Žemės ūkio skyrius

Žemės ūkio transporto priemonių techninė apžiūra

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio transporto priemonių techninė apžiūra.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima žemės ūkio transporto techninę apžiųrą ir techninės apžiūros talono išdavimą. Traktorių techninę apžiūrą atlieka ir techninės apžiųros taloną išduoda Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistas. Planinė techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu Kauno rajono savivaldybė yra sudariusi ir viešai paskelbusi techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą. Jeigu asmuo neatliko reikalingos žemės ūkio transporto priemonių techninės apžiūros per planinę techninę apžiūrą, reikia kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių ir susitarti dėl ne planinės techninės apžiūros. Ne planinė techninė apžiūra kainuoja 20 Lt.  Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 2009-03-25 Nr. 207. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Transporto priemonės registracijos dokumentai. 2. Dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 3. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Viktor Aleksejevič, tel.nr. (8 37) 30 55 78, mob.tel. 8 687 42 520, el.p. zu–tech@krs.lt, Savanorių pr. 371, 409 kab, Kaunas LT-49500, darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val. 

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Alvydas Rimdeika, Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 37) 30 55 73

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už traktoriaus techninę apžiūrą 6,8 Eur.

Už priekabos techninę apžiūrą 5,5 Eur.

Už ne planinę techninę apžiūrą taikomas 9,90 Eur mokestis nepriklausant nuo to, kiek transporto priemonių apžiūrima.

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Swedbank.

LT 24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53052

Už registraciją.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-