Taryba

Etikos komisija

Pirmininkė

Regina Lukoševičienė, Savivaldybės tarybos narė, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratai

Nariai

Danguolė Kasparienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė

 

Nijolė Linkuvienė, Savivaldybės tarybos sekretorė

 

Romas Majauskas, Savivaldybės tarybos narys

 

Rūta Tamošiūnienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė

 

Vytenis Vitkauskas, Savivaldybės tarybos narys

   


Etikos komisija sudaryta 2019 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-252

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 


Nuostatai


Komisijos sprendimai:

2019-07-29 Nr. EKS-1

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita