Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

vyksiančio 2021-01-28 10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros 2021 m. priemonių plano patvirtinimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 strateginio veiklos plano patvirtinimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo (D. Kupratienė).
 4. Dėl fizinio asmens atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio (D. Kupratienė).
 5. Dėl fizinio aktyvumo ir sporto projektų programos įgyvendinimo iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto konkurso aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo TS-83 „Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų nustatymo ir sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos 2020 m. lėšų ataskaitos patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos 2021 m. lėšų sąmatos patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 9. Dėl UAB „Giraitės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (J. Rakauskaitė, A. Dzevyžis, G. Markevičienė).
 10. Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo TS-180  ,,Dėl Kauno rajono smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos sudarymo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 14. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 15. Dėl Savivaldybės turto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Instituto g. 20, perdavimo pagal panaudos sutartis (A. Pupalė).
 16. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (A. Pupalė).
 17. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo TS-475 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 18. Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo netinkamu naudoti (A. Pupalė).
 19. Dėl lėšų, gautų už viešame aukcione parduotą Kauno rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą, panaudojimo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo (A. Pupalė).
 20. Dėl lėšų, gautų už viešame aukcione parduotą Kauno rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą, 2021 m. sąmatos patvirtinimo (A. Pupalė).
 21. Dėl lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo (A. Pupalė).
 22. Dėl lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, 2021 m. sąmatos patvirtinimo (A. Pupalė).
 23. Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo (A. Pupalė).
 24. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2021 m. sąmatos patvirtinimo (A. Pupalė).
 26. Dėl būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo patvirtinimo (A. Pupalė).
 27. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo (A. Pupalė).
 28. Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2020 m. lėšų ataskaitos patvirtinimo (J. Mykolaitis).
 29. Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2021 m. lėšų sąmatos patvirtinimo (J. Mykolaitis).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2020 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (E. Valskytė).
 31. Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2020 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (M. Venslovienė).
 32. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo TS-26 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 33. Dėl Kauno rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 m. programos patvirtinimo (M. Venslovienė).
 34. Dėl Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo (L. Dilys, M. Labašauskaitė).
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos ir savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 m. ataskaitų patvirtinimo (L. Dilys, M. Labašauskaitė).
 36. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaitai (D. Jankauskas).
 37. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos patvirtinimo (D. Jankauskas).
 38. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos komitetų įgaliojimų nustatymo (V. Guogienė).
 39. Dėl Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo (T. Didžiulis).
 40. Dėl Kauno rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo (A. Nesteckis, V. Guogienė).
 41. Dėl Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (V. Žagarienė).
 42. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo TS-22 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (V. Žagarienė).
 43. Dėl pavedimo Administracijos direktoriui (M. Kruopis).
 44. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimo Nr. TS-165 „Dėl Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijos Biruliškių k., Ramučių k., Sergeičikų I k. ir Karmėlavos mstl. gyvenamųjų vietovių  teritorijų ribų keitimo“ pakeitimo (M. Kruopis).
 45. Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Babtų ir Ringaudų seniūnijose (M. Kruopis).
 46. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo TS-210 „Dėl gatvėvardžių suteikimo Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Samylų, Užliedžių ir Vandžiogalos seniūnijose" pakeitimo (M. Kruopis).
 47. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Babtų, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Ringaudų, Samylų ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 48. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-497 „Dėl Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ pakeitimo“ (M. Kruopis).

 

                                                                                 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.