Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2020-02-27  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2017–2020 m. investicijų į Kauno rajone valdomą šilumos ūkį plano pakeitimų derinimo
  (J. Rakauskaitė).
 2. Dėl UAB „Kauno vandenys“ 2020–2022 m. veiklos ir plėtros plano (Kauno rajonas) patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 3. Dėl UAB „Roalsa“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams
  (J. Rakauskaitė, J. Šapalienė).
 4. Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-433 „Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Rakauskaitė).
 6. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatų patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 7. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-434 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Rakauskaitė).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių ir atliekų susidarymo normų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Rakauskaitė).
 9. Dėl pritarimo, kad VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras nustatytų atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčius (J. Rakauskaitė).
 10. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 metų ataskaitos apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus patvirtinimo (T. Tamošiūnas).
 13. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2020 m. finansuojamų Kauno rajono savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo
  (T. Tamošiūnas).
 14. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo (M. Labašauskaitė).
 15. Dėl nuolatinės Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (D. Verbickienė).
 16. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2019 m. veiklos ataskaitoms (J. Petkevičius).
 17. Dėl pritarimo kultūros centrų, viešosios bibliotekos, Kauno rajono muziejaus, Garliavos sporto ir kultūros, Kauno rajono švietimo centrų, Kauno rajono sporto ir Garliavos meno mokyklų 2019 m. veiklos ataskaitoms (J. Petkevičius).
 18. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 19. Dėl sutikimo reorganizuoti  Kauno r. Kačerginės daugiafunkcį centrą (J. Petkevičius).
 20. Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų nustatymo ir sporto srityje veikiančių juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Petkevičius).
 21. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 22. Dėl Kauno r. Babtų gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 23. Dėl Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 24. Dėl Kauno r. Garliavos meno mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 25. Dėl Kauno r. Jonučių darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 26. Dėl Kauno r. Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 27. Dėl Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 28. Dėl Kauno r. Kulautuvos lopšelio-darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 29. Dėl Kauno r. Lapių lopšelio-darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 30. Dėl Kauno r. sporto mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 31. Dėl Kauno rajono švietimo centro direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 32. Dėl Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 33. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl įgaliojimo organizuoti Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos direktoriaus konkursą“ pripažinimo netekusiu galios (J. Petkevičius).
 34. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2019 m. veiklos ataskaitai (E Kaminskaitė-Sutkuvienė).
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2020 m. lėšų sąmatos patvirtinimo (E. Valskytė).
 36. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 37. Dėl Savivaldybės turto perdavimo VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 38. Dėl Savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Kauno rajono muziejui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 39. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 40. Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (A. Pupalė).
 41. Dėl elektros oro linijos pirkimo (A. Pupalė).
 42. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 43. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 44. Dėl sutikimo perimti turtą (A. Pupalė).
 45. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 46. Dėl pritarimo Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos sporto infrastruktūros atnaujinimo projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).
 47. Dėl pritarimo Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos stadiono atnaujinimo ir pritaikymo Kulautuvos bendruomenės fizinio aktyvumo veikloms projektui ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).
 48. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui „Sporto bazių atnaujinimas Kauno rajono Kulautuvos ir Zapyškio seniūnijose“ ir šio projekto bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).
 49. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (M. Venslovienė).
 50. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų 2019 m. veiklos ataskaitoms (M. Venslovienė).
 51. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 52. Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo skyriuje kainų nustatymo (L. Grigaitis, M. Venslovienė).
 53. Dėl Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (A. Rimdeika).
 54. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-252 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (R. Lukoševičienė).
 55. Dėl žemės sklypų Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Zapyškio sen., Kluoniškių k. ir Zapyškio mstl. pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 56. Dėl žemės sklypo Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k. pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 57. Dėl gatvėvardžių suteikimo Akademijos, Alšėnų, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Raudondvario ir Užliedžių seniūnijose (M. Kruopis).
 58. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Domeikavos, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario, Rokų, Samylų, ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                               Valerijus Makūnas

 

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.