Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

Privačių interesų deklaravimas

Kontaktai

Rima Zieniuvienė
Savivaldybės kontrolierė
(8 37) 305 549, (8 683) 71 098
Pareigybės aprašymas
Jurgita Jonynienė
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
(8 37) 305 549, (8 612) 23 390
Pareigybės aprašymas
Olga Štuopienė
Vyriausioji patarėja
(8 37) 305 551, (8 646) 00 368
Pareigybės aprašymas
Aistė Krikštanytė-Stepaniukė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 551, (8 670) 88 646
Pareigybės aprašymas
Svetlana Variakojienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 551, (8 607) 30 985
Pareigybės aprašymas