Žemės ūkio skyrius

Dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos atlyginimo

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų priėmimas dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos atlyginimo.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams  atlygina medžioklės plotų naudotojai arba valstybės vardu  institucijos, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ir kitų veiksmų. Asmuo, kuriam padaryta medžiojamų gyvūnų žala, turi kreiptis į seniūniją, kuri apie padarytą žalą informuoja Kauno rajono savivaldybę. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą apskaičiuoja Kauno rajono savivaldybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Medžioklės įstatymas, 2010-05-18 Nr. IX-966. 

Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo, 2002-09-23 Nr. 486/359.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.  

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Stankus,

tel. nr. (8 37) 30 55 82, , el.p. raimondas.stankus@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvydas Rimdeika,

tel. (8 37) 30 55 73, el. p. alvydas.rimdeika@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-