Vaiko teisių apsaugos skyrius

Išvada dėl santuokinio amžiaus sumažinimo tikslingumo

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išvada dėl santuokinio amžiaus sumažinimo tikslingumo.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norinčio tuoktis, tačiau neturinčio aštuoniolikos metų asmens prašymu teismas turi teisę sumažinti asmens santuokinį amžių. Kai sprendžiamas klausimas dėl santuokinio amžiaus sumažinimo, Vaiko teisių apsaugos skyrius turi pateikti išvadą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo tikslingumo. Prašymas raštu tiesiogiai pateikiamas Vaiko teisių apsaugos skyriui. Atsakymas asmenims pateikiamas raštu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ( Žin., 2000, Nr. 74-2262);
  2. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Medicininis pažymėjimas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija  apie šeimą iš Socialinių paslaugų informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazės savivaldybėje.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė
Inga Lengvinienė
Savanorių pr. 371, Kaunas, 205 kab.
Tel. (8 37) 30 55 90, el. p. inga.lengviniene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Janina Dabašinskienė

Savanorių pr. 371, Kaunas, 217 kab.

Tel. (8 37) 30 55 58 , 217 kab.,

  1. p.janina.dabasinskie@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (pridedama).

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė. Pažyma išduodama asmenims, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajono savivaldybėje.