Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2020-01-23  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo (D. Kupratienė).
 2. Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo (D. Kupratienė).
 3. Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (D. Kupratienė).
 4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (D. Kupratienė).
 5. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių, deklaracijos formų, įmokų kodų patvirtinimo“ pakeitimo (D. Kupratienė).
 6. Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto Neveronys–Kauno autobusų stotis pripažinimo visuomenei būtinu, tarifų nustatymo ir nuostolių kompensavimo (T. Tamošiūnas).
 7. Dėl Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 9. Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus skyrimo (J. Petkevičius).
 10. Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 11. Dėl Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 12. Dėl Kauno r. Eigirgalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 13. Dėl Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 14. Dėl Kauno r. Jonučių darželio nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 15. Dėl Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 16. Dėl Kauno r. Giraitės darželio nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 17. Dėl Kauno r. Girionių darželio nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 18. Dėl Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (J. Petkevičius).
 19. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 20. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-493 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Petkevičius).
 21. Dėl Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio direktoriaus konkurso organizavimo (J. Petkevičius).
 22. Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Verbickienė, J. Petkevičius).
 23. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl Kauno rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos įstatymų nenumatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 24. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. Sprendimo Nr. TS-43 „Dėl kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 25. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 26. Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (M. Venslovienė).
 27. Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (E. Valskytė).
 28. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-215 „Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinės paramos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (E. Valskytė).
 29. Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro 2020–2022 m. veiklos plano patvirtinimo (V. Brazdauskas, J. Rakauskaitė).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 m. programos patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 31. Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo (J. Rakauskaitė)
 32. Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo (J. Rakauskaitė)
 33. Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos 2019 m. lėšų ataskaitos patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 34. Dėl Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos 2020 m. lėšų sąmatos patvirtinimo (J. Rakauskaitė)
 35. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-417 “Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (J. Rakauskaitė).
 36. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (A. Pupalė).
 37. Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB Komunalinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 38. Dėl Savivaldybės turto perdavimo SBĮ Kauno rajono muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 39. Dėl Savivaldybės turto perdavimo asociacijai Pagynės bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 40. Dėl Savivaldybės turto perdavimo asociacijai Sitkūnų bendruomenei pagal panaudos sutartį (A. Pupalė).
 41. Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo (A. Pupalė).
 42. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 43. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 44. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 45. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui „Garliavos šimtmečio parko sutvarkymas“ ir jo bendro finansavimo užtikrinimo (A. Pupalė).
 46. Dėl Lėšų, gautų, už viešame aukcione parduotą Kauno rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą, panaudojimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo (A. Pupalė).
 47. Dėl Lėšų, gautų už viešame aukcione parduotą Kauno rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą, 2020 m. sąmatos patvirtinimo (A. Pupalė).
 48. Dėl lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo (A. Pupalė).
 49. Dėl lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, 2020 m. sąmatos patvirtinimo (A. Pupalė).
 50. Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo (A. Pupalė).
 51. Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros lėšų 2020 m. sąmatos patvirtinimo (A. Pupalė).
 52. Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2019 m. lėšų ataskaitos patvirtinimo (J. Mykolaitis).
 53. Dėl Kauno rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2020 m. lėšų sąmatos patvirtinimo (J. Mykolaitis).
 54. Dėl Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (E. Valskytė).
 55. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos ataskaitai (D. Jankauskas).
 56. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos patvirtinimo (D. Jankauskas).
 57. Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo (M. Kruopis).
 58. Dėl gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi (M. Kruopis).
 59. Dėl gatvėvardžių suteikimo Domeikavos, Raudondvario, Taurakiemio, Vandžiogalos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 60. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Raudondvario, Ringaudų, Samylų, ir Taurakiemio seniūnijose (M. Kruopis).
 61. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario, Ringaudų, Samylų, Užliedžių ir Zapyškio seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 62. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-269 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio ir Garliavos apylinkių seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 63. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl gatvėvardžių suteikimo ir koordinačių patvirtinimo Alšėnų, Domeikavos, Karmėlavos, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių seniūnijose, Garliavos ir Vilkijos apylinkių seniūnijose“ pakeitimo (M. Kruopis).
 64. Dėl UAB „Roalsa“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams (J. Rakauskaitė).
 65. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-84 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu" pakeitimo (A. Pupalė).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Valerijus Makūnas