Taryba

Biudžeto ir finansų komitetas

Pirmininkas

 Jonas Gurskas

Pirmininko pavaduotojas

 

Nariai

 Violeta Boreikienė

 

 Donatas Jankauskas

 

 Gintautas Krilavičius

 

 Irena Marcinkevičienė

 

 Algirdas Navickas

 

 Antanas Nesteckis

 

 Regina Žukauskienė

 

2018 m. veiklos ataskaita

 

2019-06-26

15 val.

 

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl UAB „AirHotel“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (D. Kupratienė).
 4. (16) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 5. (17) Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose (J. Petkevičius).
 6. (20) Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015–2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. pajamų ir išlaidų plano bei Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo aprašų patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 7. (24) Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 m. vykdomai veiklai, nustatymo (A. Pupalė).
 8. (25) Dėl pritarimo Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas) projektui ir bendram jo finansavimui (A. Pupalė).
 9. (26) Dėl pritarimo VšĮ „Raudondvario dvaras“ dalyvavimui projekte „Istorinis kelias: Raudondvaris – Bauskė“ ir bendro jo finansavimo (A. Pupalė).
 10. (27) Dėl pritarimo dalyvauti partnerių teisėmis Koknesės savivaldybės projekte ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti (A. Pupalė).
 11. (28) Dėl pritarimo visuomeninės organizacijos Samylų bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 12. (29) Dėl pritarimo Kulautuvos jaunimo centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 13. (30) Dėl pritarimo Linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 14. (33) Dėl maršrutinio taksi maršruto Ringaudai – Neveronys organizavimo (R. Baliūnas).
 15. (34) Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (R. Baliūnas).