Taryba

Kauno rajono trišalė taryba

Pirmininkas

 

Nariai

Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras, jam nesant, – Paulius Visockas, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas

 

Antanas Nesteckįs, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas, jam nesant, – Jonas Gurskas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys

 

Regina Lukoševičienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, jai nesant, – Donatas Jankauskas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys

 

Saulius Davainis, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, jam nesant, – Irena Marcinkevičienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė

 

Šarūnas Šukevičius, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, jam nesant, – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-256

Nuostatai

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita