Taryba

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Pirmininkė

  Irena Marcinkevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

  Laimutė Rutkauskienė

Nariai

 Laima Kalėdaitė

 

 Regina Lukoševičienė

 

 Romas Majauskas

 

 Jonas Mykolaitis

 

 Justinas Urbanavičius

 

Evelina Valskytė

 

Nuostatai

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

 

Darbotvarkė

 

2019-11-25
15 val.
222 kab.

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. (9) Dėl vienos dienos vaiko maitinimo normos Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre nustatymo (M. Venslovienė).
 4. (10) Dėl tėvų globos netekusių vaikų globos (rūpybos) organizavimo globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
  (M. Venslovienė).
 5. (11) Dėl pritarimo Kauno rajono švietimo centro dalyvavimui tarptautiniame projekte
  (J. Petkevičius).
 6. (12) Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 7. (13) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo
  TS-493 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 8. (14) Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais (J. Petkevičius).
 9. (15)Dėl Kauno r. Giraitės darželio direktoriaus atleidimo iš pareigų (J. Petkevičius).
 10. (19) Dėl nekilnojamojo turto Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 8 pirkimo
  (A. Pupalė).
 11. (20) Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 12. (21) Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai Visuomenės sveikatos biurui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 13. (22) Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono švietimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 14. (27) Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Ringaudų, Užliedžių ir Vilkijos apylinkių seniūnijose (M. Kruopis).