Taryba

Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Nevyriausybinių organizacijų taryba

Pirmininkas –

Pirmininko pavaduotojas – Darius Joneikis, judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą" Kauno regiono skyriaus pirmininkas


Nariai
Vitalija Gabartienė, Garliavos neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Simona Juodžiukynaitė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Aleksandras Kerpauskas, Lietuvos žaliųjų judėjimo tarybos narys
Milda Labašauskaitė, Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja
Vida Rainienė, LPF „Nemuno krašto vaikai“ direktorė
Kristina Stanislovaitienė, l. e. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas
Valdas Šiškus, VšĮ „Sugrįžimas“ direktorius

Irmantas Šumskas, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyrio vyriausiasis specialistas
Kristina Švedaitė-Damšė, Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos vadovė
Kęstutis Tatarūnas, Pramogų ir sporto klubo „Ežerietis“ direktorius
Margarita Venslovienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjaTarybos sudėtis patvirtinta 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-428
Tarybos sudėtis pakeista  2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-369
2016 m. veiklos ataskaita
Nuostatai