Taryba

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Pirmininkas

 

Nariai

 

 

 

 

 Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija sudaryta 2015 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-182


Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija pakeista  2017 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-44, 2017 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-204


Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija 2016 m. posėdžiavo 1 kartą ir apsvarstė tiesioginio vadovo siūlymą perkelti 2 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos karjeros valstybės tarnautojus į aukštesnes pareigas.