Taryba

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Pirmininkė

  Irena Marcinkevičienė

Pirmininko pavaduotoja

 

Nariai

 Laima Kalėdaitė

 

 Regina Lukoševičienė

 

 Romas Majauskas

 

 Jonas Mykolaitis

 

 Laimutė Rutkauskienė

 

 Justinas Urbanavičius

 

Evelina Valskytė

 

Nuostatai

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

 

Darbotvarkė

 

2019-06-25

15 val.

 1. (2) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. (6) Dėl Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 3. (7) Dėl Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 4. (8) Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 5. (9) Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 6. (10) Dėl Kauno r. Giraitės darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 7. (11) Dėl Kauno r. Neveronių lopšelio-darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 8. (12) Dėl Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ steigimo (J. Petkevičius).
 9. (13) Dėl Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ laikino direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 10. (14) Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 11. (15) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 12. (16) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 13. (17) Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose (J. Petkevičius).
 14. (26) Dėl pritarimo VšĮ „Raudondvario dvaras“ dalyvavimui projekte „Istorinis kelias: Raudondvaris – Bauskė“ ir bendro jo finansavimo (A. Pupalė).
 15. (27) Dėl pritarimo dalyvauti partnerių teisėmis Koknesės savivaldybės projekte ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti (A. Pupalė).
 16. (29) Dėl pritarimo Kulautuvos jaunimo centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 17. (48) Dėl gatvėvardžių suteikimo Akademijos, Alšėnų, Lapių, Ringaudų, Samylų, Užliedžių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 18. (55) Dėl Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).