Vaiko teisių apsaugos skyrius

Pažymos, reikalingos teismo leidimui gauti, norint parduoti, įkeisti gyvenamąjį būstą, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos, reikalingos teismo leidimui gauti, norint parduoti, įkeisti gyvenamąjį būstą, išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas raštu tiesiogiai pateikiamas Vaiko teisių apsaugos skyriui. Atsakymas asmenims pateikiamas raštu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ( Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  1. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija  apie šeimą iš Socialinių paslaugų informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazės savivaldybėje.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė
Inga Lengvinienė
Savanorių pr. 371, Kaunas, 205 kab.
Tel. (8 37) 30 55 90, el. p. inga.lengviniene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Janina Dabašinskienė,

Savanorių pr. 371, Kaunas, 217 kab.

Tel. (8 37) 30 55 58, janina.dabasinskie@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė. Pažyma išduodama tik tiems asmenims, kurių faktinė gyvenamoji vieta yra Kauno rajono savivaldybėje.