Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Audito ataskaitos

2020 metais parengti dokumentai

Veiklos audito ataskaita „Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas“

Išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“

Išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagrįstumo“

Išvada „Dėl pasikeitusių galutinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties projekto sąlygų“

2019 metais parengti dokumentai

Išvada "Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės „Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje“ investicijų projekto įgyvendinimo tikslingumo“

Audito ataskaita „UAB Komunalinių paslaugų centro veiklos vertinimas“

Išankstinio tyrimo ataskaita „Darbo apmokėjimo sistemos funkcionavimas Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose“

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Kauno rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“

Audito išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“

2018 metais parengti dokumentai

Pranešimas apie audito ataskaitą „Ar pagrįstai išaugo UAB Merula ir UAB Uma Trans nuostoliai“

Išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“

Audito išvada "Dėl Kauno rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo"

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Kauno rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas"

Išvada „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės „Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje“ investicinio projekto vertinimo“

2017 metais parengti dokumentai

Audito ataskaita „Negyvenamųjų pastatų (patalpų) valdymas Kauno rajono savivaldybėje“

Audito ataskaita „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito“

Audito išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“

Audito ataskaita „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams“

Audito išvada „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams“

Audito ataskaita „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams“

Audito išvada „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams“

 

2016 m. parengti dokumentai


Audito ataskaita „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito“ 

Audito išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito“

Audito ataskaita „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito išvada „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito ataskaita „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito išvada „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito ataskaita „Dėl Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro veiklos vertinimo“

 

2015 m. parengti dokumentaiAudito ataskaita "Dėl keleivių pervežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimo"

Audito ataskaita „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito“

Audito išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito“

Audito ataskaita „Dėl privatizavimo fondo 2014 m. atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“

Audito išvada „Dėl privatizavimo fondo finansinio (teisėtumo) audito“

Audito ataskaita „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinio (teisėtumo) audito“

Audito išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinio (teisėtumo) audito“

Audito ataskaita „Dėl Kauno rajono savivaldybės iždo 2014 m. atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“

Audito išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės iždo 2014 m. finansinio (teisėtumo) audito“

Audito ataskaita „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito išvada „„Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito ataskaita „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Audito išvada „„Dėl UAB „Giraitės vandenys“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“

Išvada „Dėl 2014 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo“

2014 m. parengti dokumentai


Ataskaitą dėl Rusnės Rosinienės skunde nurodytų teiginių tikrinimo

Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

Audito išvada dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos finansinio (teisėtumo) audito

Dėl kauno rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių audito ataskaita

Audito išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Ataskaita dėl 2013 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimo

Išvada dėl 2013 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimo

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2013 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus privatizavimo objektams priskirtus žemės sklypus, panaudojimo 2013 m. ataskaitos tikrinimo

Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo 2013 m. tikrinimo ataskaita

Ataskaita dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2013 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl privatizavimo fondo 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų

Kauno rajono savivaldybės nuomininkų pagal valstybės garantiją iš grąžintinų namų patalpų nuomos priskaitymo ir atskaitymo į gyvenamųjų patalpų remonto fondo sąskaitą teisingumo tikrinimo ataskaita

Ataskaita dėl piniginių įsipareigojimų vykdymo tikrinimo

 

2013 m. parengti dokumentai


Audito ataskaita dėl Kauno r. Savivaldybės 2012 m. Turto administravimo programos atlikto ribotos apimties audito rezultatų

Išvada dėl Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito


Ataskaita dėl Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito Išvada dėl Raudondvario gimnazijos 2012 m.finansinio (teisėtumo) audito

Ataskaita dėl Raudondvario gimnazijos 2012 m.finansinio (teisėtumo) audito

Išvada dėl Vandžiogalos vidurinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito

Ataskaita dėl Vandžiogalos vidurinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito

Išvada dėl Ilgakiemio mokyklos-darželio 2012 m  finansinio (teisėtumo) audito

Ataskaita dėl Ilgakiemio mokyklos-darželio 2012 m  finansinio (teisėtumo) audito

Išvada dėl Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos  darželio finansinio (teisėtumo) audito

Ataskaita dėl Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio 2012 m  finansinio (teisėtumo) audito

Dėl KRS nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Ataskaita dėl  keleivių pavėžėjimo visuomeniniu transportu 2012 m. ribotos apimties audito

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimo

 

2012 m. parengti dokumentai


Ataskaita dėl Domeikavos gimnazijos 2011 m. finansinio audito


Ataskaita dėl Garliavos J. Lukšos gimnazijos 2011 m. finansinio audito

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo

Ataskaita dėl Lapių pagrindinės mokyklos 2011 m. finansinio audito

Audito išvada dėl Domeikavos gimnazijos 2011 m. finansinio audito

Audito išvada dėl Garliavos J. Lukšos gimnazijos 2011 m. finansinio audito

Audito išvada dėl Lapių pagrindinės mokyklos 2011 m. finansinio audito

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metais ataskaitos

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Ringaudų pradinės mokyklos 2011 m. finansinio audito išvada

Ringaudų pradinės mokyklos 2011 m. finansinio audito ataskaita

2011 m. parengti dokumentai  

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 m. ataskaitos

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio

Išvada dėl Kauno rajono sporto mokyklos 2010 m. finansinio audito

Išvada dėl 2010 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl 2010 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2010 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono sporto mokyklos 2010 m. finansinio audito

Ataskaita dėl priemonės “VP1-4.2-VRM-03-V “viešojo administravimo sistemos tobulinimas“ ribotos apimties audito

Ataskaita dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos 2010 m. finansinio audito rezultatų

Ataskaita dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2010 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Audito ataskaita Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo valdymo vertinimas

