Taryba

Apdovanojimų komisija

Pirmininkas

Irena Marcinkevičienė, Savivaldybės tarybos narė

Nariai

Rasa Kazakevičienė, Savivaldybės tarybos narė

  Regina Lukoševičienė, Savivaldybės tarybos narė
  Loreta Navakauskienė, Savivaldybės mero patarėja
  Algirdas Navickas, Savivaldybės tarybos narys
  Valdas Pacevičius, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ prezidentas
  Genutė Staliūnienė, Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė
  Adolfas Teresius, Garliavos seniūnijos seniūnaitisApdovanojimų komisija sudaryta 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-202

Nuostatai

Kauno rajono savivaldybės apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas