Taryba

Tarybos veiklos reglamento redakcinė komisija

Pirmininkas Vytenis Vitkauskas, Savivaldybės tarybos narys
Pavaduotojas  
Nariai Virginija Guogienė, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  Donatas Jankauskas, Savivaldybės tarybos narys;
  Nijolė Linkuvienė, Savivaldybės tarybos sekretorė;
  Jūratė Truncienė, Savivaldybės tarybos narė.

   

2016 m. veiklos ataskaita
2015 m. veiklos ataskaita

Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisija sudaryta 2019 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-248


Nuostatai