Taryba

Etikos komisija

Pirmininkė

Regina Lukoševičienė, Savivaldybės tarybos narė, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratai

Nariai

Danguolė Kasparienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė

 

Nijolė Linkuvienė, Savivaldybės tarybos sekretorė

 

Romas Majauskas, Savivaldybės tarybos narys

 

Vytenis Vitkauskas, Savivaldybės tarybos narys

 

Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovė

   

 

Etikos komisija pakeista 2020 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-115

Etikos komisija sudaryta 2019 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-252Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 


Nuostatai

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita


Komisijos sprendimai:

2019-07-29 Nr. EKS-1