Mero pavaduotojas

Mero pavaduotojo Antano Nesteckio darbotvarkė

Penktadienis, Gegužės 22 d.

8.00 –  9.00 val.

Dalyvauja rytiniame pasitarime.

9.00 –  10.00 val.

Dalyvauja darbiniuose pasitarimuose dėl vykdomų projektų.

10.00 –  11.00 val.

Dalyvauja nuotoliniame LSA valdybos pasitarime.

11.00 –  12.00 val.

Gautų dokumentų peržiūra.

12.45 – 14.00 val.

Dirba su gautais dokumentais.

14.00 – 15.45 val.

Dalyvauja dabiniuose pasitarimuose.