Taryba

Kauno rajono kultūros centrų akreditavimo komisija

Ona Adamonienė, Kauno rajono savivaldybės adminsitracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Kultūros poskyrio vyriausioji specialistė
Alvyra Čičinskienė, Kauno rajono savivaldybės adminsitracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas


Komisija sudaryta 2016 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-349

Nuostatai