Žemės ūkio skyrius

Ūkio registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio registravimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkį, esantį Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, registre pagal asmens prašymą registruoja Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Žemės ūkio skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi įrašyti registravimo duomenis į registro duomenų bazę. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Prašymas. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 
3. Asmens arba jo partnerio
profesinį pasirengimą ūkininkauti patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį). 
4.Mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Dokumentai, kurie pateikiami specialistui susipažinimui, juos patikrinus, jie grąžinami
pateikusiam asmeniui: 
1. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo dokumentai, išduoti Valstybės įmonės Registrų centro, ar jų patvirtintos kopijos. 
2.Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama: 
1. Partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos; 
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir jos kopija; 
3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo dokumentai, žemės sklypo planas arba schema ir jų kopijos, jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę (šie dokumentai pateikiami specialistui, juos patikrinus jie grąžinami pateikusiam
asmeniui).
4. Ūkininko sutuoktinio prašymas registre nurodyti partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 
3. Asmens arba jo partnerio
profesinį pasirengimą ūkininkauti patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį). 
4.Mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Lijana Raškevičienė, tel.nr. (8 37) 30 55 82, el.p. lijana.raskeviciene@krs.lt, Savanorių pr. 371, 412 kab, Kaunas LT-49500, darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val. 

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Alvydas Rimdeika, Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 37) 30 55 73

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

12 Eur.

Swedbank

LT 24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53052

Už ūkininko įregistravimą Ūkininkų registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl ūkininko ūkio įregistravimo. 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-