Taryba

Kontrolės komitetas

Pirmininkas

  Donatas Jankauskas

Pirmininko pavaduotojas

 Jūratė Truncienė

Nariai

 Antanas Nesteckis

 

 Vytautas Rimas

 

 Gvidas Rutkauskas

 

 Vytenis Vitkauskas

 

Kontrolės komiteto 2015 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2015 m. veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos pakeitimas

Nuostatai

 

Darbotvarkė

 2019-11-21

15 val.
222 kab.

 

  1. Dėl Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos apžvalgos.

Kviečiami asmenys: Savivaldybės kontrolierė

  1. Dėl Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų programos sąmatos.

Kviečiami asmenys: Savivaldybės kontrolierė

  1. Dėl 2019-10-17 Kontrolės komiteto rekomendacijos Kauno rajono savivaldybės administracijai įgyvendinimo.

Kviečiami asmenys: Savivaldybės administracijos vadovai

  1. Kiti klausimai

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                    Donatas Jankauskas