Taryba

Biudžeto ir finansų komitetas

Pirmininkas

 Jonas Gurskas

Pirmininko pavaduotojas

 Antanas Nesteckis

Nariai

 Violeta Boreikienė

 

 Donatas Jankauskas

 

 Gintautas Krilavičius

 

 Irena Marcinkevičienė

 

 Algirdas Navickas

 

 Regina Žukauskienė

 

2018 m. veiklos ataskaita

Darbotvarkė

2019-11-26
14 val.
222 kab.

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl pritarimo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui nustatyti atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčius (J. Rakauskaitė).
 4. Dėl pritarimo gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimo Kauno rajono savivaldybėje partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumui (A. Pupalė).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-17 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-360 „Dėl Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (D. Kupratienė).
 8. Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
  (D. Kupratienė).
 9. (11) Dėl pritarimo Kauno rajono švietimo centro dalyvavimui tarptautiniame projekte
  (J. Petkevičius).
 10. (12) Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 11. (14) Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais (J. Petkevičius).
 12. (16) Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (A. Pupalė).
 13. (17) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto panaudos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 14. (18) Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą (A. Pupalė).
 15. (19) Dėl nekilnojamojo turto Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 8 pirkimo
  (A. Pupalė).
 16. (23) Dėl siūlymo UAB „Kauno vandenys“ išpirkti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus iš jų savininko UAB „IN projektai“ (A. Pupalė).
 17. (24) Dėl siūlymo UAB „Kauno vandenys“ išpirkti vandens tiekimo infrastruktūros objektą iš jų savininko L. L. (A. Pupalė).
 18. (25) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB“ pripažinimo netekusiu galios (A. Pupalė).
 19. (26) Dėl Kauno rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijos nuostatų patvirtinimo (A. Nesteckis).
 20. (28) Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Lapių, Ringaudų, Samylų, Taurakiemio, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijose
  (M. Kruopis).
 21. (29) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. TS-362 „Dėl gatvėvardžių suteikimo naujoms, pratęstoms gatvėms ir jų koordinačių patvirtinimo Akademijos, Alšėnų, Babtų, Domeikavos, Ringaudų, Zapyškio seniūnijose, gatvėvardžio keitimo Samylų seniūnijoje“ pakeitimo (M. Kruopis).
 22. (30) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo
  TS-480 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Lapių, Ringaudų, Samylų ir Užliedžių seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).