Taryba

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondas

Pirmininkė

Evelina Valskytė, Savivaldybės tarybos narė 

Nariai

Saulius Davainis, Savivaldybės tarybos narys

 

Rima Jusienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Regina Lukoševičienė, Savivaldybės tarybos narė

 

Vida Rainienė, LPF „Nemuno krašto vaikai“ direktorė

 

Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 

Paulius Visockas, Savivaldybės mero pavaduotojas

 

 

 

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2018 m. lėšų panaudojimo ataskaita patvirtinta 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-39

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2017 m. lėšų panaudojimo ataskaita patvirtinta 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-31

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2016 m. lėšų panaudojimo ataskaita

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2015 m. lėšų panaudojimo ataskaita

Kauno rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30d. sprendimu Nr. TS-168 patvirtino Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos sudėtį


Fondo nuostatai   

Nuostatų pakeitimai

Nuostatų pakeitimai


Informacija, prašymų priėmimas 2019 m.
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo taryba priima prašymus iš Kauno rajono gyventojų 2019 metams. Prašymai pildomi gyvenamosios vietos seniūnijose, nagrinėjami kas ketvirtį Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos posėdžiuose. Parama skiriama Kauno rajono savivaldybės daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, kai parama būtina vaikams visapusiškai ugdyti, jų pasaulėžiūrai plėsti, gabumams atskleisti ir stiprinti. Daugiavaikės šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą ir gyventi Kauno rajone arba jų duomenys apie gyvenamąją vietą būtų įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą prie Savivaldybės.