Taryba

Posėdžio darbotvarkė

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2020-03-26  10 val.

 DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl pritarimo gimnazijų ir Garliavos Jonučių progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitoms (J. Petkevičius).
 2. Dėl pritarimo mokyklų-darželių, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“, pagrindinių ir pradinių mokyklų, Kačerginės daugiafunkcio centro ir mokyklų-daugiafunkcių centrų 2019 m. veiklos ataskaitoms (J. Petkevičius).
 3. Dėl Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos veiklos nutraukimo (J. Petkevičius).
 4. Dėl Kauno rajono muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 5. Dėl Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (J. Petkevičius).
 6. Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, grupių skaičiaus sraute ir mokinių skaičiaus sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2020–2021 m. m. nustatymo (J. Petkevičius).
 7. Dėl sutikimo pertvarkyti Kauno r.  Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją  į viešąją įstaigą (J. Petkevičius).
 8. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl Kauno rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos įstatymų nenumatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (M. Venslovienė).
 9. Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės centro „Gynia“ teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir laikinosios priežiūros kainų nustatymo (M. Venslovienė).
 10. Dėl AB „Kauno energija“ neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (J. Rakauskaitė).
 11. Dėl Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (J. Rakauskaitė).
 12. Dėl Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos ir savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaitų patvirtinimo (L. Dilys; M. Labašauskaitė).
 13. Dėl Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos patvirtinimo (L. Dilys; M. Labašauskaitė).
 14. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su asociacija Batniavos bendruomene (A. Pupalė).
 15. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo su VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centru ir Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 16. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo su VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centru ir Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 17. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo su VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotimi ir Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 18. Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo su VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centru ir Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Pupalė).
 19. Dėl Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti ir jo pardavimo (A. Pupalė).
 20. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 475 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Pupalė).
 21. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 22. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 23. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 24. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 25. Dėl Savivaldybės būsto pardavimo (A. Pupalė).
 26. Dėl pritarimo Noreikiškių seno kaimo bendruomenės projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 27. Dėl pritarimo Kauno rajono neįgaliųjų draugijos projektui ir jo bendro finansavimo (A. Pupalė).
 28. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitai (R. Lukoševičienė).
 29. Dėl vandens maršruto Kaunas–Kačerginė–Zapyškis–Kulautuva–Vilkija–Kulautuva–Zapyškis–Kačerginė–Kaunas organizavimo
  (T. Tamošiūnas).
 30. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (V. Guogienė).
 31. Dėl žemės sklypų Kauno r. sav., Čekiškės sen., Pagirių k. ir Samylų sen., Vaišvydavos k. pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų žemės sklypų sąrašą (M. Kruopis).
 32. Dėl gatvėvardžių suteikimo Alšėnų, Domeikavos, Garliavos apylinkių, Kulautuvos, Užliedžių ir Vilkijos apylinkių seniūnijose                     (M. Kruopis).
 33. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Alšėnų, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Samylų, Užliedžių, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijose (M. Kruopis).
 34. Dėl gatvių Alšėnų, Domeikavos, Ringaudų, Samylų ir Zapyškio seniūnijose priskyrimo kitoms gyvenamosioms vietovėms(M. Kruopis).
  PAPILDOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI:
 35. Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitai (V. Rimas).
 36. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1942 Privažiuojamasis kelias prie Domeikavos nuo kelio Vilijampolė-Žeimiai-Šėta ruožo 0,029 iki 2,440 km kapitalinis remontas“ (T. Tamošiūnas).
 37. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1903 Akademija–1-asis fortas ruožo nuo 0,420 iki 3,454 km kapitalinis remontas“ (T. Tamošiūnas).

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                              Valerijus Makūnas

 

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžiai vieši ir jie yra filmuojami. Informuojame, kad posėdyje gali dalyvauti žiniasklaida ir fotografai. Jus gali nufotografuoti ir (ar) nufilmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašas gali būti naudojami www.krs.lt interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje („Facebook“, „Youtube“ ). Jeigu nepageidaujate būti nufotografuotas, prašome informuoti mus apie Jūsų pasirinkimą.