Žemės ūkio skyrius

Prašymo išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius priėmimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas teikia Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriui prašymą išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius. Savivaldybė, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis parengia ir pateikia pareiškėjui šiuos dokumentus: drenažo plano ištraukos kopiją masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis, šiame žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas, drenažo bei griovio plano masteliu 1:2000 su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų, drenažo rinktuvų profilių kopijas, paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai, tai pažymint sutartiniais ženklais pareiškėjui išduodamo plano kopijoje. Jeigu yra būtinybė, plano kopijoje papildomai nurodomi drenažo rinktuvų skersmenys (jeigu išduodamo plano ištraukoje to nematyti), vandens nuleistuvų charakteristikos ir kiti duomenys bei pridedama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus „Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga“ ištraukos kopija, taip pat institucijų, išduodančių reikalingus dokumentus ir reikalavimus darbams nusausintoje žemėje atlikti, sąrašas ir adresai. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro įsakymas “Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių”, 2004-04-26 Nr. 3D-228. 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Kadastro pažymos kopija.

4. Žemės sklypo plano su sklypų gretimybėmis M 1: 10000 kopija. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Algirdas Viskačka teikia paslaugas šioms seniūnijoms: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Kulautuvos, Lapių, Raudondvario, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apyl.

Tel.nr. (8 37) 30 55 81, mob.tel. (8 686) 92 116, el.p. algirdas.viskacka@krs.lt.

Žemės ūkio skyriaus darbuotojas Mindaugas Arbačauskas teikia paslaugas šioms seniūnijoms: Akademijos, Alšėnų, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apyl., Kačerginės, Karmėlavos, Linksmakalnio, Neveronių, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Zapyškio.

Tel.nr. (8 37) 30 55 81, el.p. mindaugas.arbacauskas@krs.lt,

Savanorių pr. 371,

darbo laikas: I-IV 8-17 val, V 8-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvydas Rimdeika,

tel. (8 37) 30 55 73, el. p. alvydas.rimdeika@krs.lt

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30d. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-