Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2019-09-26  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (M. Venslovienė).
 4. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 – 2020 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 7. Dėl pritarimo Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos dalyvavimui tarptautiniame projekte (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų maksimalaus mokinių ir grupių skaičiaus bei minimalaus mokinių skaičiaus grupėse nustatymo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 10. Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba nuomojamose patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 11. Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašus tvarkos aprašo  patvirtinimo (T. Tamošiūnas).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo (J. Mačiulis).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis (A. Pupalė).
 14. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl parduodamų Kauno rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 15. Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo (A. Pupalė).
 16. Dėl Savivaldybės turto patikėjimo sutarčių nutraukimo ir Savivaldybės turto perdavimo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 17. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių su VšĮ Rokų socialinės gerovės centru (A. Pupalė).
 18. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 19. Dėl pritarimo Kauno laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtros projektui ir bendro jo finansavimo (A. Pupalė).
 20. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo (A. Pupalė).
 21. Dėl pritarimo Liučiūnų krašto bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 22. Dėl pritarimo Ringaudų bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 23. Dėl pritarimo Kauno r. Alšėnų sen. Mastaičių kaimo Miglės ir Samanų g. kapitalinio remonto projektui ir jo bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).
 24. Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo (M. Labašauskaitė).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo (S. Davainis).
 26. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos patvirtinimo“ pakeitimo (D. Jankauskas).
 27. Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (V. Vitkauskas).
 28. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-58 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje“ pakeitimo (Š. Šukevičius).
 29. Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo (M. Kruopis).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo būtinumo“ pripažinimo netekusiu galios (M. Kruopis).
 31. Dėl gatvėvardžių suteikimo Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Raudondvario, Ringaudų, Rokų ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 32. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Batniavos, Garliavos apylinkių, Kulautuvos, Linksmakalnio ir Ringaudų seniūnijose (M. Kruopis).
 33. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-100 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Garliavos seniūnijose ir Garliavos apylinkių seniūnijoje“ pakeitimo (M. Kruopis).
 34. Dėl minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo (M. Kruopis).
  PAPILDOMI KLAUSIMAI:
 35. Dėl pritarimo projektui „Skaitmeninių ir vartotojui skirtų turizmo informacijos priemonių plėtra Lietuvos–Lenkijos pasienio regionuose“ ir jo bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).
 36. Dėl pritarimo projektui „Žmonių per 50 metų amžiaus užimtumo galimybių didinimas Lietuvos–Lenkijos pasienio regione“ ir jo bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).

 

 Savivaldybės meras                                                                                                  Valerijus Makūnas