Taryba

Socialinių reikalų ir sveikatos komitetas

Pirmininkas

  Saulius Davainis

Pirmininko pavaduotojas

 

 Nariai

 Rasa Kazakevičienė

 

 Marija Kurantavičiūtė

 

 Regina Lukoševičienė

 

Eglė Rutkauskienė

 

Jūratė Truncienė

 

Evelina Valskytė

 

Paulius Visockas

 

Nuostatai

Nuostatų pakeitimai

2015 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

 

 

 

Darbotvarkė

2019-06-27

13:30  val.

 

 

 1. (2) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. (4) Dėl Kauno rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo (M. Venslovienė).
 3. (5) Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinės paramos komisijos nuostatų patvirtinimo (E. Valskytė).
 4. (18) Dėl Kauno rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo (M. Labašauskaitė).
 5. (19) Dėl Kauno rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos sudarymo (M. Labašauskaitė).
 6. (20) Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015–2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. pajamų ir išlaidų plano bei Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo aprašų patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 7. (21) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (M. Labašauskaitė).
 8. (22) Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (E. Katilius).
 9. (23) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (E. Katilius).
 10. (28) Dėl pritarimo visuomeninės organizacijos Samylų bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 11. (30) Dėl pritarimo Linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui ir jo bendro finansavimo(A. Pupalė).
 12. (36) Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (S. Vitkauskienė).
 13. (37) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo (N. Linkuvienė).
 14. (38) Dėl Kauno rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo (N. Linkuvienė).
 15. (39) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo (N. Linkuvienė).
 16. (40) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nuostatų pavirtinimo (D. Jankauskas).
 17. (41) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (V. Guogienė).
 18. (42) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (V. Guogienė).
 19. (43) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.TS-367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 20. (44) Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-368 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 21. (45) Dėl Kauno rajono savivaldybės, Kauno regiono darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų trišalio bendradarbiavimo (A. Bagdonas).