Taryba

Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija

Pirmininkė

 

Sekretorė

 

Nariai

Rima Jusienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Virginija Guogienė, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

 

Renata Giniuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Agnė Anfimovaitė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Ilona Marčiukaitienė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė

 

Milda Labašauskaitė, Savivaldybės gydytoja

 

Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

2016 m. vasario 19 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-311 buvo sudaryta Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija.

2016 m. rugsėjo 7 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1609 pakeista Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija.


Nuostatai