Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2019-06-27  10 val.

 DARBOTVARKĖ

  

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl UAB „AirHotel“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (D. Kupratienė).
 4. Dėl Kauno rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo (R. Jusienė).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinės paramos komisijos nuostatų patvirtinimo (E. Valskytė).
 6. Dėl Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 7. Dėl Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 10. Dėl Kauno r. Giraitės darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 11. Dėl Kauno r. Neveronių lopšelio-darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 12. Dėl Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ steigimo (J. Petkevičius).
 13. Dėl Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ laikino direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 14. Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 15. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 16. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kauno rajono pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, darželių, mokyklų-daugiafunkcių centrų, daugiafunkcio centro, progimnazijos, gimnazijų, pagrindinių, meno, sporto ir sanatorinės mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 17. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose (J. Petkevičius).
 18. Dėl Kauno rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo (M. Labašauskaitė).
 19. Dėl Kauno rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo kontrolės komisijos sudarymo (M. Labašauskaitė).
 20. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2015–2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. pajamų ir išlaidų plano bei Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo aprašų patvirtinimo (M. Labašauskaitė).
 21. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (M. Labašauskaitė).
 22. Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (E. Katilius).
 23. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (E. Katilius).
 24. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 m. vykdomai veiklai, nustatymo (A. Pupalė).
 25. Dėl pritarimo Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas) projektui ir bendram jo finansavimui (A. Pupalė).
 26. Dėl pritarimo VšĮ „Raudondvario dvaras“ dalyvavimui projekte „Istorinis kelias: Raudondvaris – Bauskė“ ir bendro jo finansavimo (A. Pupalė).
 27. Dėl pritarimo dalyvauti partnerių teisėmis Koknesės savivaldybės projekte ir lėšų skyrimo projektui įgyvendinti (A. Pupalė).
 28. Dėl pritarimo visuomeninės organizacijos Samylų bendruomenės centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 29. Dėl pritarimo Kulautuvos jaunimo centro projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 30. Dėl pritarimo Linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 31. Dėl Kauno rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo komisijos nuostatų patvirtinimo (V. Vitkauskas).
 32. Dėl Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos nuostatų patvirtinimo (A. Navickas).
 33. Dėl maršrutinio taksi maršruto Ringaudai – Neveronys organizavimo (R. Baliūnas).
 34. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (R. Baliūnas).
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos sudarymo (R. Baliūnas).
 36. Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (S. Vitkauskienė).
 37. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo (N. Linkuvienė).
 38. Dėl Kauno rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo (N. Linkuvienė).
 39. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo (N. Linkuvienė).
 40. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nuostatų pavirtinimo (D. Jankauskas).
 41. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (V. Guogienė).
 42. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (V. Guogienė).
 43. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.TS-367 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
  (V. Guogienė).
 44. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-368 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 45. Dėl Kauno rajono savivaldybės, Kauno regiono darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų trišalio bendradarbiavimo (A. Bagdonas).
 46. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (S. Lemziakovas).
 47. Dėl žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Babtų sen., Sitkūnų k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 48. Dėl gatvėvardžių suteikimo Akademijos, Alšėnų, Lapių, Ringaudų, Samylų, Užliedžių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 49. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Čekiškės, Lapių, Ringaudų, Rokų, Samylų, Užliedžių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 50. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Babtų, Lapių, Ringaudų, Samylų, Taurakiemio ir Zapyškio seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 51. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-437 „Dėl gatvėvardžių suteikimo naujoms, pratęstoms gatvėms, koordinačių patvirtinimo ir kai kurių gatvėvardžių keitimo Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario, Ringaudų, Taurakiemio, Užliedžių, Zapyškio seniūnijose ir Garliavos, Vilkijos apylinkių seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 52. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Babtų, Domeikavos, Ežerėlio, Ringaudų ir Vilkijos seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 53. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-238 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų ir Ringaudų seniūnijose“ pakeitimo
  (M. Kruopis).
 54. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-207 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Domeikavos, Lapių, Ringaudų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Zapyškio seniūnijose ir Vilkijos apylinkių seniūnijoje“ pakeitimo (M. Kruopis).

 PAPILDOMI KLAUSIMAI:

    55. Dėl Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).

    56. Dėl pritarimo dalyvauti melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Vilkijos drenažas“ žemių sausinimo sistemų rekonstrukcijos projekte (A. Rimdeika).

    57. Dėl pritarimo dalyvauti melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Liučiūnai“ žemių sausinimo sistemų rekonstrukcijos projekte (A. Rimdeika).

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis merą                                                                                                              Antanas Nesteckis