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriuje likučių perkėlimo 2009-12-31 teisingumo tikrinimo tarpinė ataskaita

Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriuje likučių perkėlimo 2009-12-31 teisingumo tikrinimo tarpinė ataskaita 2

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2010 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

2010 m. parengti dokumentai


 Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymo, apskaitos ir finansinės atskaitomybės vertinimo 

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metais ataskaitos 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 

Ataskaita dėl Babtų gimnazijos 2009 m. finansinio audito 

Ataskaita dėl Kauno rajono Zapyškio pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio audito rezultatų

SBĮ Muniškių senelių namų 2009 m. finansinio audito ataskaita

Ataskaita dėl 2009 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2009 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių, savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos šildymo srityje vertinimo

Ataskaita dėl lengvatinio mokinių pavėžėjimo tikrinimo

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2009 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės tarybai pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų veiklos audito maitinimo organizavimo srityje

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 m. ataskaitos ir Kulautuvos rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimo ir gerinimo Kulautuvos miestelyje tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus veiklos audito organizavimo srityje ataskaita

 

2009 m. parengti dokumentai

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto vykdymo, apskaitos ir finansinės atskaitomybės vertinimo

Išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 m. ataskaitos tikrinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono Babtų gimnazijos 2008 m. finansinio audito

Audito išvada dėl Kauno rajono Babtų gimnazijos 2008 m. finansinės atskaitomybės

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kačerginės seniūnijos ribotos apimties audito ataskaita

Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo fondo 2008 m. finansinės veiklos tikrinimo ataskaita

Ataskaita dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2008 m. tikrinimo

Išvada dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2008 m. tikrinimo

Kauno rajono Kulautuvos vidurinės mokyklos darbuotojų laiško tyrimo ataskaita

Ataskaita dėl Kauno rajono kultūros centrų 2008 m. ribotos apimties finansinio audito

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos vykdymo veiklos audito

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų ribotos apimties audito

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Ataskaita dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

Išvada dėl Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitos VT-02 metinė ir valstybės turto 2008 m. ataskaitos VT-01 metinė 1 priedas 2 priedas 3 priedas

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos veiklos audito kontroliuojamų UAB „Giraitės vandenys“, „Gabuva“ ir „Tvarkuva“ valdymo srityje 2006 m., 2007 m., 2008 m.

Ataskaita dėl Kauno rajono savivaldybės žemės ūkio rėmimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimo

 

2008 m. parengti dokumentai: 


Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato renovacijai ir remontui 2007-2008 m. skirtų lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita Fondų tikrinimo ataskaitos

 1. Privatizavimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

 2. Kelių tvarkymo darbams skirtų lėšų 2007 m. panaudojimo įvertinimas

 3. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

 4. SAARS programos 2007 m. lėšų tikrinimo ataskaita

 5. Spec. daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

 6. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

   

Audito ataskaitos ir išvados

 1. Seniūnijų veiklos audito ataskaita

 2. Kulautuvos vidurinės mokyklos audito ataskaita ir išvada

 3. Vilkijos gimnazijos audito ataskaita ir išvada

 4. Raudondvario gimnazijos audito ataskaita ir išvada

 5. Garliavos vidurinės mokyklos audito ataskaita ir išvada

 6. Išvada dėl Kauno rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto įvykdymo apyskaitos 1 priedas 2 priedas3 priedas 4 priedas

   

2007 m. parengti dokumentai:Išvada dėl Savivaldybės turto 2006 m. ataskaitos VT-02 metinė ir Valstybės turto 2006 m. ataskaitos VT-01 metinė
1 priedas 2 priedas 3 priedas

Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 2006 m. finansinio audito ataskaita 

Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos 2006 m. finansinio audito ataskaita 

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2006 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita 

Kačerginės pagrindinės mokyklos 2006 m. audito ataskaita 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 m. ataskaitos tikrinimo ataskaita  

Kauno rajono savivaldybės Privatizavimo fondo 2006 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita 

Kauno rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2006 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita 

Kelių fondo lėšų, skirtų 2006 m. panaudojimo vertinimas (ataskaita)

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2006 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono Švietimo centro 2007 m. finansinio audito ataskaita

2006 m. parengti dokumentai: 

 

2005 m. ataskaitų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei apie patikėjimo teise valdomą valstybės turtą išvada

Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos 2006 m. finansinio audito ataskaita

Kauno rajono Pagynės vaikų globos namų 2005 m. finansinio audito ataskaita

Kauno rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos išvada

Kauno rajono savivaldybės 2005 m. Vietos savivaldos administravimo programos finansinio audito ataskaita

Kauno rajono Vilkijos lopšelio–darželio ,,Daigelis“ 2005 m. finansinio audito ataskaita

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2005 m. finansinio audito ataskaita

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2005 m. programos lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2005 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės jaunimo politikos pagrindų 2005 ­2006 m. programos 2005 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2005 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo2005 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kelių fondo lėšų, skirtų 2005 m. panaudojimo tikrinimo ataskaita

Lėšų, skirtų 2005 m. Kauno rajono ūkininkams derliaus nuostoliams iš dalies kompensuoti panaudojimo tikrinimo ataskaita

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2005 m. lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Viešųjų pirkimų vykdymo Savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose 2005 m. vertinimo ataskaita

VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai skirtų Savivaldybės biudžeto tikslinės paskirties lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita

Kontaktai

Jurgita Jonynienė
Savivaldybės kontrolierė
(8 37) 305 549
Pareigybės aprašymas
Olga Štuopienė
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
(8 37) 305 549
Pareigybės aprašymas
Aistė Krikštanytė-Stepaniukė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 551
Pareigybės aprašymas
Rima Zieniuvienė
Vyriausioji patarėja
(8 683) 71 098
Pareigybės aprašymas