Taryba

Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo nuolatinė komisija

Pirmininkas

Vytenis Vitkauskas, Savivaldybės tarybos narys

Pirmininko pavaduotoja

 

Nariai

Lidija Abramavičienė, Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Irena Jonaitienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Virginija Guogienė, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Agnė Keturakytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Evaldas Tarvydas, Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

Komisija sudaryta 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-179

2019 m. veiklos ataskaita
2017 m. veiklos ataskaita
2016 m. veiklos ataskaita

Nuostatai