plano koregavimo tikslas – aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų koregavimas žemės sklypuose Varnėnų g. 10, 12, 14 ir 16, statinių statybos zonos ir ribos koregavimas žemės sklypuose Varnėnų g. 10, 12 ir 14, įvažos vietos keitimas žemės sklype Varnėnų g. 10 ir siūlomo nustatyti servituto artezinio gręžinio funkcionavimui žemės sklype Varnėnų g. 12, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo  režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-01-31 iki 2022-02-11 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Garliavos apylinkių seniūnijos patalpose, Vytauto g. 62, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas (dėl Covid-19 ribojimų, norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-21

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymu Nr. ĮS-2127 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0008:835, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Didvyrių g. 72, kadastro Nr. 5270/0008:1341, kurio plotas 0,2131 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-01-24 iki 2022-02-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymas Nr. ĮS-151 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo,  finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Planavimo darbų programa.

2022-01-21

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5247/0013:0162
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų I k., Šilelio g. X
Žemės sklypo plotas, 2,4039 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-21

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5250/0011:0323
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k.
Žemės sklypo plotas, 0,8395 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-20

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMĄ 2010-04-29 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-162 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., RAMUČIŲ K.,  KAD. NR. 5233/0011:524 DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE RAMUČIŲ K., CENTRINĖ G. 56,  KAD. NR. 5233/0011:1217, NEKEIČIANT PAGRINDINIŲ TERITORIJOS NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ,
IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS:
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)
Detaliojo plano iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"
Detaliojo plano rengėjas – UAB Polilinija, Neries krant. 16-114, Kaunas. PV Justina Pliskauskienė, Architektė Indrė Satkutė, Tel. 8-686-66176,  el.p.: indre.satkute@gmail.com
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 56,  kadastrinis Nr. 5233/0011:1217
Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribų koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. 56,  kadastrinis Nr. 5233/0011:1217, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo  režimo reikalavimų.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2022-01-27 iki 2022-02-09 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt;  Kauno rajono savivaldybės patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas; Karmėlavos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 65A-2, Karmėlava, LT-54449 Kauno r. ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas (dėl Covid-19 ribojimų, norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).
Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-18

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5207/0005:1078
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Paštuvos k.
Žemės sklypo plotas, 0,7246 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-18

Informuojame apie parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) viešinimo procedūras:
TPD pavadinimas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-22 įsakymu Nr. ĮS-384 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0013:0025, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Takiosios Neries g. 20, kadastro Nr. 5217/0013:0025.
Projekto numeris LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-52-21-433.
Planuojama teritorija – žemės sklypas   Kauno r.sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Takiosios Neries g. 20, kad. Nr. . 5217/0013:0025
Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-21 d.  įsakymasNr. ĮS-1725  „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo”.
TPD lygmuo, rūšis - vietovės, kompleksinis (detalusis planas).
TPD tikslas ir uždaviniai - žemės sklypą  padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;  nustatyti  planuojamos teritorijos  naudojimo  reglamentą (–us), teritorijos naudojimo tipą ir kt.  
TPD organizatorius -  Kauno  r. savivaldybės administracija, k. 188756386, Savanorių pr. 371, Kaunas.
TPD iniciatorius - UAB „Ebenus”, įm. kodas 305319396,   adresas  Takiosios Neries g. 20, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., įgaliotas asmuo E.M., tel. + 370 616 47255,  el.p. e.miliauskas@gmail.com.
TPD projekto rengėjas - Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas Kęstučio g.87-9,  Kaunas; projekto  vadovas. Jurgis Zagorskas;  tel. +370 687 32455,  el.p. v.zagorskiene @gmail.com.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.  Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-01-24 d. iki 2022-02-07 d. (daugiau kaip 10 darbo dienų) TPDRIS sistemoje www.tpdris.lt,  Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Vieša ekspozicija nuo 2022-01-24 d. iki 2022-02-07 d. (daugiau kaip 5 darbo dienos)  Domei-kavos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Domeikavos k.), Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas); TPD rengėjo  patalpose (Kęstučio g. 87-9, Kaunas, iš anksto susitarus tel. +370 687 32455).
TDP viešo svarstymo susirinkimas – 2022-02-07 d., 15.00 val., detaliojo plano iniciatoriaus patalpose, Kauno r.sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., Takiosios Neries g. 20.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui,  iniciatoriui  ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  nuo 2022-01-24 d. iki 2022-02-07 d., nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai. Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto rengėjui el.p. v.zagorskiene@gmail.com. ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Infrastruktūra

2022-01-18

Informuojame, kad parengtas Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k., sklypo (kadastrinis Nr. 5247/0019:63) detaliojo plano koregavimas žemės sklype Ateities g. 15, Alšėnų sen., Poderiškių k. Kauno raj. supaprastinta tvarka, projektuojant žemės sklype požeminį gėlo vandens gręžinį ir buitinių nuotekų valymo įrenginį
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el.p.: www.krs.lt, tel. 8 604 06271
Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)
Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, adresas: Poilsio 14-48, Klaipėda,  tel. 861738752, el. paštas: j.comiene@gmail.com
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-01-26 iki 2022-02-08 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, Alšėnų seniūnijoje adresu Žiedo g. 2, Mastaičiai, Kauno r. sav.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-18

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. TS-236 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5250/0013:36, kadastro Nr. 5250/0013:63, kadastro Nr. 5250/0013:64, kadastro Nr. 5250/0013:65 ir kadastro Nr. 5250/0013:66, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Ringaudų sen., Bajorų k., kadastro Nr. 5250/0013:636.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima iki 2022-01-31 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (mob. tel. 8 620 83492).
Pridedama:
1. Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2022-01-12 įsakymas Nr. ĮS-79 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymas Nr. 385

5. 2022-02-03 ĮS-385 patvirtinta darbų programa

6. 2022-02-18 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-210

2022-01-14

Informuojame jus apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. Ts-39 patvirtinto Kauno r. Sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:324, detaliojo plano koregavimą (aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo, inžinerinių tinklų išdėstymo keitimas sklype Nr. „1“, dabartinis adresas patvirtinto Kauno r. Sav., Domeikavos sen., Dažių k. Bijūnų g. 39 (kad. Nr. 5217/0008:1034) ir galimybes susipažinti su sprendiniais:
Koreguojamas dokumentas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. Ts-39 patvirtinto Kauno r. Sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:324, detalusis planas
Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.
Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėja – MB ,,GarnytėLT“, Žiemgalių g. 19-52, Kaunas, PV architektas Darius Saltonas, architektė Eglė Garnytė, tel. 8-628-01048 el. p. projektai@garnyte.com    
Detaliojo plano koregavimo tikslas –pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. TS-39 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0008:324, detaliajame plane nustatytą aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, inžinerinių tinklų išdėstymą sklype Nr. „1“, dabartinis adresas patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. Bijūnų g. 39 (kad. Nr. 5217/0008:1034)
Patvirtintas detalusis planas koreguojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 punkte nustatyta tvarka.
Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-01-24 iki 2022-02-04 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu:
https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir Domeikavos seniūnijoje, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno raj.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-14

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymu Nr. ĮS-335 patvirtinto Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1 žemės sklypo, kadastro 5217/0014:29 ir Pušynėlio g. 3 žemės sklypo, kadastro Nr. 5217/0014:38, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Domeikavos sen., Šakių k., Pušynėlio g. 1, kadastro Nr. 5217/0014:1074, kurio plotas 0,1258 ha.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo įsakymo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas (210 kab., tel. (8 37) 30 55 10).
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-27 įsakymas Nr. ĮS-4036 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Planavimo darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymas Nr. ĮS-384 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“; Darbų programa.

5. 2022-02-10 Teritorijų planavimo proceso Inicijavimo sutartis Nr. S-190.

2022-01-14

Pakartotinai informuojame apie rengiamą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimu Nr. TS-145 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., kadastro Nr. 5217/0013:10 detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., Žvejų g. 1, kadastro Nr. 5217/0013:364, kurio plotas 0,2000 ha, Žvejų g. 3 kadastro Nr. 5217/0013:1220, kurio plotas 0,2000 ha“ detaliojo plano koregavimą.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm. kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė (teritorijų planavimas) Jurgita Kasputienė , tel.: (8 37) 305 510; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Statobilis“. Detaliojo plano rengimo procese detaliojo plano iniciatorių atstovauja UAB „2mm architektai“ direktorius Mindaugas Puodžiukynas, adresas korespondencijai: UAB „2mm architektai“ Kaunas, Laisvės al. 101A-301, el. paštu: info@2mm.lt, tel. Nr. +370 670 16231.
Plano rengėjas: UAB „Archipro“, Vilniaus g. 50A-4, Kaunas, el. paštas: archipro.soft@gmail.lt, tel. Nr. +8 687 53965; projekto vadovė Vilija Skėrienė, atestato Nr. A 932.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-1447 (2020-07-13), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-1622 (2020-08-03), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-854 (2020-08-05).
Planavimo tikslas: Sujungti žemės sklypus Kauno r. sav., Lapių sen., Ginėnų k., Žvejų g. 1, kad. Nr. 5217/0013:364, Žvejų g. 3, kad. Nr. 5217/0013:1220 ir juos padalinti, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) ir nustatyti papildomą (-us) teritorijos naudojimo reglamentą (-us).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-01-18 iki 2022-02-01 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-52-20-383), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių pr. 371, Kaunas, Lapių seniūnijos skelbimų lentoje (A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r. sav.), interneto svetainėje www.krs.lt bei projekto rengėjo patalpose. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas darbo metu iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1107 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-14

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-356 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:471, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-1 įsakymas Nr. ĮS-2130 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Planavimo iniciatoriai – pagal įgaliojimą atstovauja UAB ,,Geometra“ tel. arch. Eglė Garnytė +370 628 01048 el.p. egle.garnyte@geometra.lt
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 699 88716, Projekto vadovė Zita Normantienė, architektė Eglė Garnytė tel. +370 628 01048 el.p. egle.garnyte@geometra.lt
Planuojamos teritorijos dislokacija – Kauno r. sav., Ringaudų sen. Ringaudų k. Savanorių g. 10, kadastro Nr. 5250/0009:930 ir Kauno r. sav., Ringaudų sen. Ringaudų k. , kadastro Nr. 5250/0009:780
Detaliojo planavimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:780, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos;
2. Sujungti žemės sklypą, kadastro Nr. 5250/0009:780, su žemės sklypu, kadastro Nr. 5250/0009:930, ir padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-567)
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-01-31 iki 2022-02-14 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-20-567), Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės Ringaudų seniūnijos patalpose (Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje adresu:
https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/.
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-01-31 iki 2022-02-14 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-20-567) ir Kauno rajono savivaldybės patalpose (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės Ringaudų seniūnijos patalpose (Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje adresu:
https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/.
Jeigu susipažinimo su Detaliuoju planu metu šalyje bus karantinas, susipažinti su Detaliojo plano sprendiniais ir viešoji ekspozicija bus tik elektroninėje erdvėje:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-52-20-567) ir Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje adresu:
https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/
Viešas svarstymas įvyks 2022-02-14 09.00 val. Kauno rajono savivaldybės Ringaudų seniūnijos patalpose (Studentų g. 3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.)
Jeigu vešiojo svarstymo dieną, šalyje bus karantinas, viešas svarstymas vyks TEAM platformoje adresu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:adc968e7149c435ca9a72bc6be02c9e8@thread.tacv2/1616569478695?context=%7B%22Tid%22:%222bf96144-e99f-415c-861b-de7ff89aad5b%22,%22Oid%22:%22781fda23-f887-4b3e-b98e-606a6c65d845%22%7D
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-567) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-14

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0008:1150
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9093 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-13

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5267/0007:0289
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k.
Žemės sklypo plotas, 0,6930 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-13

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo istatymu, visuomenei informuoti paruošti :
Detaliojo plano " Sklypo padalijimas, vienos atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą ( vienbučių ir dvibučių gyv. namų statybos ), padalijimas į sklypus , teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamentų nustatymas " keitimas sklype Kadagių g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkų sen., Kauno raj., sav.techninio projekto rengimo metu.
Laikinų inžinerinių tinklų ( nuotekų valymo ir artezinio gręžinio ) vietos nustatymas
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius
1. Adresas: Kadagių g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkų sen., Kauno raj., sav.
2. Žemės sklypo pagrindinė nudojimo paskirtis ir kad.nr.: Kita 5260/0005:280
3. Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos
4. Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas ( Vienbutis gyvenamas namas)
5. Projektuotojas: Kęstučio Šerpensko firma, įmonės kodas – 134732168, įmonės registravimo pažymėjimo Nr.: IP96-384, pr. vadovas – Kęstutis Šerpenskas, pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas Nr.: A 911. Įmonės adresas - Savanorių pr. 222-1, Kaunas, el. paštas - kestutisserpenskas@gmail.com , tel. pasiteiravimui - 869880068.
Projekto autorius – Kęstutis Šerpenskas
6. Statytojas: RS, RS
7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais galima Savanorių pr. 222-1, Kaunas. Tel 8 698 80068. darbo dienomis 2022 m.sausio mėn. 10 d.. iki 2022 m.sausio mėn. 26 d.. nuo 9 val. iki 17 val.
Arba http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami
8. Pasiūlymų pateikimo tvarka:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu kestutisserpenskas@gmail.com
8. Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m.sausio mėn. 27 d. , 16.00val. val.
NUOTOLINIU BŪDU
ZOOM prisijungimas Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79061207205?pwd=AF2wBj0xUBDS8wQ0H_Y2uUBUVl_F3o.1 Meeting ID: 790 6120 7205
Passcode: p8qr9N
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad planuojamas rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimas.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų patvirtinimo sprendimo projekto dokumentais susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu galima nuo 2022-01-13 iki 2022-01-26 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, 210 kab., tel. 837 305 510.
Pridedama: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimu Nr. TS-256 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koregavimo“.

2022-01-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-24 įsakymu Nr. ĮS-3612 patvirtinto žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Draustinio g. 11, kadastro Nr. 5260/0003:402 detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., Draustinio g. 3, kadastro Nr. 5260/0003:405, kurio plotas 1,5900 ha.
Planavimo iniciatorius – Privatūs asmenys.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti iki 2022-01-26 (10 darbo dienų), adresu: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-10 įsakymas Nr. ĮS-51 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.
3. Darbų programa.

4. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
5. Inicijavimo sutartis

2022-01-11

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Politechnikos 293A, 293B, 293C Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno rajone detaliojo plano, patvirtinto 2014-10-23 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2198 koregavimą techninio projekto rengimo metu.
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Politechnikos g. 293A, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno raj. (kadastro Nr. 5233/0003:584), sklypo plotas – 0,1120 ha, žemės sklypas Politechnikos g. 293B, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno raj. (kadastro Nr. 5233/0003:582), sklypo plotas – 0,1120 ha, žemės sklypas Politechnikos g. 293C, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno raj. (kadastro Nr. 5233/0003:581), sklypo plotas – 0,1119 ha.
Plano rengėjas: Projekto vadovas Arūnas Preikša (kval. patv. dok. Nr. A 849), tel. +370 687 00820, el. paštas: ruta.kup@gmail.com.
Projekto tikslas: Žemės sklypų Politechnikos g. 293 A,B,C, Naujasodžio k., Karmėlavos sen., Kauno rajone detaliojo plano, patvirtinto 2014-10-23 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2198, statybos zonos, statybos ribos koregavimas (pagal LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-8 patvirtintas „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ VI skyriaus, 6 skirsnio nuostatas ir Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 straipsnio 8 dalį, statinio projekto rengimo etape.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano korektūros sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis vieša ekspozicija prasideda nuo 2021-01-19 ir baigiasi 2021-02-02. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.krs.lt (http://www.krs.lt)), jos patalpose (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas), Karmėlavos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 65, Karmėlava, Kauno rajonas).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką teikiami planavimo rengėjui el. paštu ruta.kup@gmail.com ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui el. paštu urbanistika@krs.lt
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-11

