Žemės ūkio skyrius

Pasėlių draudimo įmokų kompensavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pasėlių draudimo įmokų kompensavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Draudimo įmokos kompensuojamos asmenims, apdraudusiems pasėlius ir sumokėjusiems pilną draudimo įmoką. Kauno rajono savivaldybės  Žemės ūkio skyrius įvertina pagalbos gavėjų tinkamumą kompensacijai gauti, apskaičiuoja kompensacijos dydį. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas “Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 "Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo”, 2009-12-02 Nr. 3D-922 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas. 2. Pasėlių draudimo liudijimas. 3. Draudimo įmokos mokėjimo dokumentas, įrodantis apmokėjimą. 4. Draudimo duomenis patvirtinanti pažyma.  5. Dokumentai, įrodantys, kad įvykus draudiminiam įvykiui, pasėliai buvo atsėti ir už juos išmokėtos draudimo išmokos. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Vandžiogalos sen. Žemės ūkio  specialistė Daina Graužinienė, tel. nr. (8 37) 52 43 23, el.p. daina.grauziniene@krs.lt, Savanorių pr. 371, 412 kab, Kaunas LT-49500, darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val. 

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Alvydas Rimdeika, Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 37) 30 55 73

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentus pasėlių draudimo kompensavimui pateikti iki kalendorinių metų rugsėjo 30 d. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-