Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2019-10-24  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.TS-121 „Dėl Kauno rajono savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio direktoriaus atleidimo iš pareigų (J. Petkevičius).
 4. Dėl Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 6. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-446 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su VšĮ „Žalioji gamtos mokykla“ (A. Bagdonas).
 10. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-175 „Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (J. Rakauskaitė).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl  Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-394 „Dėl Kauno rajono savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 14. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 15. Dėl Savivaldybės turto perdavimo asociacijai  Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyriui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 16. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 17. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 18. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 19. Dėl Kauno rajono savivaldybės Tarybos  2015 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-155 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo“ (A. Pupalė).
 20. Dėl Kauno rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (A. Pupalė).
 21. Dėl pritarimo taikos sutarčiai su G. P.(V. Guogienė).
 22. Dėl žemės sklypų Kauno r. sav. Domeikavos sen. Domeikavos k., Raudondvario sen. Naujatriobių k., Raudondvario k. ir Zapyškio sen. Kluoniškių k. pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 23. Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos apylinkių., Karmėlavos, Rokų, Samylų, Taurakiemio ir Užliedžių seniūnijose (M. Kruopis).
 24. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Garliavos, Lapių, Ringaudų, Rokų, Užliedžių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl gatvėvardžių suteikimo Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Samylų, Užliedžių ir Vandžiogalos seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 26. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-305 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Garliavos Apylinkių, Karmėlavos ir Lapių seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).

 

 Savivaldybės meras                                                                                                  Valerijus Makūnas