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-356 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k. žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:471, detaliojo plano keitimą (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-1 įsakymas Nr. ĮS-2130 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“
Detaliojo plano organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. 8 37 305503 faks. 8 37 313797, el. paštas info@krs.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.krs.lt.
Planavimo iniciatoriai – pagal įgaliojimą atstovauja UAB ,,Geometra“ tel. arch. Eglė Garnytė +370 628 01048 el.p. egle.garnyte@geometra.lt
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 699 88716, Projekto vadovė Zita Normantienė, architektė Eglė Garnytė tel. +370 628 01048 el.p. egle.garnyte@geometra.lt
Planuojamos teritorijos dislokacija –  Kauno r. sav., Ringaudų sen. Ringaudų k. Savanorių g. 10, kadastro Nr. 5250/0009:930 ir Kauno r. sav., Ringaudų sen. Ringaudų k. ,  kadastro Nr.  5250/0009:780
Detaliojo planavimo tikslai:
1. Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0009:780, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos;
2. Sujungti žemės sklypą, kadastro Nr. 5250/0009:780, su žemės sklypu, kadastro Nr. 5250/0009:930, ir padalyti į du ar daugiau atskirų žemės sklypų;
3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.  
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Kauno rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-567)
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-52-20-567) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Pastaba: Apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.

2022-01-10

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-11-03 sprendimu Nr. TS-220 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5270/0010:354, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., Vėjo g. 27, kadastro Nr. 5270/0010:490, kurio plotas 0,1852 ha, detalųjį planą.
Rengimo tikslas – žemės sklypą padalyti į du sklypus; koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą (-us), nustatyti teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.
Projekto organizatorius Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p. info@krs.lt, el. p. jolanta.blazeviciene@krs.lt, tel. (8620) 83 492.
Rengimo iniciatoriai  I. N., J. N.
Detaliojo plano rengėjas UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas, tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8614 23822, el. p. kastytiskvizik@gmail.com.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-259), Kauno rajono Raudondvario seniūnijoje (Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno raj.), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), iki 2022 m. vasario 2 d. (imtinai).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-20-259), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p. jolanta.blazeviciene@krs.lt) arba detaliojo plano rengėjui UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas, tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8614 23822, el. p. kastytiskvizik@gmail.com, iki 2022 m. vasario 2 d. (imtinai).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-10

Informuojame apie parengtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. TS-160 patvirtinto Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 40 žemės sklypo, kadastro Nr. 5250/0010:415, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k., Juragių g. 44, kadastro Nr. 5250/0010:1223, Juragių g. 40, kadastro Nr. 5250/0010:1224 ir kadastro Nr. 5250/0010:1225.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt., el. p. info@krs.lt,
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E.K., N.K. (privatūs asmenys).
Detaliojo plano rengėjas: BĮ UAB „BAUPROJEKT“, Laimės g. 52, Kaunas. Projekto vadovė Oresta Karalaitienė, kvalifikacijos  atestato Nr. A781, tel. 8 652 11970, el. p. oresta.karalaitiene@gmail.com
Planavimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. ĮS-2263 (2020-10-16) ir Nr. ĮS-2532     (2020-11-17), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi, planavimo darbų programa, išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypus, kadastro Nr. 5250/0010:1223, kadastro Nr. 5250/0010:1224, kadastro Nr. 5250/0010:1225, sujungti ir padalinti į du ir daugiau žemės sklypų;  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (–us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, (paslaugos Nr. K-VT-52-20-618), Ringaudų seniūnijoje (Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.), Kauno rajono savivaldybės tinklapyje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, iki 2022 m. sausio 28 d.
Vieša ekspozicija nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28; Ringaudų seniūnijoje, Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav.; Kauno rajono savivaldybėje, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo, 2021-10-28, 14.00 val.
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei raštu TPD organizatoriui ar rengėjui nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Atsižvelgiant į galimus suvaržymus dėl COVID-19 viruso, galimybė susipažinti su detaliojo plano sprendiniais gali būti apribota (TDP eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje). Norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei oresta.karalaitiene@gmail.com ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.
Viešas susirinkimas vyks 2022-01-28 d, 14.00-15 val., Ringaudų seniūnijoje, Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav., prieš atvykstant skambinti tel. Nr. 8 652 11970.
Aiškinamasis raštas
Teritorijos naudojimo reglamentų aprašomoji lentelė
Brėžinys
Inžineriniai tinklai

