Taryba

Kontrolės komitetas

Pirmininkas

  Donatas Jankauskas

Pirmininko pavaduotojas

 

Nariai

 Antanas Nesteckis

 

 Vytautas Rimas

 

 Gvidas Rutkauskas

 

 Jūratė Truncienė

 

 Vytenis Vitkauskas

 

 

 

Kontrolės komiteto 2015 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2015 m. veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos programa

Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa

Nuostatai

 

 

Darbotvarkė

 2019-08-22

15 val.
213 kab.

1.  Dėl Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklos plano vykdymo II ketvirčio ataskaitos.
     Kviečiami asmenys: Savivaldybės kontrolierė
2.  Dėl UAB Komunalinių paslaugų centras (KPC) veiklos ir komunalinių atliekų surinkimo iš gyventojų.
     Kviečiami asmenys: Savivaldybės kontrolierė ir KPC vadovas
3.  Dėl Garliavos sporto ir kultūros centro (GSKC) mišraus choro "Melodija" narių ir folkloro ansamblio "Gegutala" vadovės N.Grivačiauskienės kreipimosi.
     Kviečiami asmenys: GSKC ir savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vadovai, pareiškėjai ( choro "Melodija" atstovai ir  N.Grivačiauskienė)
4.  Dėl pasiūlymų Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų audito programai.
     Kviečiami asmenys: nėra
5.  Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos plano rengimo ir 2019 metų veiklos plano papildymo.
     Kviečiami asmenys: nėra
6.  Kiti klausimai
     Kviečiami asmenys: nėra