Taryba

Socialinės paramos komisija

Pirmininkė

Evelina Valskytė, Kauno rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto narė

Nariai

Rūta Černiauskienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Sonata Grigelienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

 

Virginija Guogienė, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Rima Jusienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Milda Labašauskaitė, Savivaldybės gydytoja

 

Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 

 

Darbotvarkė

 2020-02-24, 10:30 val.

  1. Dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenumatytais atvejais skyrimo (A. Ceinoriūtė).
  2. Kiti klausimai.

 

 

Socialinės paramos komisija sudaryta 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-169

2016 m. veiklos ataskaita
2015 m. veiklos ataskaita

Nuostatai
Nuostatų pakeitimas

Informacija:

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-88 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės socialinės paramos komisijos lėšų skyrimo tvarkos aprašas