2022-01-10

INFORMUOJAME JUS APIE PARENGTĄ KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., NOREIKIŠKIŲ K., ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILTNAMIŲ G. 5C (KAD. NR. 5250/0006:315), ŠILTNAMIŲ G. 5D (KAD. NR. 5250/0006:316), ŠILTNAMIŲ G. 5E (KAD. NR. 5250/0006:357), ŠILTNAMIŲ G. 5G (KAD. NR. 5250/0006:312) IR ŠILTNAMIŲ G. 5K (KAD. NR. 5250/0006:356) DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO 2015 M. SAUSIO 29 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. TS-47, KOREGUOTO 2019 M. BIRŽELIO 28 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSAKYMU NR. ĮS-1212, KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS RIBOS IR STATYBOS ZONOS KEITIMO SKLYPE KAŠTONŲ G. 45 , NOREIKIŠKIŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV.)        PROJEKTĄ IR GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS:

Koreguojamas dokumentas – Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad. Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad. Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad. Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad. Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių g. 5K (kad. Nr. 5250/0006:356) detalusis planas, patvirtintas 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47, koreguotas 2019 m. birželio 28 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos įsakymu Nr. ĮS-1212.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. Nr. 30 55 03.

Detaliojo plano iniciatoriai – fiziniai asmenys.  

Detaliojo plano rengėja – architektė Inga Tarnauskienė, Raguvos g. 4, Kaunas, tel. Nr. 8 698 11 891, el.paštas: inga@nebrau.com

Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., žemės sklypų Šiltnamių g. 5C (kad. Nr. 5250/0006:315), Šiltnamių g. 5D (kad. Nr. 5250/0006:316), Šiltnamių g. 5E (kad. Nr. 5250/0006:357), Šiltnamių g. 5G (kad. Nr. 5250/0006:312) ir Šiltnamių g. 5K (kad. Nr. 5250/0006:356) detaliojo plano, patvirtinto 2015 m. sausio 29 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-47, koreguoto 2019 m. birželio 28 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos įsakymu Nr. ĮS-1212, nustatytus statinių statybos ribą  ir statinių statybos zoną sklype Kaštonų g. 45, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-01-18 iki 2022-01-31 imtinai (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/  ir Ringaudų seniūnijoje, Studentų g.3, Akademijos mstl., Akademijos sen., LT-53358 Kauno r. sav.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2022-01-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5217/0004:0100
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Geranonių k.
Žemės sklypo plotas, 13,9409 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5240/0009:0138
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Lapių sen., Šančių k.
Žemės sklypo plotas, 0,5998 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-07

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):
Žemės sklypo kadastro Nr. 5293/0005:0777
Žemės sklypo adresas Kauno apskr., Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k.
Žemės sklypo plotas, 0,9095 ha
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai:suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: NUASMENINTA
Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje

2022-01-07

Informuojame apie parengtą „Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-197 (pakeistas 2020-08-05 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1641) patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 3, kadastro  Nr. 5233/0009:1181, kurio plotas 0,6211ha“.
Planavimo organizatorius: Kauno r. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, www.krs.lt, kontaktinis asmuo – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Budrevičienė, el.p.: jurgita.budrevičiene@krs.lt, tel. (8614) 05 148.
Planavimo iniciatorius: UAB „REES LEZ“ 305249357 (atstovaujama pagal įgaliojimą Nerijaus Kelmelio), adresas korespondencijai: Kaunas, Veiverių pl. 153-207 (II aukštas), el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444;
Plano rengėjas: MB „Architektas Nerijus Kelmelis“, projekto vadovas Nerijus Kelmelis, Kaunas, Veiverių pl. 153-207, el. paštu: nerijus@kelmelis.lt, tel. Nr. +370 689 64444, atestato Nr.1410.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr.ĮS-2722 (2021-09-09), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ Nr.ĮS-2966 (2021-09-29) , Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1146 (2021-10-06).
Planavimo tikslas: Padalinti žemės sklypą, koreguoti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-06-16 sprendimu Nr. TS-233 sprendiniams.
Planavimo procedūros – detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka, sprendinių vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, Karmėlavos seniūnijos, plano rengėjo patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (paslaugos Nr. K-VT-52-21-581).
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-01-17 iki 2022-01-28 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. Karmėlavos seniūnijos, Kauno r. administracijos patalpose ir www.krs.lt.
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRI sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-52-21-581), detaliojo plano organizatoriui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Savanorių pr. 371, Kaunas, el. p.  jurgita.budrevičiene@krs.lt) detaliojo plano rengėjui N.Kelmeliui (el. p. nerijus@kelmelis.lt),  iki 2022 m. sausio 28 d. (imtinai).
Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2022 m. sausio 31 d. 12:00 val. adresu: Veiverių pl. 153-207, Kaunas (II-ras aukštas, MB „Architektas Nerijus Kelmelis“ patalpose).
Aiškinamasis raštas
Brėžinys

2022-01-06

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo istatymu, visuomenei informuoti paruošti :
Detaliojo plano " Sklypo padalijimas, vienos atidalintos dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą ( vienbučių ir dvibučių gyv. namų statybos ), padalijimas į sklypus , teritorijos tvarkymo režimo bei statybos reglamentų nustatymas " keitimas sklype Kadagių g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkų sen., Kauno raj., sav.techninio projekto rengimo metu.
Laikinų inžinerinių tinklų ( nuotekų valymo ir artezinio gręžinio ) vietos nustatymas
Duomenys apie pradedamus projektuoti statinius
1. Adresas: Kadagių g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkų sen., Kauno raj., sav.
2. Žemės sklypo pagrindinė nudojimo paskirtis ir kad.nr.: Kita 5260/0005:280
3. Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos
4. Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas ( Vienbutis gyvenamas namas)
5. Projektuotojas: Kęstučio Šerpensko firma, įmonės kodas – 134732168, įmonės registravimo pažymėjimo Nr.: IP96-384, pr. vadovas – Kęstutis Šerpenskas, pr. vadovo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas – atestatas Nr.: A 911. Įmonės adresas - Savanorių pr. 222-1, Kaunas, el. paštas - kestutisserpenskas@gmail.com , tel. pasiteiravimui - 869880068. Projekto autorius – Kęstutis Šerpenskas
6. Statytojas: RS, RS
7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais galima Savanorių pr. 222-1, Kaunas. Tel 8 698 80068. darbo dienomis 2022 m.sausio mėn. 10 d.. iki 2022 m.sausio mėn. 26 d.. nuo 9 val. iki 17 val. Arba http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami
8. Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo el. paštu kestutisserpenskas@gmail.com
8. Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas Viešas susirinkimas įvyks 2022 m.sausio mėn. 27 d. , 16.00val. val.
NUOTOLINIU BŪDU
ZOOM prisijungimas Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.u/j/79061207205?pwd=AF2wBj0xUBDS8wQ0H_Y2uUBUVl_F3o.1 Meeting
ID: 790 6120 7205
Passcode: p8qr9N
Aiškinamasis raštas
Brėžinys
Prašymas

 

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Vytautas Marcinkevičius
Darbuotojas
(8 671) 90 178
Pareigybės aprašymas
Raminta Rakauskienė
Vyr. specialistė
(8 670) 88 331
Pareigybės aprašymas
Justina Pliskauskienė
Darbuotoja
(8 37) 305 510
Martynas Karols
Vyr. specialistas
(8 37) 305 540
Ieva Bataitienė
vyr. specialistė
(8 37) 30 55 79
Pareigybės aprašymas
Aušra Kardzienė
Darbuotoja
(8 676) 